Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Gud raader

Dumas, Alexander: Gud raader, (1851, roman, fransk) EMP4032 👓
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Viggo Herrmann
Detaljer
Gud raader. 4 Dele. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 888 sider
originaltitel: Le trou d'enfer, 1850
originaltitel: Dieu dispose, 1851
del af: Flyveposten
kollaps Noter
 note til titel På fransk udgivet som 2 samhørende titler: Le trou d'enfer (1850) og Dieu dispose (1851).
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 1-12-1851. Fuld visning (dårlig affotografering) af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 3-7-1852: Romanen Gud raader (56 Ark) erholde Abonnenterne [på Flyveposten] ligeledes for 1 Rbd. 3 mk. (Bogladeprisen er 8 Rbd. 4 mk.).
 note til titel Hun læste meget, gode og daarlige Romaner, og 8-9 Aar gammel lavede hun Historier om Krig og Bortførelse: de endte altid jammerfuldt. Hendes Fantasi var levende og hendes Nerver stærkt spændte; en Bog af Dumas (»Gud raader«) gjorde et saa voldsomt Indtryk paa hende, at hun var syg i mange Dage og laa vaagen om Nætterne og grublede [Artiklen om Amalie Skram i Dansk Biografisk Lexikon, bind 16, 1902].
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1500 Senere udgave: De to Brødre eller Gud raader. Roman. ♦ Laurberg, [s.a.]. 704 sider
1852 Senere udgave: Gud raader. Overs. af A. E. Morville. ♦ Steen & Søn, 1852. Deel 1-6, 294 + 304 + 334 + 334 + 310 +343 sider
1917 Senere udgave: Fernando eller De to Brødre. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i Bogh.], 1917. [Bind] I-II, 150 + 186 sider
1919 Senere udgave: Mørkets Dronning. Folkeroman om Kærlighed, Had og Forbrydelse. (Oversat og tilrettelagt af Alf Erling [ie: Louis Møller]). ♦ Kristiania, O.A. Vindhols Forlag, 1919. 1.-3. Del, 144 + 140 + 176 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.