Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Bruden fra Lammermoor

Scott, Walter: Bruden fra Lammermoor, (1823, roman, engelsk) EMP1211 BD4:sp485
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af C.J. Boye
Detaljer
Bruden fra Lammermoor. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1823. Deel 1-2, 276 + 358 sider
originaltitel: The bride of Lammermoor (Tales of my landlord, 3, 1), 1819
del af: Brevduen
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere har på dansk været trykt: Nisse-Brønden [skotsk sagn, fra kapitel 5] i: Brevduen, 2. årgang (1819), nr. 29.
Oversigt over andre udgaver:
1835 i: Samlede Skrifter [13-14] Senere udgave: Bruden fra Lammermoor. En Fortælling. Overs. af C. J. Boye. [2. Udgave]. ♦ 1835. Deel 1-2, 254 + 334 sider
1871 i: Samlede Romaner [20] Senere udgave: Bruden fra Lammermoor. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1871. 432 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.