Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Edvard Meyer (1813-1880)

 Om personen Oplysninger om Edvard Meyer

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Mollerup: Poetisk Nysepulver. Humoristisk Pjece paa rimede Vers (1826, tekster)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: "Friskytten"s Beneficium. Givet af Friskyttens Venner, redig. af E. Meyer. ♦ E. Meyer, 1843 (1843, digte)
 Bog Jochumsen, Jochum: Allernydeligste Skov- og Dyrehavevise for 1844 (1844, digte)
 Bog Jochumsen, Jochum: Allernyeste Tivoli-Vise for 1844 eller Tivoli-Vise for dette Aar (1844, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Flyveposten. ♦ 1845-70 (1845-70, periodicum)
Detaljer
redigeret af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
redigeret af Gottlieb Siesby (1803-1884)
kollaps Noter
 note til titel Grundlagt af Edvard Meyer, solgt 1852 til de to medarbejdere Jacob Davidsen og Gottlieb Siesby.
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Oversigt over Flyveposten på: Link til ekstern webside De danske Aviser
 url Fuld visning af Flyveposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Historisk Tidsskrift, bind 13. række, 1 (1974), side 183-212: Niels Clemmensen: Godsejernes politiske organisationer og pressen 1856-1867. Finansiering og opinionsdannelse med særligt henblik på godsejerkomiteens pressepolitik. Link til ekstern webside http://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/viewFile/32213/62155
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Novelle-Tidende. Følgeblad til "Flyveposten" [senere udgivet af L. Jordan]. ♦ Flyveposten, 1845-46. Nr. 1-70 (1845-46, periodicum)
Detaljer
1847-49 Samhørende, fortsættes af (2. del): Novelle-Tidende. ♦ Jordan, 1847-49. [Bind 1-2]
kollaps Noter
 note til titel Udkom hver søndag morgen fra 1-9-1845 som "et Dobbeltart, smukt udstyret, med 4 Spalter paa hver Folio-Side, altsaa med 32 tættrykte Spalter." Separat abonnement, 6 Sk. hvis man også abonnerede på Flyveposten, ellers 8 Sk. pr. nummer.
 note til titel Fra og med nr. 20 (11-1-1846) skifter tidsskriftet adresse til Pilestræde 119, Stuen, dvs. hos L. Jordan.
 note til titel Flyveposten 26-2-1846, side 3: Anmodning. Fra flere af Flyvepostens Abonnenter have vi modtaget den Opfordring, at anmode Udgiveren af "Novelle-Tidende" om at udgive dette Blad ganske som dengang den stod i Forbindelse med Flyveposten, nemlig 1 Gang ugentlig, indeholde: "Carl Johan" og "Londons Mysterier".
 Bog Meyer, E.: Digte. ♦ Forfatteren, 1846 (1846, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849. Udgivet af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, [1846] (1846, digte) 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[s003] anonym: Nytaars-Hilsen. Side 3-6 (1846, digte)
af Anonym

[s007] anonym: Hyrden paa Libanon. Et østerlandsk Maleri. Side [7]-44 (1846, dramatik)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På vers.

[s045] anonym: Den sidste Gjæld. En Fortælling. Side [45]-76 (1846, novelle(r))
af Anonym

[s077] anonym: Blomstens Liv. Side [77]-100 (1846, digte)
af Anonym

[s101] anonym: Et Eventyr i Dyrehaven. Side [101]-46 (1846, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Heri er indflettet en pantomime: Leonardo og Blandine, pantomimisk Tragedie i fem Acter med et Forspil og et Efterspil, side 136-46.

[s149] anonym: Et Digterliv. Side 149-52 (1846, digte)
af Anonym

[s153] anonym: Tre Krandse. Side 153 (1846, digte)
af Anonym

[s154] anonym: Til Danmark. Side 154 (1846, digte)
af Anonym

[s155] anonym: Amor og Tiden. Side 155 (1846, digte)
af Anonym

[s156] anonym: En Modesag. Side 156-58 (1846, digte)
af Anonym
 Bog Meyer, E.: En Tyran. Original Novelle. ♦ 1846. 264 sider (1846, roman)
del af: Flyveposten
Detaljer
1847 Samhørende, fortsættes af (2. del): Eremitten i Hovedstaden. Original Novelle
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 31-3-1846 til 9-7-1846.
 url Fuld visning af teksten fra Flyveposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (udgiver) Soulié, Frederik: Djævelens Memoirer. Udg. af E. Meyer. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 328 + 280 sider (1847, roman) EMP4640
del af: Flyveposten
Detaljer
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
1846 1. udgave: Djævelens Memoirer. Efter det Franske af C. M. Petersen [ie: Chr. Maro Gorm]. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-2, 300 + 284 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 og Fortegnelse over L. Jordans Forlag, 1875 har Deel 1-3.
 note om føljeton Føljeton (ufuldstændig) i Flyveposten fra Nr. 213 (14-9-1846) til Nr. 304 (31-12-1846), under titlen: Djævelens Memoirer, fra afsnit 2: Djævlens Memoirer. Anden Deel fra Nr. 254 (31-10-1846), Tredie Deel fra Nr. 285 (7-12-1846). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym [Meyer, Edvard]: Eremitten i Hovedstaden. Original Novelle (1847, roman)
del af: Flyveposten
Detaljer
1846 Samhørende, 2. del af: En Tyran. Original Novelle. ♦ 1846. 264 sider
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Flyveposten 8-6-1846: Eremitten i Hovedstaden eller Læg og Lærd. Hverdagsnovelle af Forf. til "En Tyran" og en Fortsættelse af denne.
 note om føljeton Føljeton i Flyvepostens Extra-Blad fra No. 1 (6-7-1847) til ? Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Humoristisk Folkekalender for 1848. Udgivet for "Flyvepostens" Abonnenter af Eduard Meyer, ansvarh. Red. L. Øettinger. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos J.G. Salomon, [1847]. 92 sider, illustreret + 1 tavle (noder) (1847, humor) 👓
Detaljer
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Tegning] Glædeligt Nytaar! Tegningerne ere af Klæstrup, xylographerede af Nothweiler.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Sue, E.: De syv Dødssynder. Overs. og udg. af Eduard Meyer. ♦ L. Jordan, 1847-49. Deel 1-11 (1847-49, roman) EMP4701
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1847-48 1. udgave: De syv Dødssynder. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1847-48. Deel 1-6, 164 + 165 + 163 + 162 + 167 + 162 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Formodentlig samme oversættelse som føljetonudgaven til Flyveposten.
 Bog (udgiver) Sue, E.: De syv Dødssynder. Udg. for "Flyvepostens" Abonnenter. Udg. af Eduard Meyer. ♦ 1847-[49]. [Deel 1-?] (1847-49, roman) EMP4702
del af: Flyveposten
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1847-48 1. udgave: De syv Dødssynder. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1847-48. Deel 1-6, 164 + 165 + 163 + 162 + 167 + 162 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 er de enkelte dele opført som separate titler.
kollaps Indhold

[1] Sue, E.: Hoffærdighed. Hertuginden. Roman i fem Dele. ♦ 1847. Bd. 1-5, 144 + 144 + 76 + 136 + 132 spalter (tospaltede sider) (1847, tekster)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen let bearbejdelse af den første udgave fra 1847-48.

[2] Sue, E.: Misundelse eller Frederik Bastien. Roman i fire Dele. ♦ 1848. 378 spalter (fortsat paginering, tospaltede sider) (1848, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[3] Sue, E.: Vreden eller Helvedsbranden. ♦ 1848. Deel 1-2, 216 spalter (fortsat paginering, tospaltede sider) (1848, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[4] Sue, E.: Letfærdighed eller Magdalene. ♦ 1849. Deel 1-2, 208 spalter (fortsat paginering, tospaltede sider) (1849, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[5] Sue, E.: Ladhed. Fætter Michael. ♦ 1849. 134 spalter (tospaltede sider) (1849, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[6] Sue, Eugène: Gjerrighed eller Millionairerne (1851, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1851 1. udgave: Millionairen. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordans Forlag, 1851. 154 sider
kollaps Noter
del af: Flyveposten
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 1-10-1851.
 note til oversat titel Oversættelsens første linier: Den Plads, der i en lang Aarrække har baaret Navnet le Charnier des Innocents og ligger, tæt ved les Piliers des Halles, har altid været meget bekjendt paa Grund af det store Antal Commissionairer, der have oprettet deres Skrivestuer i dette befolkede Qvarteer i Paris.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849. Udgivet og forlagt af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, 1849. 86 sider (1849, digte) EMP 35 👓
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
redigeret af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Julie Overskou (1825-1900)
kollaps Noter
 note til oversat titel Har også et titelblad med: Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge. Samlede af Th. Overskou.
 note til oversat titel Efter indholdfortegnelsen et titelblad med: Syv udvalgte Eventyr. Samlede af Th. Overskou.
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: Supplement, bind 2, side 608: [Julie Overskou] Har oversat "Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge", der udgik, under Th. Overskou's Navn, som Nytaarsgave fra "Flyveposten" 1849.
kollaps Indhold

Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge. Samlede af Th. Overskou. [Oversat af Julie Overskou]
af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Julie Overskou (1825-1900)

[s001] Brass, August: De tre Ønsker. (Fortalt af August Brass). Side [1]-20 (1849, novelle(r))
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)

[s021] Bechstein: Kongen i Badet. (Af Bechsteins "Märchenbuch"). Side [21]-24 (1849, novelle(r))
originaltitel: Deutsches Märchenbuch, 1844
af Ludwig Bechstein (1801-1860, sprog: tysk)

[s025] Hauff, Wilhelm: Den selvgjorte Prinds. (Fortalt af Wilhelm Hauff). Side [25] (1849, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)

[s039] Souvestre: Ellefolket. (Localiseret efter Souvestres Fortælling). Side [39]-46 (1849, novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)

[s047] Souvestre: Den lykkelige Mao. (Fortalt af Souvestre). Side [47]-54 (1849, novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)

[s055] Souvestre: Fanden som Præst. (Fortalt af Souvestre). Side [55]-65 (1849, novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)

[s064] Brass, August: Det solgte Navn. (Fortalt af A. Brass). Side [64]-86 (1849, novelle(r))
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1850. Udgiven og forlagt af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, [1849]. 61 sider (1849, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s01] Etlar, Carit: En Skibsjournal. Af Carit Etlar. August 1849. Side 1-30 (1849, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)

[s31] Karup, Fr. Vilhelm: Betlerens Klage. Side 31-32 (1849, digte)
af W.I. Karup (1829-1870)

[s33] Karup, Fr. Vilhelm: Til Aftensolen. Side 32-33 (1849, novelle(r))
af W.I. Karup (1829-1870)

[s34] -h-e: En Aften i Djurgården. En Bellmansk Skizze. (Musiken arrangeret og Recitativerne componerede af Hr. C. Brandt). Side 34-44 (1849, dramatik)
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
musik af Christian Brandt, f 1815 (1815-1895)
kollaps Noter
 note til titel Opført i Jylland af det Langeske Selskab 1846.

[s45] anonym: Episoder fra Spanien. Side 45-57 (1849, novelle(r))
af Anonym

[s58] Meyer, Eduard: Contrakten. Side 58-61 (1849, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Sue, E.: Folkets Mysterier eller En Proletarie-Families Historie i Løbet af Aarhundreder. Udg. af Eduard Meyer. ♦ [Flyveposten], 1850-51. 1512 sider (1850-51, roman) EMP4707
originaltitel: Les mystères du peuple et les mystères du monde, I-VI, 1849-50
del af: Flyveposten
del af: Kjøbenhavnsposten
del af: Folketidenden
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
af Anonym
1856 Senere udgave: Familien Lebrenn. Romantisk Skildring fra 1848
1856 Senere udgave: Den gyldne Lee eller Jomfruen fra Øen Sen. Historisk Fortælling. ♦ 1856. 268 sider
1856 Senere udgave: Jernhalsbaandet. Historisk Fortælling. ♦ 1856. 176 sider
1857 Senere udgave: Tømmermanden fra Nazareth. Fortælling. ♦ 1857. 146 sider
1866 Senere udgave: Folkets Mysterier eller En Proletarfamilies Historie fra Slægt til Slægt. Fortalt af Eugène Sue. Overs. og udg. af Poul Edmar. ♦ 1866. Deel 1
1878 Senere udgave: En Proletar-Familjes Historie. Efter det Franske. Føljeton for "Social-Demokraten". ♦ København, Trykt i A. Guldbrandsens Bogtrykkeri, 1878. Bind [1]-6, 881 + 550 + 433 + 442 + 416 + 131 Sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 454-58: [Indskud: Forkoret citat af E.S.s henvendelse til læseren om arbejdernes kår med opfordring til at stemme på ham. - Derefter Note signeret "Red. af Flyvep.": Det er med betænkelighed og kun forkortelse vi tør fremlægge del 7, "maa kun betragtes som Moerskabslæsning"].
 note til oversat titel Flyveposten 6-2-1859: "Folkets Mysterier"
I Anledning af Forespørgsel tillade vi os at bekjendtgjøre, at ovennævnte Roman, ligesom de foregaaende af Eugen Sue, bliver optaget i "Flyveposten", men da Pladsen i Feuilletonen fortiden er optaget af andre Romaner, vil "Folkets Mysterier" i ugentlige Hefter paa 16 à 32 Sider frit blive omdeelte til "Flyvepostens" Abonnenter. [Signeret: Red.].
 note om føljeton Note i Flyveposten 9-2-1850, side 2: Med dette Numer følger 1ste Hefte af "Folkets Mysterier" af Eugene Sue. Trykt som del af bladet fra Nr 99 (1-5-1850): Folkets Mysterier III, side 205-.
 note til oversat titel Berlingske Tidende havde planlagt denne roman som føljeton [Flyveposten 12-2-1850, side 1].
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Kjøbenhavnsposten fra Nr. 30 (5-2-1850), side [117] til 23-9-1850, side 884 [slutter med "(Fortsættes)", men fortsættelsen pt. ikke fundet]. Ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af oversættelsen til Kjøbenhavnsposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Folketidenden's Enkeltudgave 1877.
kollaps Indhold

[1-2] Sue, E.: Dragonhjelmen - Lærredshandlerens Ring, eller Familien Lebrenn. 1848-49 (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[3] Sue, E.: Guldleen eller Hena, Jomfruen fra Øen Sèn (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[4-5] Sue, E.: Kobberklokken eller Faustina og Siømarca. Fra Aar 40 før Christus til Aar 10 efter Christus (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[6] Sue, E.: Jernhalsbaandet eller eller Dødens Vogn. Aar 56-40 før Christi Fødsel (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[7] Sue, E.: Sølvkorset eller Tømmermanden fra Nazareth (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[8a] Sue, E.: Hjelm Ziratet eller Victoria. Fra Aar 130 til 395 efter Christi Fødsel (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[8b] Sue, E.: Dolkeskeden (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[9a] Sue, E.: [Fortsættelse i tid] (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[9b] Sue, E.: Karolingernes Penge eller Karl den STores Døttre. 727-814 (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[9c] Sue, E.: Karolingernes Penge. Epilog. 818-912 (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[9d] Sue, E.: Pilespidsen eller Færgemanden i Paris. 818-912 (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[9e] Sue, E.: Hjerneskallen eller Verdens Ende. Sognefogeden Yvon. 912-1042 (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)

[9f] Sue, E.: Pilgrimmens Muslingskal eller Fergan Steenhugger. Deel 1. Herreborgen. 1035-1120. Deel 2. Korstoget (1850, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
 Bog Meyer, E.: Drikkeviser, ældre og nyere. Samlede og udgivne af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, trykt i "Flyvepostens" Officin, 1851. 178 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 4 upaginerede sider: Register.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1852. Udgivet af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, 1851. 48 sider (1851, digte) 👓
se også: Nytaarsaften i Casino
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholdet er identisk med den separat udgivne: Nytaarsaften i Casino, 1851.
 note til titel Uddrag af note på omslagets inderside: Nogle Maaneder før Nytaar blev det Hverv overdraget Hr. Erik Bøgh at udarbeide "noget Humoristisk" til at byde Flyvepostens Læsere som Nytaarsgave. Hr. Bøgh paatog sig Hvervet, men da en Tid var fremrykket meddeelte han Udgiveren, at et dramatisk Arbeide, det samme som her fremlægges, forhindrede ham i Udarbeidelsen af hvilketsomhelst andet Arbeide til Nytaarsgaven, han var derimod villig til at lade dette træde istedetfor ... [signeret: Udgiveren].
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1852. Uline af Paul Féval. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 48 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Eneste indhold: Aline af Paul Féval.
kollaps Indhold

[s003] Féval, Paul: Aline. Side [3]-48 (1851, roman)
originaltitel: Mademoiselle de Presmes, 1849
af Paul Féval (1817-1898, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig publiceret i: La Mode, 1849.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Foraarsgave. Tillæg til "Flyvepostens" Nytaarsgave for 1851. Udgivet og forlagt af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Flyvepostens" Officin ved J. Davidsen, 1851. 47 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s01] Siesby, G.: Vaaren er kommen! Side [3]-5 (1851, digte)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)

[s06] Sand, George: Prima-Donnaen. Novelle. Side [06]-20 (1851, novelle(r))
originaltitel: La prima donna, 1831
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
af Jules Sandeau (1811-1883, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig publiceret i: Revue de Paris, april, 1831, under pseudonymet: J. Sand [skrevet sammen med Jules Sandeau].

[s21] Meyer, Eduard: Anders Guldsmed. Side 21-37 (1851, novelle(r))
[s38] Siesby, G.: En Sang for den femte Juni. Side 38-39 (1851, digte)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)

[s40] Tyregod, C. A.: Digte. Side 40-47 (1851, digte)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I: Beslutninger. II: Aftenvandring. III: Danmark.
 Afsnit i bog (udgiver) Bøgh, Erik: Nytaarsaften i Casino. Dramamatisk Rococo i een Act af Erik Bøgh. ♦ Udgivet og forlagt af E. Meyer. Kjøbenhavn, 1851. 48 sider (1851, dramatik) 👓
se også: Flyvepostens Nytaarsgave for 1852
Detaljer
af Erik Bøgh (1822-1899)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet som Flyvepostens Nytaarsgave for 1851.
 Afsnit i bog (udgiver) Sue, Eugene: De syv Dødssynder. Udg. af E. Meyer. ♦ 1852 (1852, roman) EMP4713
originaltitel: La Gourmandise, 1852
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1847-48 Samhørende, 7. del af: De syv Dødssynder. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1847-48. Deel 1-6, 164 + 165 + 163 + 162 + 167 + 162 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[7] Sue, Eugene: Fraadseri eller Doctor Gasterini. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af E. Meyer, 1852. 120 sider (1852, roman)
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
af Viggo Herrmann (1822-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bogen første linier: Imod Slutningen af October Maaned 18** fandt følgende Samtale Sted i Klosteret Sainte-Rosalie, mellem Priorinden for bemældte Stiftelse, Søster Prudence, og en vis Abbee Lebour, som Læserne af disse Fortællinger maaskee erindre sig.
 note til oversat titel Side 120: Ende paa "Fraadseri" og "De syv Dødssynder".
 Bog (udgiver) Dickens, Charles: [Samlede Værker [1-3]] Nicholas Nickleby's Liv og Eventyr. Indeholdende en tro Beretning om Nickleby-Familiens Medgang, Modgang, Stigen, Dalen og fuldstændige Skjæbne. ♦ Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1852. Del 1-3, 398 + 413 + 400 sider (1852, roman) EMP 507
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Overgik til L. Jordans Forlag.
 Bog Meyer, E.: Gjenlyd. ♦ Levy, 1853 (1853, digte)
 Bog Meyer, Edouard: Contes de la mer Baltique. ♦ Paris, Michel Lévy frères, 1855. 297 sider (1855, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Feuilles détachées de l'album d'un journaliste danois. La Bonne Aventure. La Femme de mon tailleur. Horace Vernet à Copenhague. La Mort de Duvéké. Le Ministre incognito. Nathalius.
 Dramatik Meyer, Edouard: Struensée. Drame historique en cinq actes par Meyer. ♦ Paris, Michel Lévy frères, 1855. vii + 140 sider (1855, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [På titelbladet ?]: recu au théâtre de la Gaité et arrèté aprés vint répétitions.
 Tekster anonym: Christian den Fjerde og hans Slægt. Original historisk Novelle (1859, tekster)
 Bog Meyer, Edv.: Kjøbenhavn og Paris. Original Novelle. ♦ 1859. 1-2 D. (1859, roman)
 Bog Chapinot: Uafhængighedskrigen i Italien. Militairroman (1859, roman)
 Bog Meyer, Edv.: Frederiksborg. Et Digt (1860, digte)
 Bog Meyer, E.: Opraab til de danske Studenter (1860, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Folkebladet. Udgiver og Redacteur: Eduard Meyer (1862-64)
Liste over indekseret indhold
 Bog Meyer, Edv.: Christian den Fjerde og hans Slægt. Følgeroman til Folkebladet (1863, roman)
del af: Folkebladet
 Afsnit i bog (udgiver) årbog: Folkebladets Nytaarsgave for 1863. Udg. af Eduard Meyer. ♦ 1863. 62 sider, illustreret (1863, digte)
 Bog anonym: Fra 1807. Original historisk Novelle af Forf. til »En Hofrevolution i Danmark«. ♦ 1863. 334 sider (1863, roman)
del af: Folkebladet
 Bog anonym: En Hofrevolution i Danmark. Original historisk Novelle. Udgivet af Eduard Meyer. (Feuilleton til "Folkebladet"). ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos S. Trier, 1863. 399 sider (1863, roman)
del af: Folkebladet
serietitel: Samlede historiske Noveller, 1
Detaljer
1871 Senere udgave: En Hofhistorie i Danmark. Original historisk Roman. ♦ 1871. 594 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Meyer, Edv.: Niels Ebbesen. Historisk Roman (1864, roman)
del af: Folkebladet
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Meyer, Edv.: Dronning Hortense. Original historisk Roman (1865, roman)
 Dramatik Grylle jun., Hr.: Erik Bøgh efter Døden (1865, dramatik)
 Bog (oversætter) Florian, J. P. C. de: Fabler. Overs. og udg. af E. Meyer, med Florians Levnet og 9 Illustr. ♦ Oversætteren, 1868 (1868, digte)
Detaljer
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
1798 i: Værker [5] 1. udgave: Florians Fabler. ♦ 1798. 192 sider
 Bog Meyer, E.: Millionairen og Tiggeren eller Tre Aar i Paris (1869, roman)
 Bog (oversætter) Gaboriau, Emile: 13de Husarregiment. Roman. Udg. af Chr. J. Hornum. ♦ [1870]. [Deel 1-2], 702 + 602 sider (1870, roman) EMP4233
originaltitel: Le 13e hussards, 1861
Detaljer
af Émile Gaboriau (1832-1873, sprog: fransk)
udgiver: C.J. Hornum (1814-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1 anfører: Frit efter den franske Udgaves 16de Oplag.
 note til oversat titel Del 2 anfører: Fri Bearbeidelse af Eduard Meyer.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Feuilleton-Bibliothek (1870-)
Liste over indekseret indhold
Detaljer om serien
 Bog Meyer, E.: En Hofhistorie i Danmark. Original historisk Roman. ♦ 1871. 594 sider (1871, roman)
del af: Feuilleton-Bibliothek
Detaljer
1863 1. udgave: En Hofrevolution i Danmark. Original historisk Novelle. Udgivet af Eduard Meyer. (Feuilleton til "Folkebladet"). ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos S. Trier, 1863. 399 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Feuilleton-Biblioteket, 1870-71.
 Bog Meyer, E.: Lysetændersken. ♦ (A. Levy), 1871. 155 sider (1871, roman)
del af: Feuilleton-Bibliothek
 Bog Meyer, E.: Pariserhelvedet (1871, roman)
del af: Feuilleton-Bibliothek
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Feuilleton-Bibliotheket fra Nr. 48.
 Bog Meyer, E.: De Sammensvorne under Frederik den 6te (1871, roman)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden