Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Erik Henningsen (1855-1930)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum (illustrationer) Nielsen, Zakarias: En Historie fra Vraaby Vandmølle. Af Zakarias Nielsen. Med Tegn. af E. Henningsen (1878, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Zakarias Nielsen (1844-1922)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 59 (17-11-1878), side 65-67, Nr. 60 (24-11-1878), side 77-82, Nr. 61 (1-12-1878), side 90-92.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Falk, Carsten: En Stump Blad af Nordenvindens Historie. Skitse af Carsten Falk med Tegning af Erik Henningsen (1878, novelle(r))
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 30 (28-3-1878), side 283.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Drachmann, Holger: Fest-Forspil. Ved Opførelsen af "Aladdin" i Kasino paa Oehlenschlägers Hundredaarsdag. Med Tegninger af Erik Henningsen og Carl Thomsen (1879, dramatik)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 111 (16-11-1879), side 71-74.
 Trykt i periodicum (illustrationer) O. B.: Fra en Væddeløbsdag. Med 3 Tegninger af Erik Henningsen (1879, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 92 (6-7-1879), side 398-400, signeret: O.B.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Lange, Thomas: En Forlovelse. Psykologisk Studie af Thomas Lange. Med Tegning af Erik Henningsen (1880, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Thomas Lange (1829-1887)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 142 (20-6-1880), side 381-85.
 Billede (illustrationer) Westergaard, Chr.: Smaafortællinger. Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Thaning & Appel, 1880. 121 sider, illustreret. Pris: kr. 1,80 (1880, børnebog)
Detaljer
af Chr. Vestergaard (1847-1910)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
illustrationer af Simon Simonsen, f 1841 (1841-1928)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af Wenzel Tornøe (1844-1907)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1869-80 er forfatteren opført som: Vestergaard, Chr.
 anmeldelse Dagens Nyheder 22-12-1880, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Aarstiderne. Samling af Digte skrevne som Vignetter til 12 Karakterstykker for Piano af P. Tschaikovsky, Op. 37. ♦ J. Jørgensen & Co., [1880], 24 sider, illustreret (1880, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
illustrationer af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1880.
 note til titel Illustreret af danske kunstnere [og forfatteren].
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25.
 Trykt i periodicum (illustrationer) L., Emil: Nummer 47. Med Tegning af Erik Henningsen. [Del III af:] Fra Soldaterverdenen. Skitser af Emil L. (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
af Immanuel Lembcke (1854-1932)
1881 indgår i: Skizzer [d] Samhørende, 3. del af: Den holstenske Capitain
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 179 (6-3-1881), side 233-35.
 note om føljeton Trykt i Roskilde Avis 11-2-1882, 13-2-1882 og 14-2-1882. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Billede (illustrationer i periodicum) -n: [Fortællinger [8s266]] En Selskabsmand paa Retur. Skitse af -n. - Ude og Hjemme. Side 266-68 (1882, novelle(r)) 👓
del af: Stubbekøbing Avis
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
formodet af Henrik Vilhelm Martensen (1843-1906)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis den 16-5-1882. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 234 (26-3-1882), side 313-14, under titlen: En Selskabsmand paa Retur. Skitse af -n. Med Tegning af Erik Henningsen.
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Spolerius. Fortælling for Børn af J. Krohn. Illustreret af Erik Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1884. 25 sider, illustreret (kvartformat) (1884, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning (farve-pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 130 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Trykt i periodicum (illustrationer) Schandorph, S.: Studium. Tegning af Erik Henningsen (1884, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, 1883-84, Nr. 363 (28-9-1884), side [633]-34, [tekst til tegning af Erik Henningsen, efter teksten: S. Schandorph].
 Billede (illustrationer) Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr. Ved Svend Grundtvig. Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt. Billederne udført i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1884. [2] 181 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
1876 Samhørende, 3. del af: Danske Folkeæventyr. Efter utrykte Kilder gjenfortalte af Svend Grundtvig. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [2] 232 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
1903 Senere udgave: Danske Folkeæventyr. 2. Opl. ♦ Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord om bogens historie, signeret: Nov. 1883, L. Gr.].
 note til titel Uddrag af forordet: Naar denne lille Bog, som er trykt efter et af Svend Grundtvig efterladt ufuldent Manuskript, nu saa længe efter hans Død træder frem under hans Navn, maa en kort Redegjørelse for dens Udgivelse vel anses for at være fornøden.
 note til titel Side [183-84]: Indholdsfortegnelse [med anførelse af antal illustrationer og illustrator til hvert eventyret].
 note til titel Første linie i indholdsfortegnelsen: Tegning til Omslaget af Hans Nic. Hansen.
 note til titel Sidste linie i indholdsfortegnelsen: Vignet til Indholdsfortegnelse. Tegning af Hans Nic. Hansen.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under klassemærket: Historie. Danmarks Historie i Almindelighed. [Sagn og Folkeæventyr].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 130 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Grundtvig, Svend: Frisk Mod. Side [1]-20 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s013] Senere udgave: Frisk Mod. Side 13-26
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 7 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s021] Grundtvig, Svend: Kyllerylle. Side [21]-23 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s024] Grundtvig, Svend: Den døve Mand. Side [24]-25 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s032] Senere udgave: Den døve Mand. Side 32-[33]
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Hans Nic. Hansen.
[s026] Grundtvig, Svend: Den døve Kone. Side [26] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Hans Nic. Hansen.
[s027] Grundtvig, Svend: Prokuratorens Raad. Side [27]-29 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s030] Grundtvig, Svend: God Morgen, Hr. Justisraad! Side [30] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s031] Grundtvig, Svend: En Slædefart. Side [31]-[38] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s027] Senere udgave: En Slædefart. Side 27-31
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Otto Haslund.
[s039] Grundtvig, Svend: Esben Askepuster. Side [39]-45 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s046] Grundtvig, Svend: Frieren. Side [46]-51 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Otto Haslund.
[s052] Grundtvig, Svend: Musefangeren. Side [52] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s053] Grundtvig, Svend: Præst og Degn. Side [53]-55 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s056] Grundtvig, Svend: En underlig Svend. Side [56]-57 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Otto Haslund.
[s058] Grundtvig, Svend: Graaben. Side [58]-75 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s076] Grundtvig, Svend: Duestegen. Side [76]-77 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s078] Grundtvig, Svend: Hvem der først bliver vred. Side [78]-95 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s034] Senere udgave: Hvem der først bliver vred. Side 34-46
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 4 Tegninger af Edv. Petersen.
[s096] Grundtvig, Svend: Gamle Mette. Side [96] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s097] Grundtvig, Svend: Den halte Skrædder. Side [97]-98 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s097] Grundtvig, Svend: Skrædderne paa Bordet. Side [97] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s099] Grundtvig, Svend: Ligtalen. Side [99]-101 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s102] Grundtvig, Svend: Guldfuglen. Side [102]-24 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s050] Senere udgave: Guldfuglen. Side 50-67
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s125] Grundtvig, Svend: Fuglereden. Side [125]-27 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s068] Senere udgave: Fuglereden. Side 68-69
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s128] Grundtvig, Svend: Det lille Øg. Side [128]-35 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s070] Senere udgave: Det lille Øg. Side 70-74
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s136] Grundtvig, Svend: Lykken og Forstanden. Side [136]-43 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegning af Erik Henningsen.
[s144] Grundtvig, Svend: Sundhedsfrugterne. Side [144]-51 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s152] Grundtvig, Svend: De to Gavtyve. Side [152]-55 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Tom Petersen.
[s156] Grundtvig, Svend: Penge kan gjøre alting godt. Side [156]-62 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegning af Carl Thomsen.
[s163] Grundtvig, Svend: Tabt og fundet. Side [163]-73 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s075] Senere udgave: Tabt og fundet. Side 75-83
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s174] Grundtvig, Svend: Haltefanden. Side [174]-81 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Frans Schwartz.
 Billede (illustrationer) R., Ernst v. d.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s020]] "Og jeg har otto Kjærester". (Med Tegning af Erik Henningsen). Side 20 (1885, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
 Billede (illustrationer i periodicum) Schandorph, S.: [indgår i: Fremmed og hjemligt [s271]] En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Side [271]-301 (1885, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [g] Senere udgave: En Kjøbenhavnertur i gamle Dage
1901 i: Fortællinger [2s121] Senere udgave: En Københavnstur i gamle Dage
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fastelavn 1884, Nr. 334 (24-2-84), side 258-59, 261-63 og 266, under titlen: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Fortælling af S. Schandorph. Med Vignet af Erik Henningsen.
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilhelm: [indgår i antologien: Juleneg [?]] Den sælsomme Gæst (1891, novelle(r))
Detaljer
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Ole Ravn: De bedste julehæftehistorier 1880-1980. Chr. Erichsen, 1987.
 Billede (illustrationer) Paludan-Müller, Joh.: Idyller fra det daglige Liv. [Illustreret af Erik Henningsen og L. Kabell]. Schou, 1892. [40 upaginerede sider], illustreret (1892, digte)
af Johs. Paludan-Müller (1853-1940)
illustrationer af Ludvig Kabell (1853-1902)
 Bog (illustrationer) Saugmann, Betty: En Moders Fortællinger for Børn (1892, børnebog)
Detaljer
af Betty Saugman (1828-1873)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1869-72 1. udgave: En Moders Barndomserindringer. 8 Fortæll. for Børn m. 6 Lith. ♦ Fr. Wøldikes Forlag, 1869-72. [1]-3. Samling, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 8-12-1892, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Bergsøe, V.: October-Natten 1884. Med Tegninger af Erik Henningsen (1892, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Billede (illustrationer) Boganis: Nye Jagtbreve. Med Vignetter af E. Henningsen. ♦ P.G. Philipsen, 1892. 202 sider (1892)
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
1908 indgår i: Jagtbreve [b] Senere udgave: Nye Jagtbreve. M. Vign. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, 1908. 194 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1927 Senere udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. Nye Jagtbreve. Med Vignetter af Erik Henningsen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 276 sider. Pris: kr. 4,00
1966 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene [s040] Senere udgave: Jagtbreve. Side [40]-[47]
 Billede (illustrationer) Schandorph, S.: En pædagogisk Juleaften. Ill. af Erik Henningsen. ♦ 1893. 16 sider, illustreret (1893, novelle(r))
del af: Juleroser
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note til titel Tryk i Juleroser 1893.
 Billede (illustrationer) Maglekilde-Petersen: Fortællinger. ♦ Ernst Bojesen, 1894-95. [1.]-2. Samling, 139 + 142 sider, illustreret. Pris: 1,75 + 2,00 kr (1894-95, novelle(r))
Detaljer
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
kollaps Noter
 note til titel Oplag 1500 eksemplarer.
 note til titel 2den Samling. Med Vignetter af Erik Henningsen.
 note om oplag [1. Samling], 2. Oplag, 1894 [udkom ultimo december 1894, 1500 eksemplarer].
 note om oplag [1. Samling], 3. Oplag, 1895 [udkom februar 1895].
 note om oplag [1. Samling], 4. Oplag, 1895 [udkom efteråret 1895].
 anmeldelse Dannebrog 14-12-1894, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse København 8-12-1895, side 2 [2. samling, anmeldelse, signeret: Camille] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1a] Maglekilde-Petersen: Da Andre'ses Hus brændte (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1b] Senere udgave: Da Andre'ses Hus brændte
[1b] Maglekilde-Petersen: Luftseiladsen (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1c] Senere udgave: Luftsejladsen
[1c] Maglekilde-Petersen: Den vilde Persille (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1d] Senere udgave: Den vilde Persille
[1d] Maglekilde-Petersen: Da Vedby Kro brændte (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1e] Senere udgave: Da Vedby Kro brændte
[1e] Maglekilde-Petersen: Et Geni (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1h] Senere udgave: Et Geni
kollaps Noter
 note til titel Første linier i Nær og Fjern: Se, der var nu min Bro'er, han som reiste til Amerika - det Geni, der var i det Menneske - ja det Geni, det var rent ud sagt ikke fordi det var min Bro'er.
 note om føljeton Trykt (tidligere version) i Nær og Fjern, Nr. 217 (27-8-1876), nr. 12-13, anonymt under titlen: En Aftensludder paa en Sommeraften udenfor en Bondegaard.
[1f] Maglekilde-Petersen: Mandtalslisten (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1i] Senere udgave: Mandtalslisten
[1g] Maglekilde-Petersen: Den lille Kat (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1a] Senere udgave: Den lille Kat
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Kolding Folkeblad 20-12-1894. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[1h] Maglekilde-Petersen: "Folkefærdet" (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1f] Senere udgave: "Folkefærdet"
[1i] Maglekilde-Petersen: Madam Hansens Fortælling (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1j] Senere udgave: Madam Hansens Fortælling
[1j] Maglekilde-Petersen: Brudstykker af en Samtale (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1k] Senere udgave: Brudstykke af en Samtale
[1k] Maglekilde-Petersen: Kikkerten (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[1l] Maglekilde-Petersen: Da Gothersgades Mølle brændte - (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1g] Senere udgave: Da Gothersgades Mølle brændte. -
[1m] Maglekilde-Petersen: En nem lille Ting (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1l] Senere udgave: En nem lille Ting
[1n] Maglekilde-Petersen: Barberkniven (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1n] Senere udgave: Barberkniven
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 234 (24-12-1876), side 11-12, anonymt under titlen: Lidt Bondepassiar. I. Barbeerkniven.
[1o] Maglekilde-Petersen: Da "Ku'en" var ved at spille faalidt (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[1p] Maglekilde-Petersen: Napoleons Bestigelse af Alperne (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1q] Senere udgave: Napoleons bestigelse af Alperne
[1q] Maglekilde-Petersen: Maskineriet i Staten (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1s] Senere udgave: Maskineriet i Staten
[1r] Maglekilde-Petersen: Jørgen Pioner (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1t] Senere udgave: Jørgen Pioner
[1s] Maglekilde-Petersen: Da Fløiet blev sat op paa Rosenborg Slot (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[1t] Maglekilde-Petersen: Den løbske Skomager (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2b] Senere udgave: Den løbske Skomager
[1u] Maglekilde-Petersen: Finsk Tjære (1894, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 235 (31-12-1876), side 8-9, anonymt under titlen: Lidt Bondepassiar. II. Er finsk Tjære bedre end den rigtige ægte Fernismaling til at smøre paa Døre og Porte?
[2a] Maglekilde-Petersen: Den patriotiske Hund (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2b] Maglekilde-Petersen: Hannibals Ben (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1p] Senere udgave: Hannibals Ben
[2c] Maglekilde-Petersen: Bændelorm (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2d] Maglekilde-Petersen: Bestandig Lystighed (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2e] Maglekilde-Petersen: Jokkumsens Reise (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2f] Maglekilde-Petersen: Fra Krigen 1864 (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2g] Maglekilde-Petersen: Kjøbet af min Bog (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2c] Senere udgave: Kjøbet af min Bog
kollaps Noter
 note til titel Oplæst af forfatteren selv og optaget på Edisons fonograf 17-12-1895 [jævnfør: Steen Kaargaard Nielsen & Claus Byrith] Danmarks første lydoptagelser, 2017, [hertil hører 2 CD'er med lysoptagelserne].
[2h] Maglekilde-Petersen: Madam Nielsen paa Nørrebro (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2i] Maglekilde-Petersen: Han var myrderisk stærk (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2a] Senere udgave: Han var myrderisk stærk
[2j] Maglekilde-Petersen: Erindringer fra Fabrikken. (Emilius Jensen. Hans Hansen) (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2k] Maglekilde-Petersen: Han overgi'er sig ikke (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1938 i: Udvalgte Fortællinger [1u] Senere udgave: Han overgiver sig ikke
[2l] Maglekilde-Petersen: I Folkestuen (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2e] Senere udgave: I Folkestuen
[2m] Maglekilde-Petersen: Det zarte Tøi (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2d] Senere udgave: Det sarte Tøj
[2n] Maglekilde-Petersen: Slagter Sytten ved 4de Regiment (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2o] Maglekilde-Petersen: Efter Svendsens Begravelse (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2g] Senere udgave: Efter Svendsens Begravelse
[2p] Maglekilde-Petersen: Klubben i -by (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2q] Maglekilde-Petersen: "Min Søn Tævedor" (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2r] Maglekilde-Petersen: Min Bror Skovridderen (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2s] Maglekilde-Petersen: Galsters Manudukteur (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2t] Maglekilde-Petersen: Den forsvundne Hest (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
[2u] Maglekilde-Petersen: En brillant Historie (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
1941 i: Udvalgte Fortællinger [2j] Senere udgave: En brillant Historie
 Billede (illustrationer) Petersen, Maglekilde: Fortællinger. 2. Samling. Med Vignetter af E. Henningsen (1895, novelle(r))
af Carl Maglekilde-Petersen (1843-1908)
 Billede (illustrationer i periodicum) Schandorph, S.: [indgår i: Alice [d]] Indebrændt (1895, novelle(r))
del af: Venstres Bog
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Venstres Bog for 1892, side [39]-73, under titlen: "Indebrændt". Af S. Schandorph. Med Tegninger af Erik Henningsen.
 Billede (illustrationer) anonym: [indgår i antologien: To Venner [j]] Vagtparaden trækker op paa Amalienborg. (Efter Erik Henningsens Maleri). [2 sider] (s.a., tekster) 👓
af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Billede (illustrationer) Høm, Vilhelm: Hyggelige Timer. Historier for Børn. Med Billeder af Erik Henningsen, O. A. Hermansen, A. Hou og Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1897. 88 sider, illustreret (1897, børnebog)
Detaljer
af Vilhelm Høm (1860-1956)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
illustrationer af Axel Hou (1860-1948)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1911 Senere udgave: Hyggelige Timer. Historier for Børn. M. Bill. af Erik Henningsen, O. A. Hermansen, A. Hou og Poul Steffensen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1911. 88 sider, illustreret
 Billede (illustrationer) Nielsen, L. C.: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. ♦ Gyldendal, 1899. [8] + 178 sider, illustreret (1899, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
af L.C. Nielsen (1871-1930)
1923 Samhørende, fortsættes af (2. del): Fjernt fra Danmark. Roman fra Marinelivet. M. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Hasselbalch, 1923. 182 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1916 Senere udgave: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. M. Illustr. af Erik Henningsen. [2. Udgave]. ♦ Gyldendal, 1916. 188 + [4] sider, illustreret. (Gyldendals Bibl. Udg.)
1923 Senere udgave: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. M. Illustr. af Erik Henningsen. [3. Udgave]. ♦ Hasselbalch, 1923. 154 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til titel Publiceret i: Illustreret Tidende, 1898-99 (40. Bind), nr 36-52 (4-6-1899 til 24-9-1899), under titlen: Frivillig Lærling, og med undertitlen: Fortælling fra Orlogslivet af L.C. Nielsen. Med Illustrationer af Erik Henningsen. Side 602-03, 616-18, 652-53, 646-47, 662-63, 686-88, 694-95, 710-11, 732, 752-53, 770-72, 791-92, 812-13, 826-28, 850-51.
 anmeldelse Adresseavisen 6-12-1899, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Baadsgaard, Alfrida: Hvad Kærlighed formaar! Fortællinger for Ungdommen. Af Fru Alfrida Baadsgaard. Med Illustrationer af Erik Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1899. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Triers Bogtrykkeri (G.L. Lund & Numa Frænkel)) (1899, børnebog) 👓
Detaljer
af Alfrida Baadsgaard (1839-1912)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [3]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s005] Baadsgaard, Alfrida: Jomfru Inge og Røverne. Side [5]-28 (1899, børnebog)
af Alfrida Baadsgaard (1839-1912)
[s029] Baadsgaard, Alfrida: Stakkels lille Willy. Side [29]-51 (1899, børnebog)
af Alfrida Baadsgaard (1839-1912)
[s052] Baadsgaard, Alfrida: "Gravrust". Side [52]-80 (1899, børnebog)
af Alfrida Baadsgaard (1839-1912)
 Trykt i periodicum (illustrationer) Gnudtzmann, Albert: En Opvarter. Med Illustrationer af Erik Henningsen (1899, novelle(r)) 👓
del af: Danmark
Detaljer
af Albert Gnudtzmann (1865-1912)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Danmark. Illustreret Familiealmanak for 1899 [udkom 1898], side 43-45.
 Bog (illustrationer) Bagger, Carl: Min Broders Levnet. Illustreret af E. Heningsen. ♦ Schubothe, 1899. 268 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1899, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
af Carl Bagger (1807-1846)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Bog (illustrationer) Drachmann, Holger: Dædalus. Fortælling. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 125 sider, illustreret (1900, roman) 👓
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
1877 indgår i: Ungt Blod [s001] 1. udgave: Dædalus. Side [1]-121
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 24-9-1900.
 note til titel Illustrationerne af Erik Henningsen.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum (illustrationer) Egeberg, Edvard: Isbrud. Illustreret af E. Henningsen (1900, novelle(r))
del af: Flinchs Almanak
af Edvard Egeberg (1855-1938)
 Billede (illustrationer) Baadsgaard, Alfrida: Alt kan vende sig til det Gode! Eventyr og Fortællinger for Ungdommen. Med Illustr. af E. Henningsen. ♦ Hagerup, 1901. 77 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1901, børnebog)
Detaljer
af Alfrida Baadsgaard (1839-1912)
kollaps Noter
 anmeldelse Dannebrog 9-12-1901, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Budde, L.: [indgår i: Julefortællinger [s007]] En Historie om hvorledes Fa'er ganske alene klarede det Hele. Side [7]-54 (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
af L. Budde (1836-1902)
illustrationer af Paul Fischer (1860-1934)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1899 indgår i: En Historie om, hvorledes Fa'er ganske alene klarede det hele [s001] 1. udgave: En Historie om hvorledes Fa'er ganske alene klarede det Hele. Side [1]-52
kollaps Noter
 note til titel Side [8]: Illustreret af Paul Fischer, Erik Henningsen, V. Jastrau, Th. Niss, Carl Thomsen, Hans Tegner.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Egeberg, Edv.: En landlig Nero (1903, novelle(r))
del af: Flinchs Almanak
af Edvard Egeberg (1855-1938)
 Billede (illustrationer) Benzon, P. E.: [indgår i antologien: Julebogen [s082]] En Provstehandel. Af P. E. Benzon. Med Illustrationer af Erik Henningsen. Side [82]-108 (1903, novelle(r))
af Peter Eggert Benzon (1857-1925)
 Billede (illustrationer) Kraft, Emma: En ækel Dreng og andre Historier. M. Illustr. af E. Henningsen. ♦ Hagerup, 1904. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkested: Odense) (1904, børnebog)
Detaljer
af Emma Kraft (1844-1925)
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 13-12-1904, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Egeberg, Edv.: [indgår i antologien: "Forladt Mand" [n]] Fra Fattiggaardenes Tid. Af Edv. Egeberg. Med Tegning af E. Henningsen (1905, novelle(r)) 👓
del af: Flinchs Almanak
af Edvard Egeberg (1855-1938)
 Billede (illustrationer) Blicher-Clausen, Jenny: Frater Giovanni. En Historie fra Fièsole. ♦ Schubothe, 1905. 61 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1905, roman)
del af: Illustreret Tidende
serietitel: Schubothes Særudgaver, 1905:07
Detaljer
af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
kollaps Noter
 note til titel Tryk i: Illustreret Tidende, 1904-05, side 275-76, 291-92, 303-04, 314-15, 335-36, 343-44, 362, 367-68, illustreret.
 note til titel 2. Oplag, 1905.
 note til titel Nyt omslag, Gyldendal, 1914.
 anmeldelse Ribe Stifts-Tidende 5-5-1905, side 2 [Anmeldelse, signeret: U.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Horsens Avis 8-9-1905, side 1 [Anmeldelse, signeret: Simplex] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) årbog: Juleaften. Redig. af M. Attrup og N. P. L. Kjærgaard. ♦ Aarhus, (Forlaget af 1907), 1908-. 16 sider (kvartformat). Pris: kr. 0,25 (1908-, børnebog)
Detaljer
redigeret af M. Attrup (1854-1941)
redigeret af N.P. Kjærgaard (1866-1927)
af Anne Bruun (1853-1934)
af [Anders] Kappel Bøcker (1867-1940)
af Hans Rasmussen (1851-1939)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
illustrationer af Emil Krause (1871-1945)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
illustrationer af Axel Thiess (1860-1926)
af Valborg Dahl (1870-1954)
af Børge Janssen (1867-1933)
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Dagblad 17-12-1909, side 2 [1909-udgaven, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Boganis: [indgår i: Jagtbreve [b]] Nye Jagtbreve. M. Vign. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, 1908. 194 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1908, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet, 1908:b
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
1892 1. udgave: Nye Jagtbreve. Med Vignetter af E. Henningsen. ♦ P.G. Philipsen, 1892. 202 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter Originaludgaven (1892).
 Billede (illustrationer) Sømod, Fanny: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. Illustr af Erik Henningsen. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, børnebog)
Detaljer
af Fanny Sømod (1854-1932)
1922 Senere udgave: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. M. 8 Tegninger af Erik Henningsen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 72 sider, illustreret
1926 Senere udgave: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. Med 8 Tegninger af Erik Henningsen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1926. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1908.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 1 (Maj), side 14 [Anmeldelse af Louis Kæstel].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 1 (Maj), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Billede (illustrationer) Baadsgaard, Alfrida: En Julerejse. En virkelig Tildragelse fra Julen 1876. Fortællinger for Ungdommen. ♦ Hagerup, 1909. 61 sider (1909, børnebog)
Detaljer
af Alfrida Baadsgaard (1839-1912)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Illustratorernes navne fremgår ikke af bogen.
 anmeldelse Dannebrog 25-10-1909, side 2 [Anmeldelse, signeret: L.L.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 4 (Novbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Billede (illustrationer) Reumert, Elith: [indgår i antologien: Muntre Historier [1s085]] Poul Faber. En Minderune over en glad Sjæl. Af Elith Reumert. Illustration af Erik Henningsen. Side [85]-100 (1909, novelle(r)) 👓
af Elith Reumert (1855-1934)
 Billede (illustrationer) Høm, Vilhelm: Foraarshistorier. ♦ Gyldendal, 1909. 238 sider, 1 tavle (1909, novelle(r))
Detaljer
af Vilhelm Høm (1860-1956)
kollaps Noter
 note til titel Med tavle af Erik Henningsen.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 129 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer) Bauditz, Ferdinand: [indgår i antologien: Muntre Historier [2s141]] Carl den sandfærdiges Syndefald. Af F. Bauditz. Illustration af Erik Henningsen. Side [141]-60 (1910, novelle(r)) 👓
af Ferdinand Bauditz (1846-1912)
 Bog (illustrationer) Høm, Vilh.: Hyggelige Timer. Historier for Børn. M. Bill. af Erik Henningsen, O. A. Hermansen, A. Hou og Poul Steffensen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1911. 88 sider, illustreret (1911, børnebog)
Detaljer
af Vilhelm Høm (1860-1956)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
illustrationer af Axel Hou (1860-1948)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1897 1. udgave: Hyggelige Timer. Historier for Børn. Med Billeder af Erik Henningsen, O. A. Hermansen, A. Hou og Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1897. 88 sider, illustreret
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: [indgår i: Fortællinger for Børn [s014]] Lille Gorges Rejse. Side 14-20 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
 Note (andet) Sick, Ingeborg Maria: Carina. ♦ (1913, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
af Ingeborg Maria Sick (1858-1951)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle af Erik Henningsen.
 note om oplag 2. Oplag, 1913.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1903-04, side 4-5, 19-20, 36-37, 52-53, 69-70, 116, 139-40, 157-58, 164, 211-12 og 227-28. Illustreret.
 Bog (illustrationer) Krohn, J.: Peters Jul. 5. Udgave (1914, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
kollaps Noter
 anmeldelse Langelands Social-Demokrat 27-11-1914, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 4-12-1914, side 4 [Anmeldelse, V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Nielsen, L. C.: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. M. Illustr. af Erik Henningsen. [2. Udgave]. ♦ Gyldendal, 1916. 188 + [4] sider, illustreret. (Gyldendals Bibl. Udg.) (1916, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af L.C. Nielsen (1871-1930)
1899 1. udgave: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. ♦ Gyldendal, 1899. [8] + 178 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Efter Udg. 1899.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 også opført under Børnebøger.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Erichsen, Erich: Farvel, Hansen! (1916, novelle(r))
del af: Pressens Magasin
Detaljer
af Erich Erichsen (1870-1941)
kollaps Noter
 note til titel Med portrætfoto.
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1916, Nr. 1 (1-6-1916), side [9]-18, [Illustreret af Erik Henningsen].
 Billede (illustrationer) Olson, Chr.: Axel Hviids Dagbog. ♦ Gyldendal, 1918. 142 sider, illustreret (1918, roman)
Detaljer
af Chr. Olson (1869-1947)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1918.
 anmeldelse Horsens Social-Demokrat 9-12-1918, side 2 [Anmeldelse, signeret: P.P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ringsted Folketidende 18-12-1918, side 4 [Anmeldelse, signeret: K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Knudsen, Jakob: En gammel Slægt. ♦ Gyldendal, 1918. 113 sider (1918, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
af Jakob Knudsen (1858-1917)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Erik Henningsen.
 note om oplag 4. Oplag, 1918.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 1903-04, side 449-50, 468-69, 487-89, 501-02, 519-20, 537-38, 552-54, 567, 582-83, 608-09, 615-16, 631-32, 647-48 og 671. Illustreret.
 Bog (illustrationer) Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1919]. 32 sider, illustreret (kvartformat) (1919, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Bog (illustrationer) Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1920]. 32 sider, illustreret (1920, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Billede (illustrationer) Bergstedt, Harald: Onkel spiller. Ti Børnesange. Illustr. af Erik Henningsen. Musik af Nicolaj Hansen. ♦ Gyldendal, 1921. 26 sider, illustreret (kvartformat) (1921, børnebog)
Detaljer
af Harald Bergstedt (1877-1965)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 112 [Anmeldelse, signeret: L.K.].
 Bog (illustrationer) Ewald, Herman Frederik: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. Gennemset af Marius Dahlsgaard. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Hasselbalch, 1921. 336 sider. Pris: kr. 5,00 (1921, roman)
Detaljer
af H.F. Ewald (1821-1908)
bearbejdelse: Marius Dahlsgaard (1879-1941)
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 113 [Anmeldelse, signeret: P.S.].
 Bog (illustrationer) Sømod, Fanny: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. M. 8 Tegninger af Erik Henningsen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 72 sider, illustreret (1922, børnebog)
Detaljer
af Fanny Sømod (1854-1932)
1908 1. udgave: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. Illustr af Erik Henningsen. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 96 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog (illustrationer) Nielsen, L. C.: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. M. Illustr. af Erik Henningsen. [3. Udgave]. ♦ Hasselbalch, 1923. 154 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1923, børnebog)
serietitel: Hasselbalchs Drengebøger
Detaljer
af L.C. Nielsen (1871-1930)
1899 1. udgave: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. ♦ Gyldendal, 1899. [8] + 178 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget trykt på bedre papir, pris: kr. 4,00.
 note til titel [2. Oplag?] med nyt omslag 1923. (Hasselbalchs Drengebøger).
 Billede (illustrationer) Nielsen, L. C.: Fjernt fra Danmark. Roman fra Marinelivet. M. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Hasselbalch, 1923. 182 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1923, børnebog)
Detaljer
af L.C. Nielsen (1871-1930)
1899 Samhørende, 2. del af: Drenge til Orlogs. Billeder fra en frivillig Lærlings Togt. ♦ Gyldendal, 1899. [8] + 178 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget trykt på bedre papir, pris: kr. 4,00.
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 252 [Anmeldelse, signeret J.B.].
 Billede (illustrationer) antologi: Jubelbryg. En Digt- og Tegnings Krans ved Tuborgs Fabrikkers 50 Aars Jubilæum. ♦ [ikke i boghandlen], 1923. [37] sider, illustreret (kvartformat) (1923, tekster) 👓
Detaljer
redigeret af Magnus Bengtsson (1888-1956)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
digte af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
illustrationer af Vilhelm Wanscher (1875-1961)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
illustrationer af Axel Salto (1889-1961)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
illustrationer af Chr. Hoff (1884-1964)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
illustrationer af Vilhelm Lundstrøm (1893-1950)
digte af Knud Poulsen, f. 1881 (1881-1946)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
digte af Johannes Dam (1866-1926)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
digte af Edith Rode (1879-1956)
illustrationer af Mogens Dam (1897-1979)
digte af Axel Henriques (1851-1935)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
digte af Louis Levy (1875-1940)
illustrationer af Margrete Levy (1881-1962)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
illustrationer af Karl Larsen (1889-1992)
digte af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
illustrationer af J.F. Willumsen (1863-1958)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
illustrationer af Aksel Jørgensen, f 1883 (1883-1957)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Ivan Opffer (1897-1980)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side efter titelsiden: 1873 - 13 Mai - 1923.
 note til titel Sidste side: Indhold.
 note til titel Under indholdsfortegnelsen: Omslags- og Titelvignetter af Axel Nygaard. Slutningsvignet af Erik Henningsen. Redigeret af Magnus Bengtsson.
 note til titel Indeholder: Jens Byg. Efter Robert Burns: "John Barleycorn" ved Kai Friis Møller.
 Billede (illustrationer) Nielsen, Oluf: Provinsdrenge. (Illustr. af Erik Henningsen). ♦ Danske Drenges Forlag, 1923. 123 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
af Oluf Nielsen
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1923.
 anmeldelse Bogens Verden, 1924, 6. Aarg., side 75 [Anmeldelse, signeret L.K.].
 Bog (illustrationer) Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Hasselbalch, 1923. 286 sider. Pris: kr. 5,00 (1923, roman)
Detaljer
af H.F. Ewald (1821-1908)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider
 Bog (illustrationer) Sømod, Fanny: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. Med 8 Tegninger af Erik Henningsen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1926. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1926, børnebog)
Detaljer
af Fanny Sømod (1854-1932)
1908 1. udgave: Pigebørn. En Samling Smaafortællinger. Illustr af Erik Henningsen. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 96 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog (illustrationer) Bergsøe, Vilhelm: Fra Piazza del Popolo. Novelle-Cyclus. Med Illustr. af Erik Henningsen. 2. illustr. Udg. ♦ Gyldendal, 1926. 618 sider, illustreret. Pris: kr. 12,00 (1926, roman)
Detaljer
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
1867 1. udgave: Fra Piazza del Popolo. Livsbilleder samlede i Rom. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1867 [ie: 1866]. [3] 699 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note om oplag
 Bog (illustrationer) Boganis: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. Nye Jagtbreve. Med Vignetter af Erik Henningsen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 276 sider. Pris: kr. 4,00 (1927, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1889 1. udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af H. N. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 171 sider, illustreret
1892 1. udgave: Nye Jagtbreve. Med Vignetter af E. Henningsen. ♦ P.G. Philipsen, 1892. 202 sider
 Billede (illustrationer) Vollquartz, Ingeborg: [Udvalgte Værker [1a]] Byens bedste Parti. Fortælling. Med Tegninger af Erik Henningsen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1927. 150 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn.) (1927, roman) 👓
Detaljer
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
kollaps Noter
 note til titel Portræt med autograf i facsimile.
 Billede (illustrationer) Vollquartz, Ingeborg: [Udvalgte Værker [1b]] Hvor der er Kærlighed. Fortælling. Med Tegninger af Erik Henningsen. ♦ Kbhvn., "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1927. 160 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Hoffenbergske Etabl.) (1927, roman) 👓
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
 Billede (illustrationer) Vollquartz, Ingeborg: [Udvalgte Værker [2a]] Mor er ikke hjemme. Fortælling. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1927. 159 sider, illustreret (1927, roman)
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
 Billede (illustrationer) Vollquartz, Ingeborg: [Udvalgte Værker [2b]] Det er de andres Skyld. Fortælling. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1927. 166 sider, illustreret (1927, roman)
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
 Billede (illustrationer) Vollquartz, Ingeborg: [Udvalgte Værker [3a]] Døren til Paradis. Fortælling. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1927. 182 sider, illustreret (1927, roman)
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
 Billede (illustrationer) Boeck, Christopher: Udvalgte Fortællinger. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1928. [Bind] 1-6, 194 + 178 + 169 + 184 + 150 + 104 sider, illustreret (1928, roman)
Detaljer
af Christopher Boeck (1850-1932)
kollaps Indhold

[1] Boeck, Christopher: Unge Hjerter. Fortælling (1928, roman)
af Christopher Boeck (1850-1932)
1904 1. udgave: Unge Hjerter. Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1904]. 223 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænckel))
[2] Boeck, Christopher: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling (1928, roman)
af Christopher Boeck (1850-1932)
1907 1. udgave: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbill. af Carl Thomsen. ♦ Hagerup, 1907. 220 sider. Pris: kr. 3,75
[3] Boeck, Christopher: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling (1928, roman)
af Christopher Boeck (1850-1932)
1908 1. udgave: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 188 sider. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
[4] Boeck, Christopher: Rådhusklokkerne. Fortælling (1928, roman)
af Christopher Boeck (1850-1932)
1908 1. udgave: Raadhusklokkerne. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 219 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
[5] Boeck, Christopher: Porsby Præstegaard. Fortælling (1928, roman)
af Christopher Boeck (1850-1932)
1916 1. udgave: Porsby Præstegaard. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 224 sider
[6] Boeck, Christopher: En Kærlighedshistorie og andre Fortællinger (1928, roman)
af Christopher Boeck (1850-1932)
1915 1. udgave: En Kærlighedshistorie og andre Fortællinger. ♦ Hagerup, 1915. 144 sider
 Billede (illustrationer) Halvorsen, Finn: [indgår i antologien: Ved Julelampens Skær [s062]] Søstrene. [Af] Finn Halvorsen. Illustreret af Erik Henningsen. Side 62-67 (1930, novelle(r)) 👓
af Finn Halvorsen (1893-1960, sprog: norsk)
 Bog (illustrationer) Bergsøe, Vilhelm: Fra Piazza del Popolo. Novelle-Cyklus. ill. af Erik Henningsen. (18. Opl.) (3. Opl. af den ill. Udg.). ♦ Gyldendal, 1949. 566 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50 (1949, roman)
Detaljer
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
1867 1. udgave: Fra Piazza del Popolo. Livsbilleder samlede i Rom. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1867 [ie: 1866]. [3] 699 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note om oplag 19. oplag, 4. oplag af den ill. udgave, 1956.
 Billede (illustrationer) Rosenfeld, Leopold: Lille Lise sover! Novelle for Piano af Leopold Rosenfeld (1960, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
musik af Leopold Rosenfeld (1850-1909)
kollaps Noter
 note om føljeton Noder og tekst trykt i Ude og Hjemme, 2. Aargang, Nr. 53 (6-10-1878), side 8-10. [Vignet af E. Henningsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden