Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Galgenfuglene

Gaboriau, Emile: Galgenfuglene, (1869, roman, fransk) 👓
af Émile Gaboriau (1832-1873, sprog: fransk)
oversat af Anonym
Detaljer
Galgenfuglene. Af Emile Gaboriau. "Dags-Avisen"s Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, [Dags-Avisen], 1870 [ie: 1869]. 54 sider
originaltitel: La clique dorée, 1870
del af: Dags-Avisen
del af: Landbobladet
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dags-Avisen fra No. 46 (10-12-1869) til No. 60 (28-12-1869), [uafsluttet, sidste side: 54].
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Landbobladet, formodentlig fra den 1-1-1870 til 31-3-1870. [Optrykt af det oversatte fra Dags-Avisen og oversættelsen fortsat for egen regning].
 note om fraklipningsføljeton Føljeton i Den Uafhængige, formodentlig fra den 1-4-1870 [fortsat fra Landbobladet).
 note til oversat titel Uddrag af annonce i flere aviser (fx Berlingske Tidende 26-3-1870, side 4): Tiltrædende Qvartals- og Maaneds-Abonnenter erholde gratis det Udkomne (16 Ark) af Romanen Galgenfuglene ... Endvidere erholde tiltrædende Abonnenter gratis den lille Novelle "Jøde-Bøgen", 1½ Ark. ... "Den Uafhængiges" Contoir er indtil videre i Integade Nr. 2, 2den Sal [samme adresse havde Dags-Avisens Redaktions-Kontor].
 note til oversat titel Dagens Nyheder 10-5-1870, side 2, Sag om Eftertryk: H. Brix gør fordring på erstatning af bogtrykker Bording, fordi "Landbobladet" optog den i "Dags-Avisen" påbegyndte fraklipningsfeuilleton "Galgenfuglene". Fuld visning af avisen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Fædrelandet 5-9-1871, side 3, referat af Hof- og Stadsrettens dom, uddrag: ... [bogtrykker F.E. Bording] idømt en Mulkt af 50 Rdl. til Kjøbenhavns Fattigvæsens Hovedkasse og en Erstatning af 83 Rdl. 32 Sk. for 1000 Optrykt samt Procesomkostninger 15 Rdl. til Citanten [ie: H. Brix] ... Fuld visning af avisen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Den Danske Pioneer til 4-1-1894 i 30 afsnit.
Oversigt over andre udgaver:
1870 Senere udgave: Galgenfuglene. ♦ 1870. 629 sider

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.