Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Smaaskrifter

Lange, Th.: Smaaskrifter, (1860, tekster, dansk) 👓
af Thomas Lange
Detaljer
Smaaskrifter. Af Th. Lange. Forf. til "I Ungdommen". ♦ Kjøbenhavn, Otto B. Wrobleskys Forlag, 1860. [1] 150 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1876 Senere udgave: Af Livet og Naturen. Skildringer, ældre og nye, af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 284 [2] sider
kollaps Indhold

[s001] Lange, Th.: Ungdom og Alderdom. Samtale. (Ved et Rusgilde i Studenterforeningen). Side [1]-12 (1860, dramatik)
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note om føljeton Trykt i: Nord og Syd. 1859. 1ste Bind. Ny Række, side 95-104. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
To Fantasibilleder af Recensent- og Digterlivet. Side 13-68
[s013b] Lange, Th.: Tordenluft. Side 13-30 (1860, novelle(r))
[s031] Lange, Th.: Strid og Fred. Side 13-68 (1860, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen side 31: Har tidligere været trykt i Berlingske Tidendes Feuilleton; her noget forandret.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No.33 (8-2-1860) til No. 39 (15-2-1860), under titlen: Historie om en Recensents og en Digters Kamp og Seir. Poetisk-polemisk-apokalyptisk Skizze af Vox Klintica. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
[s069] Lange, Th.: En Tvivler. Digt. Side 69-70 (1860, digte)
[s071] Lange, Th.: Præst og Digte. Samtale (Foregaaer i Dyrehaven). Side 71-89 (1860, dramatik)
[s090] Lange, Th.: En jydsk Degn. Skildring fra Vesterhavet. Side 90-127 (1860, tekster)
1859 1. udgave: Kirken med Straatag. Skildring fra Vesterhavet af Forfatteren til "Modepræsten". ♦ Bielefeldt, 1859. 42 sider
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen side 71: Er tidligere udgivet særskilt under Navnet af "Kirken med Straatag"; men da den har været saaq heldig at vinde nogen Paaskjønnelse, optrykkes den her, med den oprindelig Forlæggers Tilladelse, under ovenstaaende formentlig mere betegnende Benævnelse, da derved Tanken henledes paa Degnen, der er Fortællingens Hovedperson.
[s128] Lange, Th.: Paa Slotsballet. Digte i Samtaleform. Side [128]-50 (1860, digte)
kollaps Noter
 note til titel A: Erindring. B: Slægtskab. C: Nemesis.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.