Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Skrifter

Jensen, Johannes V.: Skrifter, (1916, roman, dansk)
af Johannes V. Jensen
illustrationer af Valdemar Andersen
Detaljer
Skrifter. ♦ Gyldendal, 1916. Første-Ottende Bind
kollaps Noter
 note til titel Illustrationer og titelvignetter af Vald. Andersen.
kollaps Indhold

[1] Jensen, Johannes V.: Kongens Fald. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 255 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, novelle(r))
1900 1. udgave: Foraarets Død. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1900. 127 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
1900 1. udgave: Den store Sommer. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1900. 156 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 109 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget af 1. udgave 1913 med nyt omslag og fællestitelblad betegnet 1916.
 note om oplag På titelbladets bagside: Tredie Oplag.
 note til titel Også separat udgave som: 3. Oplag 1916 [I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 fejlagtigt 1917].
[2] Jensen, Johannes V.: Madame d'Ora. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 210 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, roman)
1904 1. udgave: Madame d'Ora. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. iv + 301 sider. Pris: kr. 4,75
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel På titelbladets bagside: Andet Oplag.
 note til titel Side [5]-7: Forord [Signeret: New York i 1903, Johannes V. Jensen].
 note til titel Uddrag af forordet: Edmund Hall døde som nogle maaske vil erindre for et Par Maaneder siden ... Jeg har samlet alt hvad jeg kunde om Edmund Hall og om den ulykkelige Leontine D'Ora ... Om de i min Beretning forekommende Bipersoner gælder det ... at jeg ikke altid har kunnet skaffe fuldstændige Oplysninger ... Nøjagtig Historieskrivning har denne Bog altsaa ikke kunnet blive.. Men hvad der staar er sandt.
[3] Jensen, Johannes V.: Hjulet. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 262 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, novelle(r))
1905 1. udgave: Hjulet. En Bog om den ny Verden. ♦ Gyldendal, 1905. 356 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel På titelbladets bagside: Andet Oplag.
[4-5] Jensen, Johannes V.: Himmerlandshistorier. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. [Bind] I-II, 203 [1] + 179 [1] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel På titelbladenes bagside: Tredie Oplag.
 note til titel [Bind] I, side [205]: Indhold.
 note til titel [Bind] II, side [181]: Indhold.
[6] Jensen, Johannes V.: Bræen og Skibet. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 311 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Bræen [7. Oplag].
Bræen. Myter om Istiden og det første Menneske. Side [5]-167
kollaps Noter
 note til titel Side [7]: Indhold.
Skibet. Side [169]-311
kollaps Noter
 note til titel Side [171]: Indhold.
[7] Jensen, Johannes V.: Skovene og Eksotiske Noveller. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 301 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Andet Oplag.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Skovene. Side [5]-[125]
kollaps Noter
 note til titel Side [7]: Indhold.
[7s009] Jensen, Johannes V.: Forsvundne Skove. Side [9]-13 (1916, novelle(r))
[7s014] Jensen, Johannes V.: Birubunga. Side [14]-20 (1916, novelle(r))
[7s021] Jensen, Johannes V.: Dværghjorten. Side [21]-23 (1916, novelle(r))
[7s024] Jensen, Johannes V.: Ali. Side [24]-27 (1916, novelle(r))
[7s028] Jensen, Johannes V.: I Baaden. Side [28]-30 (1916, novelle(r))
[7s031] Jensen, Johannes V.: Tigersagn. Side [31]-38 (1916, novelle(r))
[7s039] Jensen, Johannes V.: Den tamme Abe. Side [39]-42 (1916, novelle(r))
[7s043] Jensen, Johannes V.: Abehorden. Side [43]-48 (1916, novelle(r))
[7s049] Jensen, Johannes V.: Dalen. Side [49]-51 (1916, novelle(r))
[7s052] Jensen, Johannes V.: Af Dagbogen. Side [52]-59 (1916, novelle(r))
[7s060] Jensen, Johannes V.: Uvejrsnatten. Side [60]-63 (1916, novelle(r))
[7s064] Jensen, Johannes V.: Kampen. Side [64]-72 (1916, novelle(r))
[7s073] Jensen, Johannes V.: Aoaaoa og Lidih. Side [73]-77 (1916, novelle(r))
[7s078] Jensen, Johannes V.: Fængslet. Side [78]-81 (1916, novelle(r))
[7s082] Jensen, Johannes V.: Syndefaldet. Side [82]-84 (1916, novelle(r))
[7s085] Jensen, Johannes V.: Makan Besar. Side [85]-94 (1916, novelle(r))
[7s095] Jensen, Johannes V.: Tiger. Side [95]-101 (1916, novelle(r))
[7s102] Jensen, Johannes V.: Dagen derpaa. Side [102]-05 (1916, novelle(r))
[7s106] Jensen, Johannes V.: Korra. Side [106]-09 (1916, novelle(r))
[7s110] Jensen, Johannes V.: Isfuglen. Side [110]-13 (1916, novelle(r))
[7s114] Jensen, Johannes V.: Credo. Side [114]-18 (1916, novelle(r))
[7s119] Jensen, Johannes V.: Rekorden. Side [119]-24 (1916, novelle(r))
[7s125] Jensen, Johannes V.: Tilegnelse. Side [125] (1916, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Det meste af teksten er et digt, første linie: Jeg kommer ud fra Skovene.
Eksotiske Noveller. Side [127]-301
1960 Senere udgave: Myter. Samlet Udg. af "Myter" og "Eksotiske Noveller". Udvalget og Revisionen foretaget af Aage Marcus. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1960. Bind 1-2, 336 + 306 sider. Pris: kr. 40,00
kollaps Noter
 note til titel Side [129]: Indhold.
[7s131] Jensen, Johannes V.: Kullen. Side [131]-46 (1916, novelle(r))
[7s147] Jensen, Johannes V.: Arabella. Side [147]-69 (1916, novelle(r))
1907 indgår i: Singaporenoveller [s039] 1. udgave: Arabella. Side [39]-91
[7s170] Jensen, Johannes V.: Moderen. Side [170]-93 (1916, novelle(r))
[7s194] Jensen, Johannes V.: A Koy. Side [194]-212 (1916, novelle(r))
[7s213] Jensen, Johannes V.: Monsunen. Side [213]-20 (1916, novelle(r))
[7s221] Jensen, Johannes V.: Bondefangeren. Side [221]-33 (1916, novelle(r))
[7s234] Jensen, Johannes V.: Lille Ahasverus. Side [234]-52 (1916, novelle(r))
1909 indgår i: Lille Ahasverus [s095] 1. udgave: Lille Ahasverus. Side [95]-136
[7s253] Jensen, Johannes V.: Olivia Marianne. Side [253]-59 (1916, novelle(r))
[7s260] Jensen, Johannes V.: Moderen. Side [260]-67 (1916, novelle(r))
1915 indgår i: Olivia Marianne [b] 1. udgave: Moderen
[7s268] Jensen, Johannes V.: Paa Java. Side [268]-84 (1916, novelle(r))
[7s285] Jensen, Johannes V.: Wang Tsung Tse. Side [285]-90 (1916, novelle(r))
[7s291] Jensen, Johannes V.: Et Møde. Side [291]-301 (1916, novelle(r))
[8] Jensen, Johannes V.: Myter. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 304 [2] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1916, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Andet Oplag.
 note til titel Side [307]: Indhold.
 note til titel Side [309]: Titelbilleder, Initialer og øvrigt Bogudstyr i denne Udgave skyldes Vald. Andersen.
[8s005] Jensen, Johannes V.: Det gamle Ur. Side [5]-6 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s007] 1. udgave: Det gamle Ur. Side [7]-9
[8s007] Jensen, Johannes V.: Knokkelmanden. Side [7]-11 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s010] 1. udgave: Knokkelmanden. Side [10]-18
[8s012] Jensen, Johannes V.: Edderkoppen. Side [12]-18 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s019] 1. udgave: Edderkoppen. Side [19]-31
[8s019] Jensen, Johannes V.: Menageriet. Side [19]-21 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s032] 1. udgave: Menageriet. Side [32]-36
[8s022] Jensen, Johannes V.: Gura. Side [22]-23 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s037] 1. udgave: Gura. Side [37]-40
[8s024] Jensen, Johannes V.: Tyrefægtningen. Side [24]-34 (1916, novelle(r))
1924 i: Myter [1s023] Senere udgave: Tyrefægtningen Side [23]-32
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 30-5-1898 under titlen: Tyre. Udgivet i bogform i essay-samlingen: Den gotiske Renaissance, 1901.
[8s035] Jensen, Johannes V.: Myggene. Side [35]-40 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s061] 1. udgave: Myggene. Side [61]-72
[8s041] Jensen, Johannes V.: Den gamle Traver. Side [41]-43 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s073] 1. udgave: Den gamle Traver. Side [73]-77
[8s044] Jensen, Johannes V.: Sangerinden. Side [44]-45 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s078] 1. udgave: Sangerinden. Side [78]-81
[8s046] Jensen, Johannes V.: Springeren. Side [46]-48 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s082] 1. udgave: Springeren. Side [82]-86
[8s049] Jensen, Johannes V.: Løverne. Side [49]-51 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s087] 1. udgave: Løverne. Side [87]-91
[8s052] Jensen, Johannes V.: Et Ekstranumer. Side [52]-53 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s092] 1. udgave: Et Ekstranumer. Side [92]-95
[8s054] Jensen, Johannes V.: Paa Ski. Side [54]-64 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s096] 1. udgave: Paa Ski. Side [96]-116
[8s065] Jensen, Johannes V.: Majnat. Side [65]-67 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s117] 1. udgave: Majnat. Side [117]-20
[8s068] Jensen, Johannes V.: Med Skyds. Side [68]-71 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s121] 1. udgave: Med Skyds. Side [121]-26
[8s072] Jensen, Johannes V.: Pause. Side [72]-73 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s127] 1. udgave: Pause. Side [127]-29
[8s074] Jensen, Johannes V.: Vildsvinet. Side [74]-79 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s130] 1. udgave: Vildsvinet. Side [130]-39
[8s080] Jensen, Johannes V.: Paafuglen. Side [80]-83 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s140] 1. udgave: Paafuglen. Side [140]-46
[8s084] Jensen, Johannes V.: Potowatomis Datter. Side [84]-94 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s147] 1. udgave: Potowatomis Datter. Side [147]-66
[8s095] Jensen, Johannes V.: Regnspoven. Side [95]-102 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s167] 1. udgave: Regnspoven. Side [167]-81
[8s103] Jensen, Johannes V.: Fusijama. Side [103]-04 (1916, novelle(r))
1907 i: Myter [1s182] 1. udgave: Fusijama. Side [182]-84
[8s105] Jensen, Johannes V.: Darwin og Fuglen. Side [105]-09 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s007] 1. udgave: Darwin og Fuglen. Side [7]-15
[8s110] Jensen, Johannes V.: Vinternat. Side [110]-14 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s016] 1. udgave: Vinternat. Side [16]-23
[8s115] Jensen, Johannes V.: Den gamle Trold. Side [115]-18 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s024] 1. udgave: Den gamle Trold. Side [24]-30
[8s119] Jensen, Johannes V.: Fru Danmark. Side [119]-21 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s031] 1. udgave: Fru Danmark. Side [31]-35
[8s122] Jensen, Johannes V.: Sommerblæsten. Side [122]-26 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s036] 1. udgave: Sommerblæsten. Side [36]-43
[8s127] Jensen, Johannes V.: September. Side [127]-30 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s044] 1. udgave: September. Side [44]-50
[8s131] Jensen, Johannes V.: Sverig. Side [131]-32 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s051] 1. udgave: Sverig. Side [51]-53
[8s133] Jensen, Johannes V.: Haren. Side [133]-37 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s054] 1. udgave: Haren. Side [54]-63
[8s138] Jensen, Johannes V.: I den nordiske Skov. Side [138]-43 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s064] 1. udgave: I den nordiske Skov. Side [64]-74
[8s144] Jensen, Johannes V.: Skærgaardsfart. Side [144]-50 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s075] 1. udgave: Skærgaardsfart. Side [75]-86
[8s151] Jensen, Johannes V.: Dansk Natur. Side [151]-69 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s001] 1. udgave: Dansk Natur. Side [1]-35
[8s170] Jensen, Johannes V.: Paa Isen. Side [170]-74 (1916, novelle(r))
1908 i: Myter [2s087] 1. udgave: Paa Isen. Side [87]-94
[8s175] Jensen, Johannes V.: Foraarsstorm. Side [175]-80 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s036] 1. udgave: Foraarsstorm. Side [36]-45
[8s181] Jensen, Johannes V.: Solsorten. Side [181]-84 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s046] 1. udgave: Solsorten. Side [46]-52
[8s185] Jensen, Johannes V.: Myreløven. Side [185]-89 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s053] 1. udgave: Myreløven. Side [53]-61
[8s190] Jensen, Johannes V.: De unge Storke. Side [190]-95 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s062] 1. udgave: De unge Storke. Side [62]-72
[8s196] Jensen, Johannes V.: Til Drachmanns Aske. Side [196]-200 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s073] 1. udgave: Til Drachmanns Aske ... Side [73]-80
[8s201] Jensen, Johannes V.: Kristoffer. Side [201]-07 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s095] 1. udgave: Kristoffer. Side [95]-106
[8s208] Jensen, Johannes V.: Peccaryen. Side [208]-13 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s107] 1. udgave: Peccaryen. Side [107]-17
[8s214] Jensen, Johannes V.: Mr. Pickles. Side [214]-21 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s118] 1. udgave: Mr. Pickles. Side [118]-31
[8s222] Jensen, Johannes V.: Kanariefuglen. Side [222]-30 (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s132] 1. udgave: Kanariefuglen. Side [132]-48
[8s231] Jensen, Johannes V.: Landskab. Side [231] (1916, novelle(r))
1910 i: Myter [3s149] 1. udgave: Landskab. Side [149]-50
[8s232] Jensen, Johannes V.: Rødspætten. Side [232]-39 (1916, novelle(r))
1912 i: Myter [4s056] 1. udgave: Rødspætten. Side [56]-70
[8s240] Jensen, Johannes V.: Fynske Billeder. Side [240]-57 (1916, novelle(r))
1912 i: Myter [4s071] 1. udgave: Fyenske Billeder. Side [71]-103
[8s258] Jensen, Johannes V.: Hardanger. I.-V. Side [258]-94 (1916, novelle(r))
1912 i: Myter [4s104] 1. udgave: Hardanger I-V. Side [104]-72
[8s295] Jensen, Johannes V.: Nordisk Foraar. Side [295]-98 (1916, novelle(r))
1912 i: Myter [4s173] 1. udgave: Nordisk Foraar. side [173]-79
[8s299] Jensen, Johannes V.: Rugen bølger. Side [299]-304 (1916, novelle(r))
1912 i: Myter [4s180] 1. udgave: Rugen bølger. Side [180]-89
[8s305] Jensen, Johannes V.: Envoi. Side [305] (1916, digte)
1912 i: Myter [4s190] 1. udgave: Envoi. Side [190]