Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Zayre

Voltaire: Zayre, (s.a., dramatik, fransk) BD4:sp413
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde
Detaljer
Zayre. Tragedie. Oversat til den Kgl. Danske Skue-Pladses Brug af Barthold Joh. Lodde. U.St. o.A. [Kbh., 1757]
kollaps Noter
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Den 13. januar 1757. Igiennemlæste tragoedien Zaire, oversat paa danske vers af Lode.
 note om oplag Andet Oplag, 1766.
 note til oversat titel Adresseavisen 28-11-1769, annonce: ... Gellerts Fabler og Fortællinger ... ved B.J. Lodde, findes til Kiøbs hos Porneren ved Comoedie-Huset for fire Mark; saa og et nyt Oplag af Zayre for 24 sk.
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 13-4-1757.
Oversigt over andre udgaver:
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.