Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Valentine

Sand, George: Valentine, (1837, roman, fransk) EMP3972 BDsupp:sp831
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
oversat af J.R. Reiersen
Detaljer
Valentine. Fra det Franske ved J. R. Reisersen. ♦ 1837. Deel 1-2, 263 + 272 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 7-8)
originaltitel: Valentine, 1832
kollaps Noter
 note til oversat titel Ifølge Bibliotheca Danica findes titlen både med og uden serieangivelse. Bibliotheca Danica, spalte 831, anfører at serietitlen er: Familiebibliothek, udg. af J.R. Reiersen. Ny Suite. 7-8 Bd.
 note til oversat titel Adresseavisen 24-8-1837 har imidlertid: Familiebibliotheket
Valentine af Georg Sand, 2 Bind, er udkommet, og erholdes af tiltrædende Subscribenter for 1 Rbd.; for andre Kjøbere er Prisen 8 mk. De ærede Subscribenter underrettes om, at den næste Roman, som vil vorde optagen i Samlingen, er Chriction af Harrison Arnsworth, der ogsaa udkommer under denne Forfatters samlede Skrifter, hvorpaa herved indbydes til Subscription, som modtages hos Udgiveren, Erichsens Palais paa Kongens Nytorv, i Stuen, og hos Forlæggeren Bogtrykker C.G. Schiellerup, Læderstræde 42, anden Sal.
Oversigt over andre udgaver:
1876 i: Udvalgte Værker [1] Senere udgave: Valentine. En Roman. Paa Dansk ved Joh. Lundbeck. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1876 [ie 1875]. 363 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.