Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Skrifter

Hauff, Wilhelm: Udvalgte Skrifter, (1833, novelle(r), tysk) EMP2062 BDsupp:sp820 👓
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand
Detaljer
Udvalgte Skrifter. Oversatte efter den nyeste Originaludgave, af L. Flamand. ♦ Kjöbenhavn, Trykt, paa Oversætterens Forlag, i det Poppske Officin, 1833. 1.-2. Bind, 336 + 300 sider. (Bibliothek af udmærkede Forfatteres udvalgte Skrifter. Udg. af L. Flamand, Bd. 1-2)
originaltitel: Novellen, 1828
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgte noveller fra samlingen: Novellen, Band 1-3, 1828.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Hauff, Wilhelm: Noveller (1833, novelle(r))
[1s005] Hauff, Wilhelm: Jøden Süss. Side [5]-109 (1833, novelle(r))
[1s111] Hauff, Wilhelm: Betlersken fra pont des arts. Side [111]-270 (1833, novelle(r))
[1s271] Hauff, Wilhelm: Othello. Side [271]-336 (1833, novelle(r))
originaltitel: Othello, 1826
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
1912 Senere udgave: Othello. ♦ R. Matthiesen, 1912. 64 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [272]: Med Herr' Secretair Riises Tilladelse har Udgiveren benyttet hans Oversættelse af denne Novelle i "Nyt Bibliothek for Morskabslæsning".

[2] Hauff, Wilhelm: Noveller og Skizzer (1833, novelle(r))
[2s005] Hauff, Wilhelm: Sangerinden. Side [5]-79 (1833, novelle(r))
[2s081] Hauff, Wilhelm: De sidste Riddere af Marienborg. Side [81]-170 (1833, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [171]: Forfatterens egen Critik over foregaaende Novelle [fra: Litteraturblatt des Morgenblatts, 1827, Nr. 92].

[2s173] Hauff, Wilhelm: Keiserens Billede. Side [173]-300 (1833, novelle(r))
1835 Senere udgave: Keiserens Billede. Overs. af L. Flamand. ♦ 1835. Side 173-300

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.