Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Skrifter

Bernhard, Carl: Udvalgte Skrifter, (1895-97, roman, dansk) 👓
af Carl Bernhard
efterskrift af H. Schwanenflügel
Detaljer
Udvalgte Skrifter. Med en Levnedskildring ved Dr. phil. H. Schwanenflügel. ♦ Kjøbnhavn, Det Schubotheske Forlag, 1895-97. 1.-12. Bind
kollaps Noter
 note til titel Bind 12, side 203-326: H. Schwanenflügel: Carl Bernhard, hans Liv og Forfattervirksomhed.
 url Fuld visning af Bind 12, siderne 203-326 på: Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1915-16 Senere udgave: Udvalgte Skrifter. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1915-16. [Bind] I-VI, 220 + 306 + 404 + 432 + 364 + 304 sider
kollaps Indhold

[1-02] Bernhard, Carl: Gamle Minder. [Del] 1-2. 215 + 299 sider (1895, roman)
1840 i: Fortællinger [2-3] 1. udgave: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[3-04] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. [Del] 1-2. 398 + 431 sider (1895, roman)
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5] Bernhard, Carl: Krøniker fra Erik af Pommerns Tid. 361 sider (1896, roman)
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[6] Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. 297 sider (1896, roman)
1849 1. udgave: Lykkens Yndling. Roman. ♦ Chr. Steen & Søn, 1849. 330 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[7] Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. 316 sider (1896, roman)
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[8] Bernhard, Carl: Dagvognen. 255 sider (1896, novelle(r))
1836 i: Noveller [1a] 1. udgave: Dagvognen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[9] Bernhard, Carl: Børneballet. 285 sider (1897, roman)
1836 i: Noveller [2b] 1. udgave: Børneballet
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[10a] Bernhard, Carl [af Buntzen, Andreas]: Skjødesynderne. Side [5]-108 (1897, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
1837 i: Noveller [3b] 1. udgave: Skjødesynderne
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[10b] Bernhard, Carl: En Familie paa Landet. Side [109]-297 (1897, novelle(r))
1839 1. udgave: En Familie paa Landet. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 276 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[11a] Bernhard, Carl: To Venner. Side [1]-234 (1897, novelle(r))
1850 i: Noveller og Fortællinger [13] 1. udgave: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[11b] Bernhard, Carl: Tante Lenores Erindringer. Side [245]-404 (1897, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13d] 1. udgave: Tante Lenores Erindringer. (1860-1861). Side [69]-213
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[12a] Bernhard, Carl: Det gyldne Skind. Side [1]-14 (1897, novelle(r))
1908 1. udgave: Det gyldne Skind. Skuespil i 4 Akter. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 161 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[12b] Bernhard, Carl: Ved Assistentshuset. Side [15]-38 (1897, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s235] 1. udgave: Ved Assistenshuset. (1855). Side [235]-56
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[12c] Bernhard, Carl: Herr Kraft. Side [39]-61 (1897, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s257] 1. udgave: Herr Kraft. (1856). Side [257]-77
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[12d] Bernhard, Carl: En opmærksom Ægtemand. Side [63]-102 (1897, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13f] 1. udgave: En opmærksom Ægtemand. (1861). Side [241]-76
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[12e] Bernhard, Carl: Commissionairen. Side [103]-202 (1897, novelle(r))
1836 i: Noveller [2a] 1. udgave: Commissionairen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.