Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fortællinger

Bernhard, Carl: Fortællinger, (1839-40, roman, dansk) BDsupp:sp814
af Carl Bernhard
Detaljer
Fortællinger. 1-3 Deel. ♦ Schubothe, 1839-40
kollaps Indhold

[1] Bernhard, Carl: Et Løvte og En Familie paa Landet (1839, roman)
1851 i: Noveller og Fortællinger [7] Senere udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet. 2. Oplag. ♦ Schubothe, 1851
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [6] Senere udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet. To Fortællinger af Carl Bernhard. Schubothe, 1856
1869 i: Samlede Skrifter [6a] Senere udgave: Et Løvte. (Første Gang trykt 1839). Side [1]-144
kollaps Noter
 anmeldelse Tidsskrift for Litteratur og Kritik, Første Bind 1839, side 41-64 [Anmeldelse].  Link til ekstern webside https://hdl.handle.net/2027/uc1.b5249282?urlappend=%3Bseq=51%3Bownerid=13510798902242722-57
[2-3] Bernhard, Carl: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider (1840, roman)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [7-08] Senere udgave: Gamle Minder. Fortælling af Carl Bernhard. 1.-2. Deel. Tredie Oplag. Schubothe, 1856
1870 i: Samlede Skrifter [7-8] Senere udgave: Gamle Minder. [Del] 1-2 (Første Gang trykt 1841). 228 + 319 sider
1895 i: Udvalgte Skrifter [1-02] Senere udgave: Gamle Minder. [Del] 1-2. 215 + 299 sider
1900 Senere udgave: Gamle Minder. Fortælling. 5. Udgave. ♦ Schubothe, 1900
1915 i: Udvalgte Skrifter [1] Senere udgave: Gamle Minder
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1841.
 url Fuld visning (1863) på:  Link til ekstern webside Københavns Biblioteker
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: [18-1-1841] Forelæst ved Theen, endt Gamle Minder [Leveret til Kongehuset fra Reitzel 14-11-1840].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.