Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Smaa Fortællinger

Drachmann, Holger: Smaa Fortællinger, (1884, novelle(r), dansk) 👓
af Holger Drachmann
illustrationer af Karl Madsen
Detaljer
Smaa Fortællinger. Ældre og nye. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 239 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 18-9-1884.
 note til titel Med tit.tvl. af K[arl] M[adsen].
 note til titel En række fortællinger oprindelig trykt 1881-84 i "Morgenbladet", "Ude og Hjemme", "Fremtidens Nytaarsgave", "Nyt Tidsskrift", "Wisbechs Almanak".
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [6s377] Senere udgave: Smaa Fortællinger. Ældre og nye. (Efteraar 1884)
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: En stum Beretning om et Forlis (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [bc] Senere udgave: En stum Beretning om et Forlis
[s007] Drachmann, Holger: Toldassistentens Fortællinger: (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [c] Senere udgave: Toldassistentens Fortællinger
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller: I: Beskjøterne. II: Om kærester, Koner osv. III: Det vestindiske Shawl.
[s007a] Drachmann, Holger: Beskøjterne (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ca] Senere udgave: Beskøjterne
[s015] Drachmann, Holger: Om Kærester, Koner osv. (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cb] Senere udgave: Om Kærester, Koner osv.
[s033] Drachmann, Holger: Det Vestindiske Shawl (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cc] Senere udgave: Det vestindiske Shawl
kollaps Noter
del af: Nytaarsgave
 note om føljeton Trykt i: Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Anden Aargang, 1883, side [119]-23, under titlen: Af Toldassistentens Fortællinger: Af Holger Drachmann. Det vestindiske Shawl. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
[s041] Drachmann, Holger: Hvorledes og hvorfor Lodsoldermanden fik sig en Spilledaase (1884, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [e] Senere udgave: Lodsoldermandens Spilledaase
[s070] Drachmann, Holger: Han døde og blev begravet - (1884, novelle(r))
1882 i: Fortællinger [8s076] 1. udgave: Han døde og blev begravet. (Af Holger Drachmann. - Ude og Hjemme). Side 76-
[s096] Drachmann, Holger: Da Isen skruede (1884, novelle(r))
1908 indgår i: Fortællinger [s163] Senere udgave: Da Isen skruede
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note om føljeton Trykt i Morgenbladet 13-2-1881, under titlen: En lille Naturstudie af Holger Drachmann. (Uddrag af et Brev til en Fjærntboende). Vedbæk 7. Febr. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
[s112] Drachmann, Holger: En Krudtmølles Endeligt (1884, novelle(r))
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [h] Senere udgave: En Krudtmølles Endeligt
[s123] Drachmann, Holger: Hun døde og blev begravet (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ce] Senere udgave: Hun døde, og blev begravet -
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [g] Senere udgave: Hun døde, og blev begravet
[s139] Drachmann, Holger: En Roman i Klitten (1884, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [h] Senere udgave: En Roman i Klitten
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Wisbechs Almanak for Aaret 1884.
[s161] Drachmann, Holger: Omkring Kap Horn (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cf] Senere udgave: Omkring Kap Horn
1908 indgår i: Fortællinger [s171] Senere udgave: Omkring Kap Horn
kollaps Noter
del af: Nytaarsgave
 note om føljeton Trykt i: Nytaargave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Første Aargang, 1882, side [34]-42, under titlen: Omkring Kap Horn. Af Holger Drachmann. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
[s179] Drachmann, Holger: Julefortællinger: (1884, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller: En hyggelig Krog. Skib i Kirke. En Juleaften.
[s179a] Drachmann, Holger: En hyggelig Krog (1884, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Ude og Hjemme, Nr. 236 (9-4-1882), side 333-37 og 237 (16-4-1882), side 346-48, med undertitlen: Naturstudie. Med Tegninger af Forfatteren og H. Tegner.
[s208] Drachmann, Holger: Skib i Kirke (1884, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
1896 indgår i: Sømandshistorier [d] Senere udgave: Skib i Kirke
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 1881-82, Nr. 221, side 149-52, med undertitlen: Skitse fra Juletiden. Med Billede af H. Tegner.
[s226] Drachmann, Holger: En Juleaften (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [e] Senere udgave: En Juleaften
1908 indgår i: Fortællinger [s191] Senere udgave: En Juleaften
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemmes Julenummer 1883, Syvende Aargang, Nr. 325 (23-12-1883), side 140-43, under titlen: En Juleaften. Naturstudie af Holger Drachmann. Med en Tegning af Frants Henningsen.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.