Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Skrifter

Nansen, Peter: Samlede Skrifter, (1908-09, samling, dansk) 👓
af Peter Nansen
Detaljer
Samlede Skrifter. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908-09. 1.-3. Bind, (354 [1]) + (274 [1]) + (321 + [3]) sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 30 hefter.
 note til titel Første Bind, side [275]: Indholdsfortegnelse [efterfulgt af note om teksternes udgaver og oplag].
 note til titel Andet Bind, side [355]: Indholdsfortegnelse [efterfulgt af note om teksternes udgaver og oplag].
 url Fuld visning (Første Bind) på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning (Andet Bind) på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
Oversigt over andre udgaver:
1909 Samlede Skrifter. Bind 3 Senere udgave: Samlede Fortællinger og Skitser. ♦ Gyldendal, 1909. 267 + [5] sider
1917 Senere udgave: Samlede Skrifter. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1917. Bind 1-3, (356 + [4] + indklæbet portrættavle) + (270 + [2]) + (309 + [7] + indklæbet portrættavle) sider
1920 Senere udgave: Samlede Skrifter. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. Bind 1-3, (354 + [2] + 2 portrættavler) + (270 + [2]) + (309 + [3]) sider. Pris: kr. 28,00
kollaps Indhold

[1s005] Nansen, Peter: Julies Dagbog. Side [5]-180 (1908, roman)
1893 1. udgave: Julies Dagbog. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1893. 274 sider
[1s181] Nansen, Peter: Maria. En Bog om Kærlighed. Side [181]-251 (1908, roman)
1894 1. udgave: Maria. En Bog om Kærlighed. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1894. 160 sider
[1s253] Nansen, Peter: Guds Fred. Side [253]-354 (1908, roman)
1895 1. udgave: Guds Fred. ♦ P.G. Philipsen, 1895. 199 sider
[2s005] Nansen, Peter: Et Hjem. Side [5]-87 (1909, roman)
1891 1. udgave: Et Hjem. Fortælling. ♦ Schubothe, 1891. 151 sider
[2s089] Nansen, Peter: Fra Rusaaret. Side [89]-194 (1909, roman)
1892 1. udgave: Fra Rusaaret. Breve til og fra stud. jur. Emil Holm ved P. Nansen. ♦ Schubothes Forlag, 1892. [4] + 183 sider
[2s195] Nansen, Peter: Judiths Ægteskab. Side [195]-274 (1909, dramatik)
1898 1. udgave: Judiths Ægteskab. ♦ Gyldendal, 1898. 193 sider
[3] Nansen, Peter: Noveller. Skitser. Dramatiske Smaating (1909)
kollaps Noter
 note til titel Tredie Bind, side [323-25]: Indholdsfortegnelse [efterfulgt af note om teksternes udgaver og oplag].
 url Fuld visning (Tredie Bind) på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
Unge Mennesker. Side [5]-98
[3s007] Nansen, Peter: Ansigt til Ansigt. Side [7]-14 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [a] 1. udgave: Ansigt til Ansigt. Side [5]-20
[3s015] Nansen, Peter: Fra et Dødsleje. Side [15]-26 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [b] 1. udgave: Fra et Dødsleje. Side [21]-42
[3s027] Nansen, Peter: Kærlighed. Side [27]-34 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [c] 1. udgave: Kærlighed. Side [43]-56
[3s035] Nansen, Peter: Ægypteres Gæstebud. Side [35]-45 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [d] 1. udgave: Ægypteres Gæstebud. Side [57]-76
[3s047] Nansen, Peter: "En famille". Side [47]-59 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [e] 1. udgave: »En famille«. Side [77]-98
[3s061] Nansen, Peter: Kornmod. Side [61]-73 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [g] 1. udgave: Kornmod. Side [99]-121
[3s075] Nansen, Peter: Aftenvisiter. Side [75]-85 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [h] 1. udgave: Aftenvisiter. Side [123]-42
[3s087] Nansen, Peter: Den sidste. Side [87]-98 (1909, novelle(r))
1883 indgår i: Unge Mennesker [i] 1. udgave: Den sidste. Side [143]-164
Korte Veje. Side [99]-166
[3s101] Nansen, Peter: En Sejltur. Side [101]-13 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s001] 1. udgave: En Sejltur. Side [1]-25
[3s115] Nansen, Peter: Af en Forelskets Dagbog. Kærlighedsvers i Prosa. Side [115]-19 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s027] 1. udgave: Af en Forelskets Dagbog. Kærlighedsvers i Prosa. Side [27]-37
[3s121] Nansen, Peter: Juleæventyr. Side [121]-25 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s039] 1. udgave: Et Juleæventyr. Side [39]-48
[3s127] Nansen, Peter: Juletræet. Side [127]-29 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s049] 1. udgave: Juletræet. Side [49]-55
[3s131] Nansen, Peter: Frk. Mimi. (1ste Kys). Side [131]-35 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s057] 1. udgave: Frk. Mimi. (1ste Kys). Side [57]-67
[3s137] Nansen, Peter: Balpassiar. (2det Kys). Side [137]-41 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s069] 1. udgave: Balpassiar. (2det Kys). Side [69]-78
[3s143] Nansen, Peter: Aftenstemning. (3die Kys). Side [143]-45 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s079] 1. udgave: Aftenstemning. (3die Kys). Side [79]-85
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 144.
[3s147 [a]] Nansen, Peter: I Medaillonformat. (10 Billeder) Side [147]-66 (1909, novelle(r))
[3s147 [b]] Nansen, Peter: Foraarssol. Side [147]-48 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s131] 1. udgave: Foraarssol. Side [131]-34
[3s149] Nansen, Peter: Ung Pige. Side 149-50 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s135] 1. udgave: Ung Pige. Side [135]-37
[3s151] Nansen, Peter: Kanariefuglen. Side 151-52 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s138] 1. udgave: Kanariefuglen. Side [138]-40
[3s153] Nansen, Peter: Før Ballet. Side 153-54 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s141] 1. udgave: Før Ballet. Side [141]-44
[3s155] Nansen, Peter: Offer og Accidenser. Side 155-56 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s145] 1. udgave: Offer og Accidenser. Side [145]-47
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Offer og Akcidenser.
[3s157] Nansen, Peter: For god. Side 157-58 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s148] 1. udgave: For god. Side [148]-50
[3s159] Nansen, Peter: Et Barndomsminde. Side 159-60 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s151] 1. udgave: Et Barndomsminde. Side [151]-54
[3s161] Nansen, Peter: En Afbrydelse. Side 161-62 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s155] 1. udgave: En Afbrydelse. Side [155]-57
[3s163] Nansen, Peter: Spøgelser. Side 163-64 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s158] 1. udgave: Spøgelser. Side [158]-61
[3s165] Nansen, Peter: Foraar i Sne. Side 165-66 (1909, novelle(r))
1890 indgår i: Korte Veje [s162] 1. udgave: Foraar i Sne. Side [162]-65
Troskabsprøven. Side [167]-241
1899 1. udgave: Troskabsprøven. Smaa Historier. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 159 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[3s169] Nansen, Peter: Troskabsprøven. Side [169]-80 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s007] 1. udgave: Troskabsprøven. Side [7]-31
[3s181] Nansen, Peter: Det oplyste Vindue. Side [181]-91 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s033] 1. udgave: Det oplyste Vindue. Side [33]-54
[3s193] Nansen, Peter: Fru Walthers Riddere. Side [193]-202 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s055] 1. udgave: Fru Walthers Riddere. Side [55]-74
[3s203] Nansen, Peter: Fru Beate. Et novellistisk Forstudie til Judiths Ægteskab. Fragment (1896). Side [203]-14 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s075] 1. udgave: Fru Beate. Side [75]-98
[3s215] Nansen, Peter: Borgmesterens Vinterfrakke. Side [215]-24 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s099] 1. udgave: Borgmesterens Vinterfrakke. Side [99]-119
[3s225] Nansen, Peter: Fra Lazarettet. Side [225]-29 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s121] 1. udgave: Fra Lazarettet. Side [121]-31
[3s231] Nansen, Peter: Simulanten. Side [231]-36 (1909, novelle(r))
1899 indgår i: Troskabsprøven [s133] 1. udgave: Simulanten. Side [133]-46
[3s237] Nansen, Peter: I de lyse Nætter. Side [237]-41 (1909, dramatik)
1899 indgår i: Troskabsprøven [s147] 1. udgave: I de lyse Nætter. Side [147]-59
[3s243] Nansen, Peter: Onkel Johannes. Side [243]-67 (1909, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i: Politiken, Julen 1901 (24-12-1901). Med friser af Gerh. Heilmann.
[3s269] Nansen, Peter: Kammerater. Dramatisk Situation. Side [269]-84 (1909, dramatik)
1884 1. udgave: Kammerater. Dramatisk Situation. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1884. 31 sider
[3s295] Nansen, Peter: En Bryllupsaften. Lystspil i én Akt. Side [295]-301 (1909, dramatik)
1890 indgår i: Korte Veje [s087] 1. udgave: En Bryllupsaften. Lystspil i 1 Akt. Side [87]-127
[3s303] Nansen, Peter: Kurrer paa Traaden. Telefon-Samtale. Side [303]-21 (1909, dramatik)
1908 1. udgave: Kurrer paa Traaden. Telefon-Samtale. ♦ Fr. Bagges Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1908. 39 sider

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.