Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Poetiske Skrifter

Hostrup, C.: Poetiske Skrifter, (1852-65, roman, dansk) 👓
af C. Hostrup
Detaljer
Poetiske Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852-65. [Bind] I-VI
kollaps Noter
 note til titel Hver del med eget titelblad og paginering. Hver del også solgt separat.
 note til titel De 4 første bind har årstallet 1852, bind 5 har 1856, bind 6 har 1865.
kollaps Indhold

[1a] Hostrup, C.: Mester og Lærling. Romantisk Sangspil [i 5 Acter]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 244 + [1] sider (1852, dramatik)
1865 i: Samlede Skrifter [3a] Senere udgave: Mester og Lærling. Side 1-152
1877 i: Komedier [3a] Senere udgave: Mester og Lærling. Romantisk Sangspil. (1852). side 3-158
1889 i: Komedier [3s001] Senere udgave: Mester og Lærling. Romantisk Sangspil. (1852). Side [1]-110
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side [245].
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[1b] Hostrup, C.: Intrigerne. Sangspil [i een Act]. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 62 sider (1852, dramatik)
1846 1. udgave: Intrigerne. Vaudeville [i een Act] af C. Hostrup. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Boghandler F.H. Eibe, 1846. 64 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 note til titel 3. Oplag, 1872.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af separat udgave på: Link til ekstern webside Internet Archive

[1c] Hostrup, C.: Æsthetisk Sands. Lystspil [i to Acter]. Ander Oplag [ie: Første Oplag]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 96 sider (1852, dramatik)
1849 1. udgave: Æsthetisk Sands. Lystspil [i to Acter]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1849. 96 sider
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet har: "Andet Oplag", men rettelsesblad i bind 4 har at dette udgår.
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Hostrup, C.: Gjenboerne. Sangspil [i tre Acter]. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 192 sider (1852, dramatik)
1847 1. udgave: Gjenboerne. Vaudeville-Komedie (i 3 Acter). ♦ Kbh., Eibe ,1847. 192 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 note til titel 3. Oplag, 1852.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Hostrup, C.: Soldaterløjer. Sangspil [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 87 sider (1852, dramatik)
1850 1. udgave: Soldaterløjer. Sangspil [i tre Acter]. ♦ Kbh., 1850. 87 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Hostrup, C.: En Nat mellem Fjeldene. Syngestykke [i to Acter]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 91 sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Hostrup, C.: En Spurv i Tranedands. Sangspil. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 202 sider (1852, dramatik)
1849 1. udgave: En Spurv i Tranedands. Folkekomedie. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1849. [4] 202 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Hostrup, C.: Den gamle Elsker. Sangspil. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 84 + [1] sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift side [85].
 note til titel Oprindelig med titlen "Pyt" [Helge Hostrup: Jens Christian Hostrup. Hans liv og gerning. 1916, side 51].
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3c] Hostrup, C.: Viser og Vers. Nogle Minder fra et Studenterliv. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 160 + [1] sider (1852, digte)
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side [161].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4a] Hostrup, C.: Eventyr på Fodrejsen. Sangspil. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 189 sider (1852, dramatik)
1849 1. udgave: Eventyr paa Fodreisen. Sangspil. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1849. 189 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4b] Hostrup, C.: Tordenvejr. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1852. 207 sider (1852, dramatik)
1851 1. udgave: Tordenvejr. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F. H. Eibe, 1851. 207 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5a] Hostrup, C.: Den Tredie. Sangspil [i 1 Act]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1854. 77 + [1] sider (1854, dramatik)
1865 i: Samlede Skrifter [1d] Senere udgave: Den Tredie. Side 329-80
1867 Senere udgave: Den Tredie. 4. Udg.
1877 i: Komedier [3d] Senere udgave: Den Tredie. Sangspil. (1840). Side 399-452
1880 Senere udgave: Den Tredie. 6. Udg.
1891 Senere udgave: Den Tredie. 7. Udg.
1899 Senere udgave: Den Tredie. 9. Udg.
1905 Senere udgave: Den Tredie. Sangspil. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 52 sider. Pris: kr. 0,85
1913 Senere udgave: Den Tredie. Sangspil. 10. Udg. ♦ Gyldendal, 1913. 50 sider
1918 Senere udgave: Den Tredie. Sangspil. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 34 sider
1925 Senere udgave: Den Tredie. Sangspil. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1925. 36 sider. Pris: kr. 1,50
1940 Senere udgave: Den Tredie
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift side [79]: Dette Sangspil er skrevet i Vinteren 1839-40 og blev dengang benyttet ved en Privatforestilling... [omarbejdet Efteraaret 1853 og indsendt til Casinos Theater].
 note til titel Oprindelig med titlen "Regnvejr" [Helge Hostrup: Jens Christian Hostrup. Hans liv og gerning. 1916, side 51-52].
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5b] Hostrup, C.: Drøm og Daad. Romantisk Lystspil [i 4 Acter]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1854. 194 + [1] sider (1854, dramatik)
1865 i: Samlede Skrifter [4a] Senere udgave: Drøm og Daad. Romantisk Lystspil. (1854). Side 1-144
1877 i: Komedier [3b] Senere udgave: Drøm og Daad. Romantisk Lystspil. (1854). side 159-302
1889 i: Komedier [3s111] Senere udgave: Drøm og Daad. Romantisk Lystspil. (1854). Side [111]-227
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [side 195]: [Anmærkning].
 note til titel Også solgt separat.
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Dagblad fra 1-10-1878 til 3-11-1878 i 23 afsnit, ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten fra Roskilde Dagblad på: Link til ekstern webside Mediestream

[5c] Hostrup, C.: Familietvist eller Det mærkværdige Aar. Sangspil [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler F.H. Eibe, 1856. 100 sider (1856, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6a] Hostrup, C.: Feriegjæsterne (1865, dramatik)
[6b] Hostrup, C.: Dramatiske Smaating. (Prolog, En Scene i Nyboder, En Børnekomedie) (1865, dramatik)
[6c] Hostrup, C.: Nyere Viser og Vers (1865, dramatik)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.