Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Nummer Syv

Bernhard, Carl: Nummer Syv, (1838, roman, dansk) BDsupp:sp814
af Carl Bernhard
Detaljer
Nummer Syv. ♦ Kbh., Schubothe, 1838 [ie 1837]. 74 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt anonymt i: Kjøbenhavns flyvende Post, 1828, nr. 79 (3-10-1828), nr. 80 (6-10-1828), nr. 81 (10-10-1828), nr. 82 (13-10-1828), sidste afsnit er signeret "-lh-".
 note til titel Bogudgaverne er revideret i forhold til den oprindelig fra 1828.
 note til titel Adresseavisen 18-12-1837: Idag har forladt Pressen: Nummer Syv, original Novelle [signeret J.H. Schubothes Boghandling].
Oversigt over andre udgaver:
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [3b] Senere udgave: Nummer Syv. (1828). Side [93]-128
1869 i: Samlede Skrifter [3b] Senere udgave: Nummer Syv. (Første Gang trykt 1828). Side [107]-48

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.