Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Humphry Clinkers Reise

pseudonym [Smollett, Tobias George]: Humphry Clinkers Reise, (1796-98, roman, engelsk) EMP1293 BD4:sp486
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
oversat af Johann Clemens Tode
Detaljer
Humphry Clinkers Reise. Ved Forfatteren til Peregrine Pickle. Fordansket af sammes Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1796-98. Deel 1-2, (viii + 433) + 456 sider
originaltitel: The expedition of Humphry Clinker, 1771
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-viii: Fortale [signeret Tode].
 note til oversat titel Del 2, 6 upaginerede sider: Fortale [signeret Tode].
 note til oversat titel Del 2, side 455-56: Et Digt til Levens Vande. Af Doktor Smollet.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [8-10-1825] Begyndt paa Humphry Clinkers Reise af Smolet.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [11-10-1825] Læst Humphry Clinger - jeg sætter Roderik Random høit over den.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [12-10-1825] fuldendt Humphry Clinker.
Oversigt over andre udgaver:
1834 i: Samlede Skrivter [7-8] Senere udgave: Humphry Clinker's Reise. Roman. ♦ 1834. Bd. 1-2, (xii + 392) + 352 sider
1944 Senere udgave: Humphry Clinker. Overs. af Jens Kruuse. Illustr. af Marlie Brande. ♦ Thaning & Appel, 1944. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.