Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger

Lafontaine, August: Fortællinger, (1794, novelle(r), tysk) EMP2313 BD4:sp462
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Anonym
Detaljer
Fortællinger. Overs. ♦ [1794]. Deel 1-2, 374 + 238 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Til Læseren [af "Forlæggeren". (Overs. tidligere trykt i "Hr. Staals Maanedskrivt for Damer")].
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, August: Hulkem. Et persisk Eventyr (Museum für das weibliche Geschlecht etc.) (1794, novelle(r))
[1b] Lafontaine, August: Han elskede hende højer end sit Liv (1794, novelle(r))
[1c] Lafontaine, August: Kjerlighed og Agtelse (1794, novelle(r))
[1d] Lafontaine, August: Kierlighed og Skinsyge. (Die Gewalt der Liebe, in Erzählungen) (1794, novelle(r))
1799 i: Udsøgte Fortællinger [1f] Senere udgave: Kierlighed og Skinsyge

[1e] Lafontaine, August: Af Spøg kan blive Alvor (1794, novelle(r))
[1f] Lafontaine, August: Den ædleste Mand! En Fortælling (Moralischen Erzählungen) (1794, novelle(r))
[2a] Lafontaine, August: Øen Maderas Opdagelse (1794, novelle(r))
[2b] Lafontaine, August: Forsoningen. En Sand Familiescene (1794, novelle(r))
[2c] Lafontaine, August: Kiærlighed og Redelighed paa Prøve (1794, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.