Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager

Andersen, H. C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager, (1829, roman, dansk) BD4:sp443
af H.C. Andersen
Detaljer
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. Udgiven af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, paa Forfatterens Forlag, 1829. 136 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-1-1829.
 note om føljeton Kjøbenhavns flyvende Post, 1828, fra Nr. 90 (14-11-1828) til Nr. 95 (28-11-1828), under titlen: Prøver af et Skrift, betitlet: "Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 502.  Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 note om oplag 2. Oplag. (Forøget af Forfatteren). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1829. 135 sider [Udkom 11-4-1829].
 note om oplag 3. Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. [vii]-xii + 132 sider [Udkom 31-12-1829, med Forord og optryk af J.L. Heibergs anmeldelse].
 note om oplag Også: 3. Oplag. ♦ Fahlun, hos P.A. Huldberg, 1841. xii + 144 sider [Danske Klassiker. X-XII Hæftene].  Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Maanedsskrift for Litteratur, Første Bind, 1829, side 169-72 [Anmeldelse, usigneret [Johan Ludvig Heiberg]].  Link til ekstern webside www.e-poke.dk  Heiberg, Johan Ludvig Johan Ludvig Heiberg
Oversigt over andre udgaver:
1854 i: Samlede Skrifter [7] Senere udgave: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager. Billedbog uden Billeder. Silkeborg. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reizels Bo og Arvinger, 1854. [3] 168 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
1940 Senere udgave: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Årene 1828 og 1829

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.