Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Den dobbelte Prøve

Le Grand, [Marc Ant.]: Den dobbelte Prøve, (1763, dramatik, fransk) BD4:sp401
af M. A. le Grand (1673-1728, sprog: fransk)
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose
Detaljer
Den dobbelte Prøve. Comoedie i en Act oversat [af Elisab. Carol. Amalia Bøttger]. ♦ Kbh. 1763
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 21-11-1763, side 7, annonce: Comoedien: Den dobbelte Prøve, i 1 Act, af Fransk oversat, er at bekomme hos mig A. Bøttger, boende i Reverntzgaden første Dør paa høyre Haand fra Kongens Nye-Torv, paa Skrivpapiir indbunden for 16 Sk. Ligeledes kan endnu faaes nogle faa Exemplarer af Fruentimmer-Haderen paa Skrivepapiir for 20 Skilling.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.