Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Crichton

Ainsworth, W. Harrison: Crichton, (1837-1838, roman, engelsk) EMP 156 BDsupp:sp827
af William Harrison Ainsworth (1805-1882, sprog: engelsk)
oversat af J.R. Reiersen
Detaljer
Crichton. En historisk Roman. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ 1837-38. Deel 1-3, 270 + 272 + 192 sider
originaltitel: Crichton, 1837
kollaps Noter
 note til oversat titel På smudstitelblade til del 1 og 2: Crichton. Første Epoche. Paris. 4de Februar 1579.
 note til oversat titel På smudstitelblad til del 3: Crichton. Første Epoche. Paris. 5te Februar 1579.
 note til oversat titel Ifølge annonce i Adresseavisen 24-8-1837, også udgivet som del af Familiebibliotheket [Ny Suite, 9-11?].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.