Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Ploug (1813-1894)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Husvennen, 1875-
Familievennen, 1877-
 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Familievennen, 1877-
For Romantik og Historie, 1879
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Fædrelandet. ♦ (1834-82, periodicum)
Detaljer
udgiver: Jens Giødwad (1811-1891)
(1835-37) redigeret af Johannes Hage (1800-1837)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig ugeskrift, men fra 1840 dagblad.
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Artikel om avisen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Tekster Ploug, P. C.: Den forvandlede Regensianer (1839, tekster)
 Bog anonym [Ploug, P. C.]: Nytaarsnat paa Regensen 1838-39. Kbh. (1839, digte) BDsupp:sp778
 Dramatik anonym [Ploug, Carl]: Viser af Den forvandlede Regensianer. Kbh., 1839 (1839, dramatik) BDsupp:sp789
 Tekster Ploug, P. C.: Contubernalerne (1840, tekster)
 Bog (oversætter) A.W. [Sillén, Abraham Vilhelm af]: Det svenske Studenterliv i tre Perioder. Af A.W. Oversat fra Svensk af Poul Rytter [ie: Carl Ploug]. Deel 1-3. ♦ Kbh., 1840. 452 sider (1840, roman) EMP3572
originaltitel: Det svenske studentlifvet, 1838
af Abraham Vilhelm af Sillén (1813-1895, sprog: svensk)
 Dramatik Rytter, Poul [ie: Carl Ploug]: Viser af Contubernalerne eller Livets Dialectik. Kbh., 1840 (1840, dramatik) BDsupp:sp789
 Bog Rytter, Poul: Viser og Vers. Udgivne af Gerhard Christian Ploug. ♦ Kjöbenhavn, (I commission hos F.H. Eibe), 1847. 186 sider (1847, digte) 👓
Detaljer
1854 Samhørende, fortsættes af (2. del): Viser og Vers. Udgivne af C. Ploug. Anden Samling. ♦ Kjöbenhavn, Forlagt af C.G. Iversen, 1854. 160 [2] sider
1861 Samhørende, fortsættes af (3. del): En ny Samling Digte. Af C. Ploug. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (G.E.C. Gad, Gyldendalske Boghandling, C.C. Lose & Delbanco), 1861. [2] 218 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1862 Senere udgave: Samlede Digte. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1862. xiv + 528 sider
1868 Senere udgave: Samlede Digte. 4. Udg.
1876 Senere udgave: Samlede Digte. 5. Udg.
kollaps Noter
 note til titel Side 185-86: Efterskrift [Digt, signeret: I December 1846, Poul Rytter].
 note til titel Gerhard Christian Ploug, f 1822, var Carl Plougs bror, navne nok kun benyttet som pseudonym.
 note til titel Berlingske Tidende 17-6-1847, side 5: Udkommen er: Poul Rytters Viser og Vers, udgivne af P.C. Ploug, elegant heftet, 1 Rbd. i Commission hos F.H. Eibe, Lövstræde 112, i Stuen tilvenstre [senere annoncer har G.C. Poug].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog P. R.: Slaget ved Fredericia. Et Digt af P. R. [ie: Poul Rytter, pseudonym for Carl Ploug], sat i Musik af H. Rung. Opfört i det Skandinaviske Selskab den 8 Mai 1850. ♦ Kjöbenhavn, 1850. 30 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Rytter, Poul: Viser og Vers. Udgivne af C. Ploug. Anden Samling. ♦ Kjöbenhavn, Forlagt af C.G. Iversen, 1854. 160 [2] sider (1854, digte) 👓
Detaljer
1847 Samhørende, 2. del af: Viser og Vers. Udgivne af Gerhard Christian Ploug. ♦ Kjöbenhavn, (I commission hos F.H. Eibe), 1847. 186 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titelblad: En Samling Digte af C. Ploug.
 note til titel Udkom 27-12-1853.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s054]] Dannevirke. Af C. Ploug. (Sonne). Side [54]-61 (1858, digte) 👓
illustrationer af Jørgen Sonne, f 1801 (1801-1890)
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s117]] Pleiebarnet. (Skovgaard, C. Ploug). Side 117-20 (1858, digte) 👓
illustrationer af P.C. Skovgaard (1817-1875)
 Bog Ploug, C.: En ny Samling Digte. Af C. Ploug. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (G.E.C. Gad, Gyldendalske Boghandling, C.C. Lose & Delbanco), 1861. [2] 218 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1861, digte) 👓
se også: Hvorledes man fandt paa at væve Blaarlærred
Detaljer
1847 Samhørende, 3. del af: Viser og Vers. Udgivne af Gerhard Christian Ploug. ♦ Kjöbenhavn, (I commission hos F.H. Eibe), 1847. 186 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Indeholder også titelblad med: Poul Rytter's Viser og Vers. Udgivne af C. Ploug. Tredie Samling.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Kalliope
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Ploug, C.: Sange og Melodrama af Sørensen paa Eventyr. ♦ Studenterforeningen, 1861. 24 sider (1861, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Artikel (forord) pseudonym [Fibiger, Ilia]: Modsætninger. Lystspil i 3 Acter af Forfatteren til "Tre Damer". ♦ Kjøbenhavn, forlagt og trykt hos S. Trier, 1862. 83 sider (1862, dramatik) 👓
Detaljer
af Ilia Fibiger (1817-1867)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [-2, -1 og 1]: Den kjærligste Søn, den ømmeste Broder, den hengivneste Ven, Adolf Fibiger helliget [digt].
 note til titel Side [3]: Fortale [signeret: Kjøbenhavn, den 10. April 1861. C. Ploug].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Ploug, Carl: Samlede Digte. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1862. xiv + 528 sider (1862, digte) 👓
Detaljer
1847 1. udgave: Viser og Vers. Udgivne af Gerhard Christian Ploug. ♦ Kjöbenhavn, (I commission hos F.H. Eibe), 1847. 186 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) antologi: Nye Digte af Danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. ♦ P.G. Philipsen, 1863. vi + 288 sider (1863, digte)
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Ilia Fibiger (1817-1867)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Rudolf Schmidt (1836-1899)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: Emil Aarestrup, Carl Andersen, H.C. Andersen, Ludv. Bødtcher, Erik Bøgh, Erica, Forf. til "Tre Dramer", H.F. Greensteen, C. Hauch, Johannes Helms, H.P. Holst, C. Hostrup, H.W. Kaalund, Nikolaj Krossing, Fr. Paludan Müller, C. Ploug, C. Richardt, M.R., Rudolf Schmidt, J.M. Thiele, Christian Winther, Pauline Worm.
 Bog (digte) årbog: Souvenir. Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider (1867-70, tekster)
Detaljer
af Chr. Thorkilsen
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af P. Hansen (1840-1905)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i november året før årstallet på titelbladet. På titelbladene: 1867-70.
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: En Billedbog [s091]] Dysten i Rugmarken. (C. Aagaard, C. Ploug). Side 91-92 (1868, digte) 👓
illustrationer af C.F. Aagaard (1833-1895)
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s294]] Gry. Side [294]-301 (1868, digte) 👓
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: En Billedbog [s093]] Paa Forpost. (V. Rosenstand, C. Ploug). Side 93 (1868, digte) 👓
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
 Bog Ploug, Carl: Samlede Digte. 4. Udg. (1868, digte)
Detaljer
1847 1. udgave: Viser og Vers. Udgivne af Gerhard Christian Ploug. ♦ Kjöbenhavn, (I commission hos F.H. Eibe), 1847. 186 sider
 Bog Ploug, C.: Nyere Sange og Digte. ♦ Forlagsbureauet, 1869. vi + 248 sider (1869, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1870.
 anmeldelse Berlingske Tidende 22-12-1869, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse For Romantik og Historie, Fjerde Bind (1870), side 102-108 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-4/page/102/mode/2up
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1872 [ie: 1871]. xvi + 383 sider. Pris: 1 Rd. 72 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1871, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: [Forord, signeret: Udgiveren].
 note til titel Side [379]-83: Register [Alfabetisk efter digtenes første linie].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 288 (11-12-1871), side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jens Skytte (1845-1928)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Artikel (forord) Rosenhoff, Claudius: Udvalgte Digte. Med et Forord af C. Ploug. ♦ Forlagsbureauet, 1873. 12 + 264 sider (1873, digte)
af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
 Bog Ploug, Carl: Samlede Digte. 5. Udg. (1876, digte)
Detaljer
1847 1. udgave: Viser og Vers. Udgivne af Gerhard Christian Ploug. ♦ Kjöbenhavn, (I commission hos F.H. Eibe), 1847. 186 sider
 Bog Ploug, C.: ["Pluk" [5s094]] Peder Griffenfeld. Side 94-99 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
Detaljer
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Artikel (forord) Spyri, J.: Heidis Ungdomsliv. En Fortælling for Børn. Med tre Billeder. ♦ Thaning & Appel, 1882. 223 sider (1882, børnebog) EMP2846
originaltitel: Heidi's Lehr- und Wanderjahre, 1880
se også: Shirley Temple i "Heidi"
Detaljer
af Johanna Spyri (1827-1901, sprog: tysk)
oversat af Z. (pseudonym)
illustrationer af Anonym
1900 Senere udgave: Heidi. I forkortet Overs. ved Augusta Fenger. Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1900. 150 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75. (Trykkested: Nyborg). (Børnevennens Bibliothek)
1913 Senere udgave: Heidi. I forkortet Oversættelse ved Augusta Fenger. Illustr. af Poul Steffensen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1913. 111 sider, illustreret
1940 Senere udgave: Heidi. Overs. af Augusta Fenger. 6. Oplag. ♦ Hagerup, 1940. [Bind] I-II, 154 + 139 sider
1953 Senere udgave: Heidi. Oversat af Augusta Fenger. ♦ 1953. [Bind] I-II, 124 + 128 sider. Pris: 3,75 + 3,75 kr
1953 Senere udgave: Heidi. Ved Else Schiøler. ♦ Gad, 1953. 128 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 6,00. (Gads lette børnebogsklassikere)
1956 Senere udgave: Heidi. Fortalt af Florence Hayes. Overs. af Bent M. Andersen
1971 Senere udgave: Heidi. Overs. efter den tyske originaludg. af Rose-Marie Tvermoes. ♦ Notabene, [1971]. 125 sider
1972 Senere udgave: Heidi. Augusta Fenger's overs. er gennemred. af Ulla Rishøj. 2. udg. ♦ Hagerup, 1972. 125 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Avtoriseret Oversættelse efter Originalens 3dje Oplag af Z.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1920 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Deutschen Textarchiv
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 271 (10-12-1882), side 129 [Anmeldelse].
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ploug, Carl: Nye Digte. (1869-83). ♦ Forlagsbureauet, 1883. 252 sider (1883, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 337 (16-3-1884), side 304-06: Tre Digtsamlinger [Anmeldelser, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [94]] Præstens Studerekammer. (Et Perspectiv). Ved J. C. Hostrups Afrejse fra Kjøbenhavn. Den 21. Januar 1856 (1884, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Præstens Tanker. Et Lindetræ udenfor. Fugle i Træet. Apollo. Visebøgerne paa Hylden.
 note til titel Signeret: P.R. (C. Ploug).
 Bog Ploug, C.: Koldinghus (1885, digte)
 Bog Ploug, C.: Moderne Ungdom (1888, roman)
 Bog (forord) Christens, Gerda: Fortællinger for smaa Børn. Med Tegninger af Agnes Lunn og et Forord af C. Ploug. 2. Udgave. ♦ Klein, 1894. 95 sider, illustreret (1894, børnebog)
Detaljer
af Gerda Christens
illustrationer af Agnes Lunn (1849-1949)
1857 1. udgave: 24 Fortællinger for smaa Børn. ♦ Gyldendal, 1857. 95 sider
 Bog Ploug, C.: Efterladte Digte (1895, digte)
 Bog Ploug, Carl: Digte. Udgivne af hans Søn. Med en Karakteristik af Ernst v. d. Recke. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1901. I.-II. Bind, ([6] 348 [18]) + ([4] lxvii + 298 [17]). Pris: kr. 6,00 (1901, digte)
Detaljer
udgiver: Hother Ploug (1856-1932)
forord af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hæfter fra oktober 1900. Titelbladene har 1901.
 note til titel Med portræt.
 note til titel Bind 1, titelbladets bagside: Oplag: 4000 Ekspl.
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Fortale [signeret: Kjøbenhavn, den 12. Marts 1901, Hother Ploug].
 note til titel Bind 1, 4 upaginerede sider: [Indhold].
 note til titel Bind 1, 18 upaginerede sider: Oplysninger om Digtenes Tilblivelsestid, forklarende Noter, Rettelser m. m.
 note til titel Bind 2, 4 upaginerede sider: [Indhold].
 note til titel Bind 2, side [i]-lxvii upaginerede sider: Carl Ploug, hans Liv og hans Digtning, En Charakteristik af Ernst von der Recke.
 note til titel Bind 2, 17 upaginerede sider: Oplysninger om Digtenes Tilblivelsestid, forklarende Noter, Rettelser m. m.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Ploug, C.: [indgår i antologien: Studenterkomedier - ældre og nyere [e]] Bellmansk Tableau (1904, dramatik)
 Dramatik Ploug, C.: [indgår i antologien: Studenterkomedier - ældre og nyere [b]] Kærlighed under Karantæne (1904, dramatik)
 Dramatik Rytter, Poul: Sylvesternat. Atellan i 3 Akter. Udg. i Anledn. af 100 Aars Dagen for Carl Plougs Fødsel, med Indledning og Kommentarer af Oskar Schlichtkrull. ♦ Gyldendal, 1913. 190 sider (1913, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
 note om oplag Ekstra-Oplag for Medlemmer af Selskabet for nordisk Filologi, 1913.
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Digte til Mor [s046]] Til min Moder (1946, digte) 👓
 Bog (digte) Jacobsen, Erik (Udg.): Den spæde Vaar. Digte til Mor og Barn. Udvalgt. Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Grafisk Forlag, 1947. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75 (1947, samling)
Detaljer
udgiver: Erik Jacobsen
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Grethe Heltberg (1911-1996)
illustrationer af Aage Sikker Hansen (1897-1955)
illustrationer af Des Asmussen (1913-2004)
illustrationer af Maggi Baaring (1913-2004)
illustrationer af Holger Worm (1901-1978)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
illustrationer af Hans Bendix (1898-1984)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning: Maggi Baaring.
 Bog (digte) Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00 (1948, samling)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
1929 1. udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1962 [s067]] Han gynged' paa Havet. Side [67] (1962, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Kjeld Simonsen (1920-1988)
kollaps Noter
 note til titel Digt (signeret: C. Ploug) under akvarel af Kjeld Simonsen.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Carl Ploug: Et Besøg
(premiere på Hofteatret)
Carl Ploug: Mariane
Folkekomedie i fem Tablauer, hvoraf fire ere synlige
Carl Ploug: Nissen paa Stokkerup
Carl Ploug: Væddemaalet
eller den forvandlede Regentsianer, stor original romantisk, parodisk Burschekomedie i 5 Akter med Prolog, guddommelige Aabenbaringer, Sang, Melodrama, Kor og pyroteknisk Tableau. Teksten af Regentspoet Hr. Poul Rytter. Musikken komponeret og arrangeret af Hr. Capelmester [Salomon] Dreyer, flere Liebhavere her fra Gaarden give i sidste Akt en Forestilling i den højeste Soldekunst, hvis Mangfoldighed ikke lader noget Ønske tilbage
(premiere 10-02-1839 af Studenterforeningen (gruppe))
Carl Ploug: Contubernaler
eller Livets Dialectik, Atellan i 5 Acter med Couplets og Chor af Poul Rytter, Musiken komponeret og arrangeret af den samme Drejer
(premiere 01-03-1840 af Ukendt gruppe)
Carl Ploug: Kontubernalerne
eller Livets Dialectik. Atellan i 5 Acter med Couplets og Chor af Poul Rytter [ie: Carl Ploug]. Musikken componeret og arrangeret af den samme Drejer
(premiere 01-03-1840 af Studenterforeningen (gruppe))
Carl Ploug: Sylvesternat
Atellan i 3 Acter med adskillige curieuse Scener og Samtaler, af den i Foreningen ikke ubekjendte Poul Rytter
(premiere 21-02-1841 af Studenterforeningen (gruppe))
Carl Ploug: Kjærlighed under Qvarantaine
original Farce i 1 Act med Chor [af Carl Ploug]
(premiere 07-02-1842 af Ukendt gruppe)
Carl Ploug: Bellmansk Tableau
af Poul Rytter [ie: Carl Ploug]
(premiere februar 1845 af Studenterforeningen (gruppe))
Carl Ploug: Ægirs Gilde
Gudedigt i 24 Sange af Poul Rytter [ie: Carl Ploug]
(premiere 22-03-1855 af Studenterforeningen (gruppe))
Carl Ploug: Hr. Sørensen paa Eventyr
komedie i 4 akter med sange og kor af Carl Ploug
(premiere 07-06-1861 på Folketeatret)
Carl Ploug: Epilog
ved Mindefesten for Johanne Luise Heiberg, af Carl Ploug
(premiere 04-01-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Carl Ploug: Prolog
ved Mindefesten for Johanne Luise Heiberg af Carl Ploug
(premiere 04-01-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Carl Ploug: Prolog
ved Mindefesten for C. Hostrup (død 21. Nov. 1892) af Carl Ploug
(premiere 11-12-1892 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden