Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Sigurd Müller (1844-1918)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Müller, Sigurd: Digte. Reitzel, 1867. [4] 136 sider (1867, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede.
 note til titel Digtene "Hero og Leander" og "Forældede Vaaben" oprindelig trykt i Tilskueren og i Figaro.
 Trykt i periodicum Müller, Sigurd: Drømmens Toner. Af Sigurd Müller (1867, novelle(r)) 👓
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende No. 208 (7-9-1867). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Müller, Sigurd: Tre Fortællnger. ♦ C.A. Reitzel, 1874. 171 sider, illustreret (1874, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
1914 Senere udgave: Sarons Rose og andre Fortællinger. 2. [forøgede] Oplag. Gyldendal, 1914. 158 [2] sider, illustreret med 4 facs.tvlr.
kollaps Noter
 note til titel Med titeltavle [af Joakim Skovgaard].
kollaps Indhold

[a] Müller, Sigurd: Sarons Rose (1874, novelle(r))
[b] Müller, Sigurd: Christian Schmidt og hans Avlskarl (1874, novelle(r))
[c] Müller, Sigurd: Gamle Jens Thaarup (1874, novelle(r))
 Bog (oversætter) antologi: Euterpe. Oversættelser af Digterværker fra Oldtiden og Middelalderen efter Grundteksterne. Ved Clarentius Gertz, Dr. phil., Thor Lange, Cand. philol.[og] Sigurd Müller, Cand. mag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. [1] 94 [1] sider. Pris: kr. 2,75 (1874, tekster) 👓
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
omslag af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslaget signeret: C.Th. [jævnfør Harald Ilsøe: De gamle bogomslag, 2013, side 56].
 note til oversat titel Upagineret side: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel Side [89]-94: Oplysninger.
 note til oversat titel Side [95]: Efterskrift [signeret: Oversætterne].
 note til oversat titel Uddrag af efterskrift: De fleste af de i denne lille Samling optagne Stykker ere oprindelig udarbejdede med den Bestemmelse, at de skulde forelæses ved Sammenkomsterne i den herværende filologisk-historiske Forening. Da imidlertid flere af Medlemmerne havde ønsket at besidde dem samlede, og da man tillige troede, at ogsaa et større Publikum maaske kunde føle Interesse for at lære disse Værker fra fordums Tider at kjende, besluttede vi os til at udgive dem som en Slags Nytaarsgave.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

Fra Oldtiden. Side 1-69
[s001] Lukian: Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30 (1874, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1881 indgår i: Udvalgte Skrifter [s107] Senere udgave: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1: [Indledning om Menippos].

[s031] Catul: Digteren Suffenus. Af Catullus. (XXII). Side 31 (1874, tekster)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s032] Lygdamus: Gaven til Neæra. Elegi af Lygdamus. (Tibullus III, I). Side 32-33 (1874, tekster)
af Lygdamus (f. -43, sprog: latin)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s034] Tibul: Hjælp os Apollo! Elegi af Tibullus. (IV, 4). Side 34-35 (1874, tekster)
af Albius Tibullus (-55--19, sprog: latin)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s036] Meleagros: Tre Epigrammer. Af Meleagros. Side 36-37 (1874, tekster)
af Meleagros fra Gadara (-140--70, sprog: græsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenes titler: Den bortløbne Eros. Den fangne Eros. Eros skal sælges.

[s038] Virgil: Aristæus. Af Vergils Georgica IV, 317-558. Side 38-49 (1874, tekster)
af Vergil (-70--19, sprog: latin)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)

[s050] Pindar: Den fjortende olympiske Ode. Af Pindaros. Side 50-51 (1874, tekster)
af Pindar (-520--440, sprog: græsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledningen side 50: ... denne Hymne blev afsunget ... Aar 478 f. Chr.

[s052] Pindar: Den syvende pythiske Ode. Af Pindaros. Side 52-53 (1874, tekster)
af Pindar (-520--440, sprog: græsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledningen side 52: Aar 489 f. Chr. blev Sejren i Væddekjørsel ved de pythiske Lege vundet af Athenienseren Megakles.

[s054] Musaios: Hero og Leandros. Af Musaios. Side 54-69 (1874, tekster)
af Musaios (sprog: græsk)

[s071] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster)
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Trykt i periodicum Müller, Sigurd: Barbarone og Squadronaccio. Hævn- og Fonografhistorie i tre Kapitler. Af Sigurd Müller (1879, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 98 (17-8-1879), side 456-59.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: En Julebog. Udgiven af Sigurd Müller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1884. [1] 180 sider, illustreret (1884) 👓
Detaljer
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
kollaps Noter
 note til titel Illustration før titelbladet: Ved Bethlehems-Krybben. Pennetegning af J. Th. Lundbye.
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 8-12-1884, side 2 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Rørdam, Skat: Prædiken paa Juledag. Af Dr. Skat Rørdam. Side [1]-10 (1884, tekster)
af Th.Sk. Rørdam (1832-1909)

[s011] Møller, Chr.: Julesalme. Af Chr. Møller. Side [11]-12 (1884, digte)
af uidentificeret

[s013] anonym: En gammel Mariahymne. Oversat fra Latin af Johannes Fibiger. Side 13-14 (1884, tekster)
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Johannes Henrik Tauber Fibiger (1821-1897)

[s015] anonym [Fibiger, Johannes]: Guds Løfte. Efter Esaias af Johannes Fibiger. Side 15-16 (1884, digte)
[s017] Brandt, C. J.: Jesu Barndomshistorie. Af C.J. Brandt. Side [17]-29 (1884, tekster)
af C.J. Brandt (1817-1889)

[s030] Tennyson, Alfred: Den hellige Agnes' Julenat. Efter Alfred Tennyson ved Thor Lange. Side [30]-31 (1884, digte)
af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s032] Rosenberg, C.: Den hedenske Jul i Norden. Side [32]-56 (1884, tekster)
af C. Rosenberg (1829-1885)

[s057] Tang Kristensen, Evald: Vore Fædres Juleskikke og Julelege. Side [57]-77 (1884, tekster)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s078] Richard, Chr.: Maria ved Vuggen. Side [78]-79 (1884, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)

[s080] Bergsøe, Vilhelm: Julen i Rom. Side [80]-92 (1884, tekster)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)

[s093] Carstensen, Wm.: En Julefest ombord. Af Kommandør Wm. Carstensen. Side [93]-109 (1884, novelle(r))
af uidentificeret

[s109] Dostojéwsky, Feodor: Julefrost. Af Feodor Dostojéwsky. Fra Russisk ved Thor Lange. Side [109]-14 (1884, novelle(r))
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s115] Hostrup, C.: Aaret og Julen. Side [115]-16 (1884, digte)
af C. Hostrup (1818-1892)

[s117] Lange, Thomas: En Præst. Side [117]-30 (1884, novelle(r))
af Thomas Lange (1829-1887)
1858 indgår i: I Ungdommen [e] 1. udgave: En Præst. Fortælling

[s131] Drachmann, Holger: Den lille Juleklokke. Side [131]-35 (1884, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)

[s136] Thoresen, Magdalene: Søløven. Side [136]-80 (1884, novelle(r))
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Fortællende Digte af danske Forfattere. Samlede og udgivne af Sigurd Müller (1885)
 Bog (oversætter) Hegeler, Wilhelm: Lutrende Flammer. Oversat af Sigurd Müller. ♦ Gyldendal, 1907. 358 sider (1907, roman)
originaltitel: Flammen, 1905
serietitel: Moderne Verdenslitteratur
af Wilhelm Hegeler (1870-1943, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Bertsch, Hugo: Broder og Søster. ♦ 1908. 203 sider (1908, roman)
originaltitel: Die Geschwister, 1903
serietitel: Moderne Verdenslitteratur, 19
Detaljer
af Hugo Bertsch (1851-1935, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 74 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog (oversætter) Heer, J. C.: Helligvandet. Overs. af Sigurd Müller. ♦ Gyldendal, 1910. 300 sider (1910, roman)
af Jakob Christoph Heer (1859-1925, sprog: tysk)
 Bog Müller, Sigurd: Sarons Rose og andre Fortællinger. 2. [forøgede] Oplag. Gyldendal, 1914. 158 [2] sider, illustreret med 4 facs.tvlr. (1914, novelle(r))
Detaljer
1874 1. udgave: Tre Fortællnger. ♦ C.A. Reitzel, 1874. 171 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Theokritos: Udvalgte Digte. Oversatte fra Græsk af Sigurd Müller. M. Tegn. af Lorens Frølich. ♦ Gyldendal, 1915. 132 sider, illustreret (1915, tekster)
af Theokrit (sprog: græsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
 Bog Müller, Sigurd: Sidste Digte. ♦ (Tr.h. Kristian Kongstad, Hillerød), 1917. 40 [4] sider, illustreret [af Kr. Kongstad] (1917, digte)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Omslaget medregnet fra pagineringens begyndelse.
 note til titel Trykt i 150 eksemplarer.
 note til titel Heri side 9-[25]: Orfeus og Eurydike. 1ste Sang. Oprindelig trykt i Dansk Tidsskrift, november 1914.
 Bog (oversætter) Euripides: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider, illustreret (1918, tekster)
af Euripides (-485--406, sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)
 Bog (oversætter) Euripides: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider. Pris: kr. 2,50 (1923, tekster)
af Euripides (-485--406, sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)
 Bog (oversætter) Euripides: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 80 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,00 (1928, tekster)
af Euripides (-485--406, sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden