Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Einar Christiansen (1861-1939)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Christiansen, Einar]: Lindows Børn. Skuespil (1881, dramatik)
 Dramatik pseudonym [Christiansen, Einar]: En Egoist. Skuespil i to Akter. Af Forfatteren til "Lindows Børn". ♦ Gyldendal, 1882. 108 sider (1882, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Nero (1885, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Broder Rus. Komedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1888. 198 [2] sider (1888, dramatik)
Detaljer
1909 Senere udgave: Broder Rus. 3. gennemsete udg. ♦ 1909. [8] 146 [2] sider
kollaps Noter
 Dramatik Christiansen, Einar: Generationer (1889, dramatik)
 Bog Christiansen, Einar: Joppe. Gyldendal, 1889. 372 sider (1889, roman)
Detaljer
1911 Senere udgave: Joppe. En ung Kvindes Historie. ♦ Gyldendal, 1911. 286 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1928 Senere udgave: Joppe. En ung Kvindes Historie. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 262 sider. Pris: kr. 4,00. ([Klassiker-Serien])
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 13-11-1889, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Dramatik Christiansen, Einar: Peter Plus. Et Æventyr i fire Akter. Gyldendal, 1890. 165 sider (1890, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1990.
 anmeldelse Politiken 12-10-1890, B, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Dramatik Christiansen, Einar: Folkesnak (1891, dramatik)
Detaljer
1916 Senere udgave: Folkesnak. Dramatisk Bagatel. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1916. 64 sider
 Dramatik Christiansen, Einar: Letizia (1891, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Anette (1893, dramatik)
 Bog Christiansen, Einar: Hjarl. En Ungdomshistorie. ♦ Den Gyldendalske Boghandels Forlag, 1894. 496 sider (1894, roman)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s116] Senere udgave: Hjarl. En Ungdoms Historie (2det Kapitel)[1894]. Side 116-26
kollaps Noter
 anmeldelse Dagens Nyheder 5-11-1894, side 1-2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 19-12-1894, side 1 [Anmeldelse, signeret: Th.Th.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Christiansen, Einar: Cleopatra (1894, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Oluf (1894, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Den trekantede Hat (1894, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Frøken Bodil og hendes Broder (1895, dramatik)
 Bog (oversætter) Gondinet, E., og P. Gille: Lakmé. Opera i tre Akter. Oversat af Einar Christiansen (1895, dramatik)
Detaljer
af Edmond Gondinet (1828-1888, sprog: fransk)
af Philippe Émile François Gille (1831-1901, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1896.
 Dramatik Christiansen, Einar: Mellem Brødre (1896, dramatik)
 Bog Christiansen, Einar: Mine Sange (1896, digte)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s126] Senere udgave: Erindrer du vor første Stund. (Af "Mine Sange", 1896). Side 126
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s127] Senere udgave: Jeg husker dine Kjoler, hver enkelt især -. (Af "Mine Sange", 1896). Side 127
 Dramatik Christiansen, Einar: Modne Mænd (1897, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Vifandaka. Opera i 3 Akter. Musikken af Alfred Tofft. ♦ Gyldendal, 1897. 39 sider (1897, dramatik)
Detaljer
musik af Alfred Tofft (1865-1931)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1898.
 note om oplag 3. Oplag, 1905. 32 sider.
 note om oplag 4. Oplag, 1918. 32 sider.
 Dramatik Christiansen, Einar: Cosmus. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. [2] 332 sider (1897, dramatik) 👓
Detaljer
1922 Senere udgave: Cosmus. Drama i 2 Afdelinger. (Ti Billeder). (Scene UDgave). ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - Berlin - London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1922. 158 sider. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Isefjordsposten 21-12-1897, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Christiansen, Einar: Dyveke (1899, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Skjøn Karen. Folkevise-Drama i een Akt. (Musikken af Thekla [ie: Tekla] Griebel). ♦ Gyldendal, 1899. 24 sider (1899, dramatik)
Detaljer
musik af Tekla Griebel Wandall (1866-1940)
1903 Senere udgave: Schön-Karen. Oper in 1 Akt. Ins deutsche frei übertragen von C. Mengewein. Musik von Jakob Fabricius. ♦ H.H. Thieles Bogtr. [ikke i boghandlen], [1903]. 8 sider
kollaps Noter
 Dramatik Christiansen, Einar: Vikingeblod (1900, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Saul og David. Opera i fire Akter. (Musikken af Carl Nielsen). ♦ Gyldendal, 1902. 63 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, dramatik)
Detaljer
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
1929 Senere udgave: Saul og David. Opera i 4 Akter af Einar Christiansen. Musiken af Carl Nielsen. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1929. 29 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 Bog Christiansen, Einar: Schön-Karen. Oper in 1 Akt. Ins deutsche frei übertragen von C. Mengewein. Musik von Jakob Fabricius. ♦ H.H. Thieles Bogtr. [ikke i boghandlen], [1903]. 8 sider (1903, dramatik)
Detaljer
oversat af Carl Mengewein (1852-1908, sprog: tysk)
musik af Jacob Fabricius (1840-1919)
1899 1. udgave: Skjøn Karen. Folkevise-Drama i een Akt. (Musikken af Thekla [ie: Tekla] Griebel). ♦ Gyldendal, 1899. 24 sider
 Bog (oversætter) Wagner, Richard: Siegfried. Musikdrama i 3 Akter, overs. af E. Christiansen. ♦ Gyldendal, 1903. 112 sider. Pris: kr. 1,75 (1903, dramatik)
originaltitel: Siegfried, 1876
Detaljer
af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1905.
 Bog Christiansen, Einar: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s126]] Erindrer du vor første Stund. (Af "Mine Sange", 1896). Side 126 (1905, digte) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Mine Sange
 Bog Christiansen, Einar: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s116]] Hjarl. En Ungdoms Historie (2det Kapitel)[1894]. Side 116-26 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1894 1. udgave: Hjarl. En Ungdomshistorie. ♦ Den Gyldendalske Boghandels Forlag, 1894. 496 sider
 Bog Christiansen, Einar: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s127]] Jeg husker dine Kjoler, hver enkelt især -. (Af "Mine Sange", 1896). Side 127 (1905, digte) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Mine Sange
 Note (andet) Esmann, Gustav: Fader og Søn. Lystspil i tre Akter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 143 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København) (1905, dramatik) 👓
Detaljer
af Gustav Esmann (1860-1904)
andet: Poul Nielsen (1862-1931)
1907 i: Samlede Værker [3s283] Senere udgave: Fader og Søn. Side [283]-355
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret: København, Oktober 1905, Fanny Esmann f. Drewsen].
 note til titel Uddrag af forordet: Lystspillet Fader og Søn forelaa efter min Mands Død ufuldendt, idet 3die Akt kun var paabegyndt og planlagt. Direktør Einar Christiansen og Skuespiller Poul Nielsen paatog sig ... at udarbejde den manglende Akt i den Skikkelse, hvori den fremtræder her og ved Opførelsen på det kgl. Teater.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Lemaire, F.: Samson og Dalila. Opera i 3 Akter (3. Akt i 2 Afdelinger). Musiken af C. Saint-Saëns. Texten af F. Lemaire. Oversat af Einar Christiansen. ♦ Gyldendal, 1906. 32 sider. Pris: kr. 0,60 (1906, dramatik)
serietitel: Af Opéra comiques Repertoire. Kristiania
Detaljer
musik af Camille Saint-Saëns (1835-1922, sprog: fransk)
af Ferdinand Lemaire (1832-1879, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 Bog Christiansen, Einar: Broder Rus. 3. gennemsete udg. ♦ 1909. [8] 146 [2] sider (1909, dramatik)
Detaljer
1888 1. udgave: Broder Rus. Komedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1888. 198 [2] sider
kollaps Noter
 note til titel Forkortet og revideret med eventuel opførelse for øje.
 Dramatik Christiansen, Einar: Fædreland. En Tragedie. ♦ 1910. 254 sider (1910, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 61 [Anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 88, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Christiansen, Einar: Joppe. En ung Kvindes Historie. ♦ Gyldendal, 1911. 286 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1911, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1889 1. udgave: Joppe. Gyldendal, 1889. 372 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Dramatik Christiansen, Einar: Thronfølger (1913, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Manden paa Høiriis. Et Familiestykke. ♦ Gyldendal, 1915. 180 sider (1915, dramatik)
 Bog Christiansen, Einar: Folkesnak. Dramatisk Bagatel. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1916. 64 sider (1916, dramatik)
Detaljer
1891 1. udgave: Folkesnak
 Dramatik Christiansen, Einar: Moders Venner. Et Skuespil. ♦ Gyldendal, 1916. 176 sider (1916, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Onkel Stephan. Et Familiestykke. ♦ 1916. 184 sider (1916, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Kvartet. Et Familiestykke. ♦ Gyldendal, 1919. 220 sider (1919, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 9-11-1919, side 6 [Anmeldelse, signeret: E.J.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Christiansen, Einar: Skyldige i Kærlighed. Et Skuespil. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider. Pris: kr. 6,75 (1921, dramatik)
 Dramatik Christiansen, Einar: Charites Portrait. Et Skuespil. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1922. 166 [1] sider. Pris: kr. 5,75 (1922, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [167]: Stykkets Historie [antaget af Det kgl. Teater 1922, men ikke opført, da hovedrollehavernes krav om ændringer ikke kunne imødekommes af forfatteren, signeret: Oktober 1922. Einar Chr.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 22 [Anmeldelse, signeret V.Sx.].
 Bog Christiansen, Einar: Cosmus. Drama i 2 Afdelinger. (Ti Billeder). (Scene UDgave). ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - Berlin - London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1922. 158 sider. Pris: kr. 6,75 (1922, dramatik) 👓
Detaljer
1897 1. udgave: Cosmus. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. [2] 332 sider
kollaps Noter
 note til titel Note på bagsiden af titelbladet: Nærværende skuespil er ingen bearbejdelse af mit i 1897 udkomne drama af samme navn, men en, med scenen for øje foretaget, fuldstændig omdigtning. [signeret: I December 1921. Einar Christiansen].
 Bog Christiansen, Einar: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s019]] [Digte]. Side 19- (1922, digte)
 Bog Christiansen, Einar: Ottilie. Af en Slægts Historie. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1925. [Bind] I-II, 320 + 311 sider. Pris: kr. 15,00 (1925, roman)
Detaljer
1932 Senere udgave: Ottilie. Af en Slægts Historie. I-II. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1932. 417 sider. Pris: kr. 4,00. ([Klassiker-Serien])
kollaps Noter
 note til titel Oplag: 2000 eksemplarer. [Ti eksemplarer af oplaget nummererede].
 note til titel Bindenes titler: I: Ottilie Schubin. II: Ottilie Claudi.
 anmeldelse Politiken 20-11-1925, side 5 [Anmeldelse, signeret: Tom Kristensen].  Kristensen, Tom Tom Kristensen
 Dramatik Christiansen, Einar: De spurgte ham -. ♦ Gyldendal, 1927. 163 sider. Pris: kr. 4,50 (1927, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Af oplaget er 5 eksemplarer trykt på japansk papir.
kollaps Indhold

[a] Christiansen, Einar: Benaja - den rige mand (1927, dramatik)
[b] Christiansen, Einar: Pilatus (1927, dramatik)
 Bog Christiansen, Einar: Digte. Trykt som Manuskript. Titelbilleder af Finn Bentsen. Trykt i 100 Exemplarer. ♦ [ikke i boghandlen], 1927. 140 sider (1927, digte)
 Bog Christiansen, Einar: Joppe. En ung Kvindes Historie. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 262 sider. Pris: kr. 4,00. ([Klassiker-Serien]) (1928, roman)
serietitel: Klassiker-Serien
Detaljer
1889 1. udgave: Joppe. Gyldendal, 1889. 372 sider
 Bog : Saul og David. Opera i 4 Akter af Einar Christiansen. Musiken af Carl Nielsen. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1929. 29 sider. Pris: kr. 1,00 (1929, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
1902 1. udgave: Saul og David. Opera i fire Akter. (Musikken af Carl Nielsen). ♦ Gyldendal, 1902. 63 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog Christiansen, Einar: Ottilie. Af en Slægts Historie. I-II. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1932. 417 sider. Pris: kr. 4,00. ([Klassiker-Serien]) (1932, roman)
serietitel: Klassiker-Serien
Detaljer
1925 1. udgave: Ottilie. Af en Slægts Historie. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1925. [Bind] I-II, 320 + 311 sider. Pris: kr. 15,00
 Bog Christiansen, Einar: Mødre (1935, roman)
 Bog Christiansen, Einar: Saltvandspræsten (1936, roman)
 Bog Christiansen, Einar: Fra Skriftestolen (1938, roman)
 Bog Christiansen, Einar: [indgår i antologien: Digte til Mor [s059]] [Nu er vi gamle, begge to] (1946, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digt uden titel. Første linie: Nu er vi gamle, begge to.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Einar Christiansen: Lindows Børn
Skuespil i 4 Akter af Einar Christiansen
(premiere 17-12-1880 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Einar Christiansen: En Egoist
Lystspil i 2 Akter af Einar Christiansen
(premiere 02-04-1882 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Einar Christiansen: En Audiens paa Slottet 1747
Forspil i 1 Akt af Einar Christiansen
(premiere 04-12-1884 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
Einar Christiansen: Nero
tragisk Skuespil i 5 Akter af Einar Christiansen
(premiere 18-10-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Lynet
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F. Halévy, Teksten af Planard og Saint-Georges. Oversat af C.F. Güntelberg, gennemset og 3die Akt bearbejdet af Einar Christiansen
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
(premiere 26-03-1886 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter) En Pariser
Lystspil i 3 Akter af Edmond Gondinet. Oversat af Einar Christiansen. [På Dagmarteatret:] fri Fordanskning ved Edvard Brandes og Peter Nansen under titlen: Kjøbenhavn-Vordingborg
af Edmond Gondinet (1828-1888, sprog: fransk)
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
(premiere 16-10-1886 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Einar Christiansen: Frøken Bodil og hendes Broder
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 07-10-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11, 1889-1975: 8)
(oversætter) Musen
Lystspil i 3 Akter af Edouard Pailleron
[Til Det kongelige Teater:] Oversat af Einar Christiansen
af Édouard Pailleron (1834-1899, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 19-10-1888 af Cortes's Selskab
premiere 11-11-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Einar Christiansen: Broder Rus
Komedie i 4 Akter af Einar Christiansen, med Musik af Axel Grandjean
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
(premiere 22-01-1889 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
Einar Christiansen: Generationer
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen. Iscenesættelse: William Bloch og Einar Christiansen
(premiere 13-12-1889 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 7)
Einar Christiansen: Folkesnak
Bagatel i 2 Akter af Einar Christiansen
(premiere 14-01-1891 på Folketeatret)
(tekst) Bryllup i Klosteret
Opera i 1 Akt af Albert Hartvigson. Tekst: Einar Christiansen efter Carré's og Loru's [ie: Lorin] »Les Trovatelles« [se også Annunciatas Fest]. Dans: Emil Hansen. Iscenesættelse: Pietro Krohn
musik af Albert Hartvigson (1851-1921)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
tekst af Jules Lorin (d. 1853, sprog: fransk)
danse af Emil Hansen, f 1843 (1843-1927)
(premiere 15-04-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 5)
Einar Christiansen: Peter Plus
Eventyr-Skuespil i 4 Akter af Einar Christiansen, Musiken af P.E. Lange-Müller
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 25-09-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 9)
Einar Christiansen: Annette
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 22-02-1893 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 15)
(tekst) Kleopatra
Opera i 3 Akter med et Forspil af Aug. Enna, Teksten af Einar Christiansen efter Rider Haggards Roman af sammen navn, Dansen komponeret af Hans Beck
musik af August Enna (1859-1939)
tekst af Henry Rider Haggard (1856-1925, sprog: engelsk)
(premiere 07-02-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 20)
(tekst) Oluf
Opera i 4 Akter af Axel Grandjean, Teksten frit efter Oehlenschlägers »Dronning Margareta« ved Einar Christiansen
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
andet af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 07-04-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 9)
Einar Christiansen: Den trekantede Hat
komisk Opera i 3 Akter af Frederik Rung, Teksten efter spansk Motiv ved Einar Christiansen
af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 07-11-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 6)
(oversætter) Lakmé
Opera i 3 Akter af Leó Delibes, Teksten af Edmond Gondinet og Philippe Gille. Oversat af Einar Christiansen, Dansen af Hans Beck
musik af Clément Philibert Léo Delibes (1836-1891, sprog: fransk)
tekst af Edmond Gondinet (1828-1888, sprog: fransk)
tekst af Philippe Émile François Gille (1831-1901, sprog: fransk)
andet af Théodore-Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
andet af Louis Marie-Julien Viaud (1850-1923, sprog: fransk)
(premiere 01-01-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 9)
Einar Christiansen: Mellem Brødre
Skuespil i 4 Akter af Einar Christiansen
(premiere 13-03-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 26)
Einar Christiansen: Modne Mænd
Komedie i 4 Akter af Einar Christiansen
(premiere 11-03-1897 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 9)
(tekst) Vifandaka
Opera i 3 Akter af Alfred Tofft. Tekst af Einar Christiansen efter et indisk Sagn
[Fra 1917:] Dans: Gustav Uhlendorff
musik af Alfred Tofft (1865-1931)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 01-01-1898 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 34)
Einar Christiansen: Letizia
lyrisk Drama i 3 Akter af Einar Christiansen. Musiken af P.E. Lange-Müller
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 26-02-1898 på Dagmarteatret)
(tekst) Dyveke
Opera i 3 Akter med Forspil af Joh. Bartholdy, Teksten af Einar Christiansen
musik af Johan Bartholdy (1853-1904)
(premiere 08-01-1899 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 9)
(tekst) Skøn Karen
Opera i 1 Akt af Tekla Griebel, Teksten af Einar Christiansen
musik af Tekla Griebel Wandall (1866-1940)
(premiere 01-12-1899 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 5)
(tekst) Vikingeblod
Opera i 4 Akter af P.E. Lange-Müller, Teksten af Einar Christiansen
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 29-04-1900 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 12)
(tekst) Saul og David
opera i 4 akter af Carl Nielsen. Tekst: Einar Christiansen
[Fra 1934:] Dans: Harald Lander
[Fra 1962:] Koreografi: Hans Brenaa
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
danse af Harald Lander (1905-1971)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
(premiere 28-11-1902 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 84)
(oversætter) Siegfried
Musikdrama i 3 Akter af Richard Wagner. Oversættelse: Einar Christiansen
musik og tekst af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
(premiere 22-04-1903 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 40)
(oversætter) Opstandelse
Folkeskuespil i 4 Akter og et Forspil af Henri Bataille efter Lev Tolstoj. Oversættelse: Einar Christiansen
af Henri Bataille (1872-1922, sprog: fransk)
andet af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
(premiere 13-11-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 35)
(andet) Fader og Søn
lystspil i 3 akter af Gustav Esmann
af Gustav Esmann (1860-1904)
andet af Poul Nielsen (1862-1931)
(premiere 05-11-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 26)
(oversætter) Samson og Dalila
Opera i 3 Akter af Camille Saint-Saëns. Tekst: Ferdinand Lemaire, oversættelse: Einar Christiansen, dans: Hans Beck
[Fra 1920:] Dans: Gustav Uhlendorff
musik af Camille Saint-Saëns (1835-1922, sprog: fransk)
tekst af Ferdinand Lemaire (1832-1879, sprog: fransk)
danse af Hans Beck (1861-1952)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 18-03-1906 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 25)
(oversætter) Tunge Veje
skuespil i 3 akter af Felix Philippi. Oversættelse: Einar Christiansen
af Felix Philippi (1851-1921, sprog: ukendt)
(premiere 19-01-1908 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 7)
(oversætter) Mme Butterfly
opera i 3 akter af Giacomo Puccini. Tekst: Luigi Illica og Giuseppe Giacosa efter David Belascos dramatisering af en fortælling af John Luther Long, oversættelse: Einar Christiansen
[Fra 1938:] opera i 2 akter
[Fra 1965:] opera i 3 akter. Revideret og tildels nyoversat af Holger Boland
musik af Giacomo Puccini (1858-1924, sprog: italiensk)
tekst af Luigi Illica (1857-1919, sprog: italiensk)
tekst af Giuseppe Giacosa (1847-1906, sprog: italiensk)
tekst af David Belasco (1853-1931, sprog: engelsk)
andet af John Luther Long (1861-1927, sprog: engelsk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 15-10-1911 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 223)
(oversætter) Barrikaden
Folkeskuespil i 4 Akter af Paul Bourget. Oversat og bearbejdet af Einar Christiansen
af Paul Bourget (1852-1935, sprog: fransk)
(premiere 25-11-1911 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Prinsen af Homburg
Skuespil i 5 Akter af Heinrich von Kleist. Oversat af Einar Christiansen
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
(premiere 28-03-1912 på Dagmarteatret)
(oversætter) Den ny Sekretær
Lystspil i 3 Akter af Francis de Croisset. Oversat af Einar Christiansen
af Francis de Croisset (1877-1937, sprog: fransk)
(premiere 19-10-1912 på Folketeatret)
(bearbejdelse) Fædrenes Jord
Folkeskuespil i 3 Akter af Martha Ottosen. Barbejdelse Einar Christiansen
af Martha Ottosen (1866-1928)
(premiere 15-01-1913 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Fædreland
Skuespil i 4 Akter med et Forspil (8 Billeder) af Einar Christiansen. Musik: Carl Nielsen
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 05-02-1916 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 27)
(oversætter) Kammeraterne
Komedie i 5 Akter af Scribe. Oversat af C. Borgaard. Til Folketeatret: Oversat og bearbejdet af Einar Christiansen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 14-11-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
Einar Christiansen: Moders Venner
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 20-10-1916 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Manden paa Højriis
Familiestykke i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 12-03-1917 på Folketeatret)
(bearbejdelse) Jette Gebert
Skuespil i 5 Akter af Georg Hermann. Oversat af Marc. Kalckar, bearbejdelse Einar Christiansen
af Georg Hermann Borchardt (1871-1943, sprog: tysk)
oversat af Marc Kalckar (1881-1946)
(premiere 31-08-1917 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Onkel Stephan
et familiestykke i 3 akter af Einar Christiansen
(premiere 07-09-1918 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 12)
(oversætter) Czardas
Skuespil i 3 Akter af Franz Molnàr. Oversat af Einar Christiansen
af Ferenc Molnár (1878-1952, sprog: ungarsk)
(premiere 08-10-1918 på Folketeatret)
(oversætter) Verdens rigeste Mand
Lystspil i 3 Akter af Marcel Gerbidon. Oversat af Einar Christiansen
af Marcel Gerbidon (1868-1933, sprog: fransk)
(premiere 02-03-1919 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Kvartet
et familiestykke i 3 akter af Einar Christiansen
(premiere 31-10-1919 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Thronfølger
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 04-09-1920 på Dagmarteatret)
Einar Christiansen: Skyldig i Kærlighed
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 03-11-1921 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Cosmus
et drama i 2 afdelinger (10 billeder) af Einar Christiansen. Musik: Carl Nielsen
af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 25-02-1922 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
Einar Christiansen: Charites Portræt
Skuespil i 3 Akter af Einar Christiansen
(premiere 17-01-1923 på Folketeatret)
Einar Christiansen: Benaja
Den rige Mand. Skuespil af Einar Christiansen. Bearb. for Radio. Musik af Sv. S. Schultz
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
(premiere 10-04-1941 på Radio)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden