Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henry Rider Haggard (1856-1925)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: www.rider-haggard.dk
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Haggard, H. Rider: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII) (1887, roman) EMP 689
originaltitel: She, 1887
del af: Hjørring Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1948 Samhørende, fortsættes af (2. del): »Hun«s Tilbagekomst. Aut. Overs. af V. Balslev. (Overs. fra Engelsk efter "The return of She"). ♦ Martin, John, 1948. 253 sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkeri: Andersen & Pedersen, København)
1888 Senere udgave: Hun. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1888. 490 sider
1909 Senere udgave: Hun. Aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 2. Opl. ♦ Universalforlaget, Will. Sørensen, 1909. [Bind] I-II, 264 + 278 sider
1912 Senere udgave: Hun. Af Forf. aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 3. Opl. ♦ Forenede nordiske Bogforlag, 1912. [Bind] I-II, 244 + 254 sider
1917 Senere udgave: Hun. Af Forfatteren aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1917. 286 sider
1924 Senere udgave: Hun. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 288 sider
1944 Senere udgave: Hun. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "She"). ♦ Martin, 1944. 264 sider. Pris: kr. 3,75
1951 Senere udgave: Hun. På dansk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Samleren, 1951. 236 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note til original titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle (1887, roman) EMP 690
originaltitel: King Salomon's mines, 1885
se også: Kong Salomons miner
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 Samhørende, fortsættes af (2. del): Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
1898 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Anden danske Udgave. Med 6 Illustrationer. 1898. 210 sider, illustreret
1902 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa dansk ved E. Stensgård. M. 1 Kort og 38 Tegn. af C.H.F. Schmidt. ♦ (Hagerup), 1902. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,80
1909 Senere udgave: Kong Salomons Miner
1923 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 224 sider
1925 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med et Kort og 35 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Chr. Erichsens Børnebøger, 1925. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1936 Senere udgave: Kong Salomons Miner. (Overs. fra Engelsk af P. Jerndorff-Jessen). ♦ Martin, 1936. 184 sider
1938 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. (Illustr. med Fotografier fra Filmen). ♦ Chr. Erichsen, 1938. 206 sider, 7 tavler
1943 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. ♦ Erichsen, 1943. 240 sider. Pris: kr. 3,50
1944 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "King Salomon's mines"). ♦ Martin, 1944. 216 sider. Pris: kr. 3,75
1948 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Erichsen, 1948. 189 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Bogtrykkeriet Antikva A/S, København V.)
1951 Senere udgave: Kong Salomons miner. På dansk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Samleren, 1951. 206 sider. Pris: kr. 2,50
1954 Senere udgave: Kong Salomons miner. Overs. af Erling Stensgård. (6. opl.). ♦ Erichsen, 1954. 209 sider, 8 tavler. Pris: kr. 7,25
1957 Senere udgave: Kong Salomons miner. [Af] H. Rider Haggard. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1957 Senere udgave: Kong Salomons miner. På dansk ved Erling Stensgård. 7. oplag. ♦ Erichsen, 1957. 175 sider, illustreret
1967 Senere udgave: Kong Salomons miner. Genfortalt af Niels H. Jespersen. Med ill. af Alex Secher. ♦ Grønbech, 1967. 94 sider, illustreret
1970 indgår i antologien: Berømte klassikere for unge læsere [1b] Senere udgave: Kong Salomons miner. Oversættelse: Mogens Boisen. Illustrationer Robert Baxter. Side [141]-287
1970 Senere udgave: Kong Salomons miner. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i Politiken 2-12-1886: Paa mit Forlag er idag udkommet og at faa i Boghandlerne: ...".
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Indledning (signeret Allan Quatermain).
 note til oversat titel 1 upagineret side: Bogen tilegnes "alle de store og smaa Børn, som ville læse den".
 note til oversat titel Tavlen er: Nøjagtig Gjengivelse af Kortet over Vejen til Kong Salomons Miner.
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 9-12-1886, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 16-12-1886, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Haggard, H. Rider: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle (1887, roman) EMP 691
originaltitel: Allan Quatermain, 1887
del af: Fortælleren
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 Samhørende, 2. del af: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
1902 Senere udgave: Det hvide Folk. Paa Dansk ved E. Stensgård. Med 35 Tegninger af C. H. F. Schmidt. ♦ (Hagerup), 1902. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1910 Senere udgave: Elefantjægeren. (Allan Quatermain). ♦ Martin, 1910. 160 sider. (Martins Junior Bøger, 11)
1924 Senere udgave: Allan Quatermain. Elefantjægeren. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 176 sider
1927 Senere udgave: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 34 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1927. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1943 Senere udgave: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgård. 3. Udg. ♦ Erichsen, 1943. 240 sider. Pris: kr. 3,50
1945 Senere udgave: Allan Quatermain, Elefantjægeren. Aut. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "Allan Quatermain"). ♦ Martin, 1945. 208 sider. Pris: kr. 3,75
1948 Senere udgave: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. ♦ Erichsen, 1948. 162 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Bogtrykkeriet Aktikva A/S, København V.)
1950 Senere udgave: Det hvide folk. På dansk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Samleren, 1950. 206 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fortælleren 1897.
 Bog Haggard, H. Rider: Hun. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1888. 490 sider (1888, roman) EMP 692
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
andet: Knud Gamborg (1828-1900)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra EMP689.
 note til oversat titel Heftet eller indbundet i komponeret bind af Knud Gamborg.
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 24-10-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Oberst Quaritch. Fortælling af H. Rider Haggard, Forf. til "Kong Salomons Skatkammer". ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Rasmussen & Olsen, 1889. [Bind] I-II, 325 + 317 sider (1889, roman) 👓
originaltitel: Colonel Quaritch, V.C. A tale of country life, 1888
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 20-6-1889, 2. Del fra 12-8-1889 til 4-10-1889.
 url Fuld visning af engelsk tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 1
 url Fuld visning af engelsk tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 2
 url Fuld visning af engelsk tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 3
 Bog Haggard, H. Rider: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider (1889, roman)
originaltitel: Cleopatra, 1889
del af: Sorø Amts-Tidende
del af: Nykjøbing Dagblad
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1889 Senere udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. Føljeton til "Aalborg Amtstidende". ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1889. ? sider
1889 Senere udgave: Kleopatra. Feuilleton til "Avisen". 1889. 505 sider
1891 Senere udgave: Kleopatra. En Beretning om Harmakis den kongelige Ægypters Fald og Hævn som den er nedskreven af hans egen Haand. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1891. 462 sider
1893 Senere udgave: Kleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af Sofie Horten. Føljeton til "Fyns Venstreblad". ♦ Odense, Carl Tiedje's Bogtrykkeri, 1893. 400 sider
1909 Senere udgave: Kleopatra
1923 Senere udgave: Kleopatra. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 222 sider
1944 Senere udgave: Kleopatra. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "Kleopatra"). ♦ Martin, 1944. 224 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til oversat titel Samme oversættelse udgivet som: Føljeton til Nykjøbing Dagblad. ♦ Holbæk, Holbæk Postens Trykkeri, 1894. 441 sider.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sorø Amtstidende fra 13-11-1889. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider (1889, roman) EMP 693
originaltitel: Maiwa's revenge, 1888
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1896 Senere udgave: Maiwas Hævn. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Silkeborg Avis". ♦ Silkeborg, H.S. Sørensens Bogtrykkeri, 1896. 175 sider
1912 Senere udgave: Maiwas Hævn. ♦ John Martin, 1912. 142 sider
1920 Senere udgave: Maiwas Hævn. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. 94 sider
1944 Senere udgave: Maiwas Hævn. Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ København, Martins Forlag, 1944. 88 + 136 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Martins Forlagstrykkeri, København)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Dagbladet Nr. 283 (24-11-1889), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider. Pris: kr. 5,50 (1889, roman) EMP 694
originaltitel: Mr. Meeson's will, 1888
del af: Illustreret Tidende
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1891 Senere udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Chicago, Skandinavens Boghandel, 1891. 253 sider
1910 Senere udgave: Testamentet
1913 Senere udgave: Testamentet. Tegninger af Gudmund Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1913. 288 sider
1942 Senere udgave: Testamentet. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. efter "Mr. Meeson's will"). ♦ Martin, 1942. 238 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Illustrated London News, fra 18-6-1888. Udgivet i bogform 1888.
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende, 30. Bind, fra Nr. 2 (14-10-1888), side 20 og 22, til Nr. 28 (14-4-1889), side 342-43. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Illustreret Tidende) i Nordstjernen, fra Nr. 39 (30-6-1889), side 466-67, til Nr. 52 (29-9-1889), side 621-24.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1915 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 31-7-1889, side 2 [Anmeldelse, signeret: r.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Morgenbladet 19-12-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, Rider: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. Føljeton til "Aalborg Amtstidende". ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1889. ? sider (1889, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Amtstidende fra 1-10-1889. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra. Feuilleton til "Avisen". 1889. 505 sider (1889, roman)
del af: Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, Rider: Hexens Hoved. Roman. Af Rider Haggard. Føljeton til "Aalborg Amtstidende". ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1890. 1.-2. Del, 442 + 459 sider (1890, roman) 👓
originaltitel: The witch's head, 1884
del af: Aalborg Amtstidende
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladet til Første Del fejlagtigt: Herrens Hoved, og: forfatteren er anført som: Ridder Haggard, men arksignaturerne har: Hexens Hoved. Titelblad til Anden Del har: Hexens Hoved, og forfatteren anført som: Rider Haggard.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Amtstidende fra 22-10-1890 til 7-3-1891, Anden Del fra: 30-12-1890. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Horsens Folkeblad fra 13-10-1890 til 18-3-1891 i 101 afsnit, under titlen: Hexens Hoved. Roman af Ridder [senere: Rider] Haggard. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Haggard, H. Rider: Allans Hustru. En Fortælling af H. Rider Haggard. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1890. 219 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn) (1890, roman) EMP 695
originaltitel: Allan's wife, 1889
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1911 Senere udgave: Abekvinden. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ København, John Martin's Forlag, 1911. 144 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København)
1944 indgår i: Maiwas Hævn [b] Senere udgave: Abekvinden. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1944. 138 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Allan's wife, and other tales, 1889.
 note til oversat titel Tilegnelse til "Macumazahn" (signeret Indanda).
 Bog Haggard, H. Rider: Beatrice. Af H. Rider Haggard. ♦ Kjøbenhavn, Politikens Trykkeri, 1890. [Bind 1]-2, 311 + 312 sider (1890, roman)
originaltitel: Beatrice, 1890
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 12-8-1890 til 21-11-1890. Anden Del fra 3-10-1890.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra. En Beretning om Harmakis den kongelige Ægypters Fald og Hævn som den er nedskreven af hans egen Haand. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1891. 462 sider (1891, roman) EMP 696
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af P.J.St. Lund (1856-1928)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er anført: Kleopatras Sang, side 204, oversat af St. Lund.
 Bog Haggard, H. Rider: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Chicago, Skandinavens Boghandel, 1891. 253 sider (1891, roman) 👓
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider. Pris: kr. 5,50
 Bog Haggard, H. Rider: En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S. Føljeton til "Helsingørs Dagblad". ♦ Helsingør, trykt hos Henr. Donatzky, 1891. Første Del, 431 sider (1891, roman)
originaltitel: Jess, 1887
del af: Helsingørs Dagblad
del af: Illustreret Familie-Journal
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1907 Senere udgave: »Jess«. Kærlighedsroman af Rider Haggard. Avtoriseret Oversættelse ved E. Melbye. ♦ Kjøbenhavn, Politikens Forlag, 1907. 458 sider. Pris: kr. 0,75
1912 Senere udgave: Jess. Kærlighedsroman. Aut. Oversættelse. ♦ John Martin, 1912. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Dagblad 1891.
 note om føljeton Tidligere som føljeton i Illustreret Familie Journal, nr 43 (23-10-1887) til nr 25 (24-6-1888) under titlen: En ny Judith.
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider) i Social-Demokraten fra 3-11-1915 til 20-1-1916, unde titlen: Jess. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Haggard, H. Rider og Andrew Lang: Verdens Længsel. Af H. Rider Haggard og Andrew Lang. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Politiken"s Trykkeri, 1891. [1.]-2. Bog, 196 + 185 sider (1891, roman) EMP 697 👓
originaltitel: The world's desire, 1890
del af: Politiken
Detaljer
af Andrew Lang (1844-1912, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1895 Senere udgave: Verdens Længsel. Avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Digtene af Andrew Lang overs. af Alfred Ipsen. 1895. 346 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 21-3-1891 til 18-5-1891. Anden Bog starter 17-4-1891.
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider (1892, roman) EMP 699
originaltitel: Eric Brighteyes, 1891
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1892 Senere udgave: Erik Klarøje. Oversat for "Hjørring Amtstidende". ♦ Hjørring, "Hjørring Amtstidene"s Bogtrykkeri, 1892. 579 sider
1892 Senere udgave: Erik Klarøje. ♦ Slagelse, 1892. Bind 1-2, 301 + 319 sider. ([Slagelse-Postens Føljeton])
1900 Senere udgave: Erik Klarøje. En Islandsk Saga-Roman. 1900. ("Avisen"s Feuilleton)
1915 Senere udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 192 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Tilegnelse: Hendes kejserlige Majestæt Victoria, Kejserinde Freidrich af Tyskland!
 Bog Haggard, H. Rider: Den sorte Lilje. Fortælling. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Illustreret af R. Caton Woodwille. ♦ V. Pontoppidan, 1892. 246 sider, illustreret (1892, roman) EMP 698
originaltitel: Nada the lily, 1892
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
illustrationer af Richard Caton Woodwille, Jr. (1856-1927, sprog: engelsk)
1909 Senere udgave: Den sorte Lilje
1944 Senere udgave: Den sorte Lilie. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1944. 200 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Samme oversættelse, samme illustrationer findes også i en udgave uden årstal [tidligst 1894] på N.M. Kjærs Forlag. 246 sider.
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Klarøje. Oversat for "Hjørring Amtstidende". ♦ Hjørring, "Hjørring Amtstidene"s Bogtrykkeri, 1892. 579 sider (1892, roman)
del af: Hjørring Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Klarøje. ♦ Slagelse, 1892. Bind 1-2, 301 + 319 sider. ([Slagelse-Postens Føljeton]) (1892, roman)
del af: Slagelse-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Montezumas Datter. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pios Forlag, 1893. 538 sider (1893, roman) EMP 701
originaltitel: Montezuma's daughter, 1893
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Tilegnelse. Min kære Jebb! [signeret H.R.H.].
 note til oversat titel 1 upagineret side: Anmærkninger [af overs. (Navne forenklet)].
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 13-12-1893, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: En Historie om tre Løver. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. [Familiebladet]. 1893. 38 sider, illustreret (1893, roman) EMP 700
originaltitel: A tale of three lions, 1887
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1900 indgår i: Sort Hjerte og hvidt Hjerte [b] Senere udgave: En Løvekvartet. [80 sider]
 Bog Haggard, Rider: Kleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af Sofie Horten. Føljeton til "Fyns Venstreblad". ♦ Odense, Carl Tiedje's Bogtrykkeri, 1893. 400 sider (1893, roman) 👓
del af: Fyns Venstreblad
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Fyns Venstreblad fra 14-8-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Haggard, H. Rider: Verdens Længsel. Avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Digtene af Andrew Lang overs. af Alfred Ipsen. 1895. 346 sider (1895, roman) EMP 703
Detaljer
digte af Andrew Lang (1844-1912, sprog: engelsk)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
1891 1. udgave: Verdens Længsel. Af H. Rider Haggard og Andrew Lang. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Politiken"s Trykkeri, 1891. [1.]-2. Bog, 196 + 185 sider
kollaps Noter
 note til titel På omslaget, undertitel: En Roman fra det gamle Ægypten.
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra EMP697.
 Bog Haggard, H. Rider: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider (1895, roman) EMP 702
originaltitel: The people of the mist, 1894
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1897 Senere udgave: Acas Arv eller I Taagefolkets Land. Roman. Føljeton til "Holbæk Amts Avis" og "Nykjøbing-Posten". ♦ Holbæk, 1897. 740 sider
1923 Senere udgave: Taagefolket. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1923. 312 sider
1944 Senere udgave: Taagefolket. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "The people af the mist"). ♦ Martin, 1944. 278 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Også oversat under titlen: Acas Arv, 1897.
 Bog Haggard, Rider: Maiwas Hævn. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Silkeborg Avis". ♦ Silkeborg, H.S. Sørensens Bogtrykkeri, 1896. 175 sider (1896, roman)
del af: Silkeborg Avis
Detaljer
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Silkeborg Avis fra 2-9-1896 til 1-10-1896.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Den gyldne Stad. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1896. 363 sider (1896, roman) EMP 704
originaltitel: The heart of the world, 1895
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1944 Senere udgave: Den gyldne Stad. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "Heart of the world"). ♦ Martin, 1944. 248 sider. Pris: kr. 3,75
 Bog Haggard, Rider: Joan Haste. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1896. Deel 1-2, 359 + 367 sider (1896, roman) EMP 705
originaltitel: Joan Haste, 1895
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1897 Senere udgave: Joan Haste. Oversat paa Dansk af P. Jerndorff-Jessen. Med Illustrationer af F.S. Wilson. ♦ A. Christiansen Kunstforlag, 1897. 384 sider, illustreret (kvartformat)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 2-1-1896 til 11-3-1896 i 60 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Haggard, H. Rider: Acas Arv eller I Taagefolkets Land. Roman. Føljeton til "Holbæk Amts Avis" og "Nykjøbing-Posten". ♦ Holbæk, 1897. 740 sider (1897, roman) EMP 706
del af: Holbek Amts-Avis
del af: Nykjøbing Posten
Detaljer
oversat af Anonym
1895 1. udgave: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra Taagefolket, 1895.
 Bog Haggard, H. Rider: Joan Haste. Oversat paa Dansk af P. Jerndorff-Jessen. Med Illustrationer af F.S. Wilson. ♦ A. Christiansen Kunstforlag, 1897. 384 sider, illustreret (kvartformat) (1897, roman) EMP 707
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
illustrationer af F.S. Wilson (sprog: engelsk)
1896 1. udgave: Joan Haste. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1896. Deel 1-2, 359 + 367 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra udgaven fra 1896.
 Bog Haggard, H. Rider: "Troldmanden". Roman af H. Rider Haggard. Oversat af Aug. Collin. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtrykkeri, 1897. ? sider (1897, roman) 👓
del af: Slagelse-Posten
Detaljer
oversat af Aug. Collin (1865-1939)
1897 1. udgave: Troldmanden. Roman. ♦ 1897. 263 sider. ("Tiden"s Feuilleton)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Slagelse-Posten fra 31-8-1897. Fuld visning oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Haggard, H. Rider: Troldmanden. Roman. ♦ 1897. 263 sider. ("Tiden"s Feuilleton) (1897, roman)
originaltitel: The wizard, 1896
Detaljer
oversat af Anonym
1897 Senere udgave: "Troldmanden". Roman af H. Rider Haggard. Oversat af Aug. Collin. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtrykkeri, 1897. ? sider
1898 Senere udgave: Troldmanden. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1898. 271 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i udgave (anden oversættelse?) uden årstal: ♦ Horsens, Carl Mar. Møllers Bogtrykkeri.
 note til oversat titel Findes også i udgave (anden oversættelse?): ♦ Ringsted, Folketidendes Bogtrykkeri, 1903.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Anden danske Udgave. Med 6 Illustrationer. 1898. 210 sider, illustreret (1898, roman) EMP 690
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Bogen tilegnes "alle de store og smaa Børn, som ville læse den".
 note til oversat titel Tidligere udgaver: 1. udgave, 1887.
 Bog Haggard, H. Rider: Troldmanden. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1898. 271 sider (1898, roman) EMP 708
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1897 1. udgave: Troldmanden. Roman. ♦ 1897. 263 sider. ("Tiden"s Feuilleton)
 Bog Haggard, H. Rider: Dr. Therne. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1899. 199 sider (1899, roman) EMP 709
originaltitel: Dr. Therne, 1898
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, H. Rider: En ny Judith. Roman fra Boernes Land. Paa Dansk ved Vigand [ie: Jørg. Vald. Christensen]. Særtryk af "Sorø Amtstidendes" Føljeton. ♦ Slagelse, [Sorø Amtstidende], 1899. 456 sider (1899, roman) EMP 710
originaltitel: Swallow. A tale of the Great Trek, 1899
del af: Sorø Amts-Tidende
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af J.V. Christensen (1876-1934)
1900 Senere udgave: En ny Judith. Roman af Rider Haggard. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1900. 164 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Sorø Amtstidende fra 10-10-1899 til 2-2-1900 i 83 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Aarhus Amtstidende fra 18-12-1899 til 14-5-1900 i 73 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Klarøje. En Islandsk Saga-Roman. 1900. ("Avisen"s Feuilleton) (1900, roman)
del af: Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
 Bog Haggard, H. Rider: En ny Judith. Roman af Rider Haggard. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1900. 164 sider (1900, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1899 1. udgave: En ny Judith. Roman fra Boernes Land. Paa Dansk ved Vigand [ie: Jørg. Vald. Christensen]. Særtryk af "Sorø Amtstidendes" Føljeton. ♦ Slagelse, [Sorø Amtstidende], 1899. 456 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Sort Hjerte og hvidt Hjerte. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1900. 189 sider (1900, roman) EMP 711
originaltitel: Black heart and white heart, and other stories, 1900
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel De første 108 sider: Sort Hjerte og Hvidt Hjerte.
kollaps Indhold

[b] Haggard, H. Rider: En Løvekvartet. [80 sider] (1900, roman)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1893 1. udgave: En Historie om tre Løver. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. [Familiebladet]. 1893. 38 sider, illustreret
 Trykt i periodicum Haggard, H. Rider: Elissa eller Zimbabwes Fald. En Fortælling. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndoff-Jessen. Forlagt af Carl Allers Etablissement, 1902. Side 415-566 (I ledige Timer, 27) (1902, roman)
originaltitel: Elissa. The doom of Zimbabwe, 1900
del af: I ledige Timer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved E. Stensgård. Med 35 Tegninger af C. H. F. Schmidt. ♦ (Hagerup), 1902. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 15
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa dansk ved E. Stensgård. M. 1 Kort og 38 Tegn. af C.H.F. Schmidt. ♦ (Hagerup), 1902. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,80 (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 14
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter à 10 øre.
 note til oversat titel 30 af originaltegningerne set til salg hos Vangsgaard Antikvariat, 2013, pris 8.000 kr. Link til ekstern webside www.antikvariat.net
 Bog Haggard, H. Rider: Lisbeth. Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Det Jydske Forlag, 1902. 467 sider. Pris: kr. 4,75 (1902, roman)
originaltitel: Lysbeth. A tale of the Dutch, 1901
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Haggard, H. Rider: »Jess«. Kærlighedsroman af Rider Haggard. Avtoriseret Oversættelse ved E. Melbye. ♦ Kjøbenhavn, Politikens Forlag, 1907. 458 sider. Pris: kr. 0,75 (1907, roman)
del af: Politiken
serietitel: Rejsebibliotheket, 10
Detaljer
oversat af Ella Hancke (1877-1960)
1891 1. udgave: En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S. Føljeton til "Helsingørs Dagblad". ♦ Helsingør, trykt hos Henr. Donatzky, 1891. Første Del, 431 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 8-3-1907.
 Trykt i periodicum Haggard, H. Rider: Brødrene. En Fortælling fra Korstogenes Tid. Autoriseret Oversættelse for Illustreret Familieblad. [Med illustrationer af H.R. Millar] (1908, roman)
originaltitel: The Brethren, 1904
del af: Illustreret Familieblad
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Harold Robert Millar (1869-1940, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Familieblad, 20. Aargang, Nr 12 (19-12-1908) til Nr 52 (25-9-1909).
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 2. Opl. ♦ Universalforlaget, Will. Sørensen, 1909. [Bind] I-II, 264 + 278 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til E. Harck.
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra (1909, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 6
Detaljer
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Kong Salomons Miner (1909, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 5
Detaljer
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1915.
 Bog Haggard, Henry Rider: Den sorte Lilje (1909, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 2
Detaljer
1892 1. udgave: Den sorte Lilje. Fortælling. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Illustreret af R. Caton Woodwille. ♦ V. Pontoppidan, 1892. 246 sider, illustreret
 Bog Haggard, Henry Rider: Elefantjægeren. (Allan Quatermain). ♦ Martin, 1910. 160 sider. (Martins Junior Bøger, 11) (1910, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 11
Detaljer
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, Henry Rider: Perlumærin (1910, roman)
 Bog Haggard, Henry Rider: Testamentet (1910, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 27
Detaljer
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider. Pris: kr. 5,50
 Bog Haggard, Henry Rider: Abekvinden. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ København, John Martin's Forlag, 1911. 144 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København) (1911, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 17
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
omslag af Louis Moe (1857-1945)
1890 1. udgave: Allans Hustru. En Fortælling af H. Rider Haggard. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1890. 219 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også med omslag med serietegnelsen: Martin's Børne-Bøger.
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Af Forf. aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 3. Opl. ♦ Forenede nordiske Bogforlag, 1912. [Bind] I-II, 244 + 254 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, Henry Rider: Jess. Kærlighedsroman. Aut. Oversættelse. ♦ John Martin, 1912. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave) (1912, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 43
Detaljer
oversat af Anonym
1891 1. udgave: En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S. Føljeton til "Helsingørs Dagblad". ♦ Helsingør, trykt hos Henr. Donatzky, 1891. Første Del, 431 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Maiwas Hævn. ♦ John Martin, 1912. 142 sider (1912, roman)
serietitel: Martins 25 Øres Bibliotek, 12
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Testamentet. Tegninger af Gudmund Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1913. 288 sider (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker, 6
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider. Pris: kr. 5,50
 Bog Haggard, Henry Rider: Røde Eva. Roman af Henry Rider Haggard. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1913. 461 sider (1913, roman) 👓
originaltitel: Red Eve, 1911
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
1914 Senere udgave: "Røde Eva". Roman af den engelske Forfatter Henry Rider Haggard. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1914]. 461 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 14-11-1913. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Haggard, Henry Rider: "Røde Eva". Roman af den engelske Forfatter Henry Rider Haggard. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1914]. 461 sider (1914, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1913 1. udgave: Røde Eva. Roman af Henry Rider Haggard. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1913. 461 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 19-3-1914 til 27-6-1914. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Haggard, Henry Rider: Stormens Barn. ♦ Vort Bibliotek, 1914. 239 sider (1914, roman)
originaltitel: Child of storm, 1913
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af Anonym
 Bog Haggard, H. Rider: Dronningens Ring. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. [Føljeton i Illustreret Familie Journal 1914, ikke udgivet i bogform] (1914, roman)
originaltitel: Smith and the Pharaohs
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Illustreret Familie Journal fra nr 9 til nr 13, 1914.
 note til titel Oprindelig publiceret som føljeton (illustreret af Alec Ball) i The Strand Magazine, vol. xliv, no. 264 (December 1912), page 672-85, vol. xlv, no. 265 (January 1913), page 2-12 og vol. xlv, no. 266 (February 1913), page 122-31.
 note til titel I bogform medtaget i samlingen: Smith and the Pharaohs and other tales, 1920.
 url Fuld visning af den engelske tekst fra samlingen: Smith and the Pharaohs and other tales på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 url Fuld visning af The Strand Magazine, december 1912, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af The Strand Magazine, januar 1912, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af The Strand Magazine, februar 1913, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Haggard, Henry Rider: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 192 sider (1915, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 86
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Af Forfatteren aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1917. 286 sider (1917, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, Rider: Maiwas Hævn. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. 94 sider (1920, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
 Børnebog Haggard, Rider: Den gyldne Stad. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Jespersen, 1923. 248 sider (1923, børnebog)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, Rider: Kleopatra. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 222 sider (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, Rider: Kong Salomons Miner. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 224 sider (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, Rider: Taagefolket. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1923. 312 sider (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1895 1. udgave: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 215 [Anmeldelse, signeret V.O.].
 Bog Haggard, Henry Rider: Allan Quatermain. Elefantjægeren. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 176 sider (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1924, 6. Aarg., side 200 [Anmeldelse, signeret M.D.].
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 288 sider (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med et Kort og 35 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Chr. Erichsens Børnebøger, 1925. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1925, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1925, 7. Aarg., side 149 [Anmeldelse, signeret P.J.].
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 34 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1927. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1927, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. (Overs. fra Engelsk af P. Jerndorff-Jessen). ♦ Martin, 1936. 184 sider (1936, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. (Illustr. med Fotografier fra Filmen). ♦ Chr. Erichsen, 1938. 206 sider, 7 tavler (1938, roman)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Testamentet. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. efter "Mr. Meeson's will"). ♦ Martin, 1942. 238 sider. Pris: kr. 2,00 (1942, roman)
serietitel: Martins 2 Kr Romaner
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Martins 2 kr. Romaner.
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgård. 3. Udg. ♦ Erichsen, 1943. 240 sider. Pris: kr. 3,50 (1943, roman)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. ♦ Erichsen, 1943. 240 sider. Pris: kr. 3,50 (1943, roman)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Den gyldne Stad. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "Heart of the world"). ♦ Martin, 1944. 248 sider. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1896 1. udgave: Den gyldne Stad. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1896. 363 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Hun. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "She"). ♦ Martin, 1944. 264 sider. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "Kleopatra"). ♦ Martin, 1944. 224 sider. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "King Salomon's mines"). ♦ Martin, 1944. 216 sider. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Maiwas Hævn. Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ København, Martins Forlag, 1944. 88 + 136 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Martins Forlagstrykkeri, København) (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Abekvinden og Maiwas Hævn.
kollaps Indhold

[b] Haggard, H. Rider: Abekvinden. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1944. 138 sider (1944, roman)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1890 1. udgave: Allans Hustru. En Fortælling af H. Rider Haggard. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1890. 219 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn)
 Bog Haggard, H. Rider: Den sorte Lilie. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1944. 200 sider. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1892 1. udgave: Den sorte Lilje. Fortælling. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Illustreret af R. Caton Woodwille. ♦ V. Pontoppidan, 1892. 246 sider, illustreret
 Bog Haggard, H. Rider: Taagefolket. Autor. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "The people af the mist"). ♦ Martin, 1944. 278 sider. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1895 1. udgave: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Allan Quatermain, Elefantjægeren. Aut. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. (Overs. fra Engelsk efter "Allan Quatermain"). ♦ Martin, 1945. 208 sider. Pris: kr. 3,75 (1945, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Elefantjægeren Allan Quatermain.
 Bog Haggard, H. Rider: »Hun«s Tilbagekomst. Aut. Overs. af V. Balslev. (Overs. fra Engelsk efter "The return of She"). ♦ Martin, John, 1948. 253 sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkeri: Andersen & Pedersen, København) (1948, roman)
originaltitel: Ayesha, the return of she, 1905
Detaljer
oversat af V. Balslev
1887 Samhørende, 2. del af: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslaget trykt af: A/S Vilh. Søborgs Eftf.
 note til oversat titel Omslaget signeret: VE [Viggo Eriksen?].
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. ♦ Erichsen, 1948. 162 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Bogtrykkeriet Aktikva A/S, København V.) (1948, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
omslag af Palle Wennerwald (1898-1972)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning af Palle Wennerwald.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Erichsen, 1948. 189 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Bogtrykkeriet Antikva A/S, København V.) (1948, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
omslag af Palle Wennerwald (1898-1972)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning af Palle Wennerwald.
 Bog Haggard, H. Rider: Pigen med perlerne. [Roman i "Det nye Ugeblad", 1949, udgivet af Ny dansk Ugepresse A/S, ikke udgivet i bogform] (1949, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i: Det nye Ugeblad [udkom 4-1-1949 til 28-6-1949], da bladet gik ind inden roman var helt afsluttet er sidste afsnit et resumé af den resterende handling.
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide folk. På dansk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Samleren, 1950. 206 sider. Pris: kr. 2,00 (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 8
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Hun. På dansk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Samleren, 1951. 236 sider. Pris: kr. 5,00 (1951, roman)
serietitel: Samlerens bibliotek, 6
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. På dansk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Samleren, 1951. 206 sider. Pris: kr. 2,50 (1951, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 19
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1954.
 Trykt i periodicum (baseret på værk) anonym: Kong Salomons miner. Efter Metro Goldwyn Mayer storfilmen. Illustreret med fotos fra denne store film (1954, roman) 👓
originaltitel: King Solomon's mines, 1950
del af: Aftenbladet
se også: Kong Salomons Miner
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 4-10-1954 til 26-10-1954. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Baseret på film fra 1950 (dansk premiere 1-10-1954). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. Overs. af Erling Stensgård. (6. opl.). ♦ Erichsen, 1954. 209 sider, 8 tavler. Pris: kr. 7,25 (1954, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret med 8 fotos fra filmen (1954). Omslag med foto fra filmen.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. På dansk ved Erling Stensgård. 7. oplag. ♦ Erichsen, 1957. 175 sider, illustreret (1957, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
omslag af Palle Wennerwald (1898-1972)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. [Af] H. Rider Haggard. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1957, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 26
Detaljer
bearbejdelse: Kenneth William Fitch (1908-1965, sprog: engelsk)
illustrationer af Henry Carl Kiefer (1890-1957, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie baseret på Rider Haggards roman. Udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 97, 1952.
 note til oversat titel Omslag af Henry Kiefer.
 note til oversat titel Note side [44]: Nu, du har læst Illustrerede Klassikeres udgave, skal du ikke gå glip af den ekstra fornøjelse at læse de originale udgaver, du kan få på biblioteket eller hos boghandleren.
 note til oversat titel Side [45]: Sir Henry Rider Haggard [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Umslopogaas [en søn af kongen over Swaziland, som inspirerede Rider Haggard med nogle af sine fortællinger].
 note til oversat titel Side [47]: Kong Salomons Miner.
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 7. Egmont Serieforlaget, 2007. Link til ekstern webside
 note om oplag [2. oplag, HBN 79, pris 1,50].
 note om oplag [3. oplag, HBN 131, pris 1,50].
 note om oplag [4. oplag, HBN 188, pris 1,75].
 Børnebog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner (1964, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. Genfortalt af Niels H. Jespersen. Med ill. af Alex Secher. ♦ Grønbech, 1967. 94 sider, illustreret (1967, børnebog)
serietitel: Ordblindeserien
Detaljer
oversat af Niels H. Jespersen
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. oplag, 1968.
 Bog (baseret på værk) anonym: Kong Salomons miner. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 3
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter H. Rider Haggard's roman: King Salomon's mines.
 Bog Haggard, H. Rider: [indgår i antologien: Berømte klassikere for unge læsere [1b]] Kong Salomons miner. Oversættelse: Mogens Boisen. Illustrationer Robert Baxter. Side [141]-287 (1970, børnebog)
Detaljer
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
illustrationer af Robert Baxter (f. 1930, sprog: engelsk)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet som condensed book i: Reader's Digest Best Loved Books for Young Readers Vol. 13, 1969.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Kleopatra
Opera i 3 Akter med et Forspil af Aug. Enna, Teksten af Einar Christiansen efter Rider Haggards Roman af sammen navn, Dansen komponeret af Hans Beck
musik af August Enna (1859-1939)
tekst af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 07-02-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 20)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden