Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter

Oehlenschläger: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter, (1884-94, samling, dansk)
af Adam Oehlenschläger
udgiver: F. L. Liebenberg
Detaljer
Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884-94. Nr. 1-26
kollaps Noter
 url F.L. Liebenberg: Nogle Optegnelser om mit Levned, 1894, side 134 [P.G. Philipsen køber Forlagsretten til Oehlenschlägers Skrifter af det Oehlenschlägerske Aktieselskab, dog kun til år 1900]. Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Camillus Nyrop: Bidrag til den danske Boghandels Historie, Anden Del, 1870, side 239-40: [Aktieselskabets første generalforsamling afhold 30-9-1857]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 note til titel Overgik til Det nordiske Forlag (sammenlæg af P.G. Philipsen med andre forlag), derefter til Gyldendal.
kollaps Indhold

[1] Oehlenschläger: Hakon Jarl hiin Rige. Et Sørgespil. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 104 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1886.
 note om oplag 3. Oplag, 1890.
 note om oplag 4. Oplag, 1895.
 note om oplag 5. Oplag, 1903.
 note om oplag 8. Oplag, 1921.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 361 (31-8-1884), side 595 [Anmeldelse].
[2] Oehlenschläger: Sancthansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 63 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, dramatik)
udgiver: A. Boysen (1857-1935)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1887.
 note om oplag 3. Oplag, 1898. 72 sider. [Ved A. Boysen].
 note om oplag 4. Oplag, 1904.
 note om oplag 5. Oplag, 1909. 72 sider.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 361 (31-8-1884), side 595 [Anmeldelse].
[3] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Udgivet af F. L. Liebenberg. ♦ P.C. Philipsens Forlag, 1884. 83 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, dramatik)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag 1886.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 361 (31-8-1884), side 595 [Anmeldelse].
[3] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Udgivet af F. L. Liebenberg. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.C. Philipsens Forlag, 1894. 86 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1894, dramatik)
udgiver: A. Boysen (1857-1935)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også motto [slutningsstrofen af folkevisen om "Axel Tordsen og Skøn Valborg" hos Peder Syv: 200 Viser om Konger, Kemper oc Andre, 1695, Fierde Part, Nr. XXIII, som har givet stoffet til sørgespillet, verset er medtaget i fx T. Vogel-Jørgensen: Bevinget ord, 1948, side 251]: Gud dennem forlade, som Aarsag er,/ at de ei sammen maae være,/ Som have hinanden af Hiertet kiær,/ og elsker i Tugt og Ære!
 note til titel Side [80]-86: Anmærkninger.
 note til titel Side [87]: Efterskrift [Signeret: A. Boysen].
 note til titel Uddrag af efterskriftet: Teksten er her optrykt efter Folkeudgavens andet Oplag (1886), idet dog nogle Trykfejl i denne Udgave her ere rettede, saaledes Side 55, Linie 9-10, hvor en Linie var udfaldet.
Anmærkningerne ere meget udførligere end i de tidligere oplag ...
 note om oplag 4. Oplag, 1902. 88 sider.
 note om oplag 5. Oplag, 1907.
 note om oplag 6. Oplag, 1912.
 note om oplag 8. Oplag, 1923.
 url Fuld visning af teksten (Tredie Oplag) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[4] Oehlenschläger: Thors Rejse til Jotunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 80 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, digte)
1807 indgår i: Nordiske Digte [a] 1. udgave: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 361 (31-8-1884), side 595 [Anmeldelse].
[5] Oehlenschläger: Palnatoke. Et Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 84 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1896.
[6] Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. Udgivet af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 78 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, roman)
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[7] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe. Tragødie. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 74 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 er titlen anført som: Hagbart og Signe.
[8] Oehlenschläger: Erik og Abel. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 103 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie af Oehlenschläger. ♦ Kiøbenhavn, Tryt paa Forfatterens Forlag, hos Hartv. Frid. Popp, 1820. 175 sider
[9-10] Oehlenschläger: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 224 sider. Pris: kr. 0,50 (1885, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s075] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Side [75]-436
[9-10] Oehlenschläger: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet ved F. L. Liebenberg. Tredje Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 229 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1905, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s075] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Side [75]-436
kollaps Noter
 note til titel Side [221]-29: Anmærkninger.
 note til titel Side [230]: Efterskrift [Signeret: A. Boysen].
 note til titel Uddrag af efterskriftet: Tekst og Anmærkninger er optrykt efter Folkeudgavens andet Oplag (1897), idet dog en enkelt Oplysning er tilføjet i Anmærkningerne.
 note om oplag 4. Oplag, 1912. 231 sider.
 note om oplag 5. Oplag, 1919, 232 sider.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[11] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ P.G. Philipsen, 1885. 92 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 er titlen anført som: Væringerne i Maklagaard.
[11] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. 2. Opl. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 99 sider. Pris: kr. 0,25 (1903, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
[12] Oehlenschläger: Dina. Tragisk Drama. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 90 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123
[13-14] Oehlenschläger: Halvhundrede Digte. Udvalgte og udgivne ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 163 [2] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1886, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [165-66]: Indhold.
 note til titel Ikke identisk med bogen fra 1845 med samme titel.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[13-14] Oehlenschläger: Halvhundrede Digte. Udvalgte og udgivne af F. L. Liebenberg. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1902. 176 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1902, digte)
[15] Oehlenschläger: Dronning Margareta. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. 88 sider. Pris: kr. 0,25 (1886, dramatik)
1834 i: Tragödier [ældste Samling] [8h1] 1. udgave: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider
[16a] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng og Landet fundet og forsvundet. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. 79 sider. Pris: kr. 0,25 (1886, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side
[16b] Oehlenschläger: Landet fundet og forsvundet (1886, dramatik)
1846 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Landet fundet og forsvundet. Side 5-58
[17-18] Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 255 sider. Pris: kr. 0,50 (1887, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
[19] Oehlenschläger: Correggio. Tragoedie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 99 sider. Pris: kr. 0,25 (1887, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider
[20] Oehlenschläger: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 75 sider. Pris: kr. 0,25 (1887, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232
[21] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Udgivet ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 62 [2] sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1888, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s001] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side [1]-74
kollaps Noter
 note til titel Side [63-64]: Anmærkninger af Udgiveren.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[21] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Vaulundurs Saga. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Gyldendal, 1905. 66 sider. Pris: kr. 0,25 (1905, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s001] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side [1]-74
[22-23] Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1888. 145 sider. Pris: kr. 0,50 (1888, roman)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
[24] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1888. 89 sider. Pris: kr. 0,25 (1888, dramatik)
1848 i: Tragödier [ældste Samling] [11h2] 1. udgave: Kiartan og Gudrun. 173 sider
[25-26] Oehlenschläger: Helge. Et Digt. Frodes Drapa, - Helges Eventyr, - Yrsa, Tragødie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1894. 136 sider. Pris: kr. 0,50 (1894, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Det nordiske Forlag.