Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Albert Bayers jydske Bibliothek

serie: Albert Bayers jydske Bibliothek, (1904-24, samling)
Detaljer
Albert Bayers jydske Bibliothek
Albert Bayers jydske Bibliothek, serie
1 se: Kronjyder (1904) (Jæger, Peder)
2 se: Walfardsforeningen i Tosseby (1904) (Knudsen, Kr.)
3 se: Fra Øst- og Vestjylland (1904) (Jakobsen, J. [ie: Jacobsen, J.])
4 se: Kræn Pejsens Fødselsdavsgild (1904) (Christensen, J. Carl)
5-6 se: Niels Klinker som Ægtemand, Kriger og Politiker (1904) (Thise, Jens)
7 se: I di lonng Awtene (1905) (Jæger, Peder)
8 se: Mæ aa dæ (1905) (Lindberg, Fr.)
9 se: En Etterors-Manør (1905) (Kræn Jyde)
10 se: Kakkelovnssjov (1905-16) (Christensen, J. Carl)
10 se: Kakkelovnssjov (1922) (Christensen, J. Carl)
11 se: Pæ' Smeds Jawt-Krønnike (1906) (Jensen, Svend P.)
12 se: Kakkelovnssjov (1905-16) (Christensen, J. Carl)
13 se: Munter Historrier (1907) (Reuter, Fritz)
14 se: Saaren Husmands Løwnhistaarrier (1909) (Jensen, Svend P.)
15 se: Fræ en BojI (1909) (Beiter, Andreas)
16 se: Histaarrier i jydsk Boenmoel (1910) (Jæger, Peder)
17 se: Timmer Kræns Historrier (1912) (Ringsholt, Lars C.)
18-19 se: Nue Møeer i Pladderup Sownraad (1913-24) (Møller, Vilbert)
20 se: Madam Bjerregaard (1915) (Akselbo, P. J.)
21 se: Kakkelovnssjov (1905-16) (Christensen, J. Carl)
22 se: Frier - aa Gywtemoelshistaarier (1916) (Jensen, Svend P.)
23 se: Jydske Digte (1916) (Vibe, Niels)
24 se: Jenle Folk (1916) (Jensen, Kristjan)
25 se: Pladderup Sownraad aanner æ Dyrtid (1918) (Møller, Vilbert)
26 se: Indkvartering (1919) (Hede, Hans)
27 se: For en Gaangs Skyld (1919) (Hede, Hans)
28 se: Pladderup Universitetsforening (1921) (Møller, Vilbert)
29 se: 1. Aften (1921) (Jacobsen, J.)
30 se: 3. Aften (1921) (Jacobsen, J.)
31 se: 3. Aften (1921) (Jacobsen, J.)
32 se: Tæjelownssjow (1921) (Jacobsen, J.)
33-34 se: Sownraadsforhandlinger i Snakkenbjerre Sownraad (1921-22) (Kristensen, K. J.)
35 se: Forhandlinger i Snakkenbjerre ny Sownraad (1922) (Kristensen, K. J.)
36 se: Gammel Jehann (1922) (Møller, Vilbert)
37 se: Oversvømmelsen i Aarhus i Aaret 1860 (1922) (Johanne)
38 se: Laust Pejsens Kjøvvenhavnsrejs (1922) (Christensen, J. Carl)
39 se: Nowwe Smaafaatellinge aa Visse (1922) (Thomaskjær, C. Sørensen)
40 se: Aapstuget Løwninge (1922) (Thomaskjær, C. Sørensen)
41 se: Niels Kallskinds Kjøbinhawnsrejs (1922) (Thomaskjær, C. Sørensen)
42 se: Kræn Piesens Markinstur (1923) (Klastrup, Kristen)
43 se: Gnierup Saawnrodsfaarhailenger (1923) (Volle Mai [Sortfeldt, S.C.])
44 se: Fraa 48 (1923) (Christensen, J. Carl)
45 se: Sommerferie-Intriger (1923) (Nielsen-Skovholt, Ejnar)
46 se: En Kaargild (1924) (Feilberg, H. F.)
47 se: Bønder og Arbejdere (1892) (Jacobsen, J.)
48 se: Fowl Visse (1924) (Thulesen, Marie)
49 se: Nue Møeer i Pladderup Sownraad (1913-24) (Møller, Vilbert)
50 se: Fræ Baaer te gyvt Mand (1924) (Bundgaard, J.)
51 se: De er skjøn i æ Eng'! (1923) (Steffensen, Steffen)
52 se: Småtteri (1925) (Steffensen, Steffen)