Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samtlige Skrivter

Wessel, Johan Herman: Samtlige Skrivter, (1787, samling, dansk) BD4:sp170 👓
af Johan Herman Wessel
udgiver: Peter Johan Monrad
udgiver: Jens Baggesen
udgiver: C.H. Pram
Detaljer
Samtlige Skrivter. ♦ Kjøbenhavn, 1787. Deel 1-2, ([44] + 317) + 344 sider
kollaps Noter
 note til titel Med Forf. Portræt og kobberstukne titelvigneter. Udgivet af P.J. Monrad, J. Baggesen og C. Pram.
 note til titel Deel 1, 22 upaginerede sider: Fortale [signeret: Kiøbenhavn, i August 1787. P.J. Monrad, J. Baggesen og C. Pram].
 note til titel Deel 1, 20 upaginerede sider: Subskribenterne.
 note til titel Deel 1, 2 upaginerede sider: Indhold af første Deel.
 url Fuld visning af bogen, Første Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Wessel, Johan Herman: Kierlighed uden Strømper. Et Sørgespil i fem Optoge. Side 1-108 (1787, dramatik)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, A.H. Godiches Efterleverske, ved F.C. Godiche, 1772. 87 sider
[s109] Wessel, Johan Herman: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 109-22 (1787, dramatik)
1776 i: Nye originale Skuespil [1bb] 1. udgave: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 89-96
[s123] Wessel, Johan Herman: Fortællinger. Side 123-318 (1787, dramatik)
[s125] Wessel, Johan Herman: Gaffelen (1787, digte)
1926 Senere udgave: Gaffelen. Med et Træsnit af Jais Nielsen. (Ved Mødet 20. Januar 1926). ♦ "Hjulet"s Forlag, 1926. 10 sider, illustreret. Pris: kr. 12,00
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Den Viborger Samler 1781, No. 5 (29-1-1781). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s131] Wessel, Johan Herman: Hundemordet (1787, digte)
1893 Senere udgave: Hundemordet. Illustreret af Th. Kittelsen. ♦ Kristiania, H. Aschehoug & Co.s Forlag, 1893. [22] blade, illustreret
[s136] Wessel, Johan Herman: Den forvovne Siellandsfaer (1787, digte)
[s141] Wessel, Johan Herman: Det stiaalne Taft (1787, digte)
[s145] Wessel, Johan Herman: Sadelen (1787, digte)
[s151] Wessel, Johan Herman: Den gamle Skade (1787, digte)
[s159] Wessel, Johan Herman: Posthuset (1787, digte)
[s168] Wessel, Johan Herman: En frie Vognleie (1787, digte)
[s177] Wessel, Johan Herman: Førsten og Forbryderen (1787, digte)
[s182] Wessel, Johan Herman: Den Druknede (1787, digte)
[s188] Wessel, Johan Herman: Toujours Perdrix (1787, digte)
[s193] Wessel, Johan Herman: Supplicanterne (1787, digte)
[s198] Wessel, Johan Herman: Stella (1787, digte)
[s235] Wessel, Johan Herman: Den fromme Bekiender (1787, digte)
[s239] Wessel, Johan Herman: Smeden og Bageren (1787, digte)
1902 Senere udgave: Smeden og Bageren. Illustr. af A. Schmidt. ♦ Stender, 1902. 12 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 0,75
1942 Senere udgave: Smeden og Bageren
1943 Senere udgave: Smeden og Bageren. Tegnet af Niels Wiwel
1947 Senere udgave: Smeden og Bageren. Ill. af Bjørn Frank Jensen. ♦ Aller, [1947]. [16] sider, illustreret. Pris: kr. 3,85
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Votre Serviteur Otiosis, 1784, Nr. 23 (august).
[s244] Wessel, Johan Herman: Prutningen (1787, digte)
[s249] Wessel, Johan Herman: Den sande Drøm (1787, digte)
[s255] Wessel, Johan Herman: St. Sebastian (1787, digte)
[s260] Wessel, Johan Herman: Den bekymrede Moder (1787, digte)
[s271] Wessel, Johan Herman: Sødgrød for Vandgrød, og Vandgrød for Sødgrød (1787, digte)
[s277] Wessel, Johan Herman: Tycho Brahes Dag (1787, digte)
[s288] Wessel, Johan Herman: Det ædelmodige Tilbud (1787, digte)
[s294] Wessel, Johan Herman: Menechmi (1787, digte)
[s314] Wessel, Johan Herman: Det kolde Blod (1787, digte)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.