Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Poetiske Skrifter

Drachmann, Holger: Poetiske Skrifter, (1911-12, samling, dansk)
af Holger Drachmann
redigeret af Vilhelm Andersen
Detaljer
Poetiske Skrifter. [I Udvalg ved Vilh. Andersen]. ♦ Gyldendal, 1911-12. Bind i-x, [4] 318 [2] + 340 [2] + [4] 370 [2] + [2] 374 [2] + 417 [3] + 459 [1] + 417 + 236 [4] + 390 [2] + 375 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1927.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 188 [Anmeldelse].
Oversigt over andre udgaver:
1921 [Bind 1] i: Skrifter [1] Senere udgave: Digte. Digte 1872-1879. Prinsessen og det halve Kongerige. ♦ Gyldendal, 1921. 336 sider
1921 Senere udgave: Skrifter. [2. udgave af Poetiske Skrifter]. ♦ Gyldendal, 1921. Bind i-x
1921 [Bind 3] Senere udgave: Digte. Digte- (I-II). Digte 1872-1879. Prinsessen og det halve Kongerige. - Østen for Sol og vesten for Maane. Digte. 1880-1906. (Udvalget ved Vilh. Andersen). ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 336 + 408 sider
kollaps Indhold

[1a] Drachmann, Holger: Digte. 1872 (1911, digte)
1872 1. udgave: Digte. ♦ Andr. Schous Forlag, [1872]. [2] 129 [3] sider
[1b] Drachmann, Holger: Dæmpede Melodier (1911, digte)
1875 1. udgave: Dæmpede Melodier. Nyere Digte. ♦ Gyldendal, 1875. [6] 191 sider, illustreret + portrættavle
[1ca] Drachmann, Holger: Sange ved Havet (1911, digte)
1877 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider
[1cb] Drachmann, Holger: Venezia (1911, digte)
1877 indgår i: Sange ved Havet [s095] 1. udgave: Venezia. Side 95-160
[1d] Drachmann, Holger: Ranker og Roser (1911, digte)
1879 1. udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider
[1e] Drachmann, Holger: Ungdom i Digt og Sang (1911, digte)
1879 1. udgave: Ungdom i Digt og Sang. ♦ Gyldendal, 1879. xvi + 359 sider
[1f] Drachmann, Holger: Prinsessen og det halve Kongerige (1911, digte)
1878 1. udgave: Prinsessen og det halve Kongerige. Et gammelt Æventyr i Vers og Rim. ♦ Gyldendal, 1878. [6] 140 [2] sider
[2] Drachmann, Holger: Skildringer (1911, novelle(r))
1921 i: Skrifter [2] Senere udgave: Skildinger
[2a] Drachmann, Holger: Derovre fra Grænsen (1911)
[2b] Drachmann, Holger: Lars Kruse (1911, roman)
1879 1. udgave: Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og - Sandets Regioner. ♦ Gyldendal, 1879. 144 sider, illustreret
[2c] Drachmann, Holger: Skildringer og Breve fra Holland (1911)
[2d] Drachmann, Holger: Ostende - Brügge (1911)
[2e] Drachmann, Holger: Tarvis. I-II (1911)
[2f] Drachmann, Holger: Naar Kirsebærtræerne blomstrer (1911)
[2g] Drachmann, Holger: Det Hav-omfyldte lille Land (1911)
[3] Drachmann, Holger: Østen for Sol og Vesten for Maane (1911)
1880 1. udgave: Østen for Sol og Vesten for Maane. Et Æventyrdigt. ♦ Gyldendal, 1880. 176 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[3b] Drachmann, Holger: Digte 1880-1906 (1911)
[3c] Drachmann, Holger: (Vagabundus) (1911)
1910 indgår i: Vagabundus [c] 1. udgave: Vagabundus. [Romanfragment]
[4] Drachmann, Holger: Sømandshistorier (1911, novelle(r))
1896 1. udgave: Sømandshistorier. ♦ Gyldendal, 1896. [4] 404 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5] Drachmann, Holger: Sagn (1912)
1921 i: Skrifter [5] Senere udgave: Sagn
[5a] Drachmann, Holger: Syndflodssagn (1912)
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s332] 1. udgave: Syndflodssagn. Side [332]-357
[5b] Drachmann, Holger: Vandenes Datter (1912)
1881 1. udgave: Vandenes Datter. Et Sagn. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 348 sider, illustreret
[5c] Drachmann, Holger: Troldtøj (1912)
1889-90 1. udgave: Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. Med Billed-Fantasier. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889-90. 201 [7] sider + 13 tavler, folieformat
[6] Drachmann, Holger: Fortællinger. ♦ 1912. 459 sider (1912, novelle(r))
1908 1. udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 293 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[6s007] Drachmann, Holger: To Skud (1912)
1877 indgår i: Ungt Blod [s186] 1. udgave: To Skud. Side [186]-369
[6s123] Drachmann, Holger: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman (1912)
1895 1. udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. ♦ København, Schubothe, 1895. 228 [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek)
[6s229] Drachmann, Holger: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi (1912)
1904 1. udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 165 sider, illustreret. (Nordisk Bibliotek, [26])
[6s349] Drachmann, Holger: Venezias Nat (1912)
1909 1. udgave: Venezias Nat. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1909. 204 sider + 5 tavler
[7-8] Drachmann, Holger: Forskrevet -. Roman. ♦ 1912. [Bind] 1-2, 417 + 236 [4] sider (1912, roman)
1890 1. udgave: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider
[9] Drachmann, Holger: Skuespil (1912, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[9a] Drachmann, Holger: Strandby Folk (1912, dramatik)
1883 1. udgave: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger af Holger Drachmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (Hegel & Søn), 1883. 192 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
[9b] Drachmann, Holger: Der var engang - (1912, dramatik)
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
[9c] Drachmann, Holger: Tyrkisk Rokoko (1912, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s001] 1. udgave: Tyrkisk Rococo. Side [1]-72
[9d] Drachmann, Holger: Esther (1912, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s073] 1. udgave: Esther. Side [73]-185
[9e] Drachmann, Holger: Hallfred Vandraadeskjald (1912, dramatik)
1900 1. udgave: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1900. 174 [2] sider
[10] Drachmann, Holger: Melodramer (1912, dramatik)
1895 1. udgave: Melodramer. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [10] 251 sider
1910 1. udgave: Melodramer. Vølund Smed. Renæssance. Dansen paa Koldinghus. [Gyldendals Biblioteksudgave]. ♦ Gyldendal, 1910. 286 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10a] Drachmann, Holger: Vølund Smed (1912, dramatik)
1894 1. udgave: Vølund Smed. Melodrama. ♦ Gyldendal, 1894. [2] 203 sider
[10b] Drachmann, Holger: Renæssance (1912, dramatik)
1894 1. udgave: Renæssance. Melodrama. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 143 sider
[10c] Drachmann, Holger: Præludium (1912, digte)
1895 indgår i: Melodramer [a] 1. udgave: Præludium. [3 upaginerede sider]
[10d] Drachmann, Holger: Middelalderlig (1912, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s001] 1. udgave: Middelalderlig
[10e] Drachmann, Holger: Snefrid (1912, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s029] 1. udgave: Snefrid
[10f] Drachmann, Holger: Dansen paa Koldinghus (1912, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s131] 1. udgave: Dansen paa Koldinghus
[10g] Drachmann, Holger: Gurre (1912, dramatik)
1899 1. udgave: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898 [ie: 1899]. 178 sider