Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Romaner og Fortællinger

Thoresen, Magdalene: Romaner og Fortællinger, (1904-06, roman, dansk) 👓
af Magdalene Thoresen
Detaljer
Romaner og Fortællinger. Folkeudgave. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904-06. 1.-6. Bind, 478 [1] + 434 [1] + 520 [1] + 570 [1] + 420 [1] + 415 [1] sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Bind 1, side [1]-3: Til Norge. Indledningsdigt til anden Udgave af "Studenten", udgivet 1888 i Anledning af Forfatterindens 25aars Jubilæum [signeret: Magdalene Thoresen].
 url Fuld visning af bogen, bind 2, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 4, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 5, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 6, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

Fortællinger. (1863). Side [5]-234
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (side 8-9, 196-67 mangler) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
[1s007] Thoresen, Magdalene: Studenten. Side [7]-164 (1904, roman)
[1s165] Thoresen, Magdalene: En Aften i Bergen. Side [165]-83 (1904, novelle(r))
1863 indgår i: Fortællinger [s001] 1. udgave: En Aften i Bergen. Side 1-21
[1s184] Thoresen, Magdalene: Vørringen. Side [184]-96 (1904, novelle(r))
[1s197] Thoresen, Magdalene: Fra Hardanger. Side [197]-205 (1904, novelle(r))
[1s206] Thoresen, Magdalene: Fra Sognefjorden. Side [206]-34 (1904, novelle(r))
[1s235] Thoresen, Magdalene: Signes Historie. Side [235]-478 (1904, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
[2a] Thoresen, Magdalene: Solen i Siljedalen (1904, roman)
[2b] Thoresen, Magdalene: Billeder fra Vestkysten af Norge (1904, roman)
1872 1. udgave: Billeder fra Vestkysten af Norge. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. [8] 213 sider
[3s001] Thoresen, Magdalene: Herluf Nordal. En Fortælling fra det attende Aarhundrede. (1879). Side [1]-360 (1904, roman)
1879 1. udgave: Herluf Nordal. En Fortælling fra det forrige Aarhundrede. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1879. 499 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Nærværende Fortælling støtter sig til en sandfærdig Begivenhed; jeg har saaledes ved at vælge dette Stof ikke selv bestemt Heltens Skjæbne, men kun søgt at fremdrage dens skjulte Aarsager. Jeg har ikke villet idealisere Udgangen, men Kampen. [signeret: Forfatterinden].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Nyere Fortællinger. Side [361]-520
[3s363] Thoresen, Magdalene: I Kirken. Side [363]-83 (1904, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
[3s384] Thoresen, Magdalene: Pilt-Ole. Side [384]-426 (1904, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s264] 1. udgave: Pilt-Ola. Side 264-309
[3s427] Thoresen, Magdalene: Julestjernen. Side [427]-75 (1904, novelle(r))
[3s476] Thoresen, Magdalene: Lukne-Gaarden. Side [476]-520 (1904, novelle(r))
1873 indgår i: Nyere Fortællinger [s130] 1. udgave: Luknegaarden. Side 150-209
[4] Thoresen, Magdalene: Billeder fra Midnatskolens Land. I-II (1904, roman)
1884-86 1. udgave: Billeder fra Midnatsolens Land. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884-86. [1]-2. Halvdel, [4] 360 + 366 sider
[5a] Thoresen, Magdalene: Livsbilleder. (1877) (1905, novelle(r))
1877 1. udgave: Livsbilleder. ♦ Gyldendal, 1877. 332 sider
[5b] Thoresen, Magdalene: Mindre Fortællinger (1905, novelle(r))
[5c] Thoresen, Magdalene: Elvedrag og andre Fortællinger (1905, novelle(r))
1893 1. udgave: Elvedrag og andre Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. 221 [1] sider
[6a] Thoresen, Magdalene: Livsluft. Fortællinger (1905, novelle(r))
1895 1. udgave: Livsluft. Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [1] 236 sider
[6b] Thoresen, Magdalene: Udenom Afgrunden (1905, novelle(r))
[6c] Thoresen, Magdalene: Skjæbner og Viljer (1905, novelle(r))
1899 1. udgave: Skjæbner og Viljer. Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 236 [1] sider

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.