Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Stedmoderen

Wandall, Peder Topp: Stedmoderen, (1767, dramatik, dansk) BD4:sp342 👓
af Peder Topp Wandall
Detaljer
Stedmoderen. Comoedie udi fem Acter af Peder Topp Wandall. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Brødrene Johan Christian og Georg Christopher Berling, 1767. [1] 78 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Personerne [Rolleliste].
 note til titel På titelbladet også: Den Mangel vores Danske Skueplads endnu haver paa Original-Stykker, giør at man ventelig med saa meget større Bifald vil læse denne første offentlige Prøve paa et dramatisk Genie, der allerede med Berømmelse.
 note til titel haver viist sig i flere Dele af de smukke Videnskaber. Kiøbenhavn, den 29de Martii 1767.
Mart. Hübner.
 note til titel Berlingske Tidende 4-12-1769, side 8: Comoedien, Stedmoderen, udi 5 Acter, et nyt Originalt Stykke af P. T. Wandall, har forladt Pressen og faaes til Kiøbs for 1 Mk. hos Brødrene Berling i Piilestræde.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.