Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Smaa Fortællinger

Goldschmidt, M.: Smaa Fortællinger, (1868-69, novelle(r), dansk) 👓
af Meïr Aron Goldschmidt
Detaljer
Smaa Fortællinger. Af M. Goldschmidt. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. 1.-4. Hefte, 413 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: [Forord, signeret: September 1868. Forfatteren].
 note til titel Uddrag af forordet: Forlæggeren vil ikke paalægge Nogen en Forpligtelse til at kjøbe den ene Fortælling, fordi man har kjøbt den forrige,; men der vil dog blive sørget for, at de, som eie samtlige Fortællinger, kunne lade dem indbinde sammen ...
 note til titel Udkom i 4 hefter fra september 1868, 3. hefter udkom december 1868 og 4. hefter februar 1869.
 note om oplag Andet Oplag, 1868.
 note om oplag Tredie Oplag, 1869.
 url Fuld visning af teksten (1.-2. Hefte) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Tredie Oplag) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Berlingske Tidende 16-4-1869, side 8 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1s005] Goldschmidt, M.: Maser. En Episode af Simon Levis Liv. Side [5]-64 (1868, novelle(r))
1910 i: Folkeudgave [7:s145] Senere udgave: Maser. En Episode af Simon Levis Liv. (1868). Side [145]-78
1923 Senere udgave: Maser. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Emilie Tofte. ♦ Gyldendal, 1923. 100 sider. Pris: kr. 1,25
1924 Senere udgave: Maser. Oversat [til Jiddisch] af Simon Altschul. ♦ (J.L. Wulff), 1924. 52 sider. Pris: kr. 1,50
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [s172] Senere udgave: Maser. Side [172]-204
1935 Senere udgave: Maser. Avromche Nattergal
1961 Senere udgave: Maser. Avrohmche Nattergal. Mendel Hertz. Med vejledning og noter ved Knud Jensenius. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. ændrede og forøgede udg. ved Hans Jørgen Schiødt
[2s065] Goldschmidt, M.: Den flyvende Post. Side 64-115 (1868, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s035] 1. udgave: Den flyvende Post. Side 35-66
kollaps Noter
 note til titel Andet Hefte, upagineret side: [Forord, signeret: October 1868. Forfatteren].
 url Fuld visning af teksten (Andet Hefte) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[2s117] Goldschmidt, M.: Hævnen. Side [117]-79 (1868, novelle(r))
1973 indgår i antologien: Hævnen [1s113] Senere udgave: Hævnen. Illustreret af Ebbe Sadolin. Side 113-[43]
[3s181] Goldschmidt, M.: Bjergtagen. Side [181]-217 (1868, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [117]-200: Bjergtagen. I. Efter et Sagn. Side [201]-17: Bergtagen. II.
[3s219] Goldschmidt, M.: I en Postvogn. Side [219]-58 (1868, novelle(r))
[4s259] Goldschmidt, M.: Ekko'et. Side [259]-407 (1868, novelle(r))
kollaps Noter
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 67 (20-3-1869), side 1 [Anmeldelse, signeeret: 55]  Link til ekstern webside Mediestream

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.