Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Selvmorderen

Rumohr, Theod. Kjerstrup: Selvmorderen, (1830, digte, dansk) BD4:sp244
af Theodor Kjerstrup Rumohr
Detaljer
Selvmorderen eller Vandring gjennem Maanen og Jorden i det 33te Aarhundrede. Et episk Digt af Theodor Kjerstrup Rumohr. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos og forlagt af Fabritius de Tengnagel, 1830. 139 sider. Pris: 1 Rbd.
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Detlev Christian v. Rumohr min Velgjører og Fader, helliget med sønlig Taknemmelighed af Forfatteren.
 note til titel Kjøbenhavns-Posten 18-1-1830, side 52, uddrag: ... Rumohr har indbudet til Subskription paa et episk Digt ... Det vil udkomme i Løbet af Marts, udgjøre 10 à 12 Ark ... trykt paa Velinpapiir og indheftet i et smukt Omslag, for 1 Rbd.
 omtale Kjøbenhavns-Posten 24-5-1830, side 402 [Omtale med uddrag]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Prologen trykt i Kjøbenhavns-Posten 19-1-1830 under titlen: Prolog til det episke Digt: Selvmorderen, eller Vandring i det 33te Aarhundrede gjennem Maanen og Jorden [signeret: Theodor Kjerstrup Rumohr].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.