Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Nye poetiske Skrifter

Oehlenschläger: Nye poetiske Skrifter, (1828-29, samling, dansk) BD4:sp170
af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Nye poetiske Skrifter. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1828-29. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kiöbenhavn, Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos H.F. Popp, 1828. xviii + 252 sider (1828, samling)
1814 Samhørende, 3. del af: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
1837 i: Digterværker [8a] Senere udgave: Hrolf Krake. Side 3-256
1845 i: Digterværker [3a] Senere udgave: Hrolf Krake. Side 5-154
1847 Senere udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847 [ie: 1846]. 192 sider
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [3a] Senere udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. Side [1]-147
1862 i: Poetiske Skrifter [31b] Senere udgave: Hrolf Krake. Side [153]-307
1863 Senere udgave: Hrolf Krake
kollaps Noter
 note til titel [side iii-x] poetisk Tilegnelse til Kongen.
 note til titel Side [xi]-xviii: Fortale.
 note til titel Senere solgt med nyt titelblad: Hrolf Krake et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1828.
[2a] Oehlenschläger: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208 (1829, samling)
1833 i: Tragödier [ældste Samling] [6b] Senere udgave: Karl den Store. Side [181]-368
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [7a] Senere udgave: Karl den Store
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [9a] Senere udgave: Karl den Store
1853 i: Udvalgte Værker [1t] Senere udgave: Karl den Store. Tragødie i 5 Handlinger. Side 531-50
1858 i: Poetiske Skrifter [8c] Senere udgave: Carl den Store. Tragoedie. Side [171]-258
1901 indgår i: Tragedier [s374] Senere udgave: Karl den Store. En Tragödie. Side [374]-408
kollaps Noter
[2b] Oehlenschläger: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254 (1829, samling)
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [5c] Senere udgave: Langbarderne. Side [277]-317
1841 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [1b] Senere udgave: Langbarderne
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [1b] Senere udgave: Langbarderne
1853 i: Udvalgte Værker [1b] Senere udgave: Langbarderne. Side 23-30
1858 i: Poetiske Skrifter [8b] Senere udgave: Langbarderne. Tragoedie. Side [137]-170
1901 indgår i: Tragedier [s409] Senere udgave: Langbarderne. En Tragödie. Side [409]-17
[3a] Oehlenschläger: Billedet og Busten. Syngespil. Side 1-110 (1829, samling)
1832 Senere udgave: Text til Musiknummerne i Billedet og Büsten. Syngespil i 3 Akter af Oehlenschläger, med Musik af A. P. Berggreen. ♦ Kbh., J.D. Qvist, 1832. 35 sider
1846 [Forkortet udgave af Billedet og Busten] i: Digterværker [10e] Senere udgave: Værtshuusskiltet. Side 289-326
1851 [Forkortet udgave af Billedet og Busten] i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [11e] Senere udgave: Værtshuusskiltet. Et Skuespil med Sang. Side: 161-194
1860 i: Poetiske Skrifter [15c] Senere udgave: Billedet og Busten. Side [199]-270
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Text til Musiknummerne i Billedet og Büsten, 1832.
[3b] Oehlenschläger: Overilelsen. Syngespil. Side 111-246 (1829, samling)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.