Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Johann Hinrich Thomsen nebst Proben seiner Dichtkunst

Thomsen, Johann Hinrich: Johann Hinrich Thomsen nebst Proben seiner Dichtkunst, (1783, digte, dansk) BD4:sp276 👓
af Johann Hinrich Thomsen
udgiver: Hans Jessen, f 1758
Detaljer
Johann Hinrich Thomsen nebst Proben seiner Dichtkunst. Herausgegeben von Hans Jessen. ♦ Kopenhagen, bey Christian Gottlob Proft, 1783. 32 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Dedikation til Owe von Hoegh Guldberg, signeret: Verfasser].
 note til titel To upaginerede sider [side 5-6]: [Forord, signeret Hirschholm d. 24 Aug. 1783, Hans Jessen].
 note til titel Side [7]-16: [Om Johann Hinrich Thomsen].
 note til titel Levnedsbeskrivelsen trykt på dansk i: Bidrag til Belletristiken eller de skiønne Videnskaber. Et Maanedsskrivt for 1783, side 177-83: Thomsen, en tydsk Digters Levnedsløb med hosføiet Anmældelse om en Udgave af hans Digte.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.