Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fuglene i dansk Digtning

antologi: Fuglene i dansk Digtning, (1944, samling, dansk) 👓
redigeret af Tage la Cour
illustrationer af Falke Bang
Detaljer
Fuglene i dansk Digtning. Udvalg ved Tage la Cour. Tegninger af Falke Bang. ♦ Kjøbenhavn, Nyt nordisk Forlag Arnold Busk, 1944. 71 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side 70-71: Noter.
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Ouverture (1944, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert af Steen Steensen Blicher. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.M. Elmenhoff)
[s008] Rørdam, Valdemar: Musvit (1944, digte)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1924 [Uddrag] 1. udgave: Fugleviser. ♦ Aschehoug, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50
[s010] Ranch, Hieronymus Justesen: Af "Fuglevisen" (1944, digte)
1630 [Uddrag] 1. udgave: Fugle Vise, som viser huad for Fugle iblandt Folck i Verden findis, med deris Noder oc Vijsz. ♦ Kbh., 1630
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af noten side 70: Ranch's Fuglevise. Efter den ældste Udgave af Hieronymus Justesen Ranch's "Fuglevise", der er fra 1617. Enkelte Dele af Teksten mangler og er her erstattet med Teksten fra 3die Udgave, 1669. De citerede Vers er de første af Digtets 60 Vers.
[s013] Holstein, Ludv.: Sanglærken (1944, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
1929 [Uddrag] 1. udgave: Jehi. Digte. ♦ Gyldendal, 1929. 22 sider. Pris: kr. 4,50
[s017] Zeppelin, Ditleff von: Stæren. Side 17-20 (1944, novelle(r))
af Ditleff v. Zeppelin (1887-1916)
1916 [Uddrag] 1. udgave: Fugletræk
[s021] Blicher, St. St.: Sælsorten (1944, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert af Steen Steensen Blicher. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.M. Elmenhoff)
[s024] Andersen, H. C.: Storkene. Side 24-31 (1944, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53
[s032] Kaalund, H. V.: Maagen (1944, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1845 [Uddrag] 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Her citeret efter 12. udgave, 1942.
[s034] Ingemann, B. S.: Børnenes Sang til Storken (1944, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1842 [Uddrag] 1. udgave: Folkedands-Viser og Blandede Digte. ♦ Kbh., 1842. 166 sider
[s036] Aarestrup, Emil: Uglen (1944, digte)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Digte. Af Emil Aarestrup. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1838. iv + 284 sider
[s038] Stuckenberg, Viggo: Natteskov (1944, digte)
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1898 [Uddrag] 1. udgave: Flyvende Sommer. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 50 sider
[s040] Hein, Piet: Svalerne (1944, digte)
af Piet Hein (1905-1996)
1942 [Uddrag] 1. udgave: Vers i Verdensrummet
[s043] Jensen, Johannes V.: Verdensborgeren (1944, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1931 [Uddrag] 1. udgave: Den jydske Blæst
[s048] Aakjær, Jeppe: Spurvene ved Helliggejst (1944, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1921 [Uddrag] 1. udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 sider
[s053] Larsen, Thøger: Blishønsene (1944, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
1923 [Uddrag] 1. udgave: Vejr og Vinger. Digte. Med Tegninger og Vignetter af Forfatteren. ♦ Lemvig, Atlantis Forlag, 1923. 77 [2] sider. (Trykkeri: Trykt hos Niels P. Thomsen, Holstebro)
[s056] Seedorff, Hans Hartvig: Ode til en Papegøje (1944, digte)
1918 [Uddrag] 1. udgave: Fra Danmark til Dvina. Nye Digte. ♦ Pio, 1918. 134 sider
[s059] Holberg, Kai: Flamingoen (1944, digte)
af Kai Holberg (1877-1932)
1907 [Uddrag] 1. udgave: Zoologisk Have. Digte. ♦ Gyldendal, 1907. 71 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
[s062] Poulsen, Knud: Latterfuglen. Side 62-69 (1944, novelle(r))
af Knud Poulsen, f. 1881 (1881-1946)
1915 [Uddrag] 1. udgave: Breve fra det fjærne. ♦ Gyldendal, 1915. 157 sider

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.