Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger

Reuter, Fritz: Fortællinger, (1873-74, novelle(r), plattysk) EMP3182
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
oversat af Alexander Schumacker
Detaljer
Fortællinger. Med en Livsskildring af Forfatteren. Overs. af Al. Schumacker. ♦ 1873-74. [Bind] I-III, 176 + 80 + 172 sider
kollaps Indhold

[1] Reuter, Fritz: Min Fødeby Stavenhagen. Første fuldstændige Udgave. ♦ 1873. 176 sider (1873, roman)
1871 1. udgave: Min Fødeby Stavenhagen. Barndomsminder. Overs. efter Originalens 6te Oplag ved Al. Schumacher. ♦ 1871. 119 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Af anmeldelser].

[2] Reuter, Fritz: Onkel Bræsigs Reiseeventyr fortalt af ham selv. Tredie Oplag. ♦ 1873. 80 sider (1873, roman)
1873 1. udgave: Onkel Bræsigs Reiseeventyr, fortalte af ham selv. Overs. efter Originalens 7de Oplag af Al. Schumacher. 2det Oplag. ♦ 1872. 92 sider

[3] Reuter, Fritz: Muntre Historier og en Komedie. ♦ 1874. viii + iv + 172 sider (1874, novelle(r))
1907 Senere udgave: Munter Historrier. Øwversatt paa Vendelbomoel aa Frands Vendelbo [ie: Jens Peter Vestergaard]. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1907. 50 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-viii: Fritz Reuter [signeret A.S.].
 note til oversat titel Side i-i: Fortale til første Oplag [signeret F.R.].

[3a] Reuter, Fritz: Fyrst Blücher i Teterow. Dramatisk Spøg i 1 Akt. (Overs. efter en Afskrift af Forfatterens utrykte Manuskript) (1874, dramatik)
[3b] Reuter, Fritz: Hvem var den Klogeste? (1874, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 47 (24-11-1872), 1. afsnit i serien: Smaahistorier af Fritz Reuter. Oversatte af Al. Schumacher.

[3c] Reuter, Fritz: Hvorledes en Glaskareth blev til et Pibehoved (1874, novelle(r))
[3d] Reuter, Fritz: Fra Demagogtiden (1874, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 51 (22-12-1872).

[3e] Reuter, Fritz: De to Sendebud (1874, novelle(r))
[3f] Reuter, Fritz: Jeg troede ham paa hans Ord (1874, novelle(r))
[3g] Reuter, Fritz: Den gode Villie (1874, novelle(r))
[3h] Reuter, Fritz: Han maatte med (1874, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 47 (24-11-1872), 2. afsnit i serien: Smaahistorier af Fritz Reuter. Oversatte af Al. Schumacher.

[3i] Reuter, Fritz: Hvorledes Fritz Svart og Carl Witt reiste til Markedet, og hvad der hændte dem der (1874, novelle(r))
[3j] Reuter, Fritz: En Overraskelse (1874, digte)
[3k] Reuter, Fritz: Trolleri altsammen! (1874, novelle(r))
[3l] Reuter, Fritz: En Aften hos Sleuder (1874, novelle(r))
[3m] Reuter, Fritz: Hvad man har, det har man (1874, digte)
[3n] Reuter, Fritz: Reisen til Berlin (1874, novelle(r))
[3o] Reuter, Fritz: En simpel Historie (1874, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.