Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Efterladte digteriske Skrifter

Samsøe, O. J.: Efterladte digteriske Skrifter, (1796, samling, dansk) BD4:sp167 👓
af Ole Johan Samsøe
udgiver: Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Efterladte digteriske Skrifter. Udgivne ved K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz, Kongelig og Universitetsbogtrykker, 1796. 1.-2. Bind, (lxxi [1] + 142) + [2] 184 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [v]: Til Geheimeconferentsraad C. F. Numsen Ober-Kæmmererer ved Øresunds Toldkammer.
 note til titel Side [vii-viii]: [Forord, signeret: Bakkehuus, den 1ste Julii 1796, af hans Ven K. L. Rahbek].
 note til titel Side [ix]-lxxi: Nogle Træk til O. J. Samføes Caracteristik og Biographie [Signeret: Bakkehuset, den 12 August 1796, K.L. Rahbek].
 note til titel Side [lxxii]: Indhold.
 note til titel Andet Bind, 2 upaginerede sider: [Titelblad og Personerne].
 note om oplag 2. Oplag 1796.
 note om oplag 3. Oplag 1805.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på:  Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på:  Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Første Bind. Andet Oplag 1796) på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind. Andet Oplag 1796) på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1s001] Samsøe, O. J.: Frithiof. En Fortælling. Side [1]-32 (1796, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt anonymt i Minerva 1786.
[1s033] Samsøe, O. J.: Hildur. En Fortælling. Side [33]-70 (1796, novelle(r))
[1s071] Samsøe, O. J.: Halfdans Sønner. En Fortælling. Side [71]-130 (1796, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt anonymt i Minerva 1794.
[1s131] Samsøe, O. J.: Marsk Stig. Plan til et Sørgespil. Side [131]-42 (1796, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Note side [132], uddrag: Mellem Digterens Papirer findes tvende Udkast hertil ... Udgiveren har derfor [fordi de er ufuldstændige] troet, af dem begge at burde uddrage, og ordne følgende.
[2] Samsøe, O. J.: Dyveke. Et Sørgespil i fem Acter (1796, dramatik)
1798 Senere udgave: Dyveke
1869 Senere udgave: Dyveke. Fædrelandshistorisk Novelle. Fri Bearbejdelse efter det berømte Sørgespil »Dyveke« af O.J. Samsøe. Kbh., 1869
kollaps Noter

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.