Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Danske Folkebøger

antologi: Danske Folkebøger, (1915-36, roman, dansk)
udgiver: J.P. Jacobsen, f 1869
udgiver: R. Paulli
udgiver: Jørgen Olrik
Detaljer
Danske Folkebøger fra det 16. og 17. Århundrede. Udgivet af J.P. Jacobsen, R. Paulli [og fra IV tillige af Jørgen Olrik]. (Med Understøttelse af Carlsbergfonden udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab). ♦ Gyldendal, 1915-36. Bind 1-14
kollaps Noter
 note til titel Bind 14 er et Register udarbejdet af R. Paulli. ♦ 1936. 64 sider.
 note til titel Som særtryk er udgivet: R. Paulli: Bibliografi over Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede. 1925-1936. Bind 1-2, 339 sider.
 note til titel Som særtryk er udgivet: R. Paulli: Bidrag til de danske Folkebøgers Historie. 1936 [særtryk af bind 13].
kollaps Indhold

[1] anonym: Apokryfe Bibelhistorier. Udgivne af J.P. Jacobsen. ♦ 1915. lxxvii + 267 sider (1915, roman)
[2] anonym: De syv vise Mestre. Udgivne af J.P. Jacobsen. ♦ 1916. xxxv + 241 sider, illustreret (1916, roman)
[3a] anonym: Kong Appolonius, Theagenes og Chariclia. Udgivne af J.P. Jacobsen. 1917. Side 1-? (1917, roman)
[3b] anonym: Theagenes og Chariclia. Udgivne af J.P. Jacobsen. 1917. Side ?-270 (1917, roman)
[4] anonym: Kejser Octavian. Udgivet af Jørgen Olrik. 1919. xxvi + 345 sider (1919, roman)
[5a] anonym: Vigoleis. Udgivne af Jørgen Olrik. 1921. Side 1-? (1921, roman)
1656 1. udgave: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656
[5b] anonym: Kong Edvard af England. Udgivne af Jørgen Olrik. 1921. Side ?-306 (1921, roman)
[6a] anonym: Flores og Blanseflor. Udgivne af Jørgen Olrik. 1925 (1925, roman)
[6b] anonym: Persenober og Konstantianobis. Udgivne af Jørgen Olrik. 1925 (1925, roman)
[6c] anonym: Dværgkongen Lavrin. Udgivne af Jørgen Olrik. 1925 (1925, roman)
[7a] anonym: Den skønne Magelona. Udgivne af R. Paulli. 1918 (1918, roman)
[7b] anonym: Melusina. Udgivne af R. Paulli. 1918 (1918, roman)
[8a] anonym: Helena. Udgivne af R. Paulli. 1920 (1920, roman)
[8b] anonym: Griseldis. Udgivne af R. Paulli. 1920 (1920, roman)
[8c] anonym: En Doctors Datter. Udgivne af R. Paulli. 1920 (1920, roman)
[9a] anonym: Sigismunda. Udgivne af R. Paulli. 1923 (1923, roman)
[9b] anonym: Euriolus og Lucretia. Udgivne af R. Paulli. 1923 (1923, roman)
[9c] anonym: Tvende Købmænd. Udgivne af R. Paulli. 1923 (1923, roman)
[10] anonym: Fortunatus. Udgivne af R. Paulli. 1927. xxxviii + 296 sider (1927, roman)
[11] anonym: Uglspil. Udgivne af R. Paulli. 1930. lxxix + 404 sider, illustreret (1930, roman)
[12] anonym: Doctor Faust. Udgivet af R. Paulli. 1932. cvi + 268 sider (1932, roman)
kollaps Noter
[13a] anonym: Marcolfus. Udgivet af R. Paulli (1936, roman)
[13b] anonym: Supplementer. Ved Jørgen Olrik og R. Paulli. Folkebøgernes Historie, Folkebøgernes Illustrationer, af R. Paulli (1936, roman)
kollaps Noter
 note til titel Som særtryk er udgivet: R. Paulli: Bidrag til de danske Folkebøgers Historie. 1936 [særtryk af bind 13].