Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Martin Andersen Nexø (1869-1954)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Andersen-Nexø, Martin: Lille Barn Uskyld (1896, novelle(r))
del af: Bornholms Tidende
del af: Hver 8. Dag
del af: Hver 8. Dag
del af: Ugens Ekko
Detaljer
illustrationer i periodicum: Knud Larsen (1865-1922)
illustrationer i periodicum: Chr. Bjørn Larsen (1931-1993)
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 189-90.
 note om føljeton Trykt i Bornholms Tidende 22-12-1896 (Nr. 302, Onsdag Aften), side 1 ( [onsdag er egentlig den 23. december, dagens ordinære avis har: Nr. 301, Tirsdag Aften den 22. December]. Fuld visning på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (revideret udgave) i: Hver 8. Dag, [4. Aargang] 1897-98, 11-12-1897, side 162-64. Illustreret af Knud Larsen.
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 36 (4-9-1924), side 12 og 27.
 note om føljeton Trykt i Ugens Ekko, nr. 12 (17-12-1954), ill. af Chr. Bjørn Larsen.
 Bog Andersen Nexø, M.: Skygger. ♦ København, Jul. Gjellerups Forlag, 1898. 224 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach) (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 20-9-1898. Oplag: 1.500 eksemplarer.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 209-12.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 22-9-1898 [Anmeldelse, signeret: E.B.].
 anmeldelse København 24-9-1898, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s009] Andersen Nexø, M.: Dødskamp. Side [9]-43 (1898, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [a] Senere udgave: Dødskamp
1922 i: Muldskud [1e] Senere udgave: Dødskamp
1954 indgår i: Ungdom [d] Senere udgave: Dødskamp
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 29-8-1918 til 4-9-1918. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s045] Andersen Nexø, M.: Lotterisvensken. Side [45]-104 (1898, novelle(r))
1919 Senere udgave: Lotterisvensken. ♦ København, H Aschehoug & Co., 1919. 74 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
1922 i: Muldskud [1a] Senere udgave: Lotterisvensken
1949 indgår i: Lotterisvensken [a] Senere udgave: Lotterisvensken
1954 indgår i: Ungdom [a] Senere udgave: Lotterisvensken
1971 indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [m] Senere udgave: Lotterisvensken
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 193-98.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 11-4-1912 til 19-4-1912, under titlen: Lotteri-Svensken. Af Martin Andersen-Nexø.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s105] Andersen Nexø, M.: To Brødre. Side [105]-42 (1898, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1h] Senere udgave: To Brødre
1954 indgår i: Ungdom [f] Senere udgave: To Brødre
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 22-1-1916 til 27-1-1916 i 6 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s143] Andersen Nexø, M.: En Kvinderevolution. Side [143]-57 (1898, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Ib Spang Olsen (1921-2012)
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [i] Senere udgave: En Kvinderevolution
1922 i: Muldskud [1b] Senere udgave: En Kvinderevolution
1954 indgår i: Ungdom [b] Senere udgave: En Kvinderevolution
1973 Senere udgave: En kvinderevolution. Historie fra Andalusien. Ill. med zinkætsninger af Sys Hindsbo. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1973. 20 sider, illustreret
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 160-61.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aargang 37 (1895-96), nr. 32 (10-5-1896), side 489-91 under titlen: Pan a ocho. (En Kvinderevolution). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 4-2-1916, 5-2-1916 og 6-2-1916. Fuld visning af teksten på: Mediestream.
 note om føljeton Tryk i Social-Demokraten, Hjemmets Søndag, 5-12-1948. Ill. af Ib Spang Olsen.
 note til titel Indledning i Social-Demokraten 5-12-1948: Min første Novelle overhodet er "Lotterisvensken", som jeg skrev i Vinteren 1893-94, samtidig med Fortællingen "Den musikalske Gris"; disse to Fortællinger blev imidlertid først offentliggjort adskillige Aar efter. Min første offentliggjorte Novelle - altsaa Debutnovellen - skev jeg i Spanien og fik frem, vistnok i Ill. Tidende, Efteraaret 1895 [ie: 10-5-1896]. Den hed "En Kvinderevolution".

[s159] Andersen Nexø, M.: La Concha. Side [159]-79 (1898, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1c] Senere udgave: La Concha
1954 indgår i: Ungdom [c] Senere udgave: La Concha
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aarg. 38 (1896-97), Nr. 8 (22-11-1896), side 116-18, under titlen: La Concha. (Skitse fra Andalusien). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende

[s181] Andersen Nexø, M.: Brødsælgeren. (En Markedsscene). Side [181]-91 (1898, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [c] Senere udgave: Brød. En Fortælling fra Ganada og alle Vegne fra
1922 i: Muldskud [1d] Senere udgave: Brød
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2f] Senere udgave: Brød
1973 Senere udgave: Brød. En fortælling fra Spanien og allevegne fra. Ill. med træsnit af Gunnar Hossy. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1973. 21 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 11-7-1921, under titlen: Brød. En Fortælling fra Spanien og allevegne fra. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s193] Andersen Nexø, M.: Manuela. Side [193]-224 (1898, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1i] Senere udgave: Manuelita
1954 indgår i: Ungdom [g] Senere udgave: Manuelita
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 28-1-1916 til 3-2-1916 i 7 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Andersen Nexø, M.: Det bødes der for -. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1899. 198 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach) (1899, roman)
del af: Arbejderbladet
Detaljer
1916 Senere udgave: Det bødes der for -. Folkeudgave. ♦ Fr. Ravns Forlag, 1916. 157 sider. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Krohns Bogtrykkeri)
1927 Senere udgave: Det bødes der for -. (3. Udgave). ♦ H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag, 1927. 134 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
1946 Senere udgave: Det bødes der for. 4. Udgave. ♦ Fredericia, Nordiske Landes Bogforlag - Alfred Christensen, 1946. 143 sider. Pris: kr. 6,75. (Trykkeri: Pedersen & Lefevre, København)
kollaps Noter
 note til titel Udkom november 1899. Oplag: 1.500 eksemplarer.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 212-15.
 note om føljeton Føljeton i Arbejderbladet fra 16-7-1939 til 5-9-1939 i 43 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 anmeldelse Politiken 11-11-1899, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Andersen Nexø, M.: En Moder. ♦ København, Gjellerups Forlag, 1900. 268 sider (1900, roman) 👓
Detaljer
1920 Senere udgave: En Moder. 2. Opl. ♦ Aschehoug, 1920. 157 sider. Pris: kr. 5,00
1972 Senere udgave: En moder. Udg. i samarbejde med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, [1972]. 291 sider
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 217-19.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Jyllandsposten 6-1-1901 [Anmeldelse, signeret B).
 Bog Andersen Nexø, M.: Muldskud. ♦ København, Jul. Gjellerups Forlag, 1900. 152 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach) (1900, novelle(r))
Detaljer
1905 Samhørende, fortsættes af (2. del): Muldskud. Anden Samling. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 175 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom i november, i et oplag på 1.500 eksemplarer.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 219-23.
 anmeldelse København 30-11-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.M.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 13-12-1900 [Anmeldelse].
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 17-12-1900 [Anmeldelse, singeret M.J.].
 anmeldelse Politiken 19-12-1900 [Anmeldelse, signeret: E.B.].
 anmeldelse Jyllandsposten 6-1-1901 [Anmeldelse, signeret B).
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 6-4-1901, side 1 [Anmeldelse, signeret: "-h-t-"] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Andersen Nexø, M.: Frænke (1900, novelle(r))
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s387] Senere udgave: Frænke. (Af "Muldskud" I, Fortællinger, 1900). Side 387-400
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [b] Senere udgave: Frænke
1922 i: Muldskud [1j] Senere udgave: Frænke
1949 indgår i: Lotterisvensken [b] Senere udgave: Frænke
1954 indgår i: Ungdom [h] Senere udgave: Frænke
kollaps Noter
del af: København
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i Hjemlandet, 1. årg., nr. 1 (april 1899). Bladet uddeltes til dansk-amerikanere i USA, kun dette nr. udkom.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 57-58.
 note om føljeton Trykt i København 18-11-1900 og 19-11-1900. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 26-12-1914 og 27-12-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Klassekampen fra 23-1-1919 til 26-1-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[b] Andersen Nexø, M.: Bigum Træben (1900, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [c] Senere udgave: Bigum Træben
1922 i: Muldskud [1k] Senere udgave: Bigum Træben
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1d] Senere udgave: Bigum Træben
kollaps Noter
del af: Klassekampen
del af: Dansk Ungdom
del af: Fyns Tidende
 note om føljeton Trykt i Lolland-Falsters Folketidende 24-12-1898. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 8-5-1915 til 11-5-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Klassekampen 26-1-1919, 27-1-1919 og 28-1-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Dansk Ungdom Nr. 59 (16-11-1923) og Nr. 60 (23-11-1923).
 note om føljeton Trykt i Fyns Tidende 30-6-1929.

[c] Andersen Nexø, M.: Naar Nøden er størst - (1900, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [d] Senere udgave: Naar Nøden er størst
1922 i: Muldskud [1q] Senere udgave: Naar Nøden er størst
1954 indgår i: Ungdom [n] Senere udgave: Naar Nøden er størst
kollaps Noter
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aarg. 41 (1899-1900), Nr. 28 (8-4-1900), side 443-46, under titlen: Naar Nøden er størst -! Illustreret af Paul Steffensen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Trykt i Klassekampen 29-1-1917, 30-1-1917 og 31-1-1917. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[d] Andersen Nexø, M.: Lønningsdag. (En Idyl) (1900, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [e] Senere udgave: Lønningsdag
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [b] Senere udgave: Lønningsdag. (En Idyl)
1922 i: Muldskud [1f] Senere udgave: Lønningsdag
1938 indgår i: Mod Lyset [b] Senere udgave: Lønningsdag. (En Fortids-Idyl)
1944 Senere udgave: Lønningsdag. ♦ Fagskolen for Boghaandværk [ikke i boghandlen], 1944. 9 sider, illustreret
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1l] Senere udgave: Lønningsdag
1972 Senere udgave: Lønningsdag. En fortidsidyl. Ill. i koldnål af Vibeke Mencke Nielsen. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1972. [16] sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Klassekampen
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 222.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 23-11-1914, under titlen: Lønningsdag for en Snes Aar siden. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Tryk i Klassekampen 31-1-1919 og 1-2-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Jul 1924, side 8-9.

[e] Andersen Nexø, M.: To Kvinder (1900, novelle(r))
1905 indgår i antologien: "Forladt Mand" [p] Senere udgave: To Kvinder
1922 i: Muldskud [1l] Senere udgave: To Kvinder
1954 indgår i: Ungdom [i] Senere udgave: To Hvinder
kollaps Noter
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i Flinchs Almanak for 1900 [udkom 1899].
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet Nr. 93 (11-7-1909), Nr. 95 (25-7-1909) og Nr. 96 (1-8-1909).
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 1-5-1915, 2-5-1915 og 3-5-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Klassekampen fra 1-2-1919 til 6-2-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[f] Andersen Nexø, M.: Hovsmeden fra Dyndeby (1900, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [f] Senere udgave: Hovsmeden fra Dyndeby
1922 i: Muldskud [1n] Senere udgave: Hovsmeden fra Dyndeby
1954 indgår i: Ungdom [k] Senere udgave: Hovsmeden fra Dyndeby
kollaps Noter
del af: København
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i København 26-12-1899. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Nordsjællands Venstreblad 15-3-1914 og 16-3-1914.
 note om føljeton Trykt i Klassekampen fra 6-2-1919 til 9-2-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[g] Andersen Nexø, M.: En Omvendelse (1900, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1m] Senere udgave: En Omvendelse
1954 indgår i: Ungdom [j] Senere udgave: En Omvendelse
kollaps Noter
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aarg. 39 (1897-98), nr. 34 (22-5-1898), side 564-65. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Trykt i Nordslesvigsk Søndagsblad. Folkelig Del, 16-2-1902.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 5-5-1915, 6-5-1915 og 7-5-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Klassemapen fra 9-2-1919 til 12-2-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[h] Andersen Nexø, M.: Som Børn (1900, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1o] Senere udgave: Som Børn
1954 indgår i: Ungdom [l] Senere udgave: Som Børn
kollaps Noter
del af: Klassekampen
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 222.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aarg. 41 (1899-1900), nr. 6 (5-11-1899), side 88-89. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 24-12-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Klassekampen 12-2-1919, 13-2-1919 og 14-2-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Nexø, Martin Andersen: Pjalter! (1901, novelle(r))
se også: Lykken fra Lossepladsen
del af: København
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Trykt i København 14-1-1901, [Efter teksten: Martin Andersen Nexø]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Andersen-Nexø, Martin: [indgår i antologien: Ungdom [b]] Et Efterslæt. Side 10-26 (1901, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i: Muldskud [b] Senere udgave: Et Efterslæt
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [g] Senere udgave: Et Efterslæt
1924 i: Muldskud [2c] Senere udgave: Et Efterslæt
1954 indgår i: Ungdom [s] Senere udgave: Et Efterslæt
 Bog Andersen Nexø, M.: Familien Frank. Fortælling. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1901. 230 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1901, roman) 👓
del af: Social-Demokraten
del af: Vestsjællands Social-Demokrat
del af: Arbejderbladet
Detaljer
1939 Senere udgave: Familien Frank. [2. Udg.]. ♦ Mondes Forlag A/S, 1939. 169 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Nørrebros Centraltrykkeri A/S)
1956 Senere udgave: Familien Frank. ♦ Forlaget Fremad, 1956. 187 sider. Pris: kr. 3,35. (Trykkeri: Gentofte Bogtrykkeri)
1969 Senere udgave: Familien Frank. Fortælling
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 224-26.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 20-4-1929 til 10-6-1929 i 50 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Vestsjællands Social-Demokrat fra 5-7-1929 til 1-8-1929 i 24 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Arbejderbladet, søndage, fra 9-10-1938 til 22-1-1939 i 15 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 anmeldelse Dagbladet 20-5-1901, side 1-2 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Børnenes Juleblad [s002]] Den røde Ten. Af Martin Andersen Nexø med Tegninger af C. Røgind. Side 2-7 (1902, novelle(r))
se også: Lykken fra Lossepladsen
illustrationer af Carl Røgind (1871-1933)
 Bog Andersen Nexø, M.: Dryss. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1902. 454 sider. Pris: kr. 6,50 (1902, roman) 👓
Detaljer
1949 Senere udgave: Dryss. ♦ Gyldendal, 1949. 252 sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Nyt omslag [1920].
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 240-49.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen Nexø, Martin: [indgår i antologien: Morskabsbogen [s165]] En Udflugt. Side [165]-87 (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s043] Senere udgave: Trækfuglene. Side [43]-89
1924 i: Muldskud [2k] Senere udgave: Trækfuglene
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2h] Senere udgave: Trækfuglene
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: "Forladt Mand" [p]] To Kvinder (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1900 indgår i: Muldskud [e] 1. udgave: To Kvinder
 Bog Andersen Nexø, M.: Muldskud. Anden Samling. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 175 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1905, novelle(r))
Detaljer
1900 Samhørende, 2. del af: Muldskud. ♦ København, Jul. Gjellerups Forlag, 1900. 152 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach)
kollaps Noter
 note til titel Udkom februar 1905, i et oplag på 1.500 eksemplarer.
 anmeldelse Jyllandsposten 17-4-1905 [Anmeldelse, signeret #] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Andersen Nexø, M.: Banlyst (1905, novelle(r))
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1924 i: Muldskud [2b] Senere udgave: Banlyst
1954 indgår i: Ungdom [r] Senere udgave: Banlyst!
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Flinchs Almanak for 1904 [udkom 1903], under titlen: Et Offer.

[b] Andersen Nexø, M.: Et Efterslæt (1905, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Ungdom [b] 1. udgave: Et Efterslæt. Side 10-26

[c] Andersen Nexø, M.: Ungdom (1905, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2i] Senere udgave: Ungdom
1954 indgår i: Ungdom [x] Senere udgave: Ungdom
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ord och Bild, Trettonde årgånden (1904), 3. hefte, side 165-70. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg

[d] Andersen Nexø, M.: En Duel (1905, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1p] Senere udgave: En Duel
1954 indgår i: Ungdom [m] Senere udgave: En Duel
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Et forarbejde trykt i København 27-2-1902, under titlen: Duel. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[e] Andersen Nexø, M.: Skæbne (1905, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2m] Senere udgave: Skæbne
1954 indgår i: Ungdom [z] Senere udgave: Skæbne
1971 indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [n] Senere udgave: Skæbne
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s387]] Frænke. (Af "Muldskud" I, Fortællinger, 1900). Side 387-400 (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
1900 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Frænke
 Trykt i periodicum Nexø, Martin Andersen: Søren Jeppesens Erindringer fra 64. Nedskrevne efter hans Diktat (1906, novelle(r))
del af: Tidens Gang
se også: Midt i en Jærntid -
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Tidens Gang, Nr. 73 (1-9-1906), Nr. 74 (8-9-1906), Nr. 75 (15-9-1906), Nr. 76 (22-9-1906) og Nr. 77 (29-9-1906).
 Bog Andersen Nexø, M.: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1906-10, roman) 👓
del af: Fyns Tidende
del af: Illustreret Tidende
del af: Land og Folk
del af: Social-Demokraten
del af: Bornholms Social-Demokrat
del af: Arbejderbladet
Detaljer
1914 Senere udgave: Pelle Erobreren. Roman. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. [Bind] I-IV, 496 + 438 + 581 + 397 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri)
1915 Senere udgave: Pelle Erobreren. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1915. [Bind] I-VIII, 236 + 246 + 208 + 234 + 268 + 316 + 184 + 218 sider
1919 Senere udgave: Pelle Erobreren. Roman. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] I-II, 539 + 560 sider
1933 Senere udgave: Pelle Erobreren. Roman. (4. Udg.). ♦ Gyldendal, 1933. 896 sider
1945 Senere udgave: Pelle Erobreren. To bind. 5. Udg.
1973 Senere udgave: Pelle Erobreren. 11. udg. ved Børge Houmann. ♦ Gyldendal, 1973. [1.-4. bog], 303 + 265 + 351 + 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Bind 1 udkom 28-2-1906.
 note til titel Bind 1, titelbladets bagside: Oplag 2500 Eksemplarer.
 note til titel Upagineret side: Til Mesteren Henrik Pontoppidan.
 note til titel 2 upaginerede sider: Til Læseren! [Signeret: Espergærde, 28. Februar 1906. Forfatteren].
 note til titel Bindtitler og udgivelsesår: (2): Læreaar. 1907 (3): Den store Kamp. 1909. (4): Gryet. 1910.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 276-323.
 note om føljeton Bind 1, kapitel XVIII, heri indarbejdet: Fyns Tidende 10-7-1893, under titlen: St. Hansaften paa Bornholm. Et Øjebliksfotografi. [Signeret: H. [ie: M.] Andersen].
 note om føljeton Samme trykt i Illustreret Tidende, Nr. 39 (26-6-1898), side 644, under titlen St. Hansaften paa Bornholm. [Efter teksten: Martin Andersen-Nexø]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Samme trykt i Land og Folk 24-6-1955. Med fotografisk gengivelse af artiklen i Fyns Tidende.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 10-7-1911 til 4-2-1912. Fuld visning af teksten i Social-Demokraten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Bornholms Social-Demokrat fra 6-10-1911. Fuld visning af teksten i Bornholms Social-Demokrat på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton ti Arbejderbladet fra 17-9-1911 til 19-5-1912 (bladets ophør), ufuldendt.
 url film Filmatiseret 1987. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 10-3-1906, Kroniken [Anmeldelse af Poul Levin].
 anmeldelse Politiken 19-10-1907, Kroniken [ Andel Del: Læreaar. Anmeldelse af Sven Lange].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 2 (Maj), side 51 [4. bind, anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 2 (Maj), side 57, [4. bind] Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Af Dybets Lovsang. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 164 sider. Pris: kr. 2,75 (1908, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Published March 4, nineteen hundred and eight ...
 note til titel Oplag: 1.250.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s002] Andersen Nexø, Martin: Vaadesang. Side [2]-13 (1908, digte)
[s015] Andersen Nexø, Martin: Flyvende Sommer. Side [15]-41 (1908, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2w] Senere udgave: Flyvende Sommer
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1g] Senere udgave: Flyvende Sommer
1949 indgår i: Lotterisvensken [c] Senere udgave: Flyvende Sommer
kollaps Noter
del af: København
del af: Tyendebladet
 note om føljeton Et forarbejde trykt i København 23-6-1901, under titlen: Menneskerettigheder.
 note om føljeton Gennemarbejdelse af forarbejdet trykt i Tyendebladet 22-12-1907, under titlen: Menneskerettigheder.

[s043] Andersen Nexø, Martin: Trækfuglene. Side [43]-89 (1908, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s165] 1. udgave: En Udflugt. Side [165]-87

[s091] Andersen Nexø, Martin: Frihedens Fe. Side [91]-107 (1908, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [g] Senere udgave: Frihedens Fe!
1924 i: Muldskud [2l] Senere udgave: Frihedens Fe
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1k] Senere udgave: Frihedens Fé
kollaps Noter
 note om føljeton Et forarbejde trykt i Verdensspejlet, nr. 45 (6-8-1905), under titlen: For Frihed, for Frihed.

[s109] Andersen Nexø, Martin: Tre Sønner. Side [109]-37 (1908, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [h] Senere udgave: Tre Sønner
1926 i: Muldskud [3 b] Senere udgave: Tre Sønner
1955 indgår i: Lykken [ h] Senere udgave: Tre Sønner
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Forstudium tryk i København 24-4-1901. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang (1906-07), Nr. 10, Juli 1907, side 402-09. Illustreret af Rs. Christiansen.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten, Hjemmets Søndag, 5-6-1932, med undertitlen: En Berettelse fra Barndommens Kyst.

[s139] Andersen Nexø, Martin: Kærlighedsbarnet. Side [139]-64 (1908, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2v] Senere udgave: Kærlighedsbarnet
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1h] Senere udgave: Kærlighedsbarnet
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Trykt i København 13-6-1901, under titlen Tyvetøs.
 note om føljeton Trykt i Verdensspejlet, nr. 46 (11-8-1907), under titlen: Boline.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Barndommens Kyst. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 180 [1] sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet) (1911, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom november 1911. Oplag: 1.250 eksemplarer.
 note til titel Side [181]: Indhold.
 url Fuld visning (siderne 171-76 manger) af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s005] Andersen Nexø, Martin: Barndommens Kyst. Side [5]-27 (1911, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [i] Senere udgave: Barndommens Kyst
1926 i: Muldskud [3 h] Senere udgave: Barndommens Kyst
1955 indgår i: Lykken [ k] Senere udgave: Barndommenes Kyst
kollaps Noter
del af: København
del af: København
del af: Politiken
 note om føljeton Et forarbejde til sidste del trykt i København 2-8-1901, under titlen: Enoch. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Ef forarbejde til første del trykt i København 15-8-1901, under titlen: Snogebæk Strand. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note til titel Trykt samlet på fransk i La Revue Scandinave Paris, 2. årg., nr. 8-9 (august-september 1911), under titlen: Sur la rive de ma jeunesse.
 note om føljeton Trykt i Politiken, Kroniken, 16-9-1911 og 17-9-1911.
 anmeldelse Politiken 15-12-1911, Kroniken [Anmeldelse af L.C. Nielsen].

[s029] Andersen Nexø, Martin: Jakobs vidunderlige Rejse! Side [29]-41 (1911, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 c] Senere udgave: Jacobs vidunderlige Rejse
1949 indgår i: Lotterisvensken [d] Senere udgave: Jakobs vidunderlige Rejse
1955 indgår i: Lykken [ i] Senere udgave: Jakobs vidunderlige Rejse
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang (1908), Nr. 1, oktober.

[s043] Andersen Nexø, Martin: Gravhøjen. Side [43]-57 (1911, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2q] Senere udgave: Gravhøjen
1955 indgår i: Lykken [ d] Senere udgave: Gravhøjen
kollaps Noter
del af: København
del af: Solhverv
 note om føljeton Et forarbejde trykt i København 9-9-1901. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Solhverv. Baunens Julebog for 1907.

[s059] Andersen Nexø, Martin: Idioten. Side [59]-71 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: M. Curtis (1880-1959)
illustrationer i periodicum: Carl Falbe-Hansen (1896-1969)
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [e] Senere udgave: Idioten!
1926 i: Muldskud [3 f] Senere udgave: Idioten
1938 indgår i: Mod Lyset [d] Senere udgave: Idioten
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2b] Senere udgave: Idioten
kollaps Noter
del af: Klassekampen
del af: Solidaritet
del af: Folkets Jul
 note om føljeton Trykt i Maanedsmagasinet, 1909, april, del af serien: Danske Digteres Barndomserindringer. Ill. af M. Curtis.
 note om føljeton Trykt i Arbejdervennen 19-10-1911.
 note om føljeton Trykt i Klassekampen 5-7-1919, 6-7-1919 og 6-7-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Solidaritet, Julen 1920. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Maanedsmagasinet Nr. 22. Andet Oktoberhæfte 1923, side 13-16.
 note om føljeton Trykt i Folkets Jul 1938, side 5-7, ill. af E. Falbe-Hansen.

[s073] Andersen Nexø, Martin: Døden. Side [73]-86 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Viggo Jastrau (1857-1946)
1924 i: Muldskud [2a] Senere udgave: Døden
1954 indgår i: Ungdom [q] Senere udgave: Døden
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Et forarbejde trykt i København 27-7-1901, under titlen: Gedion.
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang 1907-08, Nr. 10, juli (1908), under titlen: Gedion. Tegning af V. Jastrau.

[s087] Andersen Nexø, Martin: I Vrag. Side [87]-103 (1911, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [j] Senere udgave: I Vrag
1924 i: Muldskud [2n] Senere udgave: I Vrag
1955 indgår i: Lykken [ a] Senere udgave: I Vrag
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Tidligere version trykt i Politiken 28-7-1905, under titlen: I Vrag! Gudhjem, Juli.
 note til titel Der er en vandret streg over a'et i Vrag.

[s105] Andersen Nexø, Martin: Paradiset. Side [105]-45 (1911, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 o] Senere udgave: Paradiset
1955 indgår i: Lykken [ p] Senere udgave: Paradiset
kollaps Noter
del af: København
del af: København
del af: Politiken
 note om føljeton Et forarbejde til kapitel 1 trykt i København 25-8-1901, under titlen: Lyngen blomstrer.
 note om føljeton Et forarbejde til kapitel 4 trykt i København 7-10-1901, under titlen: Venskab.
 note om føljeton Et forarbejde til kapitel 3 trykt i Politiken 28-2-1907, under titlen: Magnetisør Hansen.

[s147] Andersen Nexø, Martin: Strøm. Side [147]-68 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1926 i: Muldskud [3 d] Senere udgave: Strøm
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2c] Senere udgave: Strøm
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 266-72. Illustreret af Rs. Christiansen.

[s169] Andersen Nexø, Martin: Konge for en Dag. Side [169]-80 (1911, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 j] Senere udgave: Konge for en Dag
1938 indgår i: Mod Lyset [p] Senere udgave: Konge for en Dag. (Et Intermezzo)
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2d] Senere udgave: Konge for en Dag
1949 indgår i: Lotterisvensken [f] Senere udgave: Konge for en Dag
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 24-12-1916. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Artikel (forord) Hansen, Jakob: Golgatha. Udg. af Martin Andersen Nexø. ♦ Gyldendal, 1912. 144 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Hansen (1868-1909)
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle.
 note til titel Med biografisk indledning af Martin Andersen Nexø.
 anmeldelse Horsens Avis 8-5-1912, side 1 [Anmeldelse af O. Geismar] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Andersen Nexø, Martin: Bornholmer Noveller. ♦ 1913. 190 [2] sider (1913, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Andersen Nexø, Martin: Dødskamp (1913, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s009] 1. udgave: Dødskamp. Side [9]-43

[b] Andersen Nexø, Martin: Frænke (1913, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Frænke

[c] Andersen Nexø, Martin: Bigum Træben (1913, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [b] 1. udgave: Bigum Træben

[d] Andersen Nexø, Martin: Naar Nøden er størst (1913, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [c] 1. udgave: Naar Nøden er størst -

[e] Andersen Nexø, Martin: Lønningsdag (1913, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)

[f] Andersen Nexø, Martin: Hovsmeden fra Dyndeby (1913, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [f] 1. udgave: Hovsmeden fra Dyndeby

[g] Andersen Nexø, Martin: Et Efterslæt (1913, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Ungdom [b] 1. udgave: Et Efterslæt. Side 10-26

[h] Andersen Nexø, Martin: Tre Sønner (1913, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s109] 1. udgave: Tre Sønner. Side [109]-37

[i] Andersen Nexø, Martin: Barndommens Kyst (1913, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s005] 1. udgave: Barndommens Kyst. Side [5]-27

[j] Andersen Nexø, Martin: I Vrag (1913, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s087] 1. udgave: I Vrag. Side [87]-103
 Bog Andersen Nexø, Martin: Lykken. En Fortælling fra Bornholms Nordland. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 122 sider (1913, roman)
del af: København
del af: Illustreret Tidende
del af: Social-Demokraten
Detaljer
1924 i: Muldskud [2t] Senere udgave: Lykken
1955 indgår i: Lykken [ f] Senere udgave: Lykken
kollaps Noter
 note til titel Udkom i september 1913 i et oplag på 1.250 eksemplarer.
 note om føljeton Bygger delvis på artikler trykt i København 17-4-1902, 20-4-1902 og 25-4-1902, under titlen: Stenhuggere, I-III.
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende fra nr. 1 (6-10-1907) til nr. 10 (8-12-1907), side 4-5, 19-20, 34-35, 52, 82-83, 99, 114-15, 131 og 147-48, illustreret.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 23-5-1926 til 9-6-1926 i 17 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 anmeldelse Horsens Avis 1-10-1913, side 2 [Anmeldelse, signeret: J.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Andersen Nexø, M.: Pelle Erobreren. Roman. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. [Bind] I-IV, 496 + 438 + 581 + 397 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri) (1914, roman) 👓
Detaljer
1906-10 1. udgave: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Til Mesteren Henrik Pontoppidan.
 note til titel Side [7]-9: Til Læseren! [Signeret: Espergærde, 28. Februar 1906, Forfatteren].
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, farve-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, sort/hvid-pfd) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Trykt i periodicum Nexø, Martin Andersen: Veteranens Drøm! (1914, novelle(r)) 👓
del af: Social-Demokraten
se også: Midt i en Jærntid -
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 27-4-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Andersen Nexø, M.: Pelle Erobreren. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1915. [Bind] I-VIII, 236 + 246 + 208 + 234 + 268 + 316 + 184 + 218 sider (1915, roman)
Detaljer
1906-10 1. udgave: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
 Dramatik Andersen Nexø, Martin: Folkene paa Dangaarden. Drama i 3 Akter. ♦ Gyldendal, 1915. 111 [1] sider (1915, dramatik)
Detaljer
1954 Senere udgave: Folkene paa Dangaarden. Drama i tre Akter. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1954. 84 sider. Pris: kr. 9,50
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 2, side 116-19.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Under Himmelen den blaa. ♦ København, Fr. Ravns Forlag, 1915. 192 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (Ivar Jantzen)) (1915, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i oktober 1915. Oplag: 1.000 eksemplarer.
 note til titel Andet Tusinde, 1915.
kollaps Indhold

[s005] Andersen Nexø, Martin: Ravnene. Side [5]-14 (1915, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [k] Senere udgave: Ravnene!
1926 i: Muldskud [3 w] Senere udgave: Ravnene
1938 indgår i: Mod Lyset [g] Senere udgave: Ravnene
1955 indgår i: Lykken [ x] Senere udgave: Ravnene!
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 8-8-1914.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 17-8-1914, side 4. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s015] Andersen Nexø, Martin: Vesterbro. Side [15]-28 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 i] Senere udgave: Vesterbro
1955 indgår i: Lykken [ l] Senere udgave: Vesterbro
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 22-10-1911 (Kroniken), under titlen: Vesterbro!

[s028] Andersen Nexø, Martin: Ann' Mari's Rejse. Side [29]-41 (1915, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1926 i: Muldskud [3 g] Senere udgave: An' Mari's Rejse
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2a] Senere udgave: Ann' Mari's Rejse
1949 indgår i: Lotterisvensken [e] Senere udgave: Ann' Mari's Rejse
1975 Senere udgave: Ann' Mari's rejse. Ill. med litografier af Vera Myhre. ♦ Klaus Rødel, 1975. 22 sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Skagens Avis
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1909, nr. 2 (november), side 56-61. Ill. af Rs. Christiansen.
 note om føljeton Trykt i Skagens Avis 19-5-1913. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladets Tillæg Hammer og Segl 20-9-1935.

[s043] Andersen Nexø, Martin: Guden for det tomme Ceremoniel. Side [43]-51 (1915, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [j] Senere udgave: Guden for det tomme Ceremoniel!
1924 i: Muldskud [2p] Senere udgave: Guden for det tomme Ceremoniel
1938 indgår i: Mod Lyset [j] Senere udgave: Guden for det tomme Ceremoniel
1955 indgår i: Lykken [ c] Senere udgave: Guden for det tomme Ceremoniel!
kollaps Noter
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 10-9-1913 og 11-9-1913. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 15-2-1914, side 7, under titlen: Kongen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Klassekampen, Jul 1918, side 2-3, under titlen: Guden for det tomme ceremoniel.
 note om føljeton Arbejderbladet 15-5-1937.

[s053] Andersen Nexø, Martin: Græsmarkens Sang. Side [53]-60 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 p] Senere udgave: Græsmarkens Sang
1955 indgår i: Lykken [ q] Senere udgave: Græsmarkens Sang
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 2-8-1912.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 25-7-1913 [oversat til norsk]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 3-7-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 8-8-1921. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s060] Andersen Nexø, Martin: Dyrskue. Side [60]-68 (1915, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2e] Senere udgave: Dyrskue
1954 indgår i: Ungdom [u] Senere udgave: Dyrskue
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 18-7-1902, side 2 [Dateret: Randers, Juli].
 note til titel Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 28-9-1914 [Oversat til norsk]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 15-10-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 18-7-1921. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s069] Andersen Nexø, Martin: Guds Moders Advokat! Side [69]-81 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 q] Senere udgave: Guds Moders Advokat
1955 indgår i: Lykken [ r] Senere udgave: Guds Moders Advokat!
kollaps Noter
del af: Politiken
 note til titel Omarbejdelse af artikler i Bornholms Tidende 13-2-1895 og 1-3-1895, under titlen: Dalens Vidunder (Fra Pompeidalen). I-II.
 note om føljeton Artikel (baseret på de to artikler i Bornholms Tidende) i Politiken 5-1-1903, under titlen: Moderne Mirakler.
 note om føljeton Trykt i Hafnias Almanak for 1913 [udkom 1912], side 25-31.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 15-3-1915. Link til ekstern webside SD19150315Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s083] Andersen Nexø, Martin: Afløsningens Time. Side [83]-89 (1915, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [m] Senere udgave: Afløsningens Time!
1924 i: Muldskud [2j] Senere udgave: Afløsningens Time
1938 indgår i: Mod Lyset [l] Senere udgave: Afløsningens Time
1954 indgår i: Ungdom [y] Senere udgave: Afløsningens Time!
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 28-6-1904.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 20-7-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note til titel Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 27-7-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 20-6-1921. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s091] Andersen Nexø, Martin: Den evige Jøde. Side [91]-99 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 u] Senere udgave: Den evige Jøde
1938 indgår i: Mod Lyset [i] Senere udgave: Den evige Jøde
1955 indgår i: Lykken [ v] Senere udgave: Den evige Jøde
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 8-4-1913.
 note til titel Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 9-4-1914.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 11-10-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Den Unge Garde, Januar 1935, under titlen: Den evige Jøde (En Idyl).
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 22-11-1938.

[s101] Andersen Nexø, Martin: En Domfældelse! Side [101]-11 (1915, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2s] Senere udgave: En Domfældelse
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1i] Senere udgave: En Domfældelse
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Verdensspejlet, nr. 39 (23-6-1907), side 644-45.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 1-3-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s113] Andersen Nexø, Martin: Langt udi Skoven -! Side [113]-25 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 m] Senere udgave: Langt udi Skoven -!
1955 indgår i: Lykken [ n] Senere udgave: Langt udi Skoven
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 1-4-1911 [Dateret: Finsterbergen, Marts 1911].
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 14-10-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s127] Andersen Nexø, Martin: Brødrene. Side [127]-42 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 v] Senere udgave: Brødrene
1955 indgår i: Lykken [ w] Senere udgave: Brødrene
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hafnias Almanak, 1914, under titlen: Brødrene!

[s143] Andersen Nexø, Martin: Sommerdag. Side [143]-49 (1915, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2f] Senere udgave: Sommerdag
1954 indgår i: Ungdom [v] Senere udgave: Sommerdag
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Forarbejde trykt i Politiken 17-7-1902, under titlen: Flyvende Sommer [ikke identisk med novellen Flyvende Sommer].
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 27-7-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 1-8-1921. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s151] Andersen Nexø, Martin: Junkeren! Side [151]-62 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 r] Senere udgave: Junkeren!
1955 indgår i: Lykken [ s] Senere udgave: Junkeren!

[s163] Andersen Nexø, Martin: Nattevandring. Side [163]-71 (1915, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2o] Senere udgave: Nattevandring
1955 indgår i: Lykken [ b] Senere udgave: Nattevandring
kollaps Noter
del af: Politiken
del af: Arbejdet
 note om føljeton Trykt i Politiken 28-1-1906, under titlen: Kjøbenhavn, III. Dagens Pionerer.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 24-10-1915, under titlen: Nattevagten. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Arbejdet 7-12-1920. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s173] Andersen Nexø, Martin: Mutter Schmidt! Side [173]-83 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 n] Senere udgave: Mutter Schmidt!
1949 indgår i: Lotterisvensken [g] Senere udgave: Mutter Schmidt!
1955 indgår i: Lykken [ o] Senere udgave: Mutter Schmidt!
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 2-2-1911 [Dateret: Berlin, 23. Januar 1911].
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 4-10-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s185] Andersen Nexø, Martin: Efteraarstrækket. Side [185]-92 (1915, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 l] Senere udgave: Efteraarstrækket
1955 indgår i: Lykken [ m] Senere udgave: Efteraarstrækket
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, nr. 4 (15-11-1910).
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 15-11-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Andersen Nexø, Martin: Det bødes der for -. Folkeudgave. ♦ Fr. Ravns Forlag, 1916. 157 sider. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Krohns Bogtrykkeri) (1916, roman)
Detaljer
omslag af Th. (pseudonym)
1899 1. udgave: Det bødes der for -. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1899. 198 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach)
kollaps Noter
 note til titel Oplag (ifølge Nexø): 5.000 eksemplarer.
 note til titel Omslag signeret: Th.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Rønnebær. Redaktion: Martin Andersen Nexø, Sophus Michaëlis. ♦ Aschehoug, 1916. 126 sider. Pris: kr. 2,00. (Dansk Forfatterforenings Bibliotek, 1) (1916, tekster)
serietitel: Dansk Forfatterforenings Bibliotek, 1
Detaljer
redigeret af Sophus Michaëlis (1865-1932)
kollaps Noter
 note om oplag 1-3. Tusinde, 1916.
 anmeldelse Ringsted Folketidende 3-11-1916, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Rode, Helge: Nedad fra Højfjældet og hjem (1916, novelle(r))
af Helge Rode (1870-1937)

[b] Hjortø, Knud: Inger (1916, novelle(r))
af Knud Hjortø (1869-1931)

[c] Søiberg, Harry: Konditoren og Spurvene (1916, novelle(r))
af Harry Søiberg (1880-1954)
1921 indgår i: Savn [f] Senere udgave: Konditoren og Spurvene
1938 indgår i: Savn [s197] Senere udgave: Konditoren og Spurvene. Side [197]-216
1945 indgår i: Af Jordens Slægt [h] Senere udgave: Konditoren og Spurvene

[d] Jensen, Thit: Finsk Magi (1916, novelle(r))
af Thit Jensen (1876-1957)
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 6-2-1916, side 13-14. Illustreret af Gerda Ploug-Sørensen.
 url Fuld visning af teksten i Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream

[e] Nexø, Martin Andersen: Lykken fra Lossepladsen (1916, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1919 indgår i: Undervejs [s071] Senere udgave: Lykken fra Lossepladsen. Et Æventyr fortalt for de snottede Unger. Side [71]-94
1924 i: Muldskud [2h] Senere udgave: Lykken fra Lossepladsen
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1j] Senere udgave: Lykken fra Lossepladsen
kollaps Noter
se også: Pjalter!
se også: Den røde Ten
 note til titel Forarbejder, se: Pjalter! (1901), og: Den røde Ten (1902).
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller nr. 9 (1-5-1910), side 333-43, under titlen: Lykken. Et Æventyr, fortalt for de pjaltede Unger. Ill. af Rs. Christiansen.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 24-12-1911, under titlen: Lykken. Et Æventyr, fortalt for de pjaltede Unger. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Middelfart Venstreblad fra 12-3-1915 til 20-3-1915 i 8 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fyns Venstreblad fra 24-3-1915 til 31-3-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Dagblads Søndagstillæg fra 8-3-1919 til 22-3-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Arbejderbladet fra 22-5-1921 til 25-5-1921, under titlen: Lykke paa Lossepladsen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[f] Michaëlis, Sophus: Den grimme Pige (1916, novelle(r))
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
kollaps Noter
 note om føljeton Oplæst i Radioen 29-7-1949 ved Skuespillerinde Clara Vilhelm Rosenberg.

[g] Vollquartz, Ingeborg: Hjem (1916, novelle(r))
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)

[h] Rode, Edith: Balancen (1916, novelle(r))
af Edith Rode (1879-1956)

[i] Skjoldborg, Johan: Jørgen Hjulmands Inger (1916, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
kollaps Noter
del af: Verden og Vi
 note om føljeton Trykt i Verden og Vi, 5. Aarg., Nr. 34 (20-8-1915), side 12-14, illustreret.
 note om føljeton Trykt i Husmandshjemmets Julenummer (24-12-1916), side 820-22.

[j] Michaëlis, Karin: Carnevale (1916, novelle(r))
af Karin Michaëlis (1872-1950)

[k] Larsen, Kay: En Hjemkomst (1916, novelle(r))
af Kay Larsen (1879-1947)

[l] Claussen, Sophus: I Lykkens usandsynligste Allé (1916, novelle(r))
af Sophus Claussen (1865-1931)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Foraarsbogen. Redaktion: Martin Andersen Nexø, Sophus Michaëlis. ♦ Aschehoug, 1917. 109 sider. (Dansk Forfatterforenings Bibliotek, 2) (1917, tekster)
serietitel: Dansk Forfatterforenings Bibliotek, 2
Detaljer
redigeret af Sophus Michaëlis (1865-1932)
kollaps Indhold

[a] Aakjær, Jeppe: Povl med den tunge Skovl (1917, novelle(r))
af Jeppe Aakjær (1866-1930)

[b] Bruun, Laurids: Judith af Evroult (1917, novelle(r))
af Laurids Bruun (1864-1935)

[c] Sick, Ingeborg Maria: En Aften paa Mars (1917, novelle(r))
af Ingeborg Maria Sick (1858-1951)
illustrationer i periodicum: Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1919 indgår i: Ad Sti og Alfarvej [s051] Senere udgave: En Aften paa Mars. (Fra Sommeren 1916). Side [51]-67
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 19-3-1916, med undertitlen: Skrevet i Sommeren 1915. Tegning af Gerda Ploug-Sørensen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[d] Gunnarsson, Gunnar: Glæd dig ved Livet (1917, novelle(r))
af Gunnar Gunnarsson (1889-1975)

[e] Kidde, Harald: Mødet Nytaarsnat (1917, novelle(r))
af Harald Kidde (1878-1918)
1971 indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [h] Senere udgave: Mødet Nytårsnat

[f] Andersen, A. C.: Venner (1917, novelle(r))
af A.C. Andersen (1874-1928)

[g] Bergstedt, Harald: Lille Bob (1917, novelle(r))
af Harald Bergstedt (1877-1965)

[h] Levy, Louis: Havet (1917, novelle(r))
af Louis Levy (1875-1940)
 Bog Andersen Nexø, Martin: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5] (1917-21, roman)
del af: Berlingske Tidende
del af: Social-Demokraten
del af: Vestsjællands Social-Demokrat
del af: Land og Folk
del af: Land og Folk
Detaljer
illustrationer i periodicum: Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
andet: Bjarne Henning-Jensen (1908-1995)
1923 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. Jubilæumsudgave. ♦ H. Aschehoug & Co., 1923. [Bind] I-II, 324 + 3151 sider. Pris: kr. 15,00. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
1937 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. Biblioteks-Udgave. ♦ København, Forfatterens Forlag (Urania Blad-Bureau), 1937. [Bind I-II], 313 + 304 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkeri: Nørrebros Centraltrykkeri A/S)
1947 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. 7. samlede Udg. 2 Bind
1950 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. 8. Udg. Bd. 1-2
1963 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Gyldendal, 1963. 564 sider
1966 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. 10. samlede Udg.
1975 Senere udgave: Ditte Menneskebarn. 11. udg. ♦ Gyldendal, 1975. Bind 1-2, 368 + 360 sider
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 2, side 57-89.
 url film Filmatiseret 1946 (premiere 20-12-1946). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 note om føljeton [Forarbejde til kapitel 8] trykt i Berlingske Tidende 15-7-1917, under titlen: Trolddom.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 17-9-1924 til 9-6-1925 i 257 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Vestsjællands Social-Demokrat fra 17-11-1924 til 23-7-1925 i 200 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Land og Folk fra 10-6-1954 til 25-3-1955 i 264 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton [Forarbejdet til kapitel 8] trykt i Land og Folk 26-6-1955, under titlen: Trolddom. Af Martin Andersen Nexø. Tegning af Helge Kühn-Nielsen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 anmeldelse Morsø Folkeblad 13-12-1917, side 1 [Anmeldelse, signeret: M.D.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Andersen Nexø, Martin: En Barndom. ♦ 1917. 196 sider (1917, roman)
kollaps Noter
 note om oplag 4. Tusinde, 1917.
 note om oplag 6. Tusinde, 1919.
 note om oplag 7.-8. Tusinde, 1921.

[2] Andersen Nexø, Martin: Lillemor. ♦ 1919. 170 sider (1919, roman)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Tusinde, 1919.
 note om oplag 6. Tusinde, 1920.
 anmeldelse Tilskueren, april 1919, side 377 [Anmeldelse signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., nr. 1, side 21 [Anmeldelse af Georg Christensen].

[3] Andersen Nexø, Martin: Syndefaldet. ♦ 1919. 229 sider (1919, roman)
kollaps Noter
 note om oplag 5. Tusinde, 1919.
 anmeldelse Tilskueren, januar 1920, side 76-77 [Anmeldelse af 3. bind af Poul Levin]. Levin, Poul Poul Levin

[4] Andersen Nexø, Martin: Skærsilden. ♦ 1920. 190 sider (1920, roman)
kollaps Noter
 note om oplag 3.-5. Tus., 1920.

[5] Andersen Nexø, Martin: Mod Stjærnerne. ♦ 1921. 276 sider (1921, roman)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 68 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 Bog Andersen Nexø, Martin: Dybhavsfisk. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H. Aschehoug & Co., 1918. 154 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1918, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom oktober 1918.
 anmeldelse Sorø Amts Dagblad 25-10-1918, Kronik, [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 120 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret G.C.].
kollaps Indhold

[s007] Andersen Nexø, Martin: Livsslaven. Side [7]-26 (1918, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 x] Senere udgave: Livsslaven
1955 indgår i: Lykken [ y] Senere udgave: Livsslaven

[s027] Andersen Nexø, Martin: Dybhavsfisk. Side [27]-46 (1918, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
illustrationer i periodicum: Hans Bendix (1898-1984)
1926 i: Muldskud [3a] Senere udgave: Dybhavsfisk
1955 indgår i: Lykken [ æ] Senere udgave: Dybhavsfisk
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Beringske Tidende 10-9-1916, del af serien: Ugens Historie. [Illustration af Gerda Ploug Sarp]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1932 (udkom 1931). Tegninger af Hans Bendix.

[s047] Andersen Nexø, Martin: Dukken! Side [47]-71 (1918, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Chr. Thomsen
1926 i: Muldskud [3 y] Senere udgave: Dukken
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2i] Senere udgave: Dukken
kollaps Noter
 note til titel Novellen har samme emne som rejseskildring i Politiken 1-5-1911 med titlen: Thüringer-Industrien.
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1917 (udkom 1916), side 29-38. Ill. af Chr. Thomsen.

[s073] Andersen Nexø, Martin: Murene. Side [73]-84 (1918, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [h] Senere udgave: Murne [ie: Murene]
1924 i: Muldskud [2u] Senere udgave: Murene
1938 indgår i: Mod Lyset [k] Senere udgave: Murene
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2e] Senere udgave: Murene
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Verdensspejlet Nr. 13 (29-12-1907), side 261-63, under titlen: Skomager Blank.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten, Hjemmets Søndag, 3-3-1928, side 770-75.

[s085] Andersen Nexø, Martin: Gulduret. Side [85]-103 (1918, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 s] Senere udgave: Gulduret
1955 indgår i: Lykken [ t] Senere udgave: Gulduret
kollaps Noter
 note om føljeton Tryk i Arbejderens Almanak 1913 (udkom 1912), side 33-41, med undertitlen: En Skipperhistorie.

[s105] Andersen Nexø, Martin: En Strandvasker. Side [105]-28 (1918, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1926 i: Muldskud [3e] Senere udgave: En Strandvasker
1955 indgår i: Lykken [ å] Senere udgave: En Strandvasker
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 30-6-1918, del af serien: Ugens Historie. Ill. af Gerda Ploug Sarp.

[s129] Andersen Nexø, Martin: Bølgen den blaa! Side [129]-54 (1918, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1926 i: Muldskud [3 t] Senere udgave: Bølgen den Blaa
1955 indgår i: Lykken [ u] Senere udgave: Bølgen den blaa!
kollaps Noter
del af: Julekronen
 note om føljeton Trykt i Julekronen 1912. Ill. af Gerda Ploug Sørensen.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 17-5-1914 og 18-5-1914. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Andersen Nexø, Martin: Lotterisvensken. ♦ København, H Aschehoug & Co., 1919. 74 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1919, novelle(r))
Detaljer
1898 indgår i: Skygger [s045] 1. udgave: Lotterisvensken. Side [45]-104
kollaps Noter
 note til titel Udkom i april 1919. Oplag (følge forfatteren): 2.000 eksemplarer.
 url film Filmatiseret 1958 (under titlen: Der Lotterieschwede). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren. Roman. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] I-II, 539 + 560 sider (1919, roman)
Detaljer
1906-10 1. udgave: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 anført som: 8. Udg.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Undervejs. ♦ København, Danske Forfatteres Forlag, 1919. 184 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Rich. Steenbecks Bogtrykkeri) (1919, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom september 1919. Oplag: 2.000 eksemplarer.
kollaps Indhold

[s007] Andersen Nexø, Martin: Den musikalske Gris. En Minderune over Geniet. Side [7]-42 (1919, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1g] Senere udgave: Den musikalske Gris
1954 indgår i: Ungdom [e] Senere udgave: Den musikalske Gris
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 268-70.
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1904, side 455-76. Med undertitlen: En Minderune over et Geni. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 19-8-1918 til 27-8-1918. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s043] Andersen Nexø, Martin: Pebersvendens Historie. Side [43]-69 (1919, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1r] Senere udgave: Pebersvendens Historie
1954 indgår i: Ungdom [o] Senere udgave: Pebersvendens Historie
kollaps Noter
 note til titel Forarbejder trykt i Julealbum 1900, under titlen: (Der er flere Ting -). Ill. af P. St.. Optrykt i Folkets Jul 1956, side 48-51.
 note om føljeton Trykt i Verdensspejlet Nr. 33 (12-5-1907), side 522-23, Nr. 34 (19-5-1907, side 541-43 og Nr. 35 (26-5-1907), side 561-62.

[s071] Andersen Nexø, Martin: Lykken fra Lossepladsen. Et Æventyr fortalt for de snottede Unger. Side [71]-94 (1919, novelle(r))
1916 indgår i antologien: Rønnebær [e] 1. udgave: Lykken fra Lossepladsen

[s095] Andersen Nexø, Martin: Mary. En Randbemærkning til den hvide Slavehandel. Side [95]-111 (1919, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 e] Senere udgave: Mary
1955 indgår i: Lykken [ j] Senere udgave: Mary. En Randbemærkning til den hvide Slavehandel
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 27-8-1908 (Kroniken).
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 7-6-1915, under titlen: Mary [dvs. uden undertitel, men med ændret indledning]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Bearbejdet udgave trykt i Social-Demokraten 8-6-1926, under titlen: Dybhavsfisk [må ikke forveksles med novellen Dybhavsfisk].

[s113] Andersen Nexø, Martin: Badutspringeren. Side [113]-21 (1919, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2g] Senere udgave: Badutspringeren
1954 indgår i: Ungdom [w] Senere udgave: Badutspringeren
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Forarbejde trykt i København 10-1-1902, under titlen: De Børn! Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s123] Andersen Nexø, Martin: Bedstemand Blom. Side [123]-35 (1919, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Victor Brockdorff (1911-1992)
1924 i: Muldskud [2r] Senere udgave: Bedstemand Blom
1955 indgår i: Lykken [ e] Senere udgave: Bedstemand Blom
kollaps Noter
del af: Ugens Ekko
 note til titel Bygget på rejseartikler (rejse med kulfragtdamper fra Lübeck til Kronstadt og St. Petersborg) trykt i Politiken 25-7-1907, 4-8-1907, 9-8-1907, 19-8-1907 og 20-8-1907.
 note om føljeton Trykt i Ugens Ekko nr 4 (22-10-1954). Ill. af Victor Brockdorff.

[s137] Andersen Nexø, Martin: Gaardsangeren. Side [137]-49 (1919, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3b] Senere udgave: Gaardsangeren
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2j] Senere udgave: Gaardsangeren
kollaps Noter
del af: Verden og Vi
del af: Klassekampen
 note om føljeton Trykt i Verden og Vi, Nr. 1 (4-1-1918).
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 29-7-1918. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Tryk i Klassekampen 19-6-1919, 20-6-1919 og 21-6-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s151] Andersen Nexø, Martin: Kogleri. Side [151]-68 (1919, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3d] Senere udgave: Kogleri
1955 indgår i: Lykken [ ø] Senere udgave: Kogleri
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1919 (udkom 1918), side 27-35. Tegninger af A. Koch.
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Jul 1926, side 8-11 og 16-17.

[s169] Andersen Nexø, Martin: Onkel Peters Penge. Side [169]-84 (1919, novelle(r))
1924 i: Muldskud [2d] Senere udgave: Onkel Peters Penge
1954 indgår i: Ungdom [t] Senere udgave: Onkel Peters Penge
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Forarbejde trykt i København 8-3-1901, under titlen: Humanitet. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Hafnias Almanak 1915.
 Bog Andersen Nexø, M.: En Moder. 2. Opl. ♦ Aschehoug, 1920. 157 sider. Pris: kr. 5,00 (1920, roman)
Detaljer
1900 1. udgave: En Moder. ♦ København, Gjellerups Forlag, 1900. 268 sider
 Bog Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer. ♦ København, [Forfatteren] (Gyldendalske Boghandels Sortiment), 1921. 166 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Rasmussen og Rugh) (1921, novelle(r))
Detaljer
1921 Senere udgave: De tomme Pladsers Passagerer. ♦ Kristiania, Det norske Arbejderpartis Forlag, 1921. 166 sider. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til titel Bagsiden af titelbladet: Oplag: 5000 Eksemplarer. [Forfatteren bekostede selv trykningen, findes med et norsk og to forskellige danske titelblade: Gyldendalske Boghandels Sortiment, og: Arbejder-Forlaget].
 note til titel Side [5]: Til det kæmpende russiske Folk.
 note til titel Findes også med forlagsangivelsen: [I Kommission hos] Det norske Arbeiderparti, Kristiania.
 note til titel Findes også med forlagsangivelsen: [I Kommission hos] Arbejderforlaget, København.
 note til titel Restoplaget blev 1939 købt af antikvarboghandler Marinus Olsen.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 2, side 93-101.
 url Fuld visning af bogen (Arbejder-Forlaget, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 110 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
kollaps Indhold

[a] Andersen Nexø, Martin: [Indledning]. Side [7]-13 (1921, novelle(r))
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1a] Senere udgave: De tomme Pladsers Passagerer
kollaps Noter
 note til titel I 1946 indarbejdet i novellen: De tomme Pladsers Passagerer.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 8-1-1930, Kronik, under titlen: De tomme Pladser.Et Forord. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[b] Andersen Nexø, Martin: Lønningsdag. (En Idyl) (1921, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)

[c] Andersen Nexø, Martin: Brød. En Fortælling fra Ganada og alle Vegne fra (1921, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s181] 1. udgave: Brødsælgeren. (En Markedsscene). Side [181]-91

[d] Andersen Nexø, Martin: En Henrettelse! Side [33]-41 (1921, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 a] Senere udgave: En Henrettelse
1955 indgår i: Lykken [ g] Senere udgave: En Henrettelse!

[e] Andersen Nexø, Martin: Idioten! (1921, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s059] 1. udgave: Idioten. Side [59]-71

[f] Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer. Side [55]-64 (1921, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3c] Senere udgave: De tomme Pladsers Passagerer
1938 indgår i: Mod Lyset [m] Senere udgave: De tomme Pladsers Passagerer
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1a] Senere udgave: De tomme Pladsers Passagerer
1949 indgår i: Lotterisvensken [h] Senere udgave: De tomme Pladsers Passagerer
1974 Senere udgave: De tomme pladsers passagerer. Ill. med zinkætsninger af Birthe Kronkvist. ♦ Exlibristen, 1974. 25 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 26-7-1916, under titlen: Sommerbreve. IV. De tomme Pladsers Passagerer.
 note til titel Trykt i Social-Demokraten (Kristiania) 2-8-1919, under titlen: Sommerbreve. IV. De tomme Pladsers Passagerer.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 2, side 93-101.

[g] Andersen Nexø, Martin: Frihedens Fe! (1921, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s091] 1. udgave: Frihedens Fe. Side [91]-107

[h] Andersen Nexø, Martin: Murne [ie: Murene] (1921, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s073] 1. udgave: Murene. Side [73]-84

[i] Andersen Nexø, Martin: En Kvinderevolution (1921, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s143] 1. udgave: En Kvinderevolution. Side [143]-57

[j] Andersen Nexø, Martin: Guden for det tomme Ceremoniel! (1921, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s043] 1. udgave: Guden for det tomme Ceremoniel. Side [43]-51

[k] Andersen Nexø, Martin: Ravnene! (1921, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s005] 1. udgave: Ravnene. Side [5]-14

[l] Andersen Nexø, Martin: Et Møde! Side [125]-38 (1921, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 k] Senere udgave: Et Møde
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2g] Senere udgave: Et Møde

[m] Andersen Nexø, Martin: Afløsningens Time! (1921, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s083] 1. udgave: Afløsningens Time. Side [83]-89

[n] Andersen Nexø, Martin: Ulven og Faarene! Side [147]-54 (1921, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3 z] Senere udgave: Ulven og Faarene
1938 indgår i: Mod Lyset [e] Senere udgave: Ulven og Faarene. (En Fabel)
1955 indgår i: Lykken [ z] Senere udgave: Ulven og Faarene!

[o] Andersen Nexø, Martin: Guds Søn og Fandens Kælebarn! Side [155]-66 (1921, novelle(r))
1926 i: Muldskud [3f] Senere udgave: Guds Søn og Fandens Kælebarn
1938 indgår i: Mod Lyset [o] Senere udgave: Guds Søn og Fandens Kælebarn. (Efter en gammel Legende)
1955 indgår i: Lykken [a] Senere udgave: Guds Søn og Fandens Kælebarn!
 Bog Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer. ♦ Kristiania, Det norske Arbejderpartis Forlag, 1921. 166 sider. Pris: kr. 3,50 (1921, novelle(r))
Detaljer
1921 1. udgave: De tomme Pladsers Passagerer. ♦ København, [Forfatteren] (Gyldendalske Boghandels Sortiment), 1921. 166 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Rasmussen og Rugh)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København. [En del af det samlede oplag blev udsendt i Norge med dette titelblad].
 Trykt i periodicum Andersen-Nexø, Martin: Og hvad saa mere (1922, novelle(r)) 👓
del af: Martins Maanedshefte
del af: Social-Demokraten
Detaljer
illustrationer af Hans Bendix (1898-1984)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Martins Maanedshefte, 1921-22, Nr. 11 (august 1922), side 1-6.
 note om føljeton Trykt i Social-Demokratens Jul 24-12-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Andersen Nexø, M.: Muldskud. ♦ Aschehoug, 1922-26. Bind 1-3, 259 + 271 + 298 sider (1922-26, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 23 [Anmeldelse, signeret K.K.N.].
kollaps Indhold

[1a] Andersen Nexø, M.: Lotterisvensken (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s045] 1. udgave: Lotterisvensken. Side [45]-104

[1b] Andersen Nexø, M.: En Kvinderevolution (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s143] 1. udgave: En Kvinderevolution. Side [143]-57

[1c] Andersen Nexø, M.: La Concha (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s159] 1. udgave: La Concha. Side [159]-79

[1d] Andersen Nexø, M.: Brød (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s181] 1. udgave: Brødsælgeren. (En Markedsscene). Side [181]-91

[1e] Andersen Nexø, M.: Dødskamp (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s009] 1. udgave: Dødskamp. Side [9]-43

[1f] Andersen Nexø, M.: Lønningsdag (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)

[1g] Andersen Nexø, M.: Den musikalske Gris (1922, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s007] 1. udgave: Den musikalske Gris. En Minderune over Geniet. Side [7]-42

[1h] Andersen Nexø, M.: To Brødre (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s105] 1. udgave: To Brødre. Side [105]-42

[1i] Andersen Nexø, M.: Manuelita (1922, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s193] 1. udgave: Manuela. Side [193]-224

[1j] Andersen Nexø, M.: Frænke (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Frænke

[1k] Andersen Nexø, M.: Bigum Træben (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [b] 1. udgave: Bigum Træben

[1l] Andersen Nexø, M.: To Kvinder (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [e] 1. udgave: To Kvinder

[1m] Andersen Nexø, M.: En Omvendelse (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [g] 1. udgave: En Omvendelse

[1n] Andersen Nexø, M.: Hovsmeden fra Dyndeby (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [f] 1. udgave: Hovsmeden fra Dyndeby

[1o] Andersen Nexø, M.: Som Børn (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [h] 1. udgave: Som Børn

[1p] Andersen Nexø, M.: En Duel (1922, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: En Duel

[1q] Andersen Nexø, M.: Naar Nøden er størst (1922, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [c] 1. udgave: Naar Nøden er størst -

[1r] Andersen Nexø, M.: Pebersvendens Historie (1922, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s043] 1. udgave: Pebersvendens Historie. Side [43]-69

[2a] Andersen Nexø, M.: Døden (1924, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s073] 1. udgave: Døden. Side [73]-86

[2b] Andersen Nexø, M.: Banlyst (1924, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Banlyst

[2c] Andersen Nexø, M.: Et Efterslæt (1924, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Ungdom [b] 1. udgave: Et Efterslæt. Side 10-26

[2d] Andersen Nexø, M.: Onkel Peters Penge (1924, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s169] 1. udgave: Onkel Peters Penge. Side [169]-84

[2e] Andersen Nexø, M.: Dyrskue (1924, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s060] 1. udgave: Dyrskue. Side [60]-68

[2f] Andersen Nexø, M.: Sommerdag (1924, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s143] 1. udgave: Sommerdag. Side [143]-49

[2g] Andersen Nexø, M.: Badutspringeren (1924, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s113] 1. udgave: Badutspringeren. Side [113]-21

[2h] Andersen Nexø, M.: Lykken fra Lossepladsen (1924, novelle(r))
1916 indgår i antologien: Rønnebær [e] 1. udgave: Lykken fra Lossepladsen

[2i] Andersen Nexø, M.: Ungdom (1924, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [c] 1. udgave: Ungdom

[2j] Andersen Nexø, M.: Afløsningens Time (1924, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s083] 1. udgave: Afløsningens Time. Side [83]-89

[2k] Andersen Nexø, M.: Trækfuglene (1924, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s165] 1. udgave: En Udflugt. Side [165]-87

[2l] Andersen Nexø, M.: Frihedens Fe (1924, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s091] 1. udgave: Frihedens Fe. Side [91]-107

[2m] Andersen Nexø, M.: Skæbne (1924, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [e] 1. udgave: Skæbne

[2n] Andersen Nexø, M.: I Vrag (1924, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s087] 1. udgave: I Vrag. Side [87]-103

[2o] Andersen Nexø, M.: Nattevandring (1924, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s163] 1. udgave: Nattevandring. Side [163]-71

[2p] Andersen Nexø, M.: Guden for det tomme Ceremoniel (1924, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s043] 1. udgave: Guden for det tomme Ceremoniel. Side [43]-51

[2q] Andersen Nexø, M.: Gravhøjen (1924, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s043] 1. udgave: Gravhøjen. Side [43]-57

[2r] Andersen Nexø, M.: Bedstemand Blom (1924, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s123] 1. udgave: Bedstemand Blom. Side [123]-35

[2s] Andersen Nexø, M.: En Domfældelse (1924, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s101] 1. udgave: En Domfældelse! Side [101]-11

[2t] Andersen Nexø, M.: Lykken (1924, novelle(r))
1913 1. udgave: Lykken. En Fortælling fra Bornholms Nordland. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 122 sider

[2u] Andersen Nexø, M.: Murene (1924, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s073] 1. udgave: Murene. Side [73]-84

[2v] Andersen Nexø, M.: Kærlighedsbarnet (1924, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s139] 1. udgave: Kærlighedsbarnet. Side [139]-64

[2w] Andersen Nexø, M.: Flyvende Sommer (1924, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s015] 1. udgave: Flyvende Sommer. Side [15]-41

[3 a] Andersen Nexø, M.: En Henrettelse (1926, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [d] 1. udgave: En Henrettelse! Side [33]-41

[3 b] Andersen Nexø, M.: Tre Sønner (1926, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s109] 1. udgave: Tre Sønner. Side [109]-37

[3 c] Andersen Nexø, M.: Jacobs vidunderlige Rejse (1926, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s029] 1. udgave: Jakobs vidunderlige Rejse! Side [29]-41

[3 d] Andersen Nexø, M.: Strøm (1926, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s147] 1. udgave: Strøm. Side [147]-68

[3 e] Andersen Nexø, M.: Mary (1926, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s095] 1. udgave: Mary. En Randbemærkning til den hvide Slavehandel. Side [95]-111

[3 f] Andersen Nexø, M.: Idioten (1926, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s059] 1. udgave: Idioten. Side [59]-71

[3 g] Andersen Nexø, M.: An' Mari's Rejse (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s028] 1. udgave: Ann' Mari's Rejse. Side [29]-41

[3 h] Andersen Nexø, M.: Barndommens Kyst (1926, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s005] 1. udgave: Barndommens Kyst. Side [5]-27

[3 i] Andersen Nexø, M.: Vesterbro (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s015] 1. udgave: Vesterbro. Side [15]-28

[3 j] Andersen Nexø, M.: Konge for en Dag (1926, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s169] 1. udgave: Konge for en Dag. Side [169]-80

[3 k] Andersen Nexø, M.: Et Møde (1926, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [l] 1. udgave: Et Møde! Side [125]-38

[3 l] Andersen Nexø, M.: Efteraarstrækket (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s185] 1. udgave: Efteraarstrækket. Side [185]-92

[3 m] Andersen Nexø, M.: Langt udi Skoven -! (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s113] 1. udgave: Langt udi Skoven -! Side [113]-25

[3 n] Andersen Nexø, M.: Mutter Schmidt! (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s173] 1. udgave: Mutter Schmidt! Side [173]-83

[3 o] Andersen Nexø, M.: Paradiset (1926, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s105] 1. udgave: Paradiset. Side [105]-45

[3 p] Andersen Nexø, M.: Græsmarkens Sang (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s053] 1. udgave: Græsmarkens Sang. Side [53]-60

[3 q] Andersen Nexø, M.: Guds Moders Advokat (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s069] 1. udgave: Guds Moders Advokat! Side [69]-81

[3 r] Andersen Nexø, M.: Junkeren! (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s151] 1. udgave: Junkeren! Side [151]-62

[3 s] Andersen Nexø, M.: Gulduret (1926, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s085] 1. udgave: Gulduret. Side [85]-103

[3 t] Andersen Nexø, M.: Bølgen den Blaa (1926, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s129] 1. udgave: Bølgen den blaa! Side [129]-54

[3 u] Andersen Nexø, M.: Den evige Jøde (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s091] 1. udgave: Den evige Jøde. Side [91]-99

[3 v] Andersen Nexø, M.: Brødrene (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s127] 1. udgave: Brødrene. Side [127]-42

[3 w] Andersen Nexø, M.: Ravnene (1926, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s005] 1. udgave: Ravnene. Side [5]-14

[3 x] Andersen Nexø, M.: Livsslaven (1926, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s007] 1. udgave: Livsslaven. Side [7]-26

[3 y] Andersen Nexø, M.: Dukken (1926, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s047] 1. udgave: Dukken! Side [47]-71

[3 z] Andersen Nexø, M.: Ulven og Faarene (1926, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [n] 1. udgave: Ulven og Faarene! Side [147]-54

[3a] Andersen Nexø, Martin: Dybhavsfisk (1926, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s027] 1. udgave: Dybhavsfisk. Side [27]-46

[3b] Andersen Nexø, M.: Gaardsangeren (1926, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s137] 1. udgave: Gaardsangeren. Side [137]-49

[3c] Andersen Nexø, M.: De tomme Pladsers Passagerer (1926, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [f] 1. udgave: De tomme Pladsers Passagerer. Side [55]-64

[3d] Andersen Nexø, M.: Kogleri (1926, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s151] 1. udgave: Kogleri. Side [151]-68

[3e] Andersen Nexø, M.: En Strandvasker (1926, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s105] 1. udgave: En Strandvasker. Side [105]-28

[3f] Andersen Nexø, M.: Guds Søn og Fandens Kælebarn (1926, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [o] 1. udgave: Guds Søn og Fandens Kælebarn! Side [155]-66
 Bog Andersen Nexø, Martin: Ditte Menneskebarn. Jubilæumsudgave. ♦ H. Aschehoug & Co., 1923. [Bind] I-II, 324 + 3151 sider. Pris: kr. 15,00. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1923, roman)
Detaljer
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
kollaps Noter
 note til titel Udkom 17-9-1923 (i anledning af 25 året for Martin Andersen Nexøs forfatterdebut). Oplag: 5.000 eksemplarer.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Digte. ♦ Aschehoug, 1926. 118 sider. Pris: kr. 5,75 (1926, digte)
Detaljer
1951 Senere udgave: Digte. Anden forøgede udgave. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1951. 138 sider. Pris: kr. 12,50
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 2, side 119-28.
 Bog Andersen Nexø, M.: Det bødes der for -. (3. Udgave). ♦ H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag, 1927. 134 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1927, roman)
serietitel: Aschehougs Bibliotek
Detaljer
omslag af Hartvig Raabye
andet: Georg Tormer (1881-1933)
1899 1. udgave: Det bødes der for -. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1899. 198 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach)
kollaps Noter
 note til titel Udkom oktober 1927.
 note til titel I kolofonen: ... Trykt ialt i 10.000 Ekspl. [dvs. denn udgaves oplag: 3.500].
 note til titel Også med tegning af Georg Tormer [på titelbladet fejlagtigt anført: Hartvig Raabye].
 Bog Andersen Nexø, Martin: Midt i en Jærntid -. ♦ København, H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag, 1929. Første-Anden Del, 260 + 240 sider. Pris: kr. 10,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. Ivar Jantzen) (1929, roman)
del af: Social-Demokraten
se også: Søren Jeppesens Erindringer fra 64
se også: Veteranens Drøm!
Detaljer
1948 Senere udgave: Midt i en jærntid -. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1948. 248 sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 17-6-1929. Oplag: 2.000 eksemplarer.
 note til titel [Dedikation:] Til Johanna.
 note om oplag 3.-5. Tusind, 1929.
 note til titel Heri er indarbejdet novellerne: Søren Jeppesens erindringer fra 64, 1906 og: Veteranens drøm, 1914.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 2, side 249-74.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 15-10-1931 til 7-2-1932 i 115 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Andersen Nexø, Martin: De sorte Fugle. ♦ Forlagt af H. Aschehoug & Co., 1930. 143 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. - Ivar Jantzen) (1930, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-11-1930. Oplag: 2.000 eksemplarer.
kollaps Indhold

[s007] Andersen Nexø, Martin: Frihedens Fe. [II]. Side [7]-26 (1930, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
1938 indgår i: Mod Lyset [f] Senere udgave: Frihedens Fe! [II]
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2l] Senere udgave: Frihedens Fe. II
1955 indgår i: Lykken [d] Senere udgave: Frihedens Fé II
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 18-1-1925, Magasinet. Ill. af Carl Jensen.

[s027] Andersen Nexø, Martin: Den tragiske Jonglør. Side [27]-38 (1930, novelle(r))
1955 indgår i: Lykken [e] Senere udgave: Den tragiske Jonglør
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Arbeiderbladet (Oslo) 28-6-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 30-6-1928.

[s039] Andersen Nexø, Martin: Tro indtil Døden. (En Erindring fra Barndommens Kyst). Side [39]-52 (1930, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Aksel Jørgensen, f 1883 (1883-1957)
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1b] Senere udgave: Tro indtil Døden
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 24-12-1928. Ill. af Aksel Jørgensen.

[s053] Andersen Nexø, Martin: Brodermorderen. Side [53]-65 (1930, novelle(r))
1938 indgår i: Mod Lyset [h] Senere udgave: Brodermorderen
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1c] Senere udgave: Brodermorderen
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokratens Jul, 24-12-1926. Ill af Anton Hansen.

[s067] Andersen Nexø, Martin: Det daglige Brød. Side [67]-82 (1930, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Karl Rønning (1886-1959)
1955 indgår i: Lykken [b] Senere udgave: Det daglige Brød
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1927 [udkom 1926], side 34-39. Tegninger af Karl Rønning.

[s083] Andersen Nexø, Martin: De sorte Fugle. Side [83]-104 (1930, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Arne Ungermann (1902-1981)
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1e] Senere udgave: De sorte Fugle
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken, Magasinet, 4-5-1930. Ill. af Arne Ungermann.

[s105] Andersen Nexø, Martin: Madonna. Side [105]-21 (1930, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Anton Hansen (1891-1960)
1955 indgår i: Lykken [f] Senere udgave: Madonna
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 24-12-1929. Ill. af Anton Hansen.

[s123] Andersen Nexø, Martin: Dødedans. Side [123]-43 (1930, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Anton Hansen (1891-1960)
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [1f] Senere udgave: Dødedansen
kollaps Noter
 note om føljeton Forarbejde trykt i Social-Demokraten 4-8-1918 og 11-8-1918, som nr VII-VIII af serien: Tysklandsbreve, under titlen: Et Dagbogsblad. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 28-2-1932. Ill. af Anton Hansen, under titlen: Dødedans. Novelle fra Tysklands Kaalrabi-Vinter.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren. Roman. (4. Udg.). ♦ Gyldendal, 1933. 896 sider (1933, roman)
Detaljer
1906-10 1. udgave: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
 Bog Andersen Nexø, Martin: Ditte Menneskebarn. Biblioteks-Udgave. ♦ København, Forfatterens Forlag (Urania Blad-Bureau), 1937. [Bind I-II], 313 + 304 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkeri: Nørrebros Centraltrykkeri A/S) (1937, roman)
Detaljer
omslag af Marlie Brande (1911-1979)
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
kollaps Noter
 note til titel Oplag: 2.200 eksemplarer.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Mod Lyset. En Haandfuld Æventyr og Lignelser. ♦ København, Mondes Forlag A/S, 1938. 197 sider (1938, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Andersen Nexø, Martin: Mustafa. Æventyret om den nye Verden. Side [7]-22 (1938, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Aage Sikker Hansen (1897-1955)
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2m] Senere udgave: Mustafa
1955 indgår i: Lykken [h] Senere udgave: Mustafa. Et Æventyr fra den nye Verden
kollaps Noter
del af: Politiken
 note til titel På norsk trykt i: Arbeidets Jul (Oslo) 1935, side 3-4 og 33-36.
 note om føljeton Trykt i Politiken, Magasinet, 31-5-1936, ill. af Sikker Hansen.

[b] Andersen Nexø, Martin: Lønningsdag. (En Fortids-Idyl) (1938, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)

[c] Andersen Nexø, Martin: Skurvede Jakob. Et Æventyr om Fnat og Penge. Side [31]-38 (1938, novelle(r))
1955 indgår i: Lykken [c] Senere udgave: Skurvede Jakob. Et Æventyr om Fnat og Penge
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 3-12-1937, under titlen: Skurvede Jakob, et socialt Æventyr.

[d] Andersen Nexø, Martin: Idioten (1938, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s059] 1. udgave: Idioten. Side [59]-71

[e] Andersen Nexø, Martin: Ulven og Faarene. (En Fabel) (1938, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [n] 1. udgave: Ulven og Faarene! Side [147]-54

[f] Andersen Nexø, Martin: Frihedens Fe! [II] (1938, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s007] 1. udgave: Frihedens Fe. [II]. Side [7]-26

[g] Andersen Nexø, Martin: Ravnene (1938, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s005] 1. udgave: Ravnene. Side [5]-14

[h] Andersen Nexø, Martin: Brodermorderen (1938, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s053] 1. udgave: Brodermorderen. Side [53]-65

[i] Andersen Nexø, Martin: Den evige Jøde (1938, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s091] 1. udgave: Den evige Jøde. Side [91]-99

[j] Andersen Nexø, Martin: Guden for det tomme Ceremoniel (1938, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s043] 1. udgave: Guden for det tomme Ceremoniel. Side [43]-51

[k] Andersen Nexø, Martin: Murene (1938, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s073] 1. udgave: Murene. Side [73]-84

[l] Andersen Nexø, Martin: Afløsningens Time (1938, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s083] 1. udgave: Afløsningens Time. Side [83]-89

[m] Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer (1938, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [f] 1. udgave: De tomme Pladsers Passagerer. Side [55]-64

[n] Andersen Nexø, Martin: Min Ven Maleren. En Improvisation. Side [157]-62 (1938, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Arne Ungermann (1902-1981)
1955 indgår i: Lykken [g] Senere udgave: Min ven Maleren. En Improvisation
kollaps Noter
del af: Politiken
 note til titel På svensk trykt i Arbetet (Malmø) 17-8-1935.
 note om føljeton Trykt i Politiken, Magasinet, 25-8-1935, ill. af Arne Ungermann Uddrag af indledningen i avisen: Paa den internationale Forfatterkongres i Paris i Sommer ... improviserede [Nexø] følgende lille Skitse, der blev modtaget med varm Forstaaelse.

[o] Andersen Nexø, Martin: Guds Søn og Fandens Kælebarn. (Efter en gammel Legende) (1938, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [o] 1. udgave: Guds Søn og Fandens Kælebarn! Side [155]-66

[p] Andersen Nexø, Martin: Konge for en Dag. (Et Intermezzo) (1938, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s169] 1. udgave: Konge for en Dag. Side [169]-80

[q] Andersen Nexø, Martin: Stærke Hans og den røde Fane. Æventyret om første Maj. Side [185]-97 (1938, novelle(r))
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2k] Senere udgave: Stærke Hans og den røde Fane
 Bog Andersen Nexø, Martin: Familien Frank. [2. Udg.]. ♦ Mondes Forlag A/S, 1939. 169 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Nørrebros Centraltrykkeri A/S) (1939, roman)
Detaljer
omslag af Folmer Bendtsen (1907-1993)
1901 1. udgave: Familien Frank. Fortælling. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1901. 230 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel Udkom marts 1939. Oplag: 2.500 eksemplarer.
 note til titel [I denne udgave har Nexø foretaget en række fortrinsvis ortografiske ændringer].
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Lønningsdag. ♦ Fagskolen for Boghaandværk [ikke i boghandlen], 1944. 9 sider, illustreret (1944, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Käthe Schmidt Kollwitz (1867-1945, sprog: tysk)
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i anledning af digterens 75 års fødselsdag den 26. juni 1944. Trykt i 50 eksemplarer som elevarbejde i Fagskolen for Boghaandværk.
 note til titel Sats: Hans Pedersen. Tryk. Ib Willumsen og Helge Hansen. Tegning: Kät[h]e Kollwitz.
 note til titel Opført i Dansk Bogfortegnelse 1945-49.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Morten hin Røde. En Erindringsroman. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1945. 381 sider. Pris: kr. 10,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1945, roman)
Detaljer
1948 Samhørende, fortsættes af (2. del): Den fortabte Generation. En Erindringsroman. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1948. 262 sider. Pris: kr. 11,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
1957 Samhørende, fortsættes af (3. del): Jeanette. ♦ Gyldendal, 1957. 168 sider. Pris: kr. 19,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Udkom oktober 1945. Oplag: 6.000 eksemplarer.
 note til titel På svensk (oversat af Henry Peter Matthis) som føljeton i Ny Dag (Stockholm) fra 19-8-1944. Udkom i bogform foråret 1945, under titlen: Morten Röde.
 note om oplag 2. Oplag, 1945 [udkom december 1945, 4.000 eksemplarer].
 note om oplag 3. Oplag, 1947. [4.000 eksemplarer].
 Bog Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren. To bind. 5. Udg. (1945, roman)
Detaljer
1906-10 1. udgave: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
 Bog Andersen Nexø, Martin: Det bødes der for. 4. Udgave. ♦ Fredericia, Nordiske Landes Bogforlag - Alfred Christensen, 1946. 143 sider. Pris: kr. 6,75. (Trykkeri: Pedersen & Lefevre, København) (1946, roman)
Detaljer
omslag af Aage Rasmussen (1913-1975)
1899 1. udgave: Det bødes der for -. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1899. 198 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i marts 1946. Oplag: 2.500 eksemplarer.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Et skriftemaal. ♦ København, Carit Andersens Forlag, [1946]. 62 sider, illustreret (1946, novelle(r))
del af: Verdens-Spejlet
del af: Social-Demokraten
del af: [Uspecificeret avis]
Detaljer
af uidentificeret
1954 indgår i: Ungdom [p] Senere udgave: Et Skriftemaal
1967 Senere udgave: Et skriftemål. En fortælling. Originaltræsnit af Erling Olsen
kollaps Noter
 note til titel Udkom 4-10-1946 i et oplag på 3.000 eksemplarer.
 note til titel Bagsiden af titelblade: Omslagstegning af Ole Bering.
 note om føljeton Føljeton i Verdensspejlet, nr. 37 (14-6-1908) til nr. 43 ( 26-7-1908).
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 7-2-1916 til 8-2-1916.
 note om føljeton Føljeton i Solidaritet 21-9-1919 til 30-9-1919.
 Bog Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer. Skitser og Noveller. [2. forøgede Udgave]. ♦ Tiden, 1946. Bind 1-2, 179 [5] + 187 [5] sider (1946, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer (1946, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [f] 1. udgave: De tomme Pladsers Passagerer. Side [55]-64
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [a] 1. udgave: [Indledning]. Side [7]-13
kollaps Noter
 note til titel Omarbejdet version, hvor indledningen fra 1921 er indarbejdet i novellen.

[1b] Andersen Nexø, Martin: Tro indtil Døden (1946, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s039] 1. udgave: Tro indtil Døden. (En Erindring fra Barndommens Kyst). Side [39]-52

[1c] Andersen Nexø, Martin: Brodermorderen (1946, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s053] 1. udgave: Brodermorderen. Side [53]-65

[1d] Andersen Nexø, Martin: Bigum Træben (1946, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [b] 1. udgave: Bigum Træben

[1e] Andersen Nexø, Martin: De sorte Fugle (1946, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s083] 1. udgave: De sorte Fugle. Side [83]-104

[1f] Andersen Nexø, Martin: Dødedansen (1946, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s123] 1. udgave: Dødedans. Side [123]-43

[1g] Andersen Nexø, Martin: Flyvende Sommer (1946, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s015] 1. udgave: Flyvende Sommer. Side [15]-41

[1h] Andersen Nexø, Martin: Kærlighedsbarnet (1946, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s139] 1. udgave: Kærlighedsbarnet. Side [139]-64

[1i] Andersen Nexø, Martin: En Domfældelse (1946, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s101] 1. udgave: En Domfældelse! Side [101]-11

[1j] Andersen Nexø, Martin: Lykken fra Lossepladsen (1946, novelle(r))
1916 indgår i antologien: Rønnebær [e] 1. udgave: Lykken fra Lossepladsen

[1k] Andersen Nexø, Martin: Frihedens Fé (1946, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s091] 1. udgave: Frihedens Fe. Side [91]-107

[1l] Andersen Nexø, Martin: Lønningsdag (1946, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)

[2a] Andersen Nexø, Martin: Ann' Mari's Rejse (1946, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s028] 1. udgave: Ann' Mari's Rejse. Side [29]-41

[2b] Andersen Nexø, Martin: Idioten (1946, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s059] 1. udgave: Idioten. Side [59]-71

[2c] Andersen Nexø, Martin: Strøm (1946, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s147] 1. udgave: Strøm. Side [147]-68

[2d] Andersen Nexø, Martin: Konge for en Dag (1946, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s169] 1. udgave: Konge for en Dag. Side [169]-80

[2e] Andersen Nexø, Martin: Murene (1946, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s073] 1. udgave: Murene. Side [73]-84

[2f] Andersen Nexø, Martin: Brød (1946, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s181] 1. udgave: Brødsælgeren. (En Markedsscene). Side [181]-91

[2g] Andersen Nexø, Martin: Et Møde (1946, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [l] 1. udgave: Et Møde! Side [125]-38

[2h] Andersen Nexø, Martin: Trækfuglene (1946, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s165] 1. udgave: En Udflugt. Side [165]-87

[2i] Andersen Nexø, Martin: Dukken (1946, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s047] 1. udgave: Dukken! Side [47]-71

[2j] Andersen Nexø, Martin: Gaardsangeren (1946, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s137] 1. udgave: Gaardsangeren. Side [137]-49

[2k] Andersen Nexø, Martin: Stærke Hans og den røde Fane (1946, novelle(r))
1938 indgår i: Mod Lyset [q] 1. udgave: Stærke Hans og den røde Fane. Æventyret om første Maj. Side [185]-97

[2l] Andersen Nexø, Martin: Frihedens Fe. II (1946, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s007] 1. udgave: Frihedens Fe. [II]. Side [7]-26

[2m] Andersen Nexø, Martin: Mustafa (1946, novelle(r))
1938 indgår i: Mod Lyset [a] 1. udgave: Mustafa. Æventyret om den nye Verden. Side [7]-22
 Bog Andersen Nexø, Martin: Ditte Menneskebarn. 7. samlede Udg. 2 Bind (1947, roman)
Detaljer
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
 Bog Andersen Nexø, Martin: Midt i en jærntid -. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1948. 248 sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1948, roman)
Detaljer
omslag af Anton Hansen (1891-1960)
1929 1. udgave: Midt i en Jærntid -. ♦ København, H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag, 1929. Første-Anden Del, 260 + 240 sider. Pris: kr. 10,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. Ivar Jantzen)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Andet oplag. Hermed ialt trykt i 10.000 eksemplarer. Omslaget tegnet af Anton Hansen.
 note til titel [Dedikation:] Til Johanna.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Den fortabte Generation. En Erindringsroman. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1948. 262 sider. Pris: kr. 11,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1948, roman)
Detaljer
1945 Samhørende, 2. del af: Morten hin Røde. En Erindringsroman. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1945. 381 sider. Pris: kr. 10,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Udkom november 1948. Oplag: 6.000 eksemplarer.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 3, side 392-403.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Dryss. ♦ Gyldendal, 1949. 252 sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1949, roman)
Detaljer
omslag af Anton Hansen (1891-1960)
1902 1. udgave: Dryss. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1902. 454 sider. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 note til titel Udkom november 1949.
 Bog Andersen Nexø, Martin: Lotterisvensken og andre noveller. Med Indledning og Noter ved Kaj Larsen. Udgivet af Dansklærerforeningen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1949. 97 sider. Pris: kr. 2,90. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1949, novelle(r))
Detaljer
forord af Kaj Larsen
kollaps Indhold

[a] Andersen Nexø, Martin: Lotterisvensken (1949, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s045] 1. udgave: Lotterisvensken. Side [45]-104

[b] Andersen Nexø, Martin: Frænke (1949, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Frænke

[c] Andersen Nexø, Martin: Flyvende Sommer (1949, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s015] 1. udgave: Flyvende Sommer. Side [15]-41

[d] Andersen Nexø, Martin: Jakobs vidunderlige Rejse (1949, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s029] 1. udgave: Jakobs vidunderlige Rejse! Side [29]-41

[e] Andersen Nexø, Martin: Ann' Mari's Rejse (1949, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s028] 1. udgave: Ann' Mari's Rejse. Side [29]-41

[f] Andersen Nexø, Martin: Konge for en Dag (1949, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s169] 1. udgave: Konge for en Dag. Side [169]-80

[g] Andersen Nexø, Martin: Mutter Schmidt! (1949, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s173] 1. udgave: Mutter Schmidt! Side [173]-83

[h] Andersen Nexø, Martin: De tomme Pladsers Passagerer (1949, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [f] 1. udgave: De tomme Pladsers Passagerer. Side [55]-64
 Bog Nexø, Martin Andersen: Ditte Menneskebarn. 8. Udg. Bd. 1-2 (1950, roman)
Detaljer
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
 Bog Nexø, Martin Andersen: Digte. Anden forøgede udgave. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1951. 138 sider. Pris: kr. 12,50 (1951, digte)
Detaljer
1926 1. udgave: Digte. ♦ Aschehoug, 1926. 118 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til titel Udkom november 1951. Oplag: 2.000 eksemplarer.
 Bog Nexø, Martin Andersen: Folkene paa Dangaarden. Drama i tre Akter. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1954. 84 sider. Pris: kr. 9,50 (1954, dramatik)
Detaljer
1915 1. udgave: Folkene paa Dangaarden. Drama i 3 Akter. ♦ Gyldendal, 1915. 111 [1] sider
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s227]] En strandvasker. Side 227-38 (1954, novelle(r)) 👓
 Bog Nexø, Martin Andersen: Ungdom og andre Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1954. 311 sider. Pris: kr. 19,50. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1954, novelle(r))
Detaljer
omslag af Anton Hansen (1891-1960)
1955 Samhørende, fortsættes af (2. del): Lykken og andre Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1955. 309 sider. Pris: kr. 19,50. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Udkom juni 1954. Udvalgt og ordnet af forfatteren.
 note til titel I kolofonen bl.a.: Teksten er sat med Linotype Caslon og trykt i Gyldendals Forlagstrykkeri i 3000 Eksemplarer paa uglittet Tryk E fra De forenede Papirfabrikker. Omslaget er tegnet af Anton Hansen.
kollaps Indhold

[a] Nexø, Martin Andersen: Lotterisvensken (1954, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s045] 1. udgave: Lotterisvensken. Side [45]-104

[b] Nexø, Martin Andersen: En Kvinderevolution (1954, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s143] 1. udgave: En Kvinderevolution. Side [143]-57

[c] Nexø, Martin Andersen: La Concha (1954, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s159] 1. udgave: La Concha. Side [159]-79

[d] Nexø, Martin Andersen: Dødskamp (1954, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s009] 1. udgave: Dødskamp. Side [9]-43

[e] Nexø, Martin Andersen: Den musikalske Gris (1954, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s007] 1. udgave: Den musikalske Gris. En Minderune over Geniet. Side [7]-42

[f] Nexø, Martin Andersen: To Brødre (1954, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s105] 1. udgave: To Brødre. Side [105]-42

[g] Nexø, Martin Andersen: Manuelita (1954, novelle(r))
1898 indgår i: Skygger [s193] 1. udgave: Manuela. Side [193]-224

[h] Nexø, Martin Andersen: Frænke (1954, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Frænke

[i] Nexø, Martin Andersen: To Hvinder (1954, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [e] 1. udgave: To Kvinder

[j] Nexø, Martin Andersen: En Omvendelse (1954, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [g] 1. udgave: En Omvendelse

[k] Nexø, Martin Andersen: Hovsmeden fra Dyndeby (1954, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [f] 1. udgave: Hovsmeden fra Dyndeby

[l] Nexø, Martin Andersen: Som Børn (1954, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [h] 1. udgave: Som Børn

[m] Nexø, Martin Andersen: En Duel (1954, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: En Duel

[n] Nexø, Martin Andersen: Naar Nøden er størst (1954, novelle(r))
1900 indgår i: Muldskud [c] 1. udgave: Naar Nøden er størst -

[o] Nexø, Martin Andersen: Pebersvendens Historie (1954, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s043] 1. udgave: Pebersvendens Historie. Side [43]-69

[p] Nexø, Martin Andersen: Et Skriftemaal (1954, novelle(r))
1946 1. udgave: Et skriftemaal. ♦ København, Carit Andersens Forlag, [1946]. 62 sider, illustreret

[q] Nexø, Martin Andersen: Døden (1954, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s073] 1. udgave: Døden. Side [73]-86

[r] Nexø, Martin Andersen: Banlyst! (1954, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [a] 1. udgave: Banlyst

[s] Nexø, Martin Andersen: Et Efterslæt (1954, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Ungdom [b] 1. udgave: Et Efterslæt. Side 10-26

[t] Nexø, Martin Andersen: Onkel Peters Penge (1954, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s169] 1. udgave: Onkel Peters Penge. Side [169]-84

[u] Nexø, Martin Andersen: Dyrskue (1954, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s060] 1. udgave: Dyrskue. Side [60]-68

[v] Nexø, Martin Andersen: Sommerdag (1954, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s143] 1. udgave: Sommerdag. Side [143]-49

[w] Nexø, Martin Andersen: Badutspringeren (1954, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s113] 1. udgave: Badutspringeren. Side [113]-21

[x] Nexø, Martin Andersen: Ungdom (1954, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [c] 1. udgave: Ungdom

[y] Nexø, Martin Andersen: Afløsningens Time! (1954, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s083] 1. udgave: Afløsningens Time. Side [83]-89

[z] Nexø, Martin Andersen: Skæbne (1954, novelle(r))
1905 indgår i: Muldskud [e] 1. udgave: Skæbne
 Bog Nexø, Martin Andersen: Lotterisvensken. Udgivet af Martin Andersen Nexø-Fonden. ♦ København, (Det danske Forlag), 1954. 64 sider. Pris: kr. 6,75. (Trykkeri: Temppo Tryk) (1954, roman)
Detaljer
illustrationer af Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 26-6-1954. Oplag: 3.000 eksemplarer.
 note til titel På omslaget tegning af Helge Kühn-Nielsen.
 note til titel Forord [signeret: Juni 1954, Martin Andersen Nexø-Fonden].
 note til titel Uddrag af forordet: Det havde været tanken, at nærværende udgave dels skulle markere 60 års jubilæet [for novellens tilblivelse] og dels skulle fremkomme som en hilsen til den gamle digter på hans 85 års fødselsdag den 26. juni. Skæbnen har imidlertid villet, at udgaven nu kommer som en hilsen fra Martin Andersen Nexø. Han havde bestemt, at indtægten ved salget af bogen skulle tilfalde den fond, som bærer hans navn ...
 note til titel [Som indledning: uddrag af Vejs Ende (4. del af forfatterens erindringer), som skildrer novellens tilblivelse].
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [h]] Et skriftemaal (1955, novelle(r))
 Bog Nexø, Martin Andersen: Lykken og andre Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1955. 309 sider. Pris: kr. 19,50. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1955, novelle(r))
Detaljer
omslag af Anton Hansen (1891-1960)
1954 Samhørende, 2. del af: Ungdom og andre Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1954. 311 sider. Pris: kr. 19,50. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i marts 1955. Oplag: 3.000 eksemplarer.
kollaps Indhold

[ a] Nexø, Martin Andersen: I Vrag (1955, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s087] 1. udgave: I Vrag. Side [87]-103

[ b] Nexø, Martin Andersen: Nattevandring (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s163] 1. udgave: Nattevandring. Side [163]-71

[ c] Nexø, Martin Andersen: Guden for det tomme Ceremoniel! (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s043] 1. udgave: Guden for det tomme Ceremoniel. Side [43]-51

[ d] Nexø, Martin Andersen: Gravhøjen (1955, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s043] 1. udgave: Gravhøjen. Side [43]-57

[ e] Nexø, Martin Andersen: Bedstemand Blom (1955, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s123] 1. udgave: Bedstemand Blom. Side [123]-35

[ f] Nexø, Martin Andersen: Lykken (1955, novelle(r))
1913 1. udgave: Lykken. En Fortælling fra Bornholms Nordland. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 122 sider

[ g] Nexø, Martin Andersen: En Henrettelse! (1955, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [d] 1. udgave: En Henrettelse! Side [33]-41

[ h] Nexø, Martin Andersen: Tre Sønner (1955, novelle(r))
1908 indgår i: Af Dybets Lovsang [s109] 1. udgave: Tre Sønner. Side [109]-37

[ i] Nexø, Martin Andersen: Jakobs vidunderlige Rejse (1955, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s029] 1. udgave: Jakobs vidunderlige Rejse! Side [29]-41

[ j] Nexø, Martin Andersen: Mary. En Randbemærkning til den hvide Slavehandel (1955, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s095] 1. udgave: Mary. En Randbemærkning til den hvide Slavehandel. Side [95]-111

[ k] Nexø, Martin Andersen: Barndommenes Kyst (1955, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s005] 1. udgave: Barndommens Kyst. Side [5]-27

[ l] Nexø, Martin Andersen: Vesterbro (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s015] 1. udgave: Vesterbro. Side [15]-28

[ m] Nexø, Martin Andersen: Efteraarstrækket (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s185] 1. udgave: Efteraarstrækket. Side [185]-92

[ n] Nexø, Martin Andersen: Langt udi Skoven (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s113] 1. udgave: Langt udi Skoven -! Side [113]-25

[ o] Nexø, Martin Andersen: Mutter Schmidt! (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s173] 1. udgave: Mutter Schmidt! Side [173]-83

[ p] Nexø, Martin Andersen: Paradiset (1955, novelle(r))
1911 indgår i: Barndommens Kyst [s105] 1. udgave: Paradiset. Side [105]-45

[ q] Nexø, Martin Andersen: Græsmarkens Sang (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s053] 1. udgave: Græsmarkens Sang. Side [53]-60

[ r] Nexø, Martin Andersen: Guds Moders Advokat! (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s069] 1. udgave: Guds Moders Advokat! Side [69]-81

[ s] Nexø, Martin Andersen: Junkeren! (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s151] 1. udgave: Junkeren! Side [151]-62

[ t] Nexø, Martin Andersen: Gulduret (1955, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s085] 1. udgave: Gulduret. Side [85]-103

[ u] Nexø, Martin Andersen: Bølgen den blaa! (1955, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s129] 1. udgave: Bølgen den blaa! Side [129]-54

[ v] Nexø, Martin Andersen: Den evige Jøde (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s091] 1. udgave: Den evige Jøde. Side [91]-99

[ w] Nexø, Martin Andersen: Brødrene (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s127] 1. udgave: Brødrene. Side [127]-42

[ x] Nexø, Martin Andersen: Ravnene! (1955, novelle(r))
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s005] 1. udgave: Ravnene. Side [5]-14

[ y] Nexø, Martin Andersen: Livsslaven (1955, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s007] 1. udgave: Livsslaven. Side [7]-26

[ z] Nexø, Martin Andersen: Ulven og Faarene! (1955, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [n] 1. udgave: Ulven og Faarene! Side [147]-54

[ æ] Nexø, Martin Andersen: Dybhavsfisk (1955, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s027] 1. udgave: Dybhavsfisk. Side [27]-46

[ ø] Nexø, Martin Andersen: Kogleri (1955, novelle(r))
1919 indgår i: Undervejs [s151] 1. udgave: Kogleri. Side [151]-68

[ å] Nexø, Martin Andersen: En Strandvasker (1955, novelle(r))
1918 indgår i: Dybhavsfisk [s105] 1. udgave: En Strandvasker. Side [105]-28

[a] Nexø, Martin Andersen: Guds Søn og Fandens Kælebarn! (1955, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [o] 1. udgave: Guds Søn og Fandens Kælebarn! Side [155]-66

[b] Nexø, Martin Andersen: Det daglige Brød (1955, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s067] 1. udgave: Det daglige Brød. Side [67]-82

[c] Nexø, Martin Andersen: Skurvede Jakob. Et Æventyr om Fnat og Penge (1955, novelle(r))
1938 indgår i: Mod Lyset [c] 1. udgave: Skurvede Jakob. Et Æventyr om Fnat og Penge. Side [31]-38

[d] Nexø, Martin Andersen: Frihedens Fé II (1955, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s007] 1. udgave: Frihedens Fe. [II]. Side [7]-26

[e] Nexø, Martin Andersen: Den tragiske Jonglør (1955, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s027] 1. udgave: Den tragiske Jonglør. Side [27]-38

[f] Nexø, Martin Andersen: Madonna (1955, novelle(r))
1930 indgår i: De sorte Fugle [s105] 1. udgave: Madonna. Side [105]-21

[g] Nexø, Martin Andersen: Min ven Maleren. En Improvisation (1955, novelle(r))
1938 indgår i: Mod Lyset [n] 1. udgave: Min Ven Maleren. En Improvisation. Side [157]-62

[h] Nexø, Martin Andersen: Mustafa. Et Æventyr fra den nye Verden (1955, novelle(r))
1938 indgår i: Mod Lyset [a] 1. udgave: Mustafa. Æventyret om den nye Verden. Side [7]-22
 Bog Nexø, Martin Andersen: Familien Frank. ♦ Forlaget Fremad, 1956. 187 sider. Pris: kr. 3,35. (Trykkeri: Gentofte Bogtrykkeri) (1956, roman)
serietitel: Fremads Folkebibliotek, 37
Detaljer
omslag af Viggo Eriksen (1901-1972)
1901 1. udgave: Familien Frank. Fortælling. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1901. 230 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel Udkom februar 1956. Oplag: 30.000 eksemplarer.
 Bog Nexø, Martin Andersen: Jeanette. ♦ Gyldendal, 1957. 168 sider. Pris: kr. 19,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri) (1957, roman)
Detaljer
efterskrift af Børge Houmann (1902-1994)
efterskrift af Hans Kirk (1898-1962)
1945 Samhørende, 3. del af: Morten hin Røde. En Erindringsroman. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1945. 381 sider. Pris: kr. 10,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 15-11-1957. Oplag: 3.000 eksemplarer.
 note til titel Ufuldendt ved forfatterens død.
 note til titel Efterskrift af Børge Houmann og Hans Kirk [som har gennemgået det ufuldendte manuskript og foretaget enkelte forkortelser].
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 3, side 403-11.
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [n]] Et efterslæt (1961, novelle(r))
 Bog Nexø, Martin Andersen: Ditte Menneskebarn. ♦ Gyldendal, 1963. 564 sider (1963, roman)
Detaljer
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Mestre i Nobel-klasse [q]] Lotterisvensken (1964, novelle(r))
 Bog Nexø, Martin Andersen: Ditte Menneskebarn. 10. samlede Udg. (1966, roman)
Detaljer
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
 Bog Nexø, Martin Andersen: Til og i Australien. Rejsebreve meddelte af Martin Andersen-Nexø 1894. Optrykt efter Illustreret Familieblad, Kristiania (1966, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 126-30.
 Bog Nexø, Martin Andersen: Et skriftemål. En fortælling. Originaltræsnit af Erling Olsen (1967, roman)
Detaljer
illustrationer af Erling Olsen
1946 1. udgave: Et skriftemaal. ♦ København, Carit Andersens Forlag, [1946]. 62 sider, illustreret
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog Nexø, Martin Andersen: Familien Frank. Fortælling (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
1901 1. udgave: Familien Frank. Fortælling. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1901. 230 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [m]] Lotterisvensken (1971, novelle(r))
Detaljer
1898 indgår i: Skygger [s045] 1. udgave: Lotterisvensken. Side [45]-104
 Bog Nexø, Martin Andersen: [indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [n]] Skæbne (1971, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i: Muldskud [e] 1. udgave: Skæbne
 Bog Nexø, Martin Andersen: Lønningsdag. En fortidsidyl. Ill. i koldnål af Vibeke Mencke Nielsen. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1972. [16] sider, illustreret (1972, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vibeke Mencke Nielsen (f. 1937)
1900 indgår i: Muldskud [d] 1. udgave: Lønningsdag. (En Idyl)
kollaps Noter
 Bog Nexø, Martin Andersen: En moder. Udg. i samarbejde med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, [1972]. 291 sider (1972, roman)
serietitel: MagnaPrintserien, 8
Detaljer
1900 1. udgave: En Moder. ♦ København, Gjellerups Forlag, 1900. 268 sider
kollaps Noter
 Bog Nexø, Martin Andersen: Brød. En fortælling fra Spanien og allevegne fra. Ill. med træsnit af Gunnar Hossy. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1973. 21 sider, illustreret (1973, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Gunnar Hossy (1925-1990)
1898 indgår i: Skygger [s181] 1. udgave: Brødsælgeren. (En Markedsscene). Side [181]-91
kollaps Noter
 Bog Nexø, Martin Andersen: En kvinderevolution. Historie fra Andalusien. Ill. med zinkætsninger af Sys Hindsbo. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1973. 20 sider, illustreret (1973, novelle(r))
Detaljer
1898 indgår i: Skygger [s143] 1. udgave: En Kvinderevolution. Side [143]-57
kollaps Noter
 Bog Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren. 11. udg. ved Børge Houmann. ♦ Gyldendal, 1973. [1.-4. bog], 303 + 265 + 351 + 236 sider (1973, roman)
Detaljer
redigeret af Børge Houmann (1902-1994)
1906-10 1. udgave: Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-10. Bind [1]-4, [3] 304 + [4] 276 + [4] 364 + 248 sider. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Delenes titler: 1: Barndom. 2: Læreaar. 3: Den store kamp. 4: Gryet.
 note om oplag [1. bog]. 2. oplag, 1975.
, , , , fejltrykt ISBN: 87-00-56381-1 (3. bog), fejltrykt ISBN: 87-00-56371-4 (4. bog)
 Bog Nexø, Martin Andersen: De tomme pladsers passagerer. Ill. med zinkætsninger af Birthe Kronkvist. ♦ Exlibristen, 1974. 25 sider, illustreret (1974, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Birthe Kronkvist (1946-2013)
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [f] 1. udgave: De tomme Pladsers Passagerer. Side [55]-64
kollaps Noter
 Bog Nexø, Martin Andersen: Ann' Mari's rejse. Ill. med litografier af Vera Myhre. ♦ Klaus Rødel, 1975. 22 sider, illustreret (1975, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vera Myhre (1920-2000)
1915 indgår i: Under Himmelen den blaa [s028] 1. udgave: Ann' Mari's Rejse. Side [29]-41
kollaps Noter
 Bog Nexø, Martin Andersen: Ditte Menneskebarn. 11. udg. ♦ Gyldendal, 1975. Bind 1-2, 368 + 360 sider (1975, roman)
Detaljer
1917-21 1. udgave: Ditte Menneskebarn. ♦ Aschehoug, 1917-21. [Bind 1-5]
kollaps Noter
, , , , ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Nexø, Martin Andersen: Folkene paa DangaardenDrama i 3 Akter af Martin Andersen Nexø
af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
(premiere 29-01-1919 på Århus Teater
premiere 04-03-1933 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 16)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden