Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Edvard Lembcke (1815-1897)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Byron: Manfred. Et dramatisk Digt. Oversat af E. Lembcke. ♦ (Reitzel), 1843 (1843, dramatik)
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
1820 1. udgave: Manfred. Oversat af P[et.] F[r.] Wulff. ♦ Kbh. 1820
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af P. Foersom og Edv. Lembcke. 3. Udgave. ♦ Schubothe, 1861-73. Bind 1-18 [udkom i hæfter] (1861-73, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1-5 kaldes af forlaget for 3. Udgave, det blev den afbrudte udgave ved Beyer også.
 note til oversat titel Bind 1-5 har: oversatte af P. Foersom, Omarbeidet af Edv. Lembcke.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Romeo og Julie. Side 1-138 (1861, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: Forord [dateret: Haderslev, 22 Decbr. 1860].
 note til oversat titel Side 139-42: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[1b] Shakspeare, William: Macbeth. Side 143-254 (1861, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 255-57: Anmærkninger. Side 258-60: Efterskrift.
 note til oversat titel Side 258-60: Efterskrift ["De Læsere, der kjende Foersoms Oversættelse af Macbeth, ville finde denne Udgave saa væsentlig forskjellig, at den maaskee nøiagtiere maatte kaldes en ny Oversættelse, der af og til har benyttet Foersoms, end en Omarbeidelse af hans"].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2a] Shakspeare, William: Kong Lear. Side 1-167 (1862, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 168-70: Anmærkninger.
 note til oversat titel Side 171-75: Efterskrift [Kommentar til Anmeldelse i Dansk Maanedsskrift 1. Bind, 5-6 hæfte].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2b] Shakspeare, William: Kong Richard den Andens Liv og Død. Side 177-295 (1862, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 296-98: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[3] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fjerde. Del 1-2. 286 sider (1862, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[4a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Femte. Side 1-141 (1863, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 142-43: Anmærkninger.
 url Fuld visning af oversættelsen (start på html-side 294) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[4b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Første Del. Side [145]-264 (1863, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 265-67: Anmærkninger.
 url Fuld visning af oversættelsen (start på html-side 442) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[5a] Shakspeare, William: Hamlet. Prinds af Danmark. Side 1-? (1864, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[5b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. Side 185-308 (1864, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)

[6a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side 1-? (1865, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Første Del.

[6b] Shakspeare, William: Helligtrekongers Aften. Side 117-242 (1865, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)

[7a] Shakspeare, William: Othello. Moren i Venedig. Side 1-167 (1866, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Anden Del.
 note til oversat titel Side 168-70: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[7b] Shakspeare, William: Stormen. Side 171-274 (1866, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 275-77: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[8a] Shakspeare, William: Cymbeline. Side 1-165 (1866, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tredie Del.
 note til oversat titel Side 166-67: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[8b] Shakspeare, William: Kjøbmanden i Venedig. Side 169-28? (1866, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Side ?-287: Anmærkninger.

[9a] Shakspeare, William: Coriolanus. Side 1-? (1866, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Fjerde Del.

[9b] Shakspeare, William: Tvillingerne. Side 177-263 (1866, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[10a] Shakspeare, William: Timon i Athen. Side 1-? (1867, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Femte Del.

[10b] Shakspeare, William: Et Vintereventyr. Side 123-268 (1867, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[11a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Anden Del. Side 1-? (1868, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Sjette Del.

[11b] Shakspeare, William: Stort Besvær for Ingenting. Side 147-275 (1868, dramatik)
originaltitel: Much ado about nothing
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1879 i: Dramatiske Værker [15a] Senere udgave: Stort Besvær for Ingenting
1880 Senere udgave: Stor Staahej for Ingenting. Romantisk Lystspil i 5 Akter, oversat og indrettet til Theaterbrug af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1880
1948 Senere udgave: Blind Alarm. En Komedie. Overs. og kommeneret af V. Østerberg. ♦ Schultz, 1948. 134 sider. Pris: kr. 6,75
1963 Senere udgave: Stor ståhej for ingenting
1969 Senere udgave: Blind Alarm

[12a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Tredie Del. Side 1-? (1868, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Syvende Del.

[12b] Shakspeare, William: Naar Enden er god er Alting godt. Side 139-278 (1868, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[13a] Shakspeare, William: Kong Richard den Tredies Liv og Død. Side 1-? (1869, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[13b] Shakspeare, William: Som man behager. Side 177-304 (1869, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Ottende Del.

[14a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side 1-? (1870, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Niende Del.

[14b] Shakspeare, William: Troilus og Cressida. Side 153-320 (1870, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[15a] Shakspeare, William: Antonius og Cleopatra. Side 1-176 (1871, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tiende Del.
 note til oversat titel Side 177-79: Anmærkninger. Side 180: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[15b] Shakspeare, William: De to Herrer fra Verona. Side 181-289 (1871, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 290-91: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[16a] Shakspeare, William: Lige for lige. Side 1-135 (1871, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Ellevte Del.
 note til oversat titel Side 136-38: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[16b] Shakspeare, William: De lystige Koner i Windsor. Side 139-268 (1871, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 1. udgave: De lystige Koner i Hillerød. En Omarbeidelse og Efterlignelse af Shakespeares: "Merry wives of Windsor", Skuespil i fem Acter, af V. H. F. Abrahamson. ♦ 1815. 141 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 269-73: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[17a] Shakspeare, William: Den arrige Kvinde, der blev tam. Side 1-127 (1872, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tolvte Del.
 note til oversat titel Side 128-31: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[17b] Shakspeare, William: En Skjærsommernatsdrøm. Side [133]-226 (1872, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 227-30: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[18] Shakspeare, William: Elskovs Gækkeri. Side 1-129 (1873, dramatik)
originaltitel: Love's labour's lost
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1879 i: Dramatiske Værker [12a] Senere udgave: Elskovs gjækkeri
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Trettende Del.
 note til oversat titel Side 130-34: Anmærkninger.
 note til oversat titel Side 135-226: Historiske Oplysninger til Shakspeares dramatiske Værker.
 note til oversat titel Side [227-29]: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Lembcke, Edv.: Digte og Sange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1870. 143 sider (1870, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Ungdomsdigte: Koncert for alle Instrumenter, Vagabundus, Ungdomsmod, Tordenluft, Sværmeren. Klintedronningen, Caspar Hauser, Samson, Latona, I Baaden, Sommerhaab, For Danmark, For Norden. - Nyere Digte og Fædrelandssange: Ved et Studenterjubilæum, Vort Modersmaal, For Sønderjylland, Brudepsalme, Nis Lorentzen, Danmarks Krone, Jørgen Vilhelm Marckmann, Kongens Død, Danmarks Sorg, Kongens Hjemfart, Ved Sørgehøjtiden for Kong Frederik VII, Fra Sønderjylland, Ved Laurids Skaus Jordefærd, Den 6te Oktober 1864, For Danmark, Aarskiftet 1865, Nordisk Høitid 1865, For Kvinden, Til slesvigske Veninder, Det unge Danmark, Skolen, I Skoven, Til Sønderjylland, Til Brødrene fra Sønderjylland, Fredløs, Ved Fester paa Gram for Hans Kryger, Fra Sønderjyllands Kvinder med Brudegave til Kronprinsesse Lovisa, Til Christian Flor.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog (oversætter) Byron: Udvalgte dramatiske Digte og Fortællinger. Overs. af E. Lembcke. ♦ Schubothe, 1873-76. 1-2 Bind, med portræt (1873-76, tekster)
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Konewka, Paul: [Silhouetter [1]] Skjærsommernatsdrømmen. 48 sider, illustreret (1876, tekster)
Detaljer
illustrationer af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag [ca 1878], 28 sider.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af Edv. Lembcke. 2. gjennemsete Udgave. ♦ Schubothe, 1877-79. Bind 1-18, 217 + 275 + 246 + 257 + 296 + 290 + ? + ? + 266 + 335 + 187 + 261 + 248 + 288 + 264 + 194 + 236 + 284 sider (1877-79, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1a] Shakespeare, William: Kong Johan (1877, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[1b] Shakespeare, William: Kong Richard den Anden (1877, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[2] Shakespeare, William: Kong Henrik den Fjerde. 1-2 (1877, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider

[3a] Shakespeare, William: Kong Henrik den Femte (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[3b] Shakespeare, William: Kong Henrik den Sjette. 1 (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[4] Shakespeare, William: Kong Henrik den Sjette. 2-3 (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[5a] Shakespeare, William: Kong Richard den Tredjes Liv og Død (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[5b] Shakespeare, William: Kong Henrik den Ottende (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[6a] Shakespeare, William: Romeo og Julie (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider

[6b] Shakespeare, William: Othello (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[7a] Shakespeare, William: Timon i Athen (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[7b] Shakespeare, William: Coriolanus (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[8a] Shakespeare, William: Julius Cæsar (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1807 i: Tragiske Værker [1b] 1. udgave: Julius Cæsar. 157 sider

[8b] Shakespeare, William: Antonious og Cleopatra (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[9a] Shakespeare, William: Macbeth (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider

[9b] Shakespeare, William: Kong Lear (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[10a] Shakespeare, William: Hamlet (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[10b] Shakespeare, William: Troilus og Cressida (1878, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[11a] Shakespeare, William: Tvillingerne (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[11b] Shakespeare, William: De to Herrer fra Verona (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[12a] Shakespeare, William: Elskovs gjækkeri (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1873 i: Dramatiske Værker [18] 1. udgave: Elskovs Gækkeri. Side 1-129

[12b] Shakespeare, William: Naar Enden er god er alting godt (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[13a] Shakespeare, William: Helligtrekongers Aften (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)

[13b] Shakespeare, William: Som man behager (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[14a] Shakespeare, William: Cymbeline (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[14b] Shakespeare, William: Et Vintereventyr (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[15a] Shakespeare, William: Stort Besvær for Ingenting (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1868 i: Dramatiske Værker [11b] 1. udgave: Stort Besvær for Ingenting. Side 147-275

[15b] Shakespeare, William: De lystige Koner i Windsor (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 1. udgave: De lystige Koner i Hillerød. En Omarbeidelse og Efterlignelse af Shakespeares: "Merry wives of Windsor", Skuespil i fem Acter, af V. H. F. Abrahamson. ♦ 1815. 141 sider

[16a] Shakespeare, William: Stormen (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen

[16b] Shakespeare, William: En Skjærsommernatsdrøm (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816

[17a] Shakespeare, William: Kjøbmanden i Venedig (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig

[17b] Shakespeare, William: Den arrige Kvinde, der blev tam (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[18a] Shakespeare, William: Lige for lige (1879, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[18b] Shakespeare, William: Shakespeares Liv og Forfattervirksomhed (1879, tekster)
om: William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Swinburne, A. C.: Erechtheus. Tragedie. Oversat af E. Lembcke. ♦ Schubothe, 1877. (1877, dramatik)
originaltitel: Erechtheus, 1876
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Konewka, Paul: [Silhouetter [4]] Falstaff og hans Fæller. Text af William Shakspeare, E. Lembckes Oversættelse (1878, tekster)
illustrationer af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Oversat af E. Lembcke, m. Illustr. af A. Malmstrøm. ♦ Schubothe, 1883. 203 sider (1883, digte)
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
illustrationer af August Malmström (1829-1901, sprog: svensk)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1889.
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Artikel (forord) Smith, T. F. P.: Ungdomsdigte. Udg. af hans Efterladte. ♦ Slagelse, 1884. (1884, digte)
af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Hamlet. Prinds af Danmark. Overs. af E. Lembcke. 3. Udg. ♦ Schubothe, 1887. (1887, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Romeo og Julie. Overs. af E. Lembcke. 3. gjennemsete Udg. (1887, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af Edv. Lembcke. Vignetterne af Hans Tegner. Tredje gjennemsete Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1897-1900. (1897-1900, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen, 7. Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lembcke, Edvard: Digte. Med Indledning og Anmærkninger af Vilh. Andersen. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 135 sider. Pris: kr. 3,00. (Smaa Digtsamlinger) (1901, digte)
serietitel: Det nordiske Forlags smaa Digtsamlinger
Detaljer
noter af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Politiken 14-12-1901, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog (oversætter i periodicum) Locke, William: Under falsk Flag. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark [efter "The usurper"] af Ellen Aaris Raae. ♦ Martin, 1925. 272 sider. Pris: kr. 2,50 (1925, roman)
originaltitel: The usurper, 1901
del af: Nationaltidende
del af: Fyns Venstreblad
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
af William J. Locke (1863-1930, sprog: engelsk)
oversat af Ellen Raae (1885-1965)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nationaltidende, Aften, fra 18-3-1925 til 30-6-1925, under titlen: Under falsk Flag. Af William Locke. Verslinierne efter Lembckes Oversættelse. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Fyns Venstreblad fra 8-7-1948 til 7-10-1948 i 80 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Ærø Venstreblad fra 27-9-1948 til 28-12-1948 i 78 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Hamlet. Julius Cæsar. To tragedier. Overs. fra engelsk af Edv. Lembcke. ♦ Gyldendal, 1959. 254 sider. (Gyldendals Tranebøger) (1959, dramatik)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 19
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Indhold

[b] Shakespeare, William: Julius Cæsar (1959, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1807 i: Tragiske Værker [1b] 1. udgave: Julius Cæsar. 157 sider
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Romeo og Julie (1962, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: En skærsommernatsdrøm. Med tegninger af: Ludmilla Balfour. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Carit Andersen, 1973. 103 sider, illustreret (27 cm) (1973, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
illustrationer af Ludmilla Balfour (f. 1952)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. Ill. af Povl Christensen. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Bogvennerne (Carit Andersen), 1974. 176 sider, illustreret (27 cm) (1974, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Købmanden i VenedigLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af K.L. Rahbek og A.E. Boye
[Fra 1867:] Skuespil i 5 Akter. Oversat af Edv. Lembcke
[Fra 1903:] Lystspil i 5 Akter
[Fra 1912:] Komedie i 5 Akter
[På Betty Nansen Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Aarhus Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Folketeatret:] Oversættelse: Poul Sørensen, musik: gamle italienske folkemelodier arrangeret af Morten Reesen
[På Det ny Teater:] Oversættelse: Edvard Lembcke, rediveret af Erling Schroeder og Knud Poulsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Morten Reesen (1928-1961)
bearbejdelse af Erling Schroeder (1904-1989)
bearbejdelse af Knud Poulsen (1920-2003)
(premiere 18-01-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 57)
(oversætter)Prins Henrik og FalstaffLystspil i 5 Akter. Uddrag af Shakespeares »Kong Henrik den fjerde«, 1. og 2. Del. Oversat af Edv. Lembcke. [Se ogsaa Falstaff'ske Scener]
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
(premiere 23-05-1872 på Casino)
(oversætter)Romeo og JulieSørgespil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom og A.E. Boye, samt senere [i 1873-74:] af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Tragedie i 5 Akter (11 Afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke
[På Folketeatret:] Tragedie i 18 Billeder. Oversættelse: Vilhelm Østerberg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 02-09-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(oversætter)Kong Henrik den Fjerdehistorisk Drama i 5 Akter af Shakespeare, tildels efter Edv. Lembckes Oversættelse
[Nogle Falstaff-Scener i P. Foersoms Oversættelse gaves 6-4-1816]
[I 1917 med undertitlen:] (Første del) historisk skuespil i 5 akter
[Fra 1921 under titlen:] Kong Henrik IV (Første del) historisk skuespil i 5 akter. Musiken efter gamle engelske melodier arrangeret af F. Hemme
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af anonym engelsk (sprog: engelsk)
musik af F. Hemme (1871-1961)
(premiere 22-09-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17, 1889-1975: 6)
(oversætter)Falstaff'ske ScenerUddrag af Shakespeares »Kong Henrik den 4de« i E. Lembckes Oversættelse [se ogsaa Prins Henrik og Falstaff]
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
(premiere 18-09-1878 på Casino)
(oversætter)Othello, Moren i VenedigTragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af Edv. Lembcke
[På Dagmarteatre:] Ouverture af E. Siboni, Mellemakts-Musik af V. Rosenberg.
[På Det kgl. Teater fra 1948] Musik: Otto Mortensen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
musik af Erik Siboni (1828-1892)
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
musik af Otto Mortensen (1907-1986)
(premiere 28-05-1885 på Folketeatret
premiere 10-01-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 15)
(oversætter)Kong LearTragedie i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom
[Fra 1886:] Oversat af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Oversættelse: Valdemar Østerberg, Musik: Niels Rothenborg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 02-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23, 1889-1975: 13)
(oversætter)En arrig KvindeComedie i 4 Akter, oversat af Anton Smith og Erik Bøgh efter Shakespeare, tildels med Benyttelse af Deinhardsteins tyske Bearbejdelse
[Fra 1862:] Hun skal tæmmes, Lystspil i 4 Akter (5 Afdelinger) ved Anton Smith og H.P. Holst,
[Fra 1891:] En Arrigtrold, Lystspil i 5 Akter, oversat af Edv. Lembcke, fra 15. Opførelse med titlen Trold kan tæmmes
[På Dagmarteatret:] bearbejdet af P.A. Rosenberg
[På Dagmarteatret 1893 under titlen:] Trold kan tæmmes. I ny Scenebearbejdelse.
[På Det kgl. Teater fra 1930:] Trold kan tæmmes, lystspil. Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken: Gamle engelske melodier fra dronning Elisabeths tid
[Det kgl. Teaters turné 1949:] Musiken ved Johan Hye-Knudsen
[På Aalborg Teater:] Oversættelse: Edv. Lembcke
[På Det ny Teater:] Lystspil i 5 akter. Oversættelse: Knud Sønderby. Musiken arrangeret af Niels Rothenborg
oversat af Anthon Smidth (1809-1868)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
bearbejdelse af P.A. Rosenberg (1858-1935)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 05-10-1856 på Casino
premiere 28-12-1930 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 25)
(oversætter)ViolaLystspil i 3 Akter af Shakespeare. Oversat og forkortet [fra 5 til 3 Akter] af Sille Beyer, Musiken af H. Rung
[Fra 1892 under titlen:] Helligtrekongers Aften eller Hvad man vil, lystspil i 5 Akter af William Shakespeare. Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik af forskellige danske komponister [P. Heise, Fr. Rung], ouverture: Niels W. Gade
[Fra 1909:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad man vil. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung
[Fra 1933:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I selv vil kalde det -, lystspil i 9 billeder. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung, samt originale Shakespeareske melodier (17. årh.) arrangeret af Tønnes Birknes, dans: Harald Lander
[Fra 1941 på Aarhus Teater:] Oversætter: V. Østerberg
[Fra 1943:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I vil, lystspil i 5 akter (14 afdelinger)
[Fra 1953:] Hellig trekonvers Aften, lystspil i 6 akter. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Emil Reesen
[På Folketeatret:] komedie i 5 akter. Oversættelse: Kjeld Abell. Melodier til Narren's sange fra Shakespeares tid, anden musik: Ove Peters
[Fra 1963 med titlen:] Helligtrekongersaften eller Hvad I vil, lystspil af William Shakespeare. Musik: Henrik Rung, Peter Heise, Frederik Rung m.fl.
[Fra 1964 med titlen:] Helligtrekongersaften, lystspil af William Shakespeare. Musik: Peter Heise, Henrik Rung og Emil Reesen, arrangeret af Knud Høgenhaven
[På Århus Teater fra 1971:] Oversættelse: Erik Thygesen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Tønnes Birknes (1871-1956, sprog: norsk)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
oversat af Kjeld Abell (1901-1961)
musik af Ove Peters (1903-1978)
musik af Knud Høgenhaven (1928-1987)
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
(premiere 20-09-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 52)
(oversætter)Et Vinter-Eventyrromantisk Skuespil i 4 Akter af Shakespeare (Winters tale), oversat, efter Dingelstedts Bearbejdelse af H.P. Holst, Dansen af Ludv. Gade
[Fra 1893:] Oversat af Edv. Lembcke, Musiken af Fr. Flotow
[Fra 1935:] skuespil i 5 akter (11 billeder)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af Franz von Dingelstedt (1814-1881, sprog: tysk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
musik af Friedrich von Flotow (1812-1883, sprog: tysk)
(premiere 02-09-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 27)
(oversætter)MacbethTragedie i 5 Akter af Shakespeare. Oversat efter Schillers Bearbejdelse (Machbeth), og indrettet af P. Foersom, Musiken af C.E.F. Weyse
[Fra 1894:] Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken tildels af C.E.F. Weyse
[Fra 8-10-1907: 3. akts 2. scene udelades]
[Fra 1944:] tragedie i 17 billeder. Musik: Hans Schreiber
[På Århus Teater:] Oversættelse og bearbejdelse: Svend Methling
[Fra 1961:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Niels Viggo Bentzon, dans: Niels Bjørn Larsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
musik af Hans Schreiber, f 1912 (1912-1969)
oversat af Svend Methling (1891-1977)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Niels Viggo Bentzon (1919-2000)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 15-11-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33, 1889-1975: 69)
(oversætter)De lystige Koner i WindsorLystspil i 5 Akter (7 Afdelinger) af W. Shakespeare. Oversat af Edv. Lembcke. Indrettet for Scenen af P.A. Rosenberg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
bearbejdelse af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 26-12-1899 på Folketeatret)
(oversætter)Kong Richard den Tredjehistorisk Tragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af Edvard Lembcke
[Fra 1951 under titlen:] Kong Richard III, tragedie i 5 akter (16 afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke, bearbejdet af Holger Gabrielsen, musik: Herman D. Koppel
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Holger Gabrielsen (1896-1955)
oversat af Herman D. Koppel (1908-1998)
(premiere 09-11-1900 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 42)
(oversætter)Hamlet. Prins af DanmarkTragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af P. Foerson
[Til Dagmarteatret:] Sørgespil ... Oversat af Edv. Lembcke. Musiken af P. Tschaikowsky
[På Det kgl. Teater fra 1910:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[På Betty Nansen:] Oversat af Edv. Lembcke
[På Odense Teater 1923:] Skuespil i 5 Akter (11 Afdelinger). Bearbejdet og iscenesat af Adam Poulsen
[Fra 1937:] tragedie af William Shakespeare. Oversættelse: Johannes V. Jensen. Musik fra Shakespearetiden samlet af Torben Krogh, bearbejdet og instrumenteret af Harald Agersnap
[På Odense Teater 1945:] Oversat af V. Østerberg
[Fra 1953:] Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik ved Harald Agersnap
[I Radioen 1955:] Oversat af Edv. Lembcke. Musiken af Svend S. Schultz
[På Folketeatret:] Oversættelse: Ole Sarvig, musik: Pelle Gudmundsen-Holmgreen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
bearbejdelse af Adam Poulsen, f 1879 (1879-1969)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
andet af Torben Krogh (1895-1970)
musik af Harald Agersnap (1899-1982)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
musik af Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016)
(premiere 12-05-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 55, 1889-1975: 61)
(bearbejdelse)Julius Cæsartragedie i 5 akter af William Shakespeare
[På Det kgl. Teater 1911:] Oversættelse: Peter Foersom i Edvard Lembckes bearbejdelse. Scenemusik: Gustave Doret
[På Det kgl. Teater 1964:] skuespil af ..., på ny omarbejdet af Jens Louis Petersen. Musik: Vagn Holmboe
[På Odense Teater:] Oversættelse: Ole Sarvig
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af Gustave Doret (1866-1943, sprog: fransk)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
musik af Vagn Holmboe (1909-1996)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
(premiere 02-05-1889 af Det hertugelige Sachsen-Meiningenske Hof-Theater
premiere 30-11-1911 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 46)
(oversætter)Stormenet spil af William Shakespeare. Oversættelse: Edvard Lembcke, musik: Jean Sibelius, dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1973:] et spil i 12 billeder. Bearbejdet for scenen af Preben Neergaard og Ole Sarvig, oversættelse: Ole Sarvig, musik: Gert von Bülow, koreografi: Flemming Ryberg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
musik af Jean Sibelius (1865-1957, sprog: finsk)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
bearbejdelse af Preben Neergaard (1920-1990)
bearbejdelse af Ole Sarvig (1921-1981)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
musik af Gert von Bülow (f. 1946)
danse af Flemming Ryberg (f. 1940)
(premiere 16-03-1926 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 45)
(oversætter)Livet i Skovenromantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Til Dagmarteatret:] Oversat og bearbejdet af Herman Wildenvey
[På Det kgl. Teater fra 1928:] Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken dels af Peter Heise, dels komponeret og arrangeret af Johan Hye-Knudsen
[På Det kgl. Teater fra 1951:] lystspil i 2 akter. Musik: Emil Reesen, sangene fra Shakespeare-tiden, dans: Niels Bjørn Larsen
[På Det kgl. Teater fra 1958:] Dans: Frank Schaufuss
[På [Det ny] Scala:] Musik: Ulrik Neumann
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
danse af Frank Schaufuss (1921-1997)
musik af Ulrik Neumann (1918-1994)
(premiere 01-09-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40, 1889-1975: 123)
(oversætter)Kærlighed paa Vildsporromantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Fra 1880 under Titlen:] Stor Staahej for Ingenting, Lystspil i 5 Akter, paany oversat af H.P. Holst og indrettet til Teaterbrug efter W. Oechelhäusers Bearbejdelse (Viel Lärm um Nichts)
[Fra 1931:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[Fra 1963:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Jens Bjerre, dans: Hans Brenaa
[Fra 1964:] Musik: Svend S. Schultz
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
bearbejdelse af Wilhelm von Oechelhäuser (1820-1902, sprog: tysk)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Jens Bjerre, f 1903 (1903-1986)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
(premiere 01-09-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 48)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden