Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Georges Gordon Noel Byron (1788-1824)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Byron: Manfred. Oversat af P[et.] F[r.] Wulff. ♦ Kbh. 1820 (1820, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: Manfred, 1817
Detaljer
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
1843 Senere udgave: Manfred. Et dramatisk Digt. Oversat af E. Lembcke. ♦ (Reitzel), 1843
1875 Senere udgave: Manfreð. (sorgarleikur) og nokkur kvæði. Matth. Jochúmsson þyddi. ♦ Thorgrimsson, 1875
1888 Senere udgave: Manfred, Fangen paa Chillon og Mazeppa. Overs. af A. Ipsen. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Byron, Lord: [indgår i antologien: Eventyr og Fortællinger [a]] August Darvell. (Et Fragment, efter Lord Byron) (1822, novelle(r))
originaltitel: A fragment, 1816
del af: Harpen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Harpen 16-6-1821 og 23-6-1821.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Dramatik Byron: Marino Faliero, Doge af Venedig. Sørgespil i fem Acter af Lord Byron. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Beekens Forlag, 1822. 208 sider (1822, dramatik) BD4:sp376 👓
originaltitel: Marino Faliero, 1820
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (fejlagtig tillagt) [Hunt, Leigh]: [indgår i antologien: Eros [s143]] De Elskende i Florents. Novelle af Byrons Tidsskrift: "The Liberal", ved Udg. Side 143-58 (1824, novelle(r)) EMP 14
originaltitel: The Florentine lovers, 1822
del af: Harpen
del af: Brevduen
del af: Månedsskrivt for underholdende Æmner
del af: Læsefrugter
Detaljer
af Leigh Hunt (1784-1859, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Liberal, Nr. 1 (15-10-1822). Udgivet i bogform i samlingen: Tales, 1891.
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Harpen, nr 11 (14-3-1823) og nr 12 (21-3-1823).
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Brevduen, nr. 26 (25-6-1823), med tilføjelsen: (Efter Lord Byron) [og signeret: Adrian].
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Maanedsskrivt for underholden Æmner, bind 4 (1830), side 187-99.
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Læsefrugter, bind 60 (1833), side 86-96.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Byron: De tvende Foscaris. En historisk Tragoedie. Oversat af K.L. Rahbek. ♦ 1827. 119 sider (1827, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: The two Foscari, 1821
del af: Hertha
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel På dansk oprindelig publiceret i: Hertha, 2. bind, side 305-52 og 3. bind, side 1-67.
 url Fuld visning af den engelske tekst (PDF) på: Link til ekstern webside Peter Cochran
 Dramatik Byron: Himmelen og Jorden. En Mysterie. Oversat af P.F. Wulff. ♦ Kbh. C.A. Reitzel, 1827 (1827, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: Heaven and earth, 1821
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
 Dramatik Byron: Sardanapal. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Egg. Chr. Broager]. Udgivet ved J. Riise. ♦ C. Græbe, 1827. 152 sider (1827, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: Sardanapalus, 1821
del af: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning
Detaljer
oversat af Eccard Christopher Broager (1775-1840)
udgiver: Jacob Riise (1791-1872)
kollaps Noter
 Tekster anonym: [Gnidia [2b]] Byroniana (1830) EMP 23
 Bog Byron: Fangen i Chillon og Mazeppa. Oversat af Chr. Thaarup. 1842 (1842, digte)
originaltitel: The prisoner of chillon, 1816
Detaljer
oversat af Christen Thaarup (1795-1849)
1888 indgår i: Manfred, [b] Senere udgave: Fangen på Chillon
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[b] Byron: Mazeppa (1842, digte)
originaltitel: Mazeppa, 1819
oversat af Christen Thaarup (1795-1849)
1888 indgår i: Manfred, [c] Senere udgave: Mazeppa
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Byron: Manfred. Et dramatisk Digt. Oversat af E. Lembcke. ♦ (Reitzel), 1843 (1843, dramatik)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1820 1. udgave: Manfred. Oversat af P[et.] F[r.] Wulff. ♦ Kbh. 1820
 Bog Byron: [indgår i: Constance [b]] The giaur. [Fragment, oversat af F.L. Mynster] (1850, digte)
originaltitel: The giaour, 1813
oversat af F.L. Mynster (1811-1885)
 Bog Byron: Don Juan. Metrisk bearbejdet efter den engelsk Original af H. Schou. ♦ Reitzel, 1854. 1. hefte, 16 sider (1854, digte)
originaltitel: Don Juan, 1819-24
Detaljer
oversat af Henrik Schou (1823-1908)
1882-1902 Senere udgave: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. Med Indledningsdigt af Oversætteren. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1882-1902. [1.-2. Halvbind], 442 + 465 sider
1921 Senere udgave: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. [2. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] i-ii, 416 + 438 sider, med portræt
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke.
 Bog Byron: Bruden fra Abydos. En tyrkisk Fortælling. Oversat fra Engelsk. ♦ Kbh., 1855 (1855, digte)
originaltitel: The bride of Abydos, 1813
Detaljer
oversat af Athalia Schwartz (1821-1871)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside PoemHunger.com
 Bog Byron: Korsaren. Et episk Digt. Oversat af H. Schou. ♦ C.A. Reitzel, 1855. 88 sider (1855, digte)
originaltitel: The Corsair, 1814
Detaljer
oversat af Henrik Schou (1823-1908)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Byron: Bandínginn í Chillon og Draumurinn. Steingr. Thorsteinsson íslenzkaði. ♦ P. Sveinsson, 1866. 70 sider (1866, digte)
Detaljer
oversat af Steingrimur Thorsteinsson (1831-1913)
1864 1. udgave: Fangen i Chillon. Novelle. Overs. paa Dansk af J. H. Halvorsen. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". ♦ 1863. 216 sider
kollaps Indhold

[b] Byron: Draumurinn (1866, digte)
originaltitel: The dream, 1816
 Bog Byron: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2l]] Childe Harolds Farvel. Efter Byron: Childe Harold's pilgrimage, 1 (1871, digte) EMP 83
originaltitel: Childe Harold's pilgrimage, 1812-18
Detaljer
oversat af Anonym
1880 Senere udgave: Junker Harolds Pilgrimsfart. Oversat af A. Hansen. ♦ Schubothe, 1880
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Byron: Udvalgte dramatiske Digte og Fortællinger. Overs. af E. Lembcke. ♦ Schubothe, 1873-76. 1-2 Bind, med portræt (1873-76, tekster)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
 Bog Byron: Manfreð. (sorgarleikur) og nokkur kvæði. Matth. Jochúmsson þyddi. ♦ Thorgrimsson, 1875 (1875, dramatik)
Detaljer
oversat af Matthias Jochumsson (1835-1920)
1820 1. udgave: Manfred. Oversat af P[et.] F[r.] Wulff. ♦ Kbh. 1820
 Bog Byron: Junker Harolds Pilgrimsfart. Oversat af A. Hansen. ♦ Schubothe, 1880 (1880, digte)
Detaljer
oversat af Adolf Hansen, f 1850 (1850-1908)
1871 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2l] 1. udgave: Childe Harolds Farvel. Efter Byron: Childe Harold's pilgrimage, 1
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af oversættelsen har tidligere været publiceret i: Nær ogFjern, bind 3 (1873) Nr. 66, side 11 (Til Inez) og bind 7 (1878), Nr. 314, side 13-14 (Indledningsstroferne til 3. Sang).
 Bog Byron: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. Med Indledningsdigt af Oversætteren. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1882-1902. [1.-2. Halvbind], 442 + 465 sider (1882-1902, digte)
del af: Ude og Hjemme
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Holger Drachmann (1846-1908)
oversat af Jakob Knudsen (1858-1917)
1854 1. udgave: Don Juan. Metrisk bearbejdet efter den engelsk Original af H. Schou. ♦ Reitzel, 1854. 1. hefte, 16 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 208 (25-9-1881), side 509-10 (Oden til Grækenland, af 3. Sang) og Femte Aargang, Nr. 214 (6-11-1881), side 64-65 (Haidie og Juan, af 4. Sang).
 note til oversat titel Indledningsdigt (trykt i 2. Halvbind), tidligere trykt i: Af Dagens Krønike, februar, side 123-29.
 note til oversat titel 1. Hefte udkom 14-10-1880, 2. Hefte (2. Sang) udkom 12-3-1881, 3. Hefte (3-4. Sang) udkom 12-12-1881.
 note om oplag 2. Oplag, 1891, 1-6 Hefte (1 Halvbind) [ie: 1-4 Hefte], 437 sider.
 note til oversat titel 7-9 hefte udkom 1895-98. Hele værket 19-12-1902.
 note til oversat titel 2. Halvdel har på titelbladet: Med Indlednings- og Slutningsdigte af Oversætteren.
 note til oversat titel 2. Halvdel, upagineret slutside [side 467]: Epilog [signeret: Skagen, 28. November 1902, H.D.].
 note til oversat titel Oversættelsen af 10., 11. og 14 sang skyldes overvejende Jakob Knudsen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, første Halvbind, 2. oplag, 1891, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. halvbind, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (23-11-1882), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Byron: Manfred, Fangen paa Chillon og Mazeppa. Overs. af A. Ipsen. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider (1888, digte)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 37
Detaljer
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
1820 1. udgave: Manfred. Oversat af P[et.] F[r.] Wulff. ♦ Kbh. 1820
kollaps Indhold

[b] Byron: Fangen på Chillon (1888, digte)
1842 1. udgave: Fangen i Chillon og Mazeppa. Oversat af Chr. Thaarup. 1842

[c] Byron: Mazeppa (1888, digte)
1842 indgår i: Fangen i Chillon [b] 1. udgave: Mazeppa
 Bog Byron: Beppo. Dommedagssynet. Oversat af A. Ipsen. ♦ Schubothe, 1891 (1891, digte)
originaltitel: Beppo, 1818
Detaljer
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske teskt på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[b] Byron: Dommedagssynet (1891, digte)
originaltitel: The prophecy of Dante, 1819
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Byron: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. [2. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] i-ii, 416 + 438 sider, med portræt (1921, digte)
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
1854 1. udgave: Don Juan. Metrisk bearbejdet efter den engelsk Original af H. Schou. ♦ Reitzel, 1854. 1. hefte, 16 sider
 Person (om) Schirokauer, Alfred: Lord Byron. Historisk Roman. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge af Viggo Petersen). ♦ Pio, 1922. 260 sider (1922, roman)
originaltitel: Lord Byron, 1913
Detaljer
af Alfred Schirokauer (1880-1934, sprog: tysk)
oversat af Viggo Petersen, f 1849 (1849-1924)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Byron, Georges Gordon Noel: SardanapalTragedie i 5 Akter af Byron. Oversat af Sille Beyer
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
(premiere 16-11-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden