Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1800

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1800


1800     januar


01-01-1800, onsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
Den bedragne Formynder (Louisbourg) (Ballet)
03-01-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
04-01-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
06-01-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
07-01-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Wedel og Pram) (Syngestykke)
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
09-01-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
10-01-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Strelitzerne (Babo)
13-01-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
14-01-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
16-01-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aabenbar Krig (Bourlain)
Hververen (Galeotti) (Ballet)
17-01-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
20-01-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
21-01-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den ellevte Juni (Holberg)
23-01-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
24-01-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
27-01-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De to Brødre (Kotzebue)
28-01-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-01-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Commoedie og seet Hermann v. Unna, Drama i 5 Acter, et ypperlig, men meget langt Stykke. Vi kom hiem Kl. 11.
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Da Kongen kom, blev der klappet som sædvanlig, men der var nogle, som hyssede
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler) (premiere)

1800     februar


01-02-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
02-02-1800, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
04-02-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [1-2-1800] Tirsdagen den 4 Febr. bliver paa det Kongl. Theater ved Hans Majestæts høie Ankomst opført: Kun sex Retter, Comoedie i 5 Acter af Grossman; og en Entree
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [3-2-1800] Tirsdagen den 4 Febr. bliver paa det Kongel. Theater ved Hans Majestæts høie Ankomst opført: Indianerne i Engelland, Comoedie i 3 Acter af Kotzebue; og Balletten: L'orphelin de la chine, comp. af Hr. Balletmester Galleotti. [...] Det averterede Skuespil: Kun sex Retter kan formedelst Hr. Eegholms Sygdom ikke gives
L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
06-02-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kierligheds Eeden, en Entree af Hr. Bournonville og Jfr. Birouste (Bournonville)
07-02-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
08-02-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
10-02-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
11-02-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
13-02-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Rejsen til Byen (Iffland)
Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
14-02-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De tre Forpagtere (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
17-02-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
18-02-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fejltagelserne (Goldsmith)
19-02-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
20-02-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Semiramis (Galeotti) (Ballet)
21-02-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
23-02-1800, søndag Helligdag Fastelavn
24-02-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hexerie (Holberg)
25-02-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kun sex Retter (Grossmann)
27-02-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg var i Comoedie og saae et nyt fransk Stykke oversat af Falsen, Optimisten kaldet. Det er i 5 Acter og meget moersomt
Optimisten (d'Harleville) (premiere)
28-02-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Høstdagen (Iffland)

1800     marts


01-03-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
03-03-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Optimisten (d'Harleville)
04-03-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Steffen og Lise (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
06-03-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den sorte Mand (Gotter)
Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
07-03-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
08-03-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Claus Schall, Violinist
10-03-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
11-03-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dyveke (Samsøe)
13-03-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: [opført under fredag, 14-3-1800] Syngemester Potenza døde paa Comoedien om Torsdagen
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
14-03-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
15-03-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
17-03-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De aftakkede Officerer (Gottlieb Stephanie den yngre)
18-03-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
20-03-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
21-03-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-03-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
25-03-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
27-03-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
28-03-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
29-03-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Du Puy, Violinist og Sanger
31-03-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)

1800     april


01-04-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
02-04-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Naturens Røst (Kunzen og Tissot) (Syngestykke)
(f. Fattigv.)
03-04-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
04-04-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Ja eller Nei (Beck)
Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
05-04-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Schirolli, Hornist
06-04-1800, søndag Helligdag Palme Søndag
10-04-1800, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert for Capellets Enkekasse
11-04-1800, fredag Helligdag Langfredag
13-04-1800, søndag Helligdag Paaskedag
14-04-1800, mandag Helligdag 2. Paaskedag
15-04-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Tragoedien Beverley spilte Jomf. Astrup første Gang igien
Beverley (Moore og Saurin)
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
17-04-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedien og seet Kun sex Retter, Comoedie i 5 Acter af Grosmann, hvori Mad. Arnzen debuteerte i Fr[u] v. Schmerlings Rolle, men blev udhysset
Kun sex Retter (Grossmann)
18-04-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
19-04-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
21-04-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingerne (Iffland)
22-04-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Mine Søstre vare i Comoedie og saae den nye Ballet af Hr. Laurent, som gefalt meget
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rosentræet (Laurent) (Ballet)(premiere)
23-04-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Emilie Galotti (Lessing)
24-04-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fredsmægleren (Demoustier) (premiere)
25-04-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
Rosentræet (Laurent) (Ballet)
26-04-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Mad. Gillberg, Sanger- og Violinistinde
28-04-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Rosentræet (Laurent) (Ballet)
29-04-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fredsmægleren (Demoustier)
30-04-1800, onsdag
 Teater Odense Teater
[Sæsonen slutter]

1800     maj


01-05-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerne (Iffland)
02-05-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie og seet De to Officeerer [ie: undertitlen til Ægteskabsforslaget], et nyt fransk oversat Stykke og Laurents Ballet. Kronprindsessen var der første Gang, og hun blev modtaget med Hurraskrig
Ægteskabsforslaget (Pineux) (premiere)
Rosentræet (Laurent) (Ballet)
03-05-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Apel, Bassanger
05-05-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
06-05-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
07-05-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Vestindianeren (Cumberland)
09-05-1800, fredag Helligdag Bededag
10-05-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
(f. Fattigv.)
12-05-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
13-05-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Ejegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
15-05-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Min Bedstemoder (Kunzen og Hoare) (Syngestykke)(premiere)
Rosentræet (Laurent) (Ballet)
16-05-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
17-05-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Min Bedstemoder (Kunzen og Hoare) (Syngestykke)
19-05-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Høstdagen (Iffland)
20-05-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
22-05-1800, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
23-05-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbytheatret (Reynolds) (premiere)
24-05-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbytheatret (Reynolds)

1800     juni


01-06-1800, søndag Helligdag Pintsedag
02-06-1800, mandag Helligdag 2. Pintsedag
08-06-1800, søndag Helligdag Trinitatis

1800     september


25-09-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
26-09-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Machinisten (Galeotti) (Ballet)
27-09-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
29-09-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
Machinisten (Galeotti) (Ballet)
30-09-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater

1800     oktober


02-10-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Udstyret (Iffland)
03-10-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
06-10-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Negeren (Pram)
07-10-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jacob von Tyboe (Holberg)
Machinisten (Galeotti) (Ballet)
09-10-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Pebersvendene (Iffland)
10-10-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
13-10-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
 Teater Odense Teater
Direktion: Trampe
Dyveke (Samsøe)
14-10-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue) (premiere)
16-10-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
17-10-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Semiramis (Galeotti) (Ballet)
20-10-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
21-10-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
23-10-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Eugenie (Beaumarchais)
24-10-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
27-10-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
28-10-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-10-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
31-10-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)

1800     november


01-11-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Braun, Violoncellist, og Kone, Sangeri.
03-11-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
04-11-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie og seet Wiinhøsten. Ferdinand var med. Knudsen spilte ypperlig
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
06-11-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
De aftakkede Officerer (Gottlieb Stephanie den yngre)
07-11-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
08-11-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Bertheaume, Violinist og Bratschist
10-11-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)(premiere)
11-11-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aabenbar Krig (Bourlain)
Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
12-11-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
13-11-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
14-11-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
15-11-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
De pudseerlige Arvinger (Kotzebue) (premiere)
De to Brødre (Kotzebue)
(f. Jfr. Winther)
17-11-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Falsk Undseelse (Kotzebue)
18-11-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbytheatret (Reynolds)
19-11-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
De noble Passioner (Ayrenhoff)
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
20-11-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dyveke (Samsøe)
21-11-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Høstdagen (Iffland)
22-11-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbytheatret (Reynolds)
24-11-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
25-11-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
26-11-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
27-11-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
28-11-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbytheatret (Reynolds)
29-11-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert for Capellets Enkekasse
30-11-1800, søndag Helligdag Advent

1800     december


01-12-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De to Brødre (Kotzebue)
02-12-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Emilie Galotti (Lessing)
04-12-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Advokaterne (Iffland)
05-12-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
06-12-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Chinafarerne (Schall og Heiberg) (Syngestykke)
08-12-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Strelitzerne (Babo)
09-12-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerne (Iffland)
10-12-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skumlerne (Kotzebue)
11-12-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den ellevte Juni (Holberg)
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
12-12-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
15-12-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
16-12-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Være i Comoedie og seet Brønden, en nye Comoødie i 5 Acter af Secreter Ram. Den hovede
Brønden (Pram) (premiere)
17-12-1800, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (for Elsberg) (Skjöldebrand og Vogler)
18-12-1800, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Den sorte Mand (Gotter)
Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
19-12-1800, fredag
 Teater Det kongelige Teater
20-12-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
22-12-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hververen (Galeotti) (Ballet)
23-12-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Heckingborn (Heiberg)
25-12-1800, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1800, fredag Helligdag 2. Juledag
27-12-1800, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
29-12-1800, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Brønden (Pram)
30-12-1800, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
 

Forrige år - Næste år