Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gerhard Heilmann (1859-1946)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (forside) Nansen, Peter: Maria. En Bog om Kærlighed. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1894. 160 sider (1894, roman)
Detaljer
af Peter Nansen (1861-1918)
1908 i: Samlede Skrifter [1b] Senere udgave: Maria. En Bog om Kærlighed. Side 181-251
1909 Senere udgave: Maria. En Bog om Kærlighed. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 164 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel 2det og 3die Oplag, 1894.
 note til titel 4de Oplag. Gyldendal, 1898.
 note til titel 5te Oplag. Gyldendal, 1902.
 anmeldelse Politiken 4-11-1894 [Anmeldelse, signeret E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 anmeldelse Illustreret Tidende, årgang 36, nr. 8 (25-11-1894), side 117 [Anmeldelse af Einar Christiansen]. Christiansen, Einar Einar Christiansen
 Bog Karin Bang: Lykkens kælebarn. En biografi om Peter Nansen. Gyldendal, 2011. Bind 1-2: bind 1, side 334-46, 381-82.
 Note (andet) anonym [Ewald, Carl]: Den gamle Stue. ♦ Kongelig Hof Musikhandel - Henrik Hennings Eft., 1895. 169 sider (1895, roman)
Detaljer
af Carl Ewald (1856-1908)
1896 Samhørende, fortsættes af (2. del): Cordts Søn. Af Forfatteren til "De gamle Stuer". ♦ Gyldendal, 1896. 197 sider. Pris: kr. 3,00
1899 Senere udgave: Den gamle Stue. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 183 sider. (Trykkeri: Kihls Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Gerhard Heilmann].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Politiken 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Billede (forside) Wied, Gustav: Ungdomshistorier. En Fortælling. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1895. 425 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1895, roman)
del af: København
del af: København
Detaljer
af Gustav Wied (1858-1914)
1906 Senere udgave: Ranke Viljer. Satyrspil i fire Akter. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906 [ie: 1907]. 196 sider. Pris: kr. 3,25
1908 Senere udgave: Ungdomshistorier. En Fortælling. Andet Oplag. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. [1] 312 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
1915 i: Mindeudgave [1s111] Senere udgave: Ungdomshistorier. (1895)
1916 i: Mindeudgave [6a] Senere udgave: Ranke Viljer
1938 i: Værker i Udvalg [3d] Senere udgave: Ranke Viljer
1966 Senere udgave: Ungdomshistorier. En fortælling. Optrykt efter 2. opl. ♦ Gyldendal, 1966. 289 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 23-9-1895. Trykt i 1500 eksemplarer.
 note til titel Upagineret side: Til mine Brødre Carl og Iohn Wied.
 note til titel Heri indgår digtet: Jeg tror kun paa én Gud ..., oprindelig trykt i: Ny Jord, januar-juni 1888, side 404-05.
 note til titel Heri indgår digtet: En Ofring, oprindelig trykt i: Ny Jord, januar-juni 1889, side 133.
 note om føljeton Heri indgår novellen: På Kafeen, oprindelig trykt i: København, 30-7-1891, under fællestitlen: I Krogene.
 note om føljeton Heri indgår novellen: Ved en Toddy, oprindelig trykt i: København, 23-12-1891.
 url Fuld visning af teksten (side 425 mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (illustrationer) anonym: Blomstersproget eller Blomsternes Betydning paa østerlandsk Vis, tilligemed Stambogsblade ved Christian Winther. Tiende Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1898. 96 sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
1819 1. udgave: Blomstersproget eller Blomsternes Betydning paa österlandsk Viis. Efter det Tydske ved A. F. Elmquist. ♦ Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 22 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladets bagside: Bogdekoration af Gerhard Heilmann. Trykt i 5000 exmpl. Kihls Bogtrykkeri.
 note til titel Side 53 deltitelblad: Stambogsblade. Uddragne af danske, tyske, franske, italienske og latinske Værker.
 note til titel Siderne 55-96 indeholder dels vers på dansk, dels uoversatte vers på tysk, fransk, italiensk og latin.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Biblioteket
 Billede (omslag) serie: Nordisk Familiebibliotek. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898- (1898-)
Detaljer
1906- Samhørende, fortsættes af (2. del): Nordisk Bibliotek
kollaps Noter
 note til titel Bind, Omslag, Forsatser og Fællestitel tegnede af Gerhard Heilmann.
 note til titel Fortsætter som Nordisk Bibliotek.
 Bog (andet) Ewald, Carl: Den gamle Stue. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 183 sider. (Trykkeri: Kihls Bogtrykkeri, København) (1899, roman) 👓
Detaljer
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 1. udgave: Den gamle Stue. ♦ Kongelig Hof Musikhandel - Henrik Hennings Eft., 1895. 169 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med titelbillede [af Gerhard Heilmann].
 note til titel Side [3]: Nu da jeg paany og under mit Navn udgiver denne Bog, den første, som vandt mig Venner i nævneværdigt Tal, tilegner jeg den i taknemmelig Ærbødighed til Fru Agnes Henningsen, hvem min Kunst skylder mer end nogen. [Signeret: Carl Ewald].
 note til titel På titelbladets bagside: 2. Oplag - Ialt trykt 2550 Ekspl. Kihls Bogtrykkeri - København.
 Bog (illustrationer) Gjellerup, Karl: Minna. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 398 sider, illustreret (1899, roman)
Detaljer
af Karl Gjellerup (1857-1919)
1889 1. udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
 Billede (illustrationer) Michaëlis, Sophus: Giovanna. En Historie fra Staden med de skønne Taarne. Illustr. af J. Wilhjelm. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1901, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 11
Detaljer
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Johannes Wilhjelm (1868-1938)
1919 i: Samlede Romaner [3a] Senere udgave: Giovanna
1923 Senere udgave: Giovanna. Fortælling fra Byen med de skønneTaarne. 3. Udg. Forsynet med Bogudstyr og 8 Miniaturer af Gudmund Hentze. ♦ Gyldendal, 1923. 154 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50
 Billede (illustrationer) Budde, L.: [indgår i: Julefortællinger [s055]] En Historie om den lille Snottede. Side [55]-98 (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
af L. Budde (1836-1902)
kollaps Noter
 note til titel Side [56]: Illustreret af Gerhard Heilmann.
 Bog (illustrationer) Bang, Herman: Ludvigsbakke. Roman. Anden Udgave. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1903. 399 sider. Pris: kr. 5,50 (1903, roman)
Detaljer
af Herman Bang (1857-1912)
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: 1. Udgave (1896) 1500 Ekspl.
2. - (1903) 1500 Ekspl.
Omslag og Vignetter af Gerh. Heilmann.
 note til titel Upagineret side: I taknemmelig Erindring om Emil Bjerring.
 note til titel Upagineret side: "Men synes undertiden, det er, som det var en anden, der lagde Tallene sammen".
 note til titel Udsendt i anledning af Herman Bangs 25 års forfatterjubilæum 21-11-1903.
 Bog (illustrationer) Pontoppidan, Henrik: Sandinge Menighed. En Fortælling. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Schubothe, 1903. 203 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1903, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1883 1. udgave: Sandinge Menighed. En Fortælling. ♦ Schou, 1883. 196 sider
1890 indgår i: Krøniker [s053] 1. udgave: Grete Gaasepige. Side 53-59
kollaps Noter
 note til titel Siderne 75-77 i denne udgave er delvis genbrug af novellen Grete Gaasepige.
 note til titel Med vignetter af Gerhard Heilmann. Nyt forord.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog (illustrationer) Stuckenberg, Viggo: Fagre Ord. En Mosaik. 3. Oplag [ie: ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1906. 150 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1906, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 31
Detaljer
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
af Ingeborg Stuckenberg (1866-1904)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
illustrationer af F.M. (pseudonym)
1895 1. udgave: Fagre Ord. En Mosaik. ♦ Philipsen, 1895. 216 sider
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning af L. Find.
 note til titel Vignetter af Ludvig Find, Gerhard Heilmann og F.M.
 Note (andet) Sick, Ingeborg Maria: Den lille graa Kat. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Gyldendal, 1906. 163 sider. Pris: kr. 2,50 (1906, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 33
Detaljer
af Ingeborg Maria Sick (1858-1951)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel [Roman i breve].
 note til titel På upagineret side med oversigt over tidligere bind i serien bl.a.: Bind, Forsatser og Fællestitel tegnede af Gerhard Heilmann.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Billede (omslag) Gjellerup, Karl: Pilgrimen Kamanita. Omslagstegn. af G. Heilmann. ♦ Gyldendal, 1906. 378 sider. Pris: kr. 5,75 (1906, roman)
Detaljer
af Karl Gjellerup (1857-1919)
1928 Senere udgave: Pilgrimmen Kamanita. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 256 sider. Pris: kr. 7,50
 Billede (omslag) Lagerlöf, Selma: Lille Niels Holgersens vidunderlige Rejse med Vildgæssene. En Bog om Sverige. Med Omslagstegning af Gerhard Heilmann og 1 Kort. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-08. 1.-3. Del, 232 + 212 + (side 214-394) sider (1906-08, roman)
originaltitel: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, 1906-07
Detaljer
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
oversat af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
oversat af Elisabeth Grundtvig (1856-1945)
1910 Senere udgave: Niels Holgersens vidunderlige Rejse gennem Sverige. Oversat af Ida Falbe-Hansen. 3. Oplag [ie: Ny Udgave]. Med Pennetegninger af Oscar Bojesen. ♦ Kristiania - København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 552 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Niels Holgersens vidunderlige Rejse gennem Sverige. Oversat af Ida Falbe-Hansen. 4. Oplag. Med Pennetegninger udførte af Oscar Bojesen. ♦ Gyldendal, 1916. 534 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Niels Holgersens mærkelige Rejse gennem Sverige. Stærkt forkortet ved Henrik Madsen. Illustr. af Louis Moe. ♦ Gyldendal, 1918. 144 sider, illustreret
1926 Senere udgave: Niels Holgersens mærkelige Rejse gennem Sverige. Stærkt forkortet ved Henrik Madsen. Med 48 Illustr. for største Delen efter Tegninger af Louis Moe. (2. Opl.). ♦ Gyldendal, 1926. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
1944 Senere udgave: Niels Holgersens mærkelige Rejse gennem Sverige. Stærkt forkortet ved Henrik Madsen
1945 [Uddrag] Senere udgave: Nils Holgerssons underbara resa. Udvalg. ♦ Foreningen Norden, 1945. 12 sider. Pris: kr. 0,10. (Svensk læsehefte I til brug for Folkeskolens ældste klasser)
1956 Senere udgave: Niels Holgersens mærkelige rejse gennem Sverige. Stærkt forkortet ved Henrik Madsen. Med illustrationer af Louis Moe. ♦ Gyldendals Ponybøger, 1956. 167 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Krohns Bogtrykkeri, København)
1962 Senere udgave: Niels Holgersens vidunderlige rejse Fortalt i billeder af Hans Malmberg. Teksten red. af Tage og Kathrine Aurell. Overs. fra svensk af Anine Rud
1968 Senere udgave: Niels Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige. Overs. af Ida Falbe-Hansen. Med pennetegninger af Oscar Bojesen. 3. udg. revideret efter den svenske originaltekst af Birgit Steenstrup. ♦ Gyldendal, 1968. 495 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden og Tredie Del har fortsat paginering. 2. Del udkom samtidig i Sverige, Danmark og Norge 18-12-1907, 3. Del udkom 18-3-1908.
 note til oversat titel Første Del, Andet Oplag, 1908.
 note til oversat titel Titelbladet til første del staver titlen: Lille Niels Holgerseus vidunderlige Reise med Vildgæssene.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Hejmdal 8-12-1906, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Kolding Folkeblad 8-12-1906, side 1 [Anmeldelse, signeret: -n] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Roskilde Dagblad 9-12-1906, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Frederiksborg Amts Avis 11-12-1906, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bornholms Tidende 11-12-1906, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 30-1-1907, side 5 (Tillæg til "Nationaltidende" og "Dagbladet") [Anmeldelse, signeret: K.L.] Link til ekstern webside Mediestream
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Børnebog anonym [Heilmann, Gerhard]: Onkel Vilhelms Historier om Dyr. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Gyldendal, 1908. 128 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1908, børnebog)
Detaljer
1925 Senere udgave: Kifàru og andre Jagtskildringer fra Østafrika. M. 38 Tegninger af Forfatteren. 2. Opl. [ie: 2. Udgave]. ♦ Gyldendal, 1925. 128 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 81 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 84, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 21-11-1908, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (omslag) Dodt, Beatus: Fortællinger (1909-10, roman)
Detaljer
af Beatus Dodt (1817-1901)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i 25 (planlagt 20) hæfter a 48 sider, 1909-10 (Annonceret som: Udvalgte Fortællinger).
 anmeldelse Berlingske Tidende 30-9-1909, aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stiftstidende 6-10-1909, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 28-7-1910, side 2 [Anmeldelse af Fr. Gredsted, signeret: F.G.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 129 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 137, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
kollaps Indhold

[1] Dodt, Beatus: Rideknægten. Livsbilleder fra det nordlige Sjælland. 5. gennemsete Udg. ♦ Lybecker, 1910. 284 sider (1910, roman)
af Beatus Dodt (1817-1901)
1859 1. udgave: Rideknægten. Livsbilleder fra det nordlige Sjælland. ♦ Kbh., Fr. Wøldikes Forlag, 1859. 374 sider

[2] Dodt, Beatus: Holger Fris. Fortælling fra Frederik den Sjettes Tid. 2. Udg. ♦ Lybecker, 1910. 208 sider (1910, roman)
af Beatus Dodt (1817-1901)
1875 1. udgave: Holger Friis. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. 303 sider

[3] Dodt, Beatus: Niels Sparre. Skildringer fra Frederik den Femtes Tid. 4. Udg. ♦ Lybecker, 1910. 130 sider (1910, roman)
af Beatus Dodt (1817-1901)
1866 1. udgave: Niels Sparre. Erindringer fra Frederik den Vs Tid. Af Beatus Dodt. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Kemp, 1866. 215 sider

[4] Dodt, Beatus: Brylluppet i Sjørød. Fortælling fra Christian den Fjerdes Tid. 2. Udg. ♦ Lybecker, 1910. 196 sider (1910, roman)
af Beatus Dodt (1817-1901)
1866 1. udgave: Bryllupet i Sjørød. Fortælling fra Christian den Fjerdes Tid. ♦ Jordan, 1865

[5] Dodt, Beatus: Udvalgte Fortællinger. ♦ 187 sider, 1910. (1910, novelle(r))
af Beatus Dodt (1817-1901)

[5a] Dodt, Beatus: Kroningen (1910, novelle(r))
af Beatus Dodt (1817-1901)
1865 i: Udvalgte Fortællinger [1b] 1. udgave: Kroningen

[5b] Dodt, Beatus: Farbroder (1910, novelle(r))
af Beatus Dodt (1817-1901)
1868 i: Udvalgte Fortællinger [2b] 1. udgave: Farbroder

[5c] Dodt, Beatus: Præstegaarden i Darum (1910, novelle(r))
af Beatus Dodt (1817-1901)
1865 i: Udvalgte Fortællinger [1g] 1. udgave: Præstegaarden i Darum

[5d] Dodt, Beatus: Det lukkede Hus (1910, novelle(r))
af Beatus Dodt (1817-1901)
1865 i: Udvalgte Fortællinger [1e] 1. udgave: Det lukkede Huus

[5e] Dodt, Beatus: Fregatten (1910, novelle(r))
af Beatus Dodt (1817-1901)
1868 i: Udvalgte Fortællinger [2j] 1. udgave: Fregatten
 Billede (omslag) Hørlyk, Lucie: Den gamle Plantage. Fortælling fra Dansk Vestindien. Med Omslagstegning af Gerhard Heilmann. ♦ København, Det Schønbergske Forlag - Ernst Bierberg & Michael H. Jensen, 1909. 260 sider (1909, roman) 👓
Detaljer
af Lucie Hørlyk (1870-1912)
1913 Senere udgave: Den gamle Plantage. Fortælling fra Dansk Vestindien. ♦ Schønberg, 1913. 207 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 er forfatteren fejlagtigt anført som: Hørlyck, Lucie.
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 1ste Tusind.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side [136], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 1-2 (April-Maj), side 25 [Anmeldelse af Johannes Grønborg].
 Billede (illustrationer) anonym: Sinbad den Søfarendes vidunderlige Oplevelser, paa hans syv Rejser i de indiske Farvande. (Paa Dansk ved Alexander Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1910. 92 sider, illustreret (kvartformat) (1910, børnebog)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Billede (illustrationer) anonym: Mikkel Ræv. Historien om hans Snuhed og List etc. (Efter Udg. af 1498 fortalt af Alex. Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1911. 92 sider (kvartformat) (1911, børnebog)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Morsø Folkeblad 13-12-1911, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 161 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog (omslag) Cooper, James Fenimore: Den sidste Mohikaner. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (Omsl. tegn. af Gerh. Heilmann). ♦ Lybecker, 1912. 328 sider (1912, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
1827-28 1. udgave: Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. ♦ 1827-28. Deel 1-4, x + 180 + 172 + 194 + 181 sider
 Bog Heilmann, Gerhard: Kifàru og andre Jagtskildringer fra Østafrika. M. 38 Tegninger af Forfatteren. 2. Opl. [ie: 2. Udgave]. ♦ Gyldendal, 1925. 128 sider. Pris: kr. 2,75 (1925, novelle(r))
Detaljer
1908 1. udgave: Onkel Vilhelms Historier om Dyr. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Gyldendal, 1908. 128 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden