Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Anna Erslev (1862-1919)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Børnebog Borch, Anna: Smaafortællinger for Børn. ♦ Høst, 1884 (1884, børnebog)
 Dramatik Borch, Anna: Hvorfor? Holbergsk Studie i en Act. ♦ Pio, 1888. 72 sider, illustreret [af H.P. Hansen], med fasc. i tekst (1888, dramatik)
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
andet: Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Med et tillæg: Melodramatiske Forestillinger til Ludvig Holbergs Minde.
 note til titel Opført på Aarhus Teater.
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 11-12-1888, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Borch, Anna: Stille Kampe. Historier af Anna Borch. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1888. 149 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1888, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [5]: Forord.
 note til titel Side [7]: Indhold.
 note til titel Uddrag af Forordet: Efterfølgende Smaahistorier, undtaget de to sidste, støtter sig paa virkelige Tildragelser ...
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 11-12-1888, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s009] Borch, Anna: Løvetæmmeren. Side [9]-38 (1888, novelle(r))
[s039] Borch, Anna: Det første Bal. Side [39]-50 (1888, novelle(r))
[s051] Borch, Anna: Til Amerika! Side [51]-70 (1888, novelle(r))
[s071] Borch, Anna: Knud Persen og hans Hus. Side [71]-94 (1888, novelle(r))
[s095] Borch, Anna: Bob og Semire. Side [95]-109 (1888, novelle(r))
Skotske Fortællinger. Side [110]-49
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af forordet: Med Hensyn til Fortællingerne i "skotsk Stil" er det mærkelige Træk om Truget taget fra Walter Scotts "Bedstefaders Fortællinger"; til Grund for den sidste ligger et Sagn fra Adelersborg.
 note til titel På engelsk udgav Walter Scott om Skotlands historie: Tales of a Grandfather. Being stories taken from Scottish history, 1828-30, på dansk udgivet som: Bedstefaders Fortællinger, oversat af L. Moltke, bind 1-3, 1860-61.

[s110 [b]] Borch, Anna: Alice Farquarson. Side [110]-31 (1888, novelle(r))
[s132] Borch, Anna: Den lille Lady fra Rossshire. Side [132]-49 (1888, novelle(r))
 Bog (oversætter) Malot, Hector: Frændeløs. Fortælling for Børn. Bearbejdet af Anna Borch. Med Illustration af Knud Gamborg. ♦ Kbh., Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. 123 sider, illustreret (1889, børnebog) EMP4389
Detaljer
af Hector Malot (1830-1907, sprog: fransk)
illustrationer af Knud Gamborg (1828-1900)
1879 1. udgave: Uden Familie. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1879. 1-2 Del, 259 + 359 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret A.B.].
 note til oversat titel Bogen er stærkt forkortet.
 Dramatik Erslev, Anna: Kong Valdemar. Lyrisk Folkedrama med en Afhandling om dansk-historiske Skuespil. ♦ Schubothe, 1890. [Bind 1-2], [4] + 118 + [2] + 139 + [3] sider (1890, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med to titelblade hver del særskilt pagineret.
 note til titel Udgivet med forfatterens navn og pseudonym, Anna Borch, på titelbladet.
 Børnebog Erslev, Anna: Kongens Kjøbenhavn. I Billeder og Vers for Børn. Illustreret af R. Christiansen. ♦ Alfr. Jacobsen, 1893. 32 sider, illustreret (1893, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1893.
 Bog Erslev, Anna: Gamle Historier. Tidsbilleder. ♦ N.M. Kjærs Forlag, 1895. [2] + 152 + [4] sider, med titelbillede (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel retsoplaget overgik til Madsen-Lind.
 anmeldelse Dagbladet 17-12-1895, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 23-12-1895, Aften [Anmeldelse, signeret: x.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Erslev, Anna: Hvorledes Fru Genete fandt Lykken (1895, novelle(r))
[b] Erslev, Anna: Gundellille (1895, novelle(r))
[c] Erslev, Anna: En Præstehistorie (1895, novelle(r))
[d] Erslev, Anna: Lænket (1895, novelle(r))
[e] Erslev, Anna: Gamle Jona (1895, novelle(r))
[f] Erslev, Anna: Alice (1895, novelle(r))
[g] Erslev, Anna: Under Æbletræet (1895, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Gennembrudsnoveller af danske kvindelige forfattere 1870-1900. Ved Pil Dahlerup, 1984.

[h] Erslev, Anna: Den lille Lady (1895, novelle(r))
[i] Erslev, Anna: Dømt (1895, novelle(r))
 Bog (oversætter) anonym [Reid, Mayne]: Den gule Ulv. Indianerhistorie efter engelsk af A. Erslev. Med 40 Tegninger af J. R. Steenstrup. ♦ Hagerup, 1898. (1898, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Børnenes Bogsamling, 6
Detaljer
af Thomas Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
1905 Senere udgave: Den gule Ulv. En Indianerhistorie. Efter Mayne Reid. M. 39 Tegninger af J. Resen Steenstrup. 2. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 192 sider. Pris: kr. 0,60
1914 Senere udgave: Den gule Ulv
1934 Senere udgave: Den gule Ulv
1944 Senere udgave: Den gule Ulv. En Indianerhistorie. Ved Anna Erslev. (Udg. af A/S Kammeraten. Danske Børns Blad). ♦ [ikke i boghandlen], 1944. 118 sider, illustreret
1944 Senere udgave: Den gule Ulv. Ved Anna Erslev. Med Tegninger af J. Resen Steenstrup. ♦ Erichsen, 1944. 128 sider, illustreret. Pris: kr. 2,10
1958 [Uddrag] Senere udgave: Gule Ulv på krigsstien. Ill. af Ole Byskov. Bearbejdet uddrag af "Den gule ulv"
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 6 hæfter.
 note om oplag 2. Oplag, 1905.
 Tekster Erslev, Anna: Skiftende Emner. Fortællinger og Vers for den modnere Ungdom. ♦ Erslev, 1899. 148 + [2] sider (1899, tekster)
 Tekster Erslev, Anna: Sommerferie (1899, tekster)
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Kaptajn Grants Børn. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 45 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ H. Hagerups Forlag, 1900. 466 sider, illustreret (1900, roman) EMP4800
serietitel: Børnenes Bogsamling, 11
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. [2] 530 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 15 Hæfter.
 note om oplag 2. Oplag, Chr. Erichsen, 1905. Pris: 2,10.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Børnebog Erslev, Anna: Børnenes Huskebog. ♦ M. Truelsen, 1901. 56 sider. Pris: kr. 0,50 (1901, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også en dukkekomedie.
 anmeldelse Ringsted Folketidende 19-11-1901, side 2 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Erslev, Anna: Lehnsmandens Hus. Et Skuespil fra Reformationstiden. ♦ Høst, 1901. 96 sider. Pris: kr. 2,00 (1901, dramatik)
 Bog (oversætter) : Paa Krigsstien. En Indianerhistorie. Efter Mayne Reid ved A. Erslev og M. Garde. Med Original-Illustr. ♦ E. Jespersen, 1901. 76 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkested: Aarhus) (1901, børnebog)
serietitel: Børnenes Bibliotek, 5
Detaljer
af Thomas Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
oversat af Magda Garde
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Avis 16-12-1901, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Malot, Hector: Frændeløs. Paa dansk ved A. Erslev. M. 32 Tegn. af P. Steffensen. ♦ (Hagerup), 1902. 312 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 16
Detaljer
af Hector Malot (1830-1907, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Uden Familie. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1879. 1-2 Del, 259 + 359 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1911.
 Børnebog Frølich, Lorens, og Anna Erslev: Lækkermundenes Land. Tegninger for Børn og Vers af Anna Erslev. ♦ Gyldendal, 1902. 72 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00 (1902, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Avis 19-12-1902, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Erslev, Anna: Bette Jens i København. og andre Børnefortællinger. Med Illustrationer af Chr. Bang. ♦ Hagerup, 1903. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1903, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Christian Bang (1868-1950)
kollaps Noter
 anmeldelse Nordjyllands Arbejderblad 26-11-1903, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Viborg Stifts-Tidende 28-11-1903, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Erslev, Anna: En rigtig Tyveknægt (1903, børnebog)
[b] Erslev, Anna: Artur og Cæci (1903, børnebog)
[c] Erslev, Anna: Bette Jens i København (1903, børnebog)
 Afsnit i bog (redigeret, 1906-) tidsskrift: Børnebladet. Udgivet og redig. af Chr. Erichsen (senere tillige af Anna Erslev). ♦ Chr. Erichsens Forlag, 1904-16. 1.-13. Aarg. (kvartformat) (1904-16, periodicum)
Detaljer
redigeret af Chr. Erichsen (1867-1935)
1917-33 Samhørende, fortsættes af (2. del): Børnenes Ugeblad. (Mit Blad). Udg. af Chr. Erichsen. Redakt. Chr. Erichsen og Anna Erslev (senere Chr. Erichsen). ♦ Chr. Erichsen, 1917-33. (kvartformat)
1914-16 Senere udgave: Børnenes Ven. (Særtryk af Børnebladet). Redig. af Chr. Erichsen og Anna Erslev. ♦ Chr. Erichsen, 1914-16. 1.-3. Aarg. (kvartformat)
kollaps Noter
 note til titel Fortsættes som: Børnenes Ugeblad (Mit Blad).
 Børnebog Erslev, Anna: Børnenes Føljeton. (Særtr. af "København"s Søndagsnumer). ♦ ["København"] [ikke i boghandlen], 1904-12. 230 sider, illustreret (1904-12, børnebog)
del af: København
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel V-VIII, 1909-12.
 Afsnit i bog (redigeret, -1918) årbog: Julebog for Børn. Udg. af A. Erslev og L. Kieler. M. Bill. af nord. Kunstnere. ♦ Hagerup, 1904-20. (1904-20, børnebog)
Detaljer
(-1917) redigeret af Laura Kieler (1849-1932)
(1919) redigeret af Jenny Erslev
(1919) redigeret af Ellen Smyth-Hansen (f. 1882)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 77 [Anmeldelse af 1908-udgaven].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 205, [1911-udgaven] Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen [Aargang] 1904-10.
 Bog (oversætter) Backer, S. W.: Det skibbrudne Barn. Paa Dansk ved A. Erslev. Med 41 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 374 sider. Pris: kr. 1,00 (1904, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 19
Detaljer
af Samuel White Baker (1821-1893, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1871 1. udgave: Det skibbrudne Barn eller Ned Greys Hændelser. En Fortælling for Ungdommen. Overs. efter Originalens tredie Oplag. ♦ 1871. 319 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter fra oktober 1903.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under: Backer, S.W.
 Børnebog Erslev, Anna: De stjaalne Børn. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1904. 92 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1904, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 10
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog (oversætter) Wood, M.: Skolekammerater. Fortælling for Børn, efter M. Wood ved Anna Erslev. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Børnenes Bogsamling, 20) (1904, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 20
Detaljer
af M. Wood (sprog: ukendt)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1921 Senere udgave: Skolekammerater. Fortælling for Børn, efter M. Wood ved Anna Erslev, Tegninger af Poul Steffensen. 2. Oplag. ♦ Kbh., 1921. 212 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling, 20)
 Bog (oversætter) Erslev, Anna: Den gule Ulv. En Indianerhistorie. Efter Mayne Reid. M. 39 Tegninger af J. Resen Steenstrup. 2. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 192 sider. Pris: kr. 0,60 (1905, børnebog)
Detaljer
af Thomas Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
1898 1. udgave: Den gule Ulv. Indianerhistorie efter engelsk af A. Erslev. Med 40 Tegninger af J. R. Steenstrup. ♦ Hagerup, 1898.
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1910. 160 sider.
 note om oplag 7. Oplag, 1918. 128 sider.
 note om oplag 8. Oplag, 1921.
 note om oplag 9. Oplag, 1924. 124 sider.
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved A. Erslev. Med 39 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20 (1905, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 21
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Børnebog Erslev, Anna: For Tullemor og Bassemand. Muntre Smaahistorier for Børn. ♦ E. Langhoff, 1906. 72 sider. Pris: kr. 0,75 (1906, børnebog)
 Børnebog Erslev, Anna og Elise Lundberg: Mine Julegaver. 68 Vejledninger til lette Haandarbejder. M. 60 Bill. og Mønstre. ♦ E. Langhoff, 1906. 48 sider. Pris: kr. 0,75 (1906, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
 Børnebog Erslev, Anna: Ørneklippen. En Fortælling fra Røverriddernes Tid efter C. Younge [ie: Yonge]. ♦ Hagerup, 1906. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1906, børnebog)
Detaljer
af Charlotte Mary Yonge (1823-1901, sprog: engelsk)
1907 Samhørende, fortsættes af (2. del): Den unge Friherre. Fortsættelse af "Ørenklippen". Efter C. Younge [ie: Yonge]. M. Billeder. ♦ Hagerup, 1907. 194 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Med billeder fra Middelalderens og Renæssancens Kunst.
 Børnebog Erslev, Anna: Den unge Friherre. Fortsættelse af "Ørenklippen". Efter C. Younge [ie: Yonge]. M. Billeder. ♦ Hagerup, 1907. 194 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1907, børnebog)
Detaljer
af Charlotte Mary Yonge (1823-1901, sprog: engelsk)
1906 Samhørende, 2. del af: Ørneklippen. En Fortælling fra Røverriddernes Tid efter C. Younge [ie: Yonge]. ♦ Hagerup, 1906. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
 Børnebog Erslev, Anna: Ravdykkeren. En Historie fra Lithauen. Fortalt efter V. Schultz. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1907. 88 sider, illustreret. Pris: kr. 0,85 (1907, børnebog) 👓
originaltitel: ?
del af: Børnebladet
Detaljer
baseret på værk af Veronika Lühe (f. 1872, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1924 Senere udgave: Ravdykkeren. Em Historie fra Lithauen. Fortalt efter V. Schultz. M. Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 76 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Ravdykkeren ved Anna Erslev. Med 10 Tegninger af Poul Steffensen.
 note til titel Tidligere udgivet som tillæg til: Børnebladet, 1907.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 note om oplag 2. Oplag, 1908.
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 76 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Vestjyllands Social-Demokrat (Esbjerg) 6-11-1908, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ringsted Folketidende 17-11-1908, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 21-11-1908, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Russel, Clark: Paa det vildene Hav. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 31 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 236 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 30
Detaljer
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1892 1. udgave: Min danske Brud. Roman. Med Forfatterens Autorisation overs. af C.L. With. ♦ Schubothe, 1892. xii + 532 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 9-2-1909, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side 38 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Børnebog Erslev, Anna: Arving til Borg og Fæste og andre Fortællinger. M. Illustr. af P. Steffensen. ♦ Hagerup, 1909. 80 sider, illustreret (1909, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 109 [Anmeldelse af Jens Bjerre].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Artikel (forord) Ring, Barbra: By-Petra og Land-Petra. For danske Børn ved Kristian Didriksen. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1909. 2 blade + 96 sider (1909, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af Barbra Ring (1870-1955, sprog: norsk)
oversat af Kristian Didriksen, f 1875 (f. 1875)
1919 Senere udgave: By-Petra og Land-Petra. For danske Børn ved Kristian Didriksen. 2. omarbejdede Udg. ♦ Kbh., Aschehoug, 1919. 104 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 112 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Østsjællands Folkeblad 14-12-1909, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.N.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 39 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 300 sider, illustreret (1910, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog (oversætter) Walden, Edmund: Falkevinge. En Fortælling fra Urskoven ved Anna Erslev og W. Henck. M. 20 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 288 sider, illustreret (1911, børnebog)
Detaljer
af Franz Treller (1839-1908, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1899 1. udgave: Miamistammens Konge. ♦ Aarhus, 1899. 151 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Falkevinge er oversættelsen af navnet på den unge indianer, Nikunt[h]as, der bliver miamiernes konge. Nyudgivelser af bogen på tysk, 2010, har fået titlen: Nikunthas, König der Miami.
 note om oplag 2. Oplag, 1911. 288 sider.
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Czarens Kurér. Paa Dansk ved Anna Erslev. Tegn. af Axel Mathiesen. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 246 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling. 32. Bd.) (1911, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 32
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1877 1. udgave: Czarens Kurér. Rejseeventyr fra Moskou til Irkutsk. [Overs. af Rich. Kaufmann]. ♦ 1877. 427 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog (oversætter) Backer, S. W.: Det skibbrudne Barn. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 39 Tegn. af Poul Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 308 sider, illustreret (1912, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 19
Detaljer
af Samuel White Baker (1821-1893, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1871 1. udgave: Det skibbrudne Barn eller Ned Greys Hændelser. En Fortælling for Ungdommen. Overs. efter Originalens tredie Oplag. ♦ 1871. 319 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under: Backer, S.W.
 Bog (oversætter) Treller, Frantz: Aimaraernes Fange. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. M. 21 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 270 sider, illustreret (1912, børnebog)
originaltitel: Der Gefangene der Aimaràs
serietitel: Børnenes Bogsamling, 34
Detaljer
af Franz Treller (1839-1908, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1922 Senere udgave: Aimaraernes Fange. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. M. 21 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 224 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På tysk oprindelig trykt i: Der Gute Kamerad. Illustrierte Knaben-Zeitung, XVII. Jahrgang, 1902-03, Heft 26-51. Udgivet i bogform 1904.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside www.karl-may-gesellschaft.de
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Kaptajn Grants Børn. Ved Anna Erslev. Illustr. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 384 sider, illustreret (1912, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. [2] 530 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også i Pragt-Udgave, 1910.
 Børnebog Erslev, Anna: I Automobil o. a. Historier og andre Historier (1913, børnebog)
 Bog (oversætter) Wörishöfer, S.: I Kamp for Friheden. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. Med 15 Tegninger af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1913. 292 sider, illustreret (1913, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Børnenes Bogsamling, 38
Detaljer
af Sophie Wörishöffer (1838-1890, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1924 Senere udgave: I Kamp for Friheden. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. 2. Opl. M. 16 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 208 sider, illustreret
 Bog (redigeret) tidsskrift: Børnenes Ven. (Særtryk af Børnebladet). Redig. af Chr. Erichsen og Anna Erslev. ♦ Chr. Erichsen, 1914-16. 1.-3. Aarg. (kvartformat) (1914-16, periodicum)
Detaljer
redigeret af Chr. Erichsen (1867-1935)
1904-16 1. udgave: Børnebladet. Udgivet og redig. af Chr. Erichsen (senere tillige af Anna Erslev). ♦ Chr. Erichsens Forlag, 1904-16. 1.-13. Aarg. (kvartformat)
 Børnebog Erslev, Anna: Herredsfogedens Gæster. Fortælling for Børn. M. Illustr. ♦ 1914. 108 sider, illustreret (1914, børnebog)
Detaljer
1919 Senere udgave: Herredsfogedens Gæster. Fortælling for Børn. M. 6 Tegn. af Poul Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 88 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Tillæg til "Børnebladet".
 Dramatik Erslev, Anna og Emilie Bech: Komediebogen. For Ungdommen. ♦ Hagerup, 1915. [Bind] I-III, 72 + 80 + 64 sider (1915, dramatik)
Detaljer
af Emilie Bech
kollaps Noter
 note til titel [Bind] III har undertitlen: For Børn.
 Bog (oversætter) Zwilgmeyer, Dikken: Lille Jan Bluhme. Paa Dansk ved Anna Erslev og Ejner Lund. ♦ Aschehoug, [1915]. 80 sider (1915, børnebog)
originaltitel: Lille Jan Bluhme, 1903
Detaljer
af Dikken Zwilgmeyer (1859-1914, sprog: norsk)
oversat af Elise Lundberg (1854-1930)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Børnenes Ugeblad. (Mit Blad). Udg. af Chr. Erichsen. Redakt. Chr. Erichsen og Anna Erslev (senere Chr. Erichsen). ♦ Chr. Erichsen, 1917-33. (kvartformat) (1917-33, periodicum)
Detaljer
redigeret af Chr. Erichsen (1867-1935)
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
1904-16 Samhørende, 2. del af: Børnebladet. Udgivet og redig. af Chr. Erichsen (senere tillige af Anna Erslev). ♦ Chr. Erichsens Forlag, 1904-16. 1.-13. Aarg. (kvartformat)
 Bog (oversætter) Montgomery, L. M.: Anna fra Grønnebrink. Ved Anna Erslev og Dagmar Gade. Efter Originalens 40. Opl. ♦ Aschehoug, 1918. 200 sider (1918, børnebog)
originaltitel: Anne of Green Gables, 1908
Detaljer
af Lucy Maud Montgomery (1874-1942, sprog: engelsk)
oversat af Dagmar Gade (1863-1952)
1919 Samhørende, fortsættes af (2. del): Anna som Voksen. Ved Jenny Erslev og Dagmar Gade. ♦ Aschehoug, 1919. 192 sider
1920 Samhørende, fortsættes af (3. del): Anne paa college. Overs. av Elise Horn. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1920. 176 sider
1921 Samhørende, fortsættes af (4. del): Annes drømmehjem. Overs. av Elise Horn. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1921. 192 sider
kollaps Noter
 url Serien filmatiseret som TV-serie 1987. Artikel om serien på: Link til ekstern webside Wikipedia
 anmeldelse København 1-1-1919, side 6 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Malot, Hector: Frændeløs. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 32 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 224 sider (1918, børnebog)
Detaljer
af Hector Malot (1830-1907, sprog: fransk)
1879 1. udgave: Uden Familie. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1879. 1-2 Del, 259 + 359 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1919.
 note om oplag 5. Oplag, 1922.
 Artikel (forord) Lundberg, Elise: Gode Kammerater og andre Fortællinger for Børn. Af Elise Lundberg (Ejner Lund). Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1918. 80 sider, illustreret (1918, børnebog) 👓
Detaljer
af Elise Lundberg (1854-1930)
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Forord [Signeret: Anna Erslev].
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 17-12-1918, side 5 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Silkleborg Avis 17-12-1918, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Korsør Avis 23-12-1918, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s003] Lundberg, Elise: Gode Kammerater. (Tegninger af J. Resen Steenstrup). Side [3]-11 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)

[s012] Lundberg, Elise: Da Søren var hos Kongen. (Tegning af R. Christianse). Side [12]-21 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)

[s022] Lundberg, Elise: En Nøddetur. (Tegning af Ingeborg Hyldahl). Side [22]-29 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
illustrationer af Ingeborg Hyldahl (1880-1955)

[s030] Lundberg, Elise: To Venner. Side [30]-38 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)

[s039] Lundberg, Elise: Stakkels Pussi. (Tegninger af J. Resen Steenstrup). Side [38]-46 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)

[s047] Lundberg, Elise: Karens Idé. Side [47]-51 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)

[s052] Lundberg, Elise: Den ny Dreng. (Tegning af J. Resen Steenstrup). Side [52]-57 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)

[s058] Lundberg, Elise: Ved Færgestedet. Side [58]-64 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)

[s065] Lundberg, Elise: Julens Bambino. Side [65]-71 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)

[s072] Lundberg, Elise: Jægermesterens Julepakke. (Tegninger af Poul Steffensen). Side [72]-80 (1918, børnebog)
af Elise Lundberg (1854-1930)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
 Bog (oversætter) Malot, Hector: Frændeløs. Fortælling for Børn. (Ny Udgave efter Anna Borchs Bearbejdelse). ♦ Gyldendal, 1919. 160 sider (1919, børnebog)
Detaljer
af Hector Malot (1830-1907, sprog: fransk)
1879 1. udgave: Uden Familie. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1879. 1-2 Del, 259 + 359 sider
 Bog Erslev, Anna: Herredsfogedens Gæster. Fortælling for Børn. M. 6 Tegn. af Poul Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 88 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1914 1. udgave: Herredsfogedens Gæster. Fortælling for Børn. M. Illustr. ♦ 1914. 108 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1924.
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Kaptajn Grants Børn. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 45 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 312 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Chr. Erichsens Børnebøger
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. [2] 530 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 260 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog (oversætter) Baker, Samuel W.: Det skibbrudne Barn. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 38 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 264 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
af Samuel White Baker (1821-1893, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1871 1. udgave: Det skibbrudne Barn eller Ned Greys Hændelser. En Fortælling for Ungdommen. Overs. efter Originalens tredie Oplag. ♦ 1871. 319 sider
 Bog (oversætter) Russell, Clark: Paa det vildene Hav. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 31 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1920. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1920, børnebog)
Detaljer
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1892 1. udgave: Min danske Brud. Roman. Med Forfatterens Autorisation overs. af C.L. With. ♦ Schubothe, 1892. xii + 532 sider
 Bog (oversætter) Walden, Edmund: Falkevinge. En Fortælling fra Urskoven ved Anna Erslev og W. Henck. M. 20 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 248 sider, illustreret (1921, børnebog)
Detaljer
af Franz Treller (1839-1908, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1899 1. udgave: Miamistammens Konge. ♦ Aarhus, 1899. 151 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Wood, M.: Skolekammerater. Fortælling for Børn, efter M. Wood ved Anna Erslev, Tegninger af Poul Steffensen. 2. Oplag. ♦ Kbh., 1921. 212 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling, 20) (1921, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 20
Detaljer
af M. Wood (sprog: ukendt)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1904 1. udgave: Skolekammerater. Fortælling for Børn, efter M. Wood ved Anna Erslev. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Børnenes Bogsamling, 20)
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Zarens Kurér. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 21 Tegn. af Axel Mathiesen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 208 sider, illustreret (1921, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1877 1. udgave: Czarens Kurér. Rejseeventyr fra Moskou til Irkutsk. [Overs. af Rich. Kaufmann]. ♦ 1877. 427 sider
 Bog (oversætter) Treller, Frantz: Aimaraernes Fange. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. M. 21 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 224 sider, illustreret (1922, børnebog)
Detaljer
af Franz Treller (1839-1908, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
1912 1. udgave: Aimaraernes Fange. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. M. 21 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 270 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 35 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1922, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Berlin].
 Børnebog antologi: Dyrebogen. En Samling Dyrefortællinger. Med Tegn. af Oluf Nielsen og Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1923. 160 sider, 10 tavler (1923, børnebog)
Detaljer
af Anonym
af Anna Baadsgaard (1865-1954)
illustrationer af Oluf Nielsen
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 247 [Anmeldelse, signeret P.S.].
 Bog (oversætter) Baker, Samuel W.: Det skibbrudne Barn. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 38 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1923. 256 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
af Samuel White Baker (1821-1893, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1871 1. udgave: Det skibbrudne Barn eller Ned Greys Hændelser. En Fortælling for Ungdommen. Overs. efter Originalens tredie Oplag. ♦ 1871. 319 sider
 Bog (oversætter) Wörishöfer, S.: I Kamp for Friheden. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. 2. Opl. M. 16 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 208 sider, illustreret (1924, børnebog)
Detaljer
af Sophie Wörishöffer (1838-1890, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1913 1. udgave: I Kamp for Friheden. Paa Dansk ved Anna Erslev og W. Henck. Med 15 Tegninger af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1913. 292 sider, illustreret
 Bog Erslev, Anna: Ravdykkeren. Em Historie fra Lithauen. Fortalt efter V. Schultz. M. Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 76 sider, illustreret (1924, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af Veronika Lühe (f. 1872, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1907 1. udgave: Ravdykkeren. En Historie fra Lithauen. Fortalt efter V. Schultz. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1907. 88 sider, illustreret. Pris: kr. 0,85
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 31 [Anmeldelse, signeret: L.K.].
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Kaptajn Grants Børn. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 41 Tegn. af Poul Steffensen. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 308 sider, illustreret (1924, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. [2] 530 sider
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Kaptajn Grants Børn. Paa Dansk ved Anna Erslev. 7. Opl. Pragtudgave. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 336 sider, illustreret (1924, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. [2] 530 sider
 Bog (oversætter) Russell, Clark: Paa det vildene Hav. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 30 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 180 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1925, børnebog)
Detaljer
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1892 1. udgave: Min danske Brud. Roman. Med Forfatterens Autorisation overs. af C.L. With. ♦ Schubothe, 1892. xii + 532 sider
 Børnebog Erslev, Anna: Smugfiskerens Søn. Fortalt efter V. Schultz. M. 6 Tegn. af J. Nørretranders. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1925, børnebog)
del af: København
Detaljer
baseret på værk af Veronika Lühe (f. 1872, sprog: tysk)
illustrationer i periodicum: Anonym
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
kollaps Noter
 note om føljeton Børnenes Føljeton (hver søndag) i København fra 7-8-1904 til 19-2-1905 i 28 afsnit, illustreret. Fra og med afsnit 7 (18-9-1904) er efter titlen anført: Ved Anna Erslev. I de tidligere afsnit er hendes navn anført som: Børnenes Føljeton. Ved Anna Erslev. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 anmeldelse Bogens Verden, 1925, 7. Aarg., side 150 [Anmeldelse, signeret I.S.].
 Børnebog Erslev, Anna: Kongens Fange. En Historie fra Ludvig den XIs Tid. Med 12 Tegninger af K. Hansen Reistrup o. fl. ♦ Chr. Erichsen, 1926. 76 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1926, børnebog)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
illustrationer af pt. ukendt
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside WeirdSpace Digital Library
 anmeldelse Bogens Verden, 1926, 8. Aarg., side 196 [Anmeldelse, signeret L.K.].
 Bog (oversætter) Erslev, Anna: Den gule Ulv (1934, børnebog)
Detaljer
af Thomas Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
1898 1. udgave: Den gule Ulv. Indianerhistorie efter engelsk af A. Erslev. Med 40 Tegninger af J. R. Steenstrup. ♦ Hagerup, 1898.
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Kaptajn Grants Børn. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 34 Tegninger af Poul Steffensen. 9. Udg. ♦ Chr. Erichsen, 1934. 336 sider, illustreret (1934, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. [2] 530 sider
 Bog (oversætter) Erslev, Anna og W. Henck: Falkevinge. En Fortælling fra Urskoven. Efter Edmund Walden. Med Tegninger af K. Hansen Reistrup. ♦ Erichsen, 1944. 256 sider, illustreret. Pris: kr. 2,95 (1944, børnebog)
Detaljer
af Franz Treller (1839-1908, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
1899 1. udgave: Miamistammens Konge. ♦ Aarhus, 1899. 151 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Malot, Hector: Frændeløs. På Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1944. 240 sider, illustreret. Pris: kr. 2,95 (1944, børnebog)
Detaljer
af Hector Malot (1830-1907, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Uden Familie. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1879. 1-2 Del, 259 + 359 sider
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Den gule Ulv. En Indianerhistorie. Ved Anna Erslev. (Udg. af A/S Kammeraten. Danske Børns Blad). ♦ [ikke i boghandlen], 1944. 118 sider, illustreret (1944, børnebog)
Detaljer
af Thomas Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1898 1. udgave: Den gule Ulv. Indianerhistorie efter engelsk af A. Erslev. Med 40 Tegninger af J. R. Steenstrup. ♦ Hagerup, 1898.
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Den gule Ulv. Ved Anna Erslev. Med Tegninger af J. Resen Steenstrup. ♦ Erichsen, 1944. 128 sider, illustreret. Pris: kr. 2,10 (1944, børnebog)
Detaljer
af Thomas Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
1898 1. udgave: Den gule Ulv. Indianerhistorie efter engelsk af A. Erslev. Med 40 Tegninger af J. R. Steenstrup. ♦ Hagerup, 1898.
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (8. Opl.). ♦ Erichsen, [1944]. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1944, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog (oversætter) Walden, Edmund: Falkevinge. En Fortælling fra Urskoven efter Edmund Walden. [Overs. og bearbejdet af] Anna Erslev og W. Henck. Med Tegninger af K. Hansen Reistrup. ♦ Erichsen, 1946. 256 sider. Pris: kr. 3,75 (1946, børnebog)
Detaljer
af Franz Treller (1839-1908, sprog: tysk)
oversat af W. Henck
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1899 1. udgave: Miamistammens Konge. ♦ Aarhus, 1899. 151 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (9. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1948, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog (oversætter) Malot, Hector: Frændeløs. På dansk ved Anna Erslev. Med tegninger af Poul Steffensen. (Uforkortet udg. 9. opl.). ♦ Erichsen, 1949. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1949, børnebog)
Detaljer
af Hector Malot (1830-1907, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1879 1. udgave: Uden Familie. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1879. 1-2 Del, 259 + 359 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Erslev, Anna: Da han var ungHolberg Studie i 1 Akt af Anna Borch [ie: Anne Erslev] (premiere 03-12-1900 på Århus Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden