Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Brix (1870-1961)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) Ewald, Johannes: Samlede Skrifter. Efter Trykt og Haandskrifter udg. af Hans Brix og V. Kuhr. Ordbog af H. Juul-Jensen. (Med Understøttelse af Carlsbergfondet udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab). ♦ Gyldendal, 1914-24. [Bind] I-VI, 394 + 378 + 334 + 400 + 388 + 554 sider, illustreret (1914-24, samling)
Detaljer
af Johannes Ewald (1743-1781)
udgiver: Victor Kuhr (1882-1948)
andet: H. Juul-Jensen (1882-1949)
udgiver: Svend Pallis (1894-1972)
udgiver: Niels Møller (1859-1941)
andet: Carl Dumreicher (1879-1965)
andet: R. Paulli (1890-1975)
kollaps Noter
 note til titel Bind IV, udgivet af V. Kuhre og S. Pallis. Bind V og VI, Udg. af Svend Aage Pallis under medvirkning af Niels Møller.
 note til titel Bind VI med bibliografi af Carl Dumreicher og R. Paulli. Med 1 portræt.
 Afsnit i bog (udgiver) Wadskiær, C. F.: Udvalgte danske Vers. Udgivne af Hans Brix og Anker Jensen. ♦ (Gyldendal), 1915. 163 sider (1915, digte)
Detaljer
af C.F. Wadskiær (1713-1779)
udgiver: Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
 note til titel Bibliografi side 154-61.
 anmeldelse Politiken 4-12-1915, side 9 [Anmeldelse, signeret Alter ego].
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Eventyr i Udvalg. Ved Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1918. 400 sider, illustreret (1918, børnebog)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af pt. ukendt
 Bog (forord) Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (M. Indledning af Hans Brix). ♦ Christians-Pressen, 1918. 142 sider, illustreret (1918, digte)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
kollaps Noter
 note til titel Med illustrationer og 2 portrætter.
 note til titel Trykt i 675 nummererede Eksemplarer.
 Artikel (noter) Andersen, H. C.: Eventyr. Ny, kritisk Udgave med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. I.-V. Bind, 411 [1] + 403 [1] + 426 + 422 + 416 sider, illustreret. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1919, novelle(r))
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
noter af Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, side [3]: Forord.
 note til titel Bind 1, side [5]: Indhold.
 note til titel Bind 1, side [385]-[412]: Kommentar.
 note til titel Uddrag af forordet: Denne Udgave af H.C. Andersens Eventyr og Historier følger den Orden, som findes i 2. Udgave af hans Samlede Skrifter ... Teksterne ledsages af Vilhelm Pedersens og Frølichs berømte Billeder ... [Signeret: Udgiverne].
 note til titel Bind 2, side [375]-[403]: Kommentar.
 note til titel Bind 3, side [411]-[26]: Kommentar.
 note til titel Bind 4, side [407]-[21]: Kommentar.
 note til titel Bind 5, side [363]-[78]: Kommentar.
 note til titel Bind 5, side [379]-[415]: Fortaler og Bemærkninger [Af H.C. Andersen til forskellige udgaver af eventyrsamlingerne].
kollaps Indhold

[1s007] Andersen, H. C.: Fyrtøiet. Side 7-[18] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
[1s019] Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus. Side 19-[37] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
[1s038] Andersen, H. C.: Prindsessen paa Ærten. Side 38-[40] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
[1s041] Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster. Side 41-[53] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s045] 1. udgave: Den lille Idas Blomster. Side 45-61
[1s054] Andersen, H. C.: Tommelise. Side 54-[71] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
[1s072] Andersen, H. C.: Den uartige Dreng. Side 72-[75] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s029] 1. udgave: Den uartige Dreng. Side 29-33
[1s076] Andersen, H. C.: Reisekammeraten. Side 76-[106] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s034] 1. udgave: Reisekammeraten. Side 34-76
[1s107] Andersen, H. C.: Den lille Havfrue. Side 107-[41] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1837 indgår i: Eventyr [3s005] 1. udgave: Den lille Havfrue. Side [5]-51
[1s142] Andersen, H. C.: Keiserens nye Klæder. Side 142-[49] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1837 indgår i: Eventyr [3s052] 1. udgave: Keiserens nye Klæder. Side 52-60
[1s150] Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker. Side 150-[95] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s001] 1. udgave: Lykkens Kalosker. Side 1-52
[1s196] Andersen, H. C.: Gaaseurten. Side 196-[202] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s005] 1. udgave: Gaaseuten. Side [5]
[1s203] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat. Side 203-[09] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s014] 1. udgave: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23
[1s210] Andersen, H. C.: De vilde Svaner. Side 210-[36] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s023] 1. udgave: De vilde Svaner. Side 23-58
[1s237] Andersen, H. C.: Paradisets Have. Side 237-[58] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s001] 1. udgave: Paradisets Have. Side [1]-30
[1s259] Andersen, H. C.: Den flyvende Koffert. Side 259-[67] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s031] 1. udgave: Den flyvende Kuffert. Side 31-43
[1s268] Andersen, H. C.: Storkene. Side 268-[75] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53
[1s276] Andersen, H. C.: Metalsvinet. Side 276-92 (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Eventyr og Historier [1s264] 1. udgave: Metalsvinet
[1s293] Andersen, H. C.: Venskabspagten. Side 293-[305] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Eventyr og Historier [1s281] 1. udgave: Venskabs-Pagten
[1s306] Andersen, H. C.: En Rose fra Homers Grav. Side 306-[08] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Eventyr og Historier [1s295] 1. udgave: En Rose fra Homers Grav
[1s309] Andersen, H. C.: Ole Lukøie. Side 309-[30] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s001] 1. udgave: Ole Lukøie. Side [1]-24
Tillæg. Side [331]-[84]
af H.C. Andersen (1805-1875)
[1s333] Andersen, H. C.: Dødningen. Side 333-[54] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1830 indgår i: Digte [s105] 1. udgave: Dødningen. Et fyensk Folke-Eventyr. Side 105-36
[1s355] Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker. Et Eventyr. Side 355-[84] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s001] 1. udgave: Lykkens Kalosker. Side 1-52
[2s007] Andersen, H. C.: Rosen-Alfen. Side 7-[14] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s025] 1. udgave: Rosen-Alfen. Side 25-35
[2s015] Andersen, H. C.: Svinedrengen. Side 15-[23] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
[2s024] Andersen, H. C.: Boghveden. Side 24-[27] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s046] 1. udgave: Boghveden. Side 46-49
[2s028] Andersen, H. C.: Engelen. Side 28-[32] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s01] 1. udgave: Engelen
[2s033] Andersen, H. C.: Nattergalen. Side 33-[48] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s07] 1. udgave: Nattergalen
[2s049] Andersen, H. C.: Kjærestefolkene. Side 49-[53] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s25] 1. udgave: Kjærestefolkene
[2s054] Andersen, H. C.: Den grimme Ælling. Side 54-[69] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
[2s070] Andersen, H. C.: Grantræet. Side 70-[2] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s01] 1. udgave: Grantræet
[2s083] Andersen, H. C.: Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Side 83-[133] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s17] 1. udgave: Sneedronningen
[2s134] Andersen, H. C.: Hyldemoer. Side 134-[45] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 indgår i antologien: Gæa [s204] 1. udgave: Hyldemoer. Af H. C. Andersen. Side [204]-13
[2s146] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Side 146-[51] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1846 indgår i antologien: Gæa [s095] 1. udgave: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98
[2s152] Andersen, H. C.: Klokken. Side 152-[61] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1849 indgår i: Eventyr [s445] 1. udgave: Klokken. Side [445]-52
[2s161] Andersen, H. C.: Bedstemoder. Side 161. (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s025] 1. udgave: Bedstemoder. Side 25-28
[2s165] Andersen, H. C.: Elverhøi. Side 165-[75] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s01] 1. udgave: Elverhøi
[2s176] Andersen, H. C.: De røde Skoe. Side 176-[85] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s15] 1. udgave: De røde Sko
[2s186] Andersen, H. C.: Springfyrene. Side 186-[89] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s27] 1. udgave: Springfyrene
[2s190] Andersen, H. C.: Hyrdinden og Skorsteensfeieren. Side 190-[97] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s33] 1. udgave: Hyrdinden og Skorteensfeieren
[2s198] Andersen, H. C.: Holger Danske. Side 198-[205] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s43] 1. udgave: Holger Danske
[2s206] Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Side 206-[10] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
[2s211] Andersen, H. C.: Et Billede fra Castelsvolden. Side 211-[13] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 [2. del] indgår i antologien: Gæa [s299] 1. udgave: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301
[2s214] Andersen, H. C.: Fra et Vindue i Vartou. Side 214-[16] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 [1. del] indgår i antologien: Gæa [s299] 1. udgave: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301
[2s217] Andersen, H. C.: Den gamle Gadelygte. Side 217-[26] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s01] 1. udgave: Den gamle Gadeløgte
[2s227] Andersen, H. C.: Nabofamilierne. Side 227-[42] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s15] 1. udgave: Nabofamilierne
[2s243] Andersen, H. C.: Lille Tuk. Side 243-50 (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s41] 1. udgave: Lille Tuk
[2s251] Andersen, H. C.: Skyggen. Side 251-[69] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
[2s270] Andersen, H. C.: Det gamle Huus. Side 270-[83] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s07] 1. udgave: Det gamle Huus
[2s284] Andersen, H. C.: Vanddraaben. Side 284-[86] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s23] 1. udgave: Vanddraaben
[2s287] Andersen, H. C.: Den lykkelige Familie. Side 287-[92] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s35] 1. udgave: Den lykkelige Familie
[2s293] Andersen, H. C.: Historien om en Moder. Side 293-[301] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
[2s302] Andersen, H. C.: Flipperne. Side 302-[05] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s55] 1. udgave: Flipperne
[2s306] Andersen, H. C.: Hørren. Side 306-[12] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1849 indgår i: Eventyr [s494] 1. udgave: Hørren. Side [494]-500
[2s313] Andersen, H. C.: Fugl Phønix. Side 313-[15] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s016] 1. udgave: Fugl Phønix. Side 16-18
[2s316] Andersen, H. C.: En Historie. Side 316-[23] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s087] 1. udgave: En Historie. Side 87-94
[2s324] Andersen, H. C.: Den stumme Bog. Side 324-[27] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s115] 1. udgave: Den stumme Bog. Side 115-17
[2s328] Andersen, H. C.: "Der er Forskjel". Side 328-[33] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s093] 1. udgave: "Der er Forskjel"
[2s334] Andersen, H. C.: Den gamle Gravsteen. Side 334-[39] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s109] 1. udgave: Den gamle Gravsteen
[2s340] Andersen, H. C.: Verdens deiligste Rose. Side 340-[44] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s023] 1. udgave: Verdens deiligste Rose. Side 23-28
[2s345] Andersen, H. C.: Aarets Historie. Side 345-[59] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s007] 1. udgave: Aarets Historie
[2s360] Andersen, H. C.: Paa den yderste Dag. Side 360-[66] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s033] 1. udgave: Paa den yderste Dag
[2s367] Andersen, H. C.: Det er ganske vist! Side 367-[71] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s043] 1. udgave: Det er ganske vist!
[2s372] Andersen, H. C.: Svanereden. Side 372-[74] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s049] 1. udgave: Svanereden
[3s007] Andersen, H. C.: Et godt Humeur. Side 7-[13] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s055] 1. udgave: Et godt Humeur
[3s014] Andersen, H. C.: Hjertesorg. Side 14-[17] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s007] 1. udgave: Hjertesorg
[3s018] Andersen, H. C.: Alt paa sin rette Plads! Side 18-[31] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s013] 1. udgave: Alt paa sin rette Plads
[3s032] Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren. Side 32-[37] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
[3s038] Andersen, H. C.: Om Aartusinder. Side 38-[42] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s037] 1. udgave: Om Aartusinder
[3s043] Andersen, H. C.: Under Piletræet. Side 43-[68] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s043] 1. udgave: Under Piletræet
[3s069] Andersen, H. C.: Fem fra en Ærtebælg. Side 69-[75] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s099] 1. udgave: Fem fra en Ærtebælg
[3s076] Andersen, H. C.: Et Blad fra Himlen. Side 76-[81] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s104] 1. udgave: Et Blad fra Himlen
[3s082] Andersen, H. C.: "Hun duede ikke". Side 82-[93] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s146] 1. udgave: "Hun duede ikke"
[3s094] Andersen, H. C.: Den sidste Perle. Side 94-[98] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1880 i: Samlede Skrifter [14s073] 1. udgave: Den sidste Perle. Side 73-75
[3s099] Andersen, H. C.: To Jomfruer. Side 99-[102] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s156] 1. udgave: To Jomfruer
[3s103] Andersen, H. C.: Ved det yderste Hav. Side 103-[06] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1880 i: Samlede Skrifter [14s078] 1. udgave: "Ved det yderste Hav". Side 78-79
[3s107] Andersen, H. C.: Pengegrisen. Side 107-[10] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1880 i: Samlede Skrifter [14s080] 1. udgave: Pengegrisen. Side 80-82
[3s111] Andersen, H. C.: Ib og lille Christine. Side 111-[29] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s123] 1. udgave: Ib og lille Christine
[3s130] Andersen, H. C.: Klods-Hans. Side 130-[36] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
[3s137] Andersen, H. C.: "Ærens Tornevei". Side 137-[43] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [25s133] 1. udgave: "Ærens Tornevei". Side 133-37
[3s144] Andersen, H. C.: Jødepigen. Side 144-[51] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [26s072] 1. udgave: Jødepigen. Side 72-77
[3s152] Andersen, H. C.: Flaskehalsen. Side 152-[66] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s021] 1. udgave: Flaskehalsen. Side [21]-35
[3s167] Andersen, H. C.: De Vises Steen. Side 167-[91] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s033] 1. udgave: De Vises Steen
[3s192] Andersen, H. C.: Suppe paa en Pølsepind. Side 192-[216] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Suppe paa en Pølsepind. Side [1]-20
[3s217] Andersen, H. C.: Pebersvendens Nathue. Side 217-[37] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s037] 1. udgave: Pebersvendens Nathue. Side [37]-55
[3s238] Andersen, H. C.: "Noget". Side 238-[49] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: "Noget". Side [57]-67
[3s250] Andersen, H. C.: Det gamle Egetræes sidste Drøm. (Et Jule-Eventyr). Side 250-58 (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s069] 1. udgave: Det gamle Egetræes sidste Drøm. (Et Jule-Eventyr). Side [69]-78
[3s259] Andersen, H. C.: ABC-Bogen. Side 259-[66] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s079] 1. udgave: ABC-Bogen. Side [79]-88
[3s267] Andersen, H. C.: Dynd-Kongens Datter. Side 267-[329] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Dynd-Kongens Datter. Side [1]-51
[3s330] Andersen, H. C.: Hurtigløberne. Side 330-[35] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s053] 1. udgave: Hurtigløberne. Side [53]-59
[3s336] Andersen, H. C.: Klokkedybet. Side 336-[41] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s061] 1. udgave: Klokkedybet. Side [61]-67
[3s342] Andersen, H. C.: Den onde Fyrste. (Et Sagn). Side 342-[46] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [25s131] 1. udgave: Den onde Fyrste (Et Sagn). Side 131-33
[3s347] Andersen, H. C.: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. Side 347-[64] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. Side [1]-17
[3s365] Andersen, H. C.: Pigen, som traadte paa Brødet. Side 365-[80] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s019] 1. udgave: Pigen, som traadte paa Brødet. Side [19]-32
[3s381] Andersen, H. C.: Taarnvægteren Ole. Side 381-[91] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s033] 1. udgave: Taarnvægteren Ole. Side [33]-43
[3s392] Andersen, H. C.: Anne Lisbeth. Side 392-[410] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s045] 1. udgave: Anne Lisbeth. Side [45]-61
[4s007] Andersen, H. C.: Børnesnak. Side 7-[10] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s063] 1. udgave: Børnesnak. Side [63]-67
[4s011] Andersen, H. C.: Et Stykke Perlesnor. Side 11-[20] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Et Stykke Perlesnor. Side [69]-79
[4s021] Andersen, H. C.: Pen og Blækhuus. Side 21-[25] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Pen og Blækhuus. Side [1]-6
[4s026] Andersen, H. C.: Barnet i Graven. Side 26-[35] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s007] 1. udgave: Barnet i Graven. Side [7]-15
[4s036] Andersen, H. C.: Gaardhanen og Veirhanen. Side 36-[40] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s017] 1. udgave: Gaardhanen og Veirhanen. Side [17]-22
[4s041] Andersen, H. C.: "Deilig!". Side 41-[51] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s023] 1. udgave: "Deilig!". Side [23]-34
[4s052] Andersen, H. C.: En Historie fra Klitterne. Side 52-[105] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s035] 1. udgave: En Historie fra Klitterne. Side [35]-82
[4s106] Andersen, H. C.: Marionetspilleren. Side 106-[13] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s060] 1. udgave: Marionetspilleren. Side 60-66
[4s114] Andersen, H. C.: To Brødre. Side 114-[16] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [26s077] 1. udgave: To Brødre. Side 77-79
[4s117] Andersen, H. C.: Den gamle Kirkeklokke. Side 117-[24] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [26s079] 1. udgave: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 79-84
[4s125] Andersen, H. C.: Tolv med Posten. Side 125-[32] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
[4s133] Andersen, H. C.: Skarnbassen. Side 133-[46] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s009] 1. udgave: Skarnbassen
[4s147] Andersen, H. C.: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige. Side 147-[54] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s023] 1. udgave: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
[4s155] Andersen, H. C.: Sneemanden. Side 155-[63] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: Sneemanden
[4s164] Andersen, H. C.: I Andegaarden. Side 164-[72] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s067] 1. udgave: I Andegaarden
[4s173] Andersen, H. C.: Det nye Aarhundredes Musa. Side 173-[82] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s077] 1. udgave: Det nye Aarhundredes Musa. Side [77]-86
[4s183] Andersen, H. C.: Iisjomfruen. Side 183-[269] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Iisjomfruen. Side [1]-68
[4s270] Andersen, H. C.: Sommerfuglen. Side 270-[73] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s069] 1. udgave: Sommerfuglen. Side [69]-74
[4s274] Andersen, H. C.: Psychen. Side 274-[94] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s075] 1. udgave: Psychen. Side [75]-93
[4s295] Andersen, H. C.: Sneglen og Rosenhækken. Side 295-[99] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s095] 1. udgave: Sneglen og Rosenhækken. Side [95]-100
[4s300] Andersen, H. C.: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen. Side [300]-[20] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 301 [men tegningen side [300] hører med til eventyret].
[4s321] Andersen, H. C.: Veirmøllen. Side 321-[25] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s021] 1. udgave: Veirmøllen
[4s326] Andersen, H. C.: Sølvskillingen. Side 326-[32] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s027] 1. udgave: Sølvskillingen
[4s333] Andersen, H. C.: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Side 333-[43] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s035] 1. udgave: Bispen paa Børglum og hans Frænde
[4s344] Andersen, H. C.: I Børnestuen. Side 344-[50] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s047] 1. udgave: I Børnestuen
[4s351] Andersen, H. C.: Guldskat. Side 351-[64] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s055] 1. udgave: Guldskat
[4s365] Andersen, H. C.: Stormen flytter Skilt. Side 365-[74] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Stormen flytter Skilt
[4s372] Andersen, H. C.: Theepotten. Side 372-[74] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s120] 1. udgave: Theepotten. Side 120-22
[4s375] Andersen, H. C.: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 375-[80] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s122] 1. udgave: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 122-25
[4s381] Andersen, H. C.: De smaa Grønne. Side 381-[84] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s035] 1. udgave: De smaa Grønne. Side [35]-38
[4s385] Andersen, H. C.: Nissen og Madamen. Side 385-[92] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s128] 1. udgave: Nissen og Madamen. Side 128-32
[4s393] Andersen, H. C.: Peiter, Peter og Peer. Side 393-[400] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s133] 1. udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 133-38
[4s401] Andersen, H. C.: Gjemt er ikke glemt. Side 401-[06] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Gjemt er ikke glemt
[5:s7] Andersen, H. C.: Portnerens Søn. Side 7-[35] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s009] 1. udgave: Portnerens Søn
[5:s36] Andersen, H. C.: Flyttedagen. Side 36-[42] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s037] 1. udgave: Flyttedagen
[5:s43] Andersen, H. C.: Sommergækken. Side 43-[48] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s045] 1. udgave: Sommergjækken
[5:s49] Andersen, H. C.: Moster. Side 49-[57] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s053] 1. udgave: Moster
[5:s58] Andersen, H. C.: Skrubtudsen. Side 58-[70] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s063] 1. udgave: Skrubtudsen
[5:s71] Andersen, H. C.: Gudfaders Billedbog. Side 71-[114] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [28s075] 1. udgave: Gudfaders Billedbog. Side [75]-104
[5:s115] Andersen, H. C.: Laserne. Side 115-[17] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1874 i: Eventyr og Historier [5s048] 1. udgave: Laserne
[5:s118] Andersen, H. C.: Vænø og Glænø. Side 118-[20] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [28s071] 1. udgave: Vænø og Glænø
[5:s121] Andersen, H. C.: Hvem var den lykkeligste? Side 121-[28] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s025] 1. udgave: Hvem var den Lykkeligste
[5:s129] Andersen, H. C.: Dryaden. Side 129-[63] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 1. udgave: Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. 60 sider
[5:s164] Andersen, H. C.: Hønse-Grethes Familie. Side 164-[85] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s007] 1. udgave: Hønse-Grethes Familie. Side [7]-41
[5:s186] Andersen, H. C.: Hvad Tidselen oplevede. Side 186-[92] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s043] 1. udgave: Hvad Tidselen oplevede. Side [43]-54
[5:s193] Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte paa. Side 193-[98] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa. Side [55]-64
[5:s199] Andersen, H. C.: Lykken kan ligge i en Pind. Side 199-[203] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Lykken kan ligge i en Pind
[5:s204] Andersen, H. C.: Kometen. Side 204-[11] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s005] 1. udgave: Kometen
[5:s212] Andersen, H. C.: Ugedagene. Side 212-[15] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s011] 1. udgave: Ugedagene
[5:s216] Andersen, H. C.: Solskins-Historier. Side 216-[22] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1869 indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s029] 1. udgave: Solskinshistorier. Af H. C. Andersen Side [29]-37
kollaps Noter
 note til titel På side 216 er titlen erstattet af et billede hvor titlen indgår skrevet: Solskins Historier.
[5:s223] Andersen, H. C.: Oldefa'er. Side 223-[29] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s019] 1. udgave: Oldefa'er
kollaps Noter
 note til titel På side 223 er titlen erstattet af et billede hvor titlen indgår skrevet: Oldefader.
[5:s230] Andersen, H. C.: Lysene. Side 230-[34] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s031] 1. udgave: Lysene
[5:s235] Andersen, H. C.: Det Utroligste. Side 235-[44] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s035] 1. udgave: Det Utroligste
[5:s244] Andersen, H. C.: Hvad hele Familien sagde. Side [244]-[49] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s041] 1. udgave: Hvad hele Familien sagde
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 245, men billedet side [244] hører til eventyret.
[5:s250] Andersen, H. C.: "Dandse, dandse Dukke min!". Side 250-[51] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s045] 1. udgave: Dandse, dandse Dukke min!
[5:s252] Andersen, H. C.: "Spørg Amagermo'er!". Side 252-[53] (1919, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s048] 1. udgave: Spørg Amagermo'er
[5:s254] Andersen, H. C.: Den store Søslange. Side 254-[68] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s050] 1. udgave: Den store Søslange
[5:s269] Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet. Side 269-[80] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s064] 1. udgave: Gartneren og Herskabet
[5:s281] Andersen, H. C.: Loppen og Professoren. Side 281-[87] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1874 i: Eventyr og Historier [5s222] 1. udgave: Loppen og Professoren
[5:s288] Andersen, H. C.: Hvad gamle Johanne fortalte. Side 288-[311] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Hvad gamle Johanne fortalte
[5:s312] Andersen, H. C.: Portnøglen. Side 312-[29] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s023] 1. udgave: Portnøglen
[5:s330] Andersen, H. C.: Krøblingen. Side 330-[43] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s041] 1. udgave: Krøblingen
[5:s344] Andersen, H. C.: Tante Tandpine. Side 344-[61] (1919, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s057] 1. udgave: Tante Tandpine
 Afsnit i bog (redigeret) Holberg, Ludvig: Comedier. Udg. af Hans Brix med Hans Tegners Illustrationer. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1922-23. 1.-10. Bog, 156 + 130 + 216 + 152 + 184 + 174 + 168 + 128 + 120 + 136 sider. Pris: kr. 45,00 (1922-23, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Indbundet i 3 bind benævnt Tomus I-III, sidetal: 491 + 501 + 542.
 url Fuld visning af bogen (Tomus I) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Samlede Skrifter. Udg. af Hans Brix og Palle Raunkjær. ♦ Koppel, 1922-23. Bind 1-4, 300 + 378 + 364 + 468 sider (1922-23, samling)
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
udgiver: Palle Raunkjær (1886-1980)
kollaps Noter
 note til titel Med Understøttelse af Carlsbergfondet udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
 note til titel Bind 1, 2 og 4: Med 1 tavle og 1 portræt.
 Bog (redigeret) Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Forestillet paa den Danske Skueplads 1722. ♦ Gyldendalske Boghandel [ikke i boghandlen], 1922. 50 sider (1922, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel På titelsiden også: Hoved-Personerne udi Comoedien [rolleliste].
 note til titel På omslaget: Ludvig Holbergs Comoedier. Udgivet af Hans Brix med Hans Tegners Illustrationer.
 note til titel Udsendt af Gyldendalske Boghandel i formindsket facsimile som gratis prøvehæfte for udgaven af samtlige komedier.
 Afsnit i bog (udgiver) serie: Danmarks Nationallitteratur. Paa Holbergselskabet Vegne udg. ved Hans Brix, Soph. Michaëlis og Carl S. Petersen, under Redaktion af Poul Tuxen (1926-)
udgiver: Sophus Michaëlis (1865-1932)
udgiver: Carl S. Petersen (1873-1958)
redigeret af Poul Tuxen (1880-1955)
Detaljer om serien
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler (1929, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 20
Detaljer
1948 Senere udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00
 Afsnit i bog (udgiver) Kingo, Thomas: Samlede Skrifter. Udg. af Hans Brix, Paul Diderichsen, F. J. Billeskov Jansen (1939-74, samling)
Detaljer
af Thomas Kingo (1634-1703)
udgiver: Paul Diderichsen (1905-1964)
udgiver: F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1. Munksgaard, 1945 352 sider + 1 tavle og 4 løse sider.
 note til titel Bind 1 indeholder: elskabets forord. Principper for Tekstredaktionen v. redaktørerne. Ungdomsdigte fra Løve Herred - Kærlighedsdigte - Kingo og Jacob Worm - Mindedigte - Gravskrifter - Ærevers til Portrætter - Ærevers i trykte Bøger - Gejstlige og verdslige Indskrifter -Bryllupsdigte - Lykønskningsdigte, Rimbreve, Improvisationer og Smaavers.
 note til titel Bind 2: Plan for udgaven. Officiel Lejlighedsdigtning: Digte til Kongehuset - Digte til Griffenfeld - Digte til Niels Juel. 1939.
 note til titel Bind 3: Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor. 1939.
 note til titel Bind 4: Vinterparten af Danmarks og Norges Forordnede Psalmebog med titelblade, Tilskrift til Kongen og Portræt af Kingo med latinsk Æredigt. Register. 1941.
 note til titel Bind 5: Den forordnede Ny Kirke-Psalmebog - Liig-Prædiken over Sal. D. Jacob Birkerod - Bøn om Fredens Befordring - Breve og Aktstykker. 1943.
 note til titel Kommentarbind til bind 1-2: 6a: 1965-74. Kommentarer til bind 3-5, tillæg og register: 6b: 1974-75.
 note til titel Bind 7: Melodikommentar og Melodiudsættelser ved Nils Schiørring. Munksgaard, 1945. 56 sider + fig.
 Artikel (forord) Munk, Kaj: Navigare necesse. Tolv digte om Danmark 1940. Indledning af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1941. 85 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 15,00 (1941, digte)
del af: Berlingske Aften
Detaljer
af Kaj Munk (1898-1944)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
efterskrift af Johan Olsen (1886-1946)
kollaps Noter
 note til titel En mindre del af oplaget i boghandelen. (Det Berlingske Bogtrykkeris Nytaarsudsendelse, Nr. 11. Tr. for Husets Venner).
 note til titel Digtene oprindelig trykt i "Berlingske Aftenavis" 1940 - januar 1941.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (forord) Schack, H. E.: Fantasterne. Med Indledning af Hans Brix. Westermann, 1942, 264 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [9]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 9
Detaljer
af Hans Egede Schack (1820-1859)
1858 1. udgave: Phantasterne. Af E. S [ie: H.E. Schack]. ♦ C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1858 [ie: 1857]. 470 sider
 Bog (forord) Andersen, H. C.: ABC-Bogen. Af H.C. Andersen med Tegninger af Hans Sørensen og Forord af Hans Brix. ♦ Schultz, 1943. 34 sider, illustreret (1943, digte)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Hans Sørensen (1906-1982)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s079] 1. udgave: ABC-Bogen. Side [79]-88
 Artikel (noter) Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen (Kritisk Udg. med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen). (4. Opl.). ♦ Gyldendal, 1943. [Bind 1-2], 414 + 404 sider, illustreret. Pris: kr. 14,00 (1943, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
noter af Anker Jensen (1878-1937)
 Artikel (noter) Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. (Kritisk Udg. med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen). (3. Opl.). ♦ Gyldendal, 1943. [Bind] 1-5, 410 + 404 + 426 + 422 + 416 sider, illustreret. Pris: kr. 33,00 (1943, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
noter af Anker Jensen (1878-1937)
 Bog (forord) Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jysk Mundart. Indledning af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Berlingske Forlag, 1944. 60 sider, illustreret (1944, novelle(r))
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Brix, Hans: Danske Ordsprog. Udvalgt og indledet (1944, digte)
 Bog (forord) Petersen, Nis: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ København, Vilhelm Priors Forlag, 1944. 199 [3] sider. (Trykkeri: Nordlunds Bogtrykkeri, København) (1944, digte) 👓
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
omslag af Frede Christoffersen, f 1919 (1919-1987)
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ København, Prior, 1933. 51 sider. Pris: kr. 5,75
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. 61 sider. Pris: kr. 6,50
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ København, Prior, 1940. 51 sider. Pris: kr. 6,75
1949 [Udvalg] Senere udgave: Samlede digte. Udgivet ved Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 [1] sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder digtsamlingerne: En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods. Samt: Lyrisk Efterladenskab [ie: digte fra aviser og udtrykte digte].
 note til titel Med foto af forfatteren. Omslagslitografi [af Frede Christoffersen, de fem oplag udsendt af Prior havde forskellige omslagslitografier]. Oplag: 2.000 eksemplarer.
 note til titel Side 7-17: Forord [Signeret: Hans Brix].
 note til titel Side 18-19: [Om digtenes tilblivelsestid, signeret: H.B.].
 note til titel Uddrag af side 19: I Tiden mellem Januar 1921 og Februar 1923 gik Digteren over til at bruge smaa Bogstaver i Substantiver og å for aa. Dog er han ikke helt principfast. Desuden har han undertiden benyttet en Skrivemaskine,.
 note til titel der ikke havde Typen å. Ved Udgivelsen er "å" gennemført.
 note om oplag [Nyt oplag], 1944. [Oplag: 1.000 eksemplarer].
 note om oplag [Nyt oplag], 1945. [Oplag: 1.000 eksmplarer].
 note om oplag [Nyt oplag] (6. tus.), 1945. [Oplag: 2.000 eksemplarer].
 note om oplag [Nyt oplag], 1946. [Oplag: 1.000 eksemplarer, restoplaget overgik 1946 til Gyldendal og omslaget blev påstemplet: Gyldendal].
 Artikel (forord) Petersen, Robert Storm: Dagbogsblade fra Besættelsen. Med Indledningsord af Hans Brix. (Udvalget foretaget af Harald H. Lund og Poul Carit Andersen). ♦ Carit Andersen, [1946]. [160] sider, illustreret (27 cm). Pris: kr. 14,75 (1945, tegninger)
se også: Med og uden briller
Detaljer
af Robert Storm Petersen (1882-1949)
redigeret af Harald H. Lund (1902-1982)
redigeret af Poul Carit Andersen (1910-1982)
1946 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dagbogsblade efter Freden. ♦ Carit Andersen, [1946]. [160] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 9,75
1947 Samhørende, fortsættes af (3. del): Aaret rundt. Nye Dagbogsblade. ♦ Carit Andersen, [1947]. [160] sider, illustreret. Pris: kr. 9,75
1948 Samhørende, fortsættes af (4. del): Dagligt liv på jorden. Ny dagbogsblade. ♦ Carit Andersen, [1948]. [142] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 9,75
1949 Samhørende, fortsættes af (5. del): Folk og hændelser. Muntre dagbogsblade. ♦ Carit Andersen, [1949]. [144] sider, illustreret. Pris: kr. 9,72
1950 Samhørende, fortsættes af (6. del): Mens Tiden gaar. Spøgefulde dagbogsblade. ♦ Carit Andersen, [1950]. [146] sider, illustreret (26 cm). Pris: kr. 9,75
kollaps Noter
 note til titel Humoristiske tegninger med tekst.
 Bog (forord) Rasmussen, Aage: To Digte. Vignetter af Sikker Hansen. ♦ Ringkjøbing, A. Rasmussens Bogtr. (Munksgaard), [1946). 30 sider, illustreret. Pris: kr. 15,00 (1946, digte)
Detaljer
af Aage Rasmussen (1907-1954)
illustrationer af Aage Sikker Hansen (1897-1955)
1932 1. udgave: Tusmørketoner
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 600 eksemplarer.
 note til titel Indhold: Frigørelse. Ved en Grav.
 Afsnit i bog (redigeret) [Aarestrup, Emil]: En Buket Aarestrup Digte. I Udvalg ved Hans Brix. Med Tegninger og Vignetter af Palle Nielsen. ♦ Hernov, 1946. 192 sider, illustreret (1946, digte)
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
illustrationer af Palle Nielsen (1920-2000)
kollaps Noter
 note til titel Også i luksusudgave, pris: 21,50.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Digte til Mor. Af danske Forfattere. Forord af Hans Brix. Tegninger af Karen Jacobsen. ♦ København, Rosenkilde og Baggers Forlag, 1946. 118 [3] sider, illustreret. Pris: kr. 8,25 (1946, samling) 👓
Detaljer
illustrationer af Karen Lis Jacobsen (1905-1989)
kollaps Noter
 note til titel Side 7-17: Indledning [Signeret: Hans Brix].
 note til titel Side [121-22]: Digtenes oprindelige Titler.
 note om oplag [2. Oplag], 1947.
kollaps Indhold

[s019] anonym: Moderen under Mulde. [Folkevise] (1946, digte)
af Anonym
[s024] Ewald, Johannes: Nytaarsønske til en Moder (1946, digte)
af Johannes Ewald (1743-1781)
[s029] Staffeldt, A. W. Schack von: Til en Moder (1946, digte)
[s031] Oehlenschläger, Adam: Aladdin på sin Mors Grav (1946, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Visselulle nu, Barnlil!
[s033] Grundtvig, N. F. S.: Til min Moder (1946, digte)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
[s040] Ingemann, B. S.: Ægteskabsløftet (1946, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
[s041] Liane (Betty Melbye): Til min Moder (1946, digte)
af Betty Melbye (1822-1856)
[s043] Andersen, H. C.: Til min Moder (1946, digte)
af H.C. Hansen (1906-1960)
[s044] Paludan-Müller, Fr.: [Kære Moder, hvorfor sover Du] (1946, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
kollaps Noter
 note til titel Digt uden titel. Første linie: Kære Moder, hvorfor sover Du.
 note til titel Uddrag af indledningen: Paludan-Müllers Vers til den døde Mor harmod Slutningen et Par ufuldkomne Rim, hvilket forklares ved, at han, da det blev skrevet, kun var elleve Aar gammel.
[s046] Ploug, C.: Til min Moder (1946, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)
[s048] Høedt, F. L.: Til min Moder (1946, digte)
af Frederik Høedt (1820-1885)
[s049] Richardt, Chr.: Hjemløse Børn (1946, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
[s051] Schandorph, Sophus: Til min Moder (1946, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
[s054] Nielsen, Zacharias: Til min syge Moder (1946, digte)
af Zakarias Nielsen (1844-1922)
[s056] Drachmann, Holger: Til min Mor (1946, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)
[s058] Jacobsen, J. P.: Til min Moder (1946, digte)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
[s059] Christiansen, Einar: [Nu er vi gamle, begge to] (1946, digte)
af Einar Christiansen (1861-1939)
kollaps Noter
 note til titel Digt uden titel. Første linie: Nu er vi gamle, begge to.
[s060] Stuckenberg, Viggo: Min Moder (1946, digte)
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
[s068] Holstein, Ludvig: Gravsted (1946, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
[s070] Michaëlis, Sophus: O Moder (1946, digte)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
[s071] Aakjær, Jeppe: Mor ved Brønden (1946, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
[s079] Jørgensen, Johannes: Spejlet (1946, digte)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
[s083] Rode, Helge: Min Moder (1946, digte)
af Helge Rode (1870-1937)
[s089] Nielsen, L. C.: Min Moder (1946, digte)
af L.C. Nielsen (1871-1930)
[s090] Nielsen, Anton: Mor (1946, digte)
[s092] Larsen, Thøger: Ved Vinduet (1946, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
[s094] Ahlmann, Hans: Til min Mor (1946, digte)
af Hans Ahlmann (1881-1952)
[s096] Hoffmeyer, Svend: Mor ved hendes Død (1946, digte)
af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
[s098] Neiiendam, Tavs: Mor (1946, digte)
af Tavs Neiiendam (1898-1968)
[s115] Munk, Kaj: Hvis Mor døde nu (1946, digte)
af Kaj Munk (1898-1944)
[s116] Hildebrandt, Karen: In Memoriam (1946, digte)
af Karen Hildebrandt (1898-1948)
[s118] Heltberg, Grethe: Til min Moder (1946, digte)
af Grethe Heltberg (1911-1996)
 Bog (forord) Petersen, Nis: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. 7. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1947. 203 sider. Pris: kr. 11,75. (Trykkeri: Nordlunds Bogtrykkeri, København) (1947, digte)
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
omslag af Paul Høyrup (1909-1971)
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ København, Prior, 1933. 51 sider. Pris: kr. 5,75
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. 61 sider. Pris: kr. 6,50
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ København, Prior, 1940. 51 sider. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning af Paul Høyrup. Oplag: 3.000 eksemplarer [hermed i alt trykt i 10.000 eksemplarer].
 note til titel Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag.
 Bog (udgiver) Petersen, Nis: Stynede Popler. Noveller og Digte. Digtene udgivet ved Hans Brix. 3. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1947. 175 sider. Pris: kr. 8,75 (1947, novelle(r))
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
1943 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1943. 163 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 8,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag. Med portrættavle. Oplag: 2.500 eksemplarer.
 note til titel Side 121-23: [Forord af Hans Brix].
 Bog (redigeret) Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00 (1948, samling)
Detaljer
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
1929 1. udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler
 Bog (forord) Møller, Poul Martin: Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Forord af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ J.H. Schultz, 1948. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50 (1948, roman)
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
kollaps Noter
 note til titel Udsendt af J.H. Schultz A/S i Anledning af Aarsskiftet.
 Bog (udgiver) Petersen, Nis: Nattens pibere. 7. Oplag. Udgivet ved Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1948. 68 sider. Pris: kr. 5,25 (1948, digte)
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
omslag af Povl Christensen (1909-1977)
1926 1. udgave: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 5.000 eksemplarer. Omslaget tegnet af Povl Christensen.
 note om oplag 8. Oplag, 1950. [6.500 eksemplarer, i alt 20.000 eksemplarer].
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Hans Brix. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorentz Frølich. (3. Opl. af nærværende Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00 (1948, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
 Afsnit i bog (redigeret) Brix, Hans (Udg.): Den danske Lyrik fra Kingo til J. P. Jacobsen. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1949. 322 sider. Pris: kr. 5,75 (1949, samling)
serietitel: Danske Klassikere, 11
 Bog (udgiver) Petersen, Nis: Samlede digte. Udgivet ved Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 [1] sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1949, digte)
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
1926 1. udgave: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ København, Prior, 1933. 51 sider. Pris: kr. 5,75
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. 61 sider. Pris: kr. 6,50
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ København, Prior, 1940. 51 sider. Pris: kr. 6,75
1943 [Udvalg] 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1943. 163 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 8,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagtrykkeri, København)
1944 [Udvalg] 1. udgave: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ København, Vilhelm Priors Forlag, 1944. 199 [3] sider. (Trykkeri: Nordlunds Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Heri optrykt samlingerne: Nattens Pibere. En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods. Samt udvalg fra: Stynede Popler. Ungdomsdigte. Lyrisk Efterladenskab.
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 10.000 eksemplarer.
 note til titel Side [5-8]: Indhold.
 Artikel (forord) Ærbødigst [Barfoed, Viggo]: Ærbødigst, Udvalgte viser og vers. 1919-1948. Forord af Hans Brix. Efterskrift af H. Topsøe-Jensen. Tegninger af Herluf Jensenius. (Udvalget foretaget af Helge Topsøe-Jensen). ♦ Naver, 1949. 224 sider, illustreret. Pris: kr. 10,00 (1949, humor)
af Viggo Barfoed (1895-1948)
redigeret af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
 Afsnit i bog (redigeret) Aarestrup, Emil: Digte. I Udvalg ved Hans Brix. (Ill. af Palle Nielsen). ♦ Branner og Korch, 1950. 180 sider. Pris: kr. 6,75 (1950, digte)
serietitel: Forums Miniature-Bibliotek
af Emil Aarestrup (1800-1856)
illustrationer af Palle Nielsen (1920-2000)
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Hans Brix. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. ♦ Gyldendal, 1952. Bind 1-2, 404 + 414 sider, illustreret. Pris: kr. 30,00 (1952, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Eventyr og historier. I udvalg ved Hans Brix. Med tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. (4. opl.). ♦ Gyldendal, 1953. 394 sider, illustreret. Pris: kr. 10,00 (1953, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. ♦ Gyldendals Tranebøger, 1962. Bind I-III, 414 [1] + 412 [1] + 436 [1] sider, illustreret. Pris: à 5,75. (Trykkeri: Trykt i Krohns Bogtrykkeri, København) (1962, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 75-77
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Anker Jensen (1878-1937)
omslag af Mogens Poulsen
kollaps Noter
 note til titel Hvert bind, i kolofonen bl.a.: Samlede Eventyr og Historier er optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udgave af "Eventyr og Historier", der udkom i 2. oplag 1931 ... Nu 3. oplag [ie: 1. Tranebogsoplag] og hermed trykt i 55.000 eksemplarer. Omslag: Mogens Poulsen. Tegning: Vilhelm Pedersen [Bind II dog: Tegning: Lorenz Frølich].
 note til titel 3 sider i slutningen af hvert bind (fx. bind II, side 411-[13]): Register. Fortegnelse over eventyrernes og historiernes placering i Samlede Eventyr og Historier bind I-III (Gyldendals Tranebøger).
 note til titel Bind I: 2. oplag som tranebog, 1972. (ISBN 87-00-39691-5).
kollaps Indhold

[1s001] Andersen, H. C.: Fyrtøiet. Side 7-13 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
[1s014] Andersen, H. C.: Lille Claus og Store Claus. Side 14-[25] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
[1s026] Andersen, H. C.: Prindsessen paa Ærten. Side 26-[27] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
[1s028] Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster. Side 28-[35] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s045] 1. udgave: Den lille Idas Blomster. Side 45-61
[1s036] Andersen, H. C.: Tommelise. Side 36-[47] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
[1s048] Andersen, H. C.: Den uartige Dreng. Side 48-[50] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s029] 1. udgave: Den uartige Dreng. Side 29-33
[1s051] Andersen, H. C.: Reisekammeraten. Side 51-[70] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s034] 1. udgave: Reisekammeraten. Side 34-76
[1s071] Andersen, H. C.: Den lille Havfrue. Side 71-[92] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1837 indgår i: Eventyr [3s005] 1. udgave: Den lille Havfrue. Side [5]-51
[1s093] Andersen, H. C.: Keiserens nye Klæder. Side 93-[97] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1837 indgår i: Eventyr [3s052] 1. udgave: Keiserens nye Klæder. Side 52-60
[1s098] Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker. Side 98-[129] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s001] 1. udgave: Lykkens Kalosker. Side 1-52
[1s130] Andersen, H. C.: Gaaseurten. Side 130-[34] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s005] 1. udgave: Gaaseuten. Side [5]
[1s135] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat. Side 135-[39] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s014] 1. udgave: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23
[1s140] Andersen, H. C.: De vilde Svaner. Side 140-[56] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s023] 1. udgave: De vilde Svaner. Side 23-58
[1s157] Andersen, H. C.: Paradisets Have. Side 157-[70] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s001] 1. udgave: Paradisets Have. Side [1]-30
[1s171] Andersen, H. C.: Den flyvende Koffert. Side 171-[76] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s031] 1. udgave: Den flyvende Kuffert. Side 31-43
[1s177] Andersen, H. C.: Storkene. Side 177-[82] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53
[1s183] Andersen, H. C.: Metalsvinet. (En Historie). Side 183-[93] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Eventyr og Historier [1s281] 1. udgave: Venskabs-Pagten
[1s194] Andersen, H. C.: Venskabs-Pagten. Side 194-[201] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Eventyr og Historier [1s281] 1. udgave: Venskabs-Pagten
[1s202] Andersen, H. C.: En Rose fra Homers Grav. Side 202-[03] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Eventyr og Historier [1s295] 1. udgave: En Rose fra Homers Grav
[1s204] Andersen, H. C.: Ole Lukøie. Side 204-[20] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s001] 1. udgave: Ole Lukøie. Side [1]-24
[1s221] Andersen, H. C.: Rosen-Alfen. Side 221-[25] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s025] 1. udgave: Rosen-Alfen. Side 25-35
[1s226] Andersen, H. C.: Svinedrengen. Side 226-[31] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
[1s232] Andersen, H. C.: Boghveden. Side 232-[34] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s046] 1. udgave: Boghveden. Side 46-49
[1s235] Andersen, H. C.: Engelen. Side 235-37 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s01] 1. udgave: Engelen
[1s238] Andersen, H. C.: Nattergalen. Side 238-[48] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s07] 1. udgave: Nattergalen
[1s249] Andersen, H. C.: Kjærestefolkene. Side 249-51 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s25] 1. udgave: Kjærestefolkene
[1s252] Andersen, H. C.: Den grimme Ælling. Side 252-[61] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
[1s262] Andersen, H. C.: Grantræet. Side 262-[69] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s01] 1. udgave: Grantræet
[1s270] Andersen, H. C.: Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Side 270-300 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s17] 1. udgave: Sneedronningen
[1s301] Andersen, H. C.: Hyldemoer. Side 301-[08] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 indgår i antologien: Gæa [s204] 1. udgave: Hyldemoer. Af H. C. Andersen. Side [204]-13
[1s309] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Side 309-[12] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1846 indgår i antologien: Gæa [s095] 1. udgave: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98
[1s313] Andersen, H. C.: Klokken. Side 313-[18] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1849 indgår i: Eventyr [s445] 1. udgave: Klokken. Side [445]-52
[1s319] Andersen, H. C.: Bedstemoder. Side 319-[21] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s025] 1. udgave: Bedstemoder. Side 25-28
[1s322] Andersen, H. C.: Elverhøi. Side 322-[28] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s01] 1. udgave: Elverhøi
[1s329] Andersen, H. C.: De røde Skoe. Side 229-[34] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s15] 1. udgave: De røde Sko
[1s335] Andersen, H. C.: Springfyrene. Side 335-[37] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s27] 1. udgave: Springfyrene
[1s338] Andersen, H. C.: Hyrdinden og Skorsteensfeieren. Side 338-[43] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s33] 1. udgave: Hyrdinden og Skorteensfeieren
[1s344] Andersen, H. C.: Holger Danske. Side 344-[48] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s43] 1. udgave: Holger Danske
[1s349] Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Side 349-[51] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
[1s352] Andersen, H. C.: Et Billede fra Castelsvolden. Side 352-53 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 [2. del] indgår i antologien: Gæa [s299] 1. udgave: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301
[1s354] Andersen, H. C.: Fra et Vindue i Vartou. Side 354-[56] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 [1. del] indgår i antologien: Gæa [s299] 1. udgave: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301
[1s357] Andersen, H. C.: Den gamle Gadelygte. Side 357-[63] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s01] 1. udgave: Den gamle Gadeløgte
[1s364] Andersen, H. C.: Nabofamilierne. Side 364-[73] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s15] 1. udgave: Nabofamilierne
[1s374] Andersen, H. C.: Lille Tuk. Side 374-[78] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s41] 1. udgave: Lille Tuk
[1s379] Andersen, H. C.: Skyggen. Side 379-[90] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
[1s391] Andersen, H. C.: Det gamle Huus. Side 391-[99] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s07] 1. udgave: Det gamle Huus
[1s400] Andersen, H. C.: Vanddraaben. Side 400-[02] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s23] 1. udgave: Vanddraaben
[1s403] Andersen, H. C.: Den lykkelige Familie. Side 403-[06] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s35] 1. udgave: Den lykkelige Familie
[1s407] Andersen, H. C.: Historien om en Moder. Side 407-[12] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
[2s007] Andersen, H. C.: Flipperne. Side 7-[9] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s55] 1. udgave: Flipperne
[2s010] Andersen, H. C.: Hørren. Side 10-[14] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1849 indgår i: Eventyr [s494] 1. udgave: Hørren. Side [494]-500
[2s015] Andersen, H. C.: Fugl Phønix. Side 15-[16] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s016] 1. udgave: Fugl Phønix. Side 16-18
[2s017] Andersen, H. C.: En Historie. Side 17-[21] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s087] 1. udgave: En Historie. Side 87-94
[2s022] Andersen, H. C.: Den stumme Bog. Side 22-[24] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s115] 1. udgave: Den stumme Bog. Side 115-17
[2s025] Andersen, H. C.: "Der er Forskjel". Side 25-[28] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s093] 1. udgave: "Der er Forskjel"
[2s029] Andersen, H. C.: Den gamle Gravsten. Side 29-[32] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s109] 1. udgave: Den gamle Gravsteen
[2s033] Andersen, H. C.: Verdens deiligste Rose. Side 33-[35] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s023] 1. udgave: Verdens deiligste Rose. Side 23-28
[2s036] Andersen, H. C.: Aarets Historie. Side 36-[45] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s007] 1. udgave: Aarets Historie
[2s046] Andersen, H. C.: Paa den yderste Dag. Side 46-[50] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s033] 1. udgave: Paa den yderste Dag
[2s051] Andersen, H. C.: Det er ganske vist! Side 51-[53] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s043] 1. udgave: Det er ganske vist!
[2s054] Andersen, H. C.: Svanereden. Side 54-[56] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s049] 1. udgave: Svanereden
[2s057] Andersen, H. C.: Et godt Humeur. Side 57-[61] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1852 i: Historier [1s055] 1. udgave: Et godt Humeur
[2s062] Andersen, H. C.: Hjertesorg. Side 62-[64] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s007] 1. udgave: Hjertesorg
[2s065] Andersen, H. C.: Alt paa sin rette Plads! Side 65-[74] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s013] 1. udgave: Alt paa sin rette Plads
[2s075] Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren. Side 75-[78] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
[2s079] Andersen, H. C.: Om Aartusinder. Side 79-[82] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s037] 1. udgave: Om Aartusinder
[2s083] Andersen, H. C.: Under Piletræet. Side 83-[99] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1853 i: Historier [2s043] 1. udgave: Under Piletræet
[2s100] Andersen, H. C.: Fem fra en Ærtebælg. Side 100-[04] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s099] 1. udgave: Fem fra en Ærtebælg
[2s105] Andersen, H. C.: Et Blad fra Himlen. Side 105-[08] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s104] 1. udgave: Et Blad fra Himlen
[2s109] Andersen, H. C.: "Hun duede ikke". Side 109-[16] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s146] 1. udgave: "Hun duede ikke"
[2s117] Andersen, H. C.: Den sidste Perle. Side 117-[19] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1880 i: Samlede Skrifter [14s073] 1. udgave: Den sidste Perle. Side 73-75
[2s120] Andersen, H. C.: To Jomfruer. Side 120-[22] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s156] 1. udgave: To Jomfruer
[2s123] Andersen, H. C.: Ved det yderste Hav. Side 123-[25] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1880 i: Samlede Skrifter [14s078] 1. udgave: "Ved det yderste Hav". Side 78-79
[2s126] Andersen, H. C.: Pengegrisen. Side 126-[28] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1880 i: Samlede Skrifter [14s080] 1. udgave: Pengegrisen. Side 80-82
[2s129] Andersen, H. C.: Ib og lille Christine. Side 129-[40] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s123] 1. udgave: Ib og lille Christine
[2s141] Andersen, H. C.: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen. Side 141-[45] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
[2s146] Andersen, H. C.: "Ærens Tornevei". Side 146-[50] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [25s133] 1. udgave: "Ærens Tornevei". Side 133-37
[2s151] Andersen, H. C.: Jødepigen. Side 151-[56] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [26s072] 1. udgave: Jødepigen. Side 72-77
[2s157] Andersen, H. C.: Flaskehalsen. Side 157-[66] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s021] 1. udgave: Flaskehalsen. Side [21]-35
[2s167] Andersen, H. C.: De Vises Steen. Side 167-[82] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s033] 1. udgave: De Vises Steen
[2s183] Andersen, H. C.: Suppe paa en Pølsepind. Side 183-[99] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Suppe paa en Pølsepind. Side [1]-20
[2s200] Andersen, H. C.: Pebersvendens Nathue. Side 200-[13] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s037] 1. udgave: Pebersvendens Nathue. Side [37]-55
[2s214] Andersen, H. C.: "Noget". Side 214-[21] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: "Noget". Side [57]-67
[2s222] Andersen, H. C.: Det gamle Egetræs sidste Drøm. Et Jule-Eventyr. Side 222-[27] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s069] 1. udgave: Det gamle Egetræes sidste Drøm. (Et Jule-Eventyr). Side [69]-78
[2s228] Andersen, H. C.: ABC-Bogen. Side 228-[33] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s079] 1. udgave: ABC-Bogen. Side [79]-88
[2s234] Andersen, H. C.: Dynd-Kongens Datter. Side 234-[75] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Dynd-Kongens Datter. Side [1]-51
[2s276] Andersen, H. C.: Hurtigløberne. Side 276-[79] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s053] 1. udgave: Hurtigløberne. Side [53]-59
[2s280] Andersen, H. C.: Klokkedybet. Side 280-[83] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s061] 1. udgave: Klokkedybet. Side [61]-67
[2s284] Andersen, H. C.: Den onde Fyrste. Et Sagn. Side 284-[86] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [25s131] 1. udgave: Den onde Fyrste (Et Sagn). Side 131-33
[2s287] Andersen, H. C.: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. Side 287-[97] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [3s271] 1. udgave: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Side 271-84
[2s298] Andersen, H. C.: Pigen, som traadte paa Brødet. Side 298-[308] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s019] 1. udgave: Pigen, som traadte paa Brødet. Side [19]-32
[2s309] Andersen, H. C.: Taarnvægteren Ole. Side 309-[15] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s033] 1. udgave: Taarnvægteren Ole. Side [33]-43
[2s316] Andersen, H. C.: Anne Lisbeth. Side 316-[28] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s045] 1. udgave: Anne Lisbeth. Side [45]-61
[2s329] Andersen, H. C.: Børnesnak. Side 329-[31] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s063] 1. udgave: Børnesnak. Side [63]-67
[2s332] Andersen, H. C.: Et Stykke Perlesnor. Side 332-[37] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Et Stykke Perlesnor. Side [69]-79
[2s338] Andersen, H. C.: Pen og Blækhuus. Side 338-[41] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Pen og Blækhuus. Side [1]-6
[2s342] Andersen, H. C.: Barnet i Graven. Side 342-[48] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s007] 1. udgave: Barnet i Graven. Side [7]-15
[2s349] Andersen, H. C.: Gaardhanen og Veirhanen. Side 349-[52] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s017] 1. udgave: Gaardhanen og Veirhanen. Side [17]-22
[2s353] Andersen, H. C.: "Deilig". Side 353-[59] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s023] 1. udgave: "Deilig!". Side [23]-34
kollaps Noter
 note til titel Titlen er anført uden udråbstegn.
[2s360] Andersen, H. C.: En Historie fra Klitterne. Side 360-[93] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s035] 1. udgave: En Historie fra Klitterne. Side [35]-82
[2s394] Andersen, H. C.: Marionetspilleren. Side 394-[98] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1851 indgår i: I Sverrig [s060] 1. udgave: Marionetspilleren. Side 60-66
[2s399] Andersen, H. C.: To Brødre. Side 399-[400] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [26s077] 1. udgave: To Brødre. Side 77-79
[2s401] Andersen, H. C.: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 401-[05] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [26s079] 1. udgave: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 79-84
[2s406] Andersen, H. C.: Tolv med Posten. Side 406-[10] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
[3:07] Andersen, H. C.: Skarnbassen. Side 7-[16] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s009] 1. udgave: Skarnbassen
[3:17] Andersen, H. C.: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige. Side 17-[22] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s023] 1. udgave: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
[3:23] Andersen, H. C.: Sneemanden. Side 23-[28] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: Sneemanden
[3:29] Andersen, H. C.: I Andegaarden. Side 29-[34] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s067] 1. udgave: I Andegaarden
[3:35] Andersen, H. C.: Det nye Aarhundredes Musa. Side 35-[41] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s077] 1. udgave: Det nye Aarhundredes Musa. Side [77]-86
[3:42] Andersen, H. C.: Iisjomfruen. Side 42-101 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Iisjomfruen. Side [1]-68
[3:102] Andersen, H. C.: Sommerfuglen. Side 102-[04] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s069] 1. udgave: Sommerfuglen. Side [69]-74
[3:105] Andersen, H. C.: Psychen. Side 105-[18] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s075] 1. udgave: Psychen. Side [75]-93
[3:119] Andersen, H. C.: Sneglen og Rosenhækken. Side 119-[22] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s095] 1. udgave: Sneglen og Rosenhækken. Side [95]-100
[3:123] Andersen, H. C.: Lygtemændene er i Byen, sagde Mosekonen. Side 123-[36] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 124.
[3:137] Andersen, H. C.: Veirmøllen. Side 137-[39] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s021] 1. udgave: Veirmøllen
[3:140] Andersen, H. C.: Sølvskillingen. Side 140-[44] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s027] 1. udgave: Sølvskillingen
[3:145] Andersen, H. C.: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Side 145-[51] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s035] 1. udgave: Bispen paa Børglum og hans Frænde
[3:152] Andersen, H. C.: I Børnestuen. Side 152-[56] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s047] 1. udgave: I Børnestuen
[3:157] Andersen, H. C.: Guldskat. Side 157-[65] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s055] 1. udgave: Guldskat
[3:166] Andersen, H. C.: Stormen flytter Skilt. Side 166-[70] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Stormen flytter Skilt
[3:171] Andersen, H. C.: Theepotten. Side 171-[72] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s120] 1. udgave: Theepotten. Side 120-22
[3:173] Andersen, H. C.: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 173-[76] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s122] 1. udgave: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 122-25
[3:177] Andersen, H. C.: De smaa Grønne. Side 177-[79] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s035] 1. udgave: De smaa Grønne. Side [35]-38
[3:180] Andersen, H. C.: Nissen og Madamen. Side 180-[84] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s128] 1. udgave: Nissen og Madamen. Side 128-32
[3:185] Andersen, H. C.: Peiter, Peter og Peer. Side 185-[89] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s133] 1. udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 133-38
[3:190] Andersen, H. C.: Giemt er ikke glemt. Side 190-[93] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Gjemt er ikke glemt
[3:194] Andersen, H. C.: Portnerens Søn. Side 194-[211] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s009] 1. udgave: Portnerens Søn
[3:212] Andersen, H. C.: Flyttedagen. Side 212-15 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s037] 1. udgave: Flyttedagen
[3:216] Andersen, H. C.: Sommergjækken. Side 216-[19] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s045] 1. udgave: Sommergjækken
[3:220] Andersen, H. C.: Moster. Side 220-[25] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s053] 1. udgave: Moster
[3:226] Andersen, H. C.: Skrubtudsen. Side 226-[34] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s063] 1. udgave: Skrubtudsen
[3:235] Andersen, H. C.: Gudfaders Billedbog. Side 235-[67] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [28s075] 1. udgave: Gudfaders Billedbog. Side [75]-104
[3:268] Andersen, H. C.: Laserne. Side 268-[69] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1874 i: Eventyr og Historier [5s048] 1. udgave: Laserne
[3:270] Andersen, H. C.: Vænø og Glænø. Side 270-[71] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [28s071] 1. udgave: Vænø og Glænø
[3:272] Andersen, H. C.: Hvem var den Lykkeligste? Side 272-[76] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s025] 1. udgave: Hvem var den Lykkeligste
[3:277] Andersen, H. C.: Dryaden. Side 277-[99] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 1. udgave: Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. 60 sider
[3:300] Andersen, H. C.: Hønse-Grethes Familie. Side 300-[13] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s007] 1. udgave: Hønse-Grethes Familie. Side [7]-41
[3:314] Andersen, H. C.: Hvad Tidselen oplevede. Side 314-[18] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s043] 1. udgave: Hvad Tidselen oplevede. Side [43]-54
[3:319] Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte paa. Side 319-[32] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa. Side [55]-64
[3:323] Andersen, H. C.: Lykken kan ligge i en Pind. Side 323-[26] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Lykken kan ligge i en Pind
[3:327] Andersen, H. C.: Kometen. Side 327-[32] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s005] 1. udgave: Kometen
[3:333] Andersen, H. C.: Ugedagene. Side 333-[34] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s011] 1. udgave: Ugedagene
[3:335] Andersen, H. C.: Solskins Historier. Side 335-40 (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1869 indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s029] 1. udgave: Solskinshistorier. Af H. C. Andersen Side [29]-37
[3:341] Andersen, H. C.: Oldefader. Side 341-[45] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s019] 1. udgave: Oldefa'er
kollaps Noter
 note til titel Titlen er en del af illustrationen og skrevet: Oldefader.
[3:346] Andersen, H. C.: Lysene. Side 346-[48] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s031] 1. udgave: Lysene
[3:349] Andersen, H. C.: Det Utroligste. Side 349-[55] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s035] 1. udgave: Det Utroligste
[3:356] Andersen, H. C.: Hvad hele Familien sagde. Side 356-[59] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s023] 1. udgave: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
[3:360] Andersen, H. C.: "Danse, danse Dukke min!". Side 360-[61] (1962, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s045] 1. udgave: Dandse, dandse Dukke min!
[3:362] Andersen, H. C.: "Spørg Amagermo'er!". Side 362-[63] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s048] 1. udgave: Spørg Amagermo'er
[3:364] Andersen, H. C.: Den store Søslange. Side 364-[73] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s050] 1. udgave: Den store Søslange
[3:374] Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet. Side 374-[80] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s064] 1. udgave: Gartneren og Herskabet
[3:381] Andersen, H. C.: Loppen og Professoren. Side 381-[85] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1874 i: Eventyr og Historier [5s222] 1. udgave: Loppen og Professoren
[3:386] Andersen, H. C.: Hvad gamle Johanne fortalte. Side 386-[400] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Hvad gamle Johanne fortalte
[3:401] Andersen, H. C.: Portnøglen. Side 401-[11] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s023] 1. udgave: Portnøglen
[3:412] Andersen, H. C.: Krøblingen. Side 412-[21] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s041] 1. udgave: Krøblingen
[3:422] Andersen, H. C.: Tante Tandpine. Side 422-[33] (1962, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s057] 1. udgave: Tante Tandpine
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Med tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Nærværende udg. optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udg. af "Eventyr og Historier". ♦ Gyldendal, 1972. Bind 1-3, 412 + 410 + 437 sider, illustreret (1972, roman)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
, , , , , , ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse) Præsten i Vejlby
Skuespil i 5 Akter efter Steen Steensens Blichers Novelle, dramatiseret af Hans Brix og Kaj Munk
[Til TV:] dramatiseret for fjernsyn af Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff-Schmidt. Musik: Vagn Holmboe
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
bearbejdelse af Kaj Munk (1898-1944)
bearbejdelse af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
bearbejdelse af Palle Kjærulff-Schmidt (1931-2018)
musik af Vagn Holmboe (1909-1996)
(premiere 02-03-1943 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden