Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Brix (1870-1961)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) Ewald, Johannes: Samlede Skrifter. Efter Trykt og Haandskrifter udg. af Hans Brix og V. Kuhr. Ordbog af H. Juul-Jensen. (Med Understøttelse af Carlsbergfondet udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab). ♦ Gyldendal, 1914-24. [Bind] I-VI, 394 + 378 + 334 + 400 + 388 + 554 sider, illustreret (1914-24, samling)
Detaljer
af Johannes Ewald (1743-1781)
udgiver: Victor Kuhr (1882-1948)
andet: H. Juul-Jensen (1882-1949)
udgiver: Svend Pallis (1894-1972)
udgiver: Niels Møller (1859-1941)
andet: Carl Dumreicher (1879-1965)
andet: R. Paulli (1890-1975)
kollaps Noter
 note til titel Bind IV, udgivet af V. Kuhre og S. Pallis. Bind V og VI, Udg. af Svend Aage Pallis under medvirkning af Niels Møller.
 note til titel Bind VI med bibliografi af Carl Dumreicher og R. Paulli. Med 1 portræt.
 Afsnit i bog (udgiver) Wadskiær, C. F.: Udvalgte danske Vers. Udgivne af Hans Brix og Anker Jensen. ♦ (Gyldendal), 1915. 163 sider (1915, digte)
Detaljer
af C.F. Wadskiær (1713-1779)
udgiver: Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
 note til titel Bibliografi side 154-61.
 anmeldelse Politiken 4-12-1915, side 9 [Anmeldelse, signeret Alter ego].
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Eventyr i Udvalg ved Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1918. 400 sider, illustreret (1918, børnebog)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Anonym
 Bog (forord) Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (M. Indledning af Hans Brix). ♦ Prior, 1918. 64 sider, illustreret (1918, digte)
serietitel: Minerva Serie, 7
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
kollaps Noter
 note til titel Med illustrationer og 2 portrætter.
 note om oplag [Ny udgave/oplag], 1923.
 note til titel Trykt i 675 nummererede Eksemplarer.
 Artikel (noter) Andersen, H. C.: Eventyr. Ny kritisk Udgave med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] I-V, 414 + 404 + 426 + 422 + 416 sider, illustreret (1919, børnebog)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Anonym
noter af Anker Jensen (1878-1937)
 Afsnit i bog (redigeret) Holberg, Ludvig: Comedier. Udg. af Hans Brix med Hans Tegners Illustrationer. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1922-23. 1.-10. Bog, 156 + 130 + 216 + 152 + 184 + 174 + 168 + 128 + 120 + 136 sider. Pris: kr. 45,00 (1922-23, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Indbundet i 3 bind benævnt Tomus I-III, sidetal: 491 + 501 + 542.
 url Fuld visning af bogen (Tomus I) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (redigeret) Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Forestillet paa den Danske Skueplads 1722. ♦ P. Haase & Søns Forlag [ikke i boghandlen], 1922. 50 sider (1922, dramatik)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
noter af H. Haase (1859-1921)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk fretaget i Leipzig.
 note til titel På titelsiden også: Hoved-Personerne udi Comoedien [rolleliste].
 note til titel På omslaget: Ludvig Holbergs Comoedier. Udgivet af Hans Brix med Hans Tegners Illustrationer.
 note til titel Udsendt af Gyldendalske Boghandel i formindsket facsimile som gratis prøvehæfte for udgaven af samtlige komedier.
 Afsnit i bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Samlede Skrifter. Udg. af Hans Brix og Palle Raunkjær. ♦ Koppel, 1922-23. Bind 1-4, 300 + 378 + 364 + 468 sider (1922-23, samling)
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
udgiver: Palle Raunkjær (1886-1980)
kollaps Noter
 note til titel Med Understøttelse af Carlsbergfondet udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
 note til titel Bind 1, 2 og 4: Med 1 tavle og 1 portræt.
 Afsnit i bog (udgiver) serie: Danmarks Nationallitteratur. Paa Holbergselskabet Vegne udg. ved Hans Brix, Soph. Michaëlis og Carl S. Petersen, under Redaktion af Poul Tuxen (1926-)
udgiver: Sophus Michaëlis (1865-1932)
udgiver: Carl S. Petersen (1873-1958)
redigeret af Poul Tuxen (1880-1955)
Detaljer om serien
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler (1929, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 20
 Bog (forord) Schack, H. E.: Fantasterne. Med Indledning af Hans Brix. Westermann, 1942, 264 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [9]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 9
Detaljer
af Hans Egede Schack (1820-1859)
1858 1. udgave: Phantasterne. Af E. S [ie: H.E. Schack]. ♦ C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1858 [ie: 1857]. 470 sider
 Bog (forord) Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jysk Mundart. Indledning af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Berlingske Forlag, 1944. 60 sider, illustreret (1944, novelle(r))
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog (forord) Petersen, Nis: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt (1944, digte)
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. [2] + 58 + [4] sider
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider
1949 [Udvalg] Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
kollaps Noter
 note til titel Indeholder digtsamlingerne: En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods. Samt: Lyrisk Efterladenskab [ie: avisdigte og udtrykte digte].
 note til titel [Nyt oplag] (6. tus.), 1945.
 note til titel 7. Oplag (10. tus.). ♦ Gyldendal, 1947 [Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag].
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Digte til Mor. Af danske Forfattere. Forord af Hans Brix. Tegninger af Karen Jacobsen. ♦ København, Rosenkilde og Baggers Forlag, 1946. 118 [3] sider, illustreret (1946, samling) 👓
Detaljer
illustrationer af Karen Lis Jacobsen, f 1905 (1905-1989)
kollaps Noter
 note til titel Side 7-17: Indledning [Signeret: Hans Brix].
 note til titel Side [121-22]: Digtenes oprindelige Titler.
kollaps Indhold

[s019] anonym: Moderen under Mulde. [Folkevise] (1946, digte)
af Anonym

[s024] Ewald, Johannes: Nytaarsønske til en Moder (1946, digte)
af Johannes Ewald (1743-1781)

[s029] Staffeldt, A. W. Schack von: Til en Moder (1946, digte)
[s031] Oehlenschläger, Adam: Aladdin på sin Mors Grav (1946, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Visselulle nu, Barnlil!

[s033] Grundtvig, N. F. S.: Til min Moder (1946, digte)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

[s040] Ingemann, B. S.: Ægteskabsløftet (1946, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)

[s041] Liane (Betty Melbye): Til min Moder (1946, digte)
af Betty Melbye (1822-1856)

[s043] Andersen, H. C.: Til min Moder (1946, digte)
af H.C. Hansen (1906-1960)

[s044] Paludan-Müller, Fr.: [Kære Moder, hvorfor sover Du] (1946, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
kollaps Noter
 note til titel Digt uden titel. Første linie: Kære Moder, hvorfor sover Du.
 note til titel Uddrag af indledningen: Paludan-Müllers Vers til den døde Mor harmod Slutningen et Par ufuldkomne Rim, hvilket forklares ved, at han, da det blev skrevet, kun var elleve Aar gammel.

[s046] Ploug, C.: Til min Moder (1946, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)

[s048] Høedt, F. L.: Til min Moder (1946, digte)
af Frederik Høedt (1820-1885)

[s049] Richardt, Chr.: Hjemløse Børn (1946, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)

[s051] Schandorph, Sophus: Til min Moder (1946, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)

[s054] Nielsen, Zacharias: Til min syge Moder (1946, digte)
af Zakarias Nielsen (1844-1922)

[s056] Drachmann, Holger: Til min Mor (1946, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)

[s058] Jacobsen, J. P.: Til min Moder (1946, digte)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)

[s059] Christiansen, Einar: [Nu er vi gamle, begge to] (1946, digte)
af Einar Christiansen (1861-1939)
kollaps Noter
 note til titel Digt uden titel. Første linie: Nu er vi gamle, begge to.

[s060] Stuckenberg, Viggo: Min Moder (1946, digte)
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)

[s068] Holstein, Ludvig: Gravsted (1946, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)

[s070] Michaëlis, Sophus: O Moder (1946, digte)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)

[s071] Aakjær, Jeppe: Mor ved Brønden (1946, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)

[s079] Jørgensen, Johannes: Spejlet (1946, digte)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)

[s083] Rode, Helge: Min Moder (1946, digte)
af Helge Rode (1870-1937)

[s089] Nielsen, L. C.: Min Moder (1946, digte)
af L.C. Nielsen (1871-1930)

[s090] Nielsen, Anton: Mor (1946, digte)
[s092] Larsen, Thøger: Ved Vinduet (1946, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)

[s094] Ahlmann, Hans: Til min Mor (1946, digte)
af Hans Ahlmann (1881-1952)

[s096] Hoffmeyer, Svend: Mor ved hendes Død (1946, digte)
af Svend Hoffmeyer (1886-1951)

[s098] Neiiendam, Tavs: Mor (1946, digte)
af Tavs Neiiendam (1898-1968)

[s115] Munk, Kaj: Hvis Mor døde nu (1946, digte)
af Kaj Munk (1898-1944)

[s116] Hildebrandt, Karen: In Memoriam (1946, digte)
af Karen Hildebrandt (1898-1948)

[s118] Heltberg, Grethe: Til min Moder (1946, digte)
af Grethe Heltberg (1911-1996)
 Bog (udgiver) Petersen, Nis: Stynede Popler. Noveller og Digte. Digtene udg. ved Hans Brix. 3. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1947. 174 + [2] sider, med portrættavle (1947, novelle(r))
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
1943 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ Gyldendal, 1943. 163 + [1] sider, illustreret, med 1 portrættavle
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag.
 Samling Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. 2. Udg. (1948, samling)
 Samling Brix, Hans (Udg.): Den danske Lyrik fra Kingo til J. P. Jacobsen (1949, samling)
 Bog (udgiver) Petersen, Nis: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider (1949, digte)
Detaljer
af Nis Petersen (1897-1943)
1926 1. udgave: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. [2] + 58 + [4] sider
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider
1943 [Udvalg] 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ Gyldendal, 1943. 163 + [1] sider, illustreret, med 1 portrættavle
1944 [Udvalg] 1. udgave: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt
kollaps Noter
 note til titel Heri optrykt samlingerne: Nattens Pibere. En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods. Samt udvalg fra: Stynede Popler. Ungdomsdigte. Lyrisk Efterladenskab.
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udg. af "Eventyr og Historier". 3. oplag [ie: 1. Tranebogsoplag]. ♦ Gyldendal, 1962. Bind 1-3, 416 + 416 + 418 sider, illustreret (1962, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 75-77
af H.C. Andersen (1805-1875)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Anker Jensen (1878-1937)
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Med tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Nærværende udg. optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udg. af "Eventyr og Historier". ♦ Gyldendal, 1972. Bind 1-3, 412 + 410 + 437 sider, illustreret (1972, roman)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
, , , , , , ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse)Præsten i VejlbySkuespil i 5 Akter efter Steen Steensens Blichers Novelle, dramatiseret af Hans Brix og Kaj Munk
[Til TV:] dramatiseret for fjernsyn af Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff-Schmidt. Musik: Vagn Holmboe
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
bearbejdelse af Kaj Munk (1898-1944)
bearbejdelse af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
bearbejdelse af Palle Kjærulff-Schmidt (1931-2018)
musik af Vagn Holmboe (1909-1996)
(premiere 02-03-1943 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden