Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A.E. Boye (1784-1851)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Peder Paars. Efter Forfatterens sidste Udgave, med de øvrige Udgavers afvigende Læsemaader og med dertil føiede Anmærkninger udgivet af A. E. Boye. ♦ Kbh., 1823 (1823, digte) BD4:sp230
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Tekster anonym [Møller, Poul Martin og A.E. Boye]: Smørialis's Digtervandringer eller Glæder og Lidelser. Fortalte af ham selv i Breve til en Ven. Udgivet af Vilh. Bluhmau. Kbh., 1823. 48 sider (1823, tekster) BD4:sp528
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: M.N. Schmidth (1801-1840)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet og udgivet af Poul Martin Møller og A.E. Boye, jævnfør: Johs. Brøndum-Nielsen: Poul Møller Studier, 1940.
 note til titel Travesti over M.N. Schmidth: Himeros (digte), 1822.  Schmidth, M.N. M.N. Schmidth
 Bog (oversætter) Lebrun, C.: [Nyeste Samling af Skuespil [1s001]] Den frivillige Landstorm. Lystspil i een Act. Oversat [af Ad. Engel-Brecht Boye]. Side [1]-48 (1824, dramatik) BD4:sp301 👓
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
 Bog (udgiver) pseudonym [Scott, Walter]: Talismanen. En Fortælling ved Forfatteren til Waverley, Quentin Durward etc. Overs. af Engelsk. Udg. ved A. E. Boye. ♦ 1826-27. Deel 1-2, 254 + 291 sider (1826-27, roman) EMP1228 BD4:sp485
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1826-27 1. udgave: Talismanen. En romantisk Skildring fra Korstogenes Tider. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1826-27. Deel 1-2, 289 + 336 sider
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Kiøbmanden af Venedig. Lystspil i 5 Acter. Fordansket til Skuepladsens Brug af K. L. Rahbek [og A.E. Boye]. ♦ Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse premiere på Det kgl. Teater 18-1-1828.
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827 (1827, digte) BD4:sp267
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1851 Senere udgave: Axel. Et romantisk Digt. Med Oversættelse af A. E. Boye. Femte Oplag. ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1851. 83 sider
1857 Senere udgave: Axel. Kvæði. S. Thorsteinson islenzkaði. ♦ Sveinsson, 1857. 60 sider
1872 Senere udgave: Axel
1902 Senere udgave: Axel
kollaps Noter
 note til oversat titel Parallel svensk og dansk tekst.
 note om oplag 2. Oplag, Kbh., 1837.
 note om oplag 3. Oplag, Kbh., 1839.
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Romeo og Julie. Sørgespil [i 5 Acter]. Indrettet for den danske Skuesplads [af Pet. Thun Foersom og Ad. Engelbr. Boye]. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 6) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:006
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. oplag, Kjøbenhavn, Schubothe, 1845. 31 sider.
 note til oversat titel [Side 31](I denne for det danske Theater bestemte Oversættelse af Shakspeares Rome og Julie er ikkun skeet nogle nødvendige Udeladelser; ingen Bearbeidelse eller Omarbeidelse har fundet Sted, men Digterens egne Ord og egen Plan ere uforandret givne. Foersoms i 1811 udkomne Fordanskning er lagt til Grund, men mange Steder ere aldeles nye oversatte efter Originalen, med hvilken Arbeidet desuden heelt igjennem og gentagne Gange er sammenholdt og derefter rettet).
 Bog (oversætter) anonym [Shakespeare, William]: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22) (1829, dramatik) BD4:sp303
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:022
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) anonym: De muntre Koner i Windsor. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af A.E. Boye]. U. St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 24) (1829, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:024
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Gnidia [2n]] Clement Cleveland, Søerøveren. Et Fragment efter Walter Scott's The Pirate, ved A.E. Boye (1830, tekster) EMP 23
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 Clement Cleveland, Søerøveren [uddrag af kapitlerne 31-42] 1. udgave: Sørøveren. 1ste Deel. Oversat. ♦ Kbh., 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel tidligere trykt i Aftenbladet 1823 [31-1-1823, 7-2, 15-2, 21-2, 14-3, 28-3, 4-4, 11-4 og 18-4-1823].
 note til oversat titel derefter med må sproglige ændringer trykt i Hertha, 3. bind, 1828, side 129-205.
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [1-7]] Lodsen. Et Søemands-Eventyr. Overs. af Engelsk ved A.E. Boye. ♦ 1831. Hefte 1-7, 96 + 100 +120 + 96 + 116 + 110 + 128 sider (1831, roman) EMP 448
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1826 1. udgave: Lodsen eller Eventyr ved Englands Kyster. Overs. ved P.S. Petersen. ♦ 1826. Deel 1-3, 207 + 254 + 172 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, titelbladets bagside: [1. del af denne udgave er tidl. udkommet på andet forlag, 2. og 3. del har ikke før været trykt].
 note til oversat titel Hefte 1, side 5-6: [Tilegnelse] Til William Brandford Shubrick.
 note til oversat titel Hefte 1, side 7-10: Fortale [af forf.].
 Bog (oversætter) anonym [Holberg, Ludvig]: Niels Klims Reise under Jorden. 2. Udg. forøget og forbedret [ved Ad. Engelbert Boye]. Kbh., 1831 (1831, tekster) BDsupp:sp806
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741
kollaps Noter
 note til titel 1. ark og en subskriptionsindbydelse var det eneste der udkom.
 Afsnit i bog (udgiver) Storm, Edv.: Digte. Udg. ved A.E. Boye. Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp779
af Edvard Storm (1749-1794)
 Afsnit i bog (udgiver) Holberg, Ludvig: [Comedier [7]] Comedier. 7. Bind. Udgivet ved A. E. Boye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1832. 414 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Side 412-14: Register over samlige 7 Bind.
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Peder Paars. Udg. ved A.E. Boye. 2. Opl. ♦ Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp775
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, 1844.
 note til titel 5. Oplag, 1865.
 Afsnit i bog (udgiver) Wessel, J. H.: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. ♦ 1832. 304 sider (1832, samling) BDsupp:sp767
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1845 Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. Med nogle tildels utrykte Leiligheds-Vers, en Biographie og Anmærkninger. Andet Oplag, i to Dele. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. Deel 1-2, 175 + 160 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. udgave, 1861. 459 sider.
 note til titel 4. udgave, 1877.
 Bog (forord) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [67-73]] Havfruen eller Sø-Skummeren. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Med en Forerindring af A.E. Boye. ♦ 1836-37. Hefte 67-73, 307 + 442 sider (1836-37, roman) EMP 448
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1831 1. udgave: Havfruen eller Søskummeren. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1831. Bd. 1-3, 144 + 158 + 193 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek, 1-3)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 3-20: Forerindring til den danske Oversættelse [signert A.E.B.].
 note til oversat titel Hefte 1, side 21-26: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Oversat af A.E. Boye. ♦ Kbh., 1838. 198 sider (1838, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1840. 198 sider.
 Bog (udgiver) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [80-86]] Den røde Røver. En Fortælling. Tilegnet W.B. Shubrick. Overs. af Engelsk ved A. R. [ie: Andreas C. Rasmussen]. Udgivet af A.E. Boye. ♦ 1839-40. Hefte 80-86, 310 + 444 sider (1839-40, roman) EMP 448
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Andreas C. Rasmussen (d. 1835)
1829-31 1. udgave: Den røde Fribytter. En Fortælling. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1829-31. Deel 1-4, 214 + 230 + 222 + 221 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Udgiverens Forerindring [har kun gennemset oversættelsen].
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Dansk Parnas. Samling af ældre og nyere danske Digte. Udgivne ved A. E. Boye. ♦ Kjøbenhavn, 1841. xx + 500 sider (1841, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Udgivne med Anmærkninger, og et Tillæg, indeholdende adskillige Oplysninger m. m. ved A. E. Boye. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Forlags-Foreningen, 1843. xii + 730 sider (1843, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 4 hæfter fra 1842-43, trykt i 5000 eksemplarer.
 note til titel Side i-xii: Fortale til denne Udgave [signeret: Kiøbenhavn, den 11te August 1843, A.E. Boye].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Nyt Aftenblad (1844-48, periodicum)
Detaljer
redigeret af Hans Jørgen Trojel (1813-1877)
kollaps Noter
 note til titel Afløser for: Aftenbladet (1843), fra og med 1844 nr. 206.
 url Oversigt over Aftenbladet og Nyt Aftenblad på:  Link til ekstern webside De danske Aviser
 Bog (udgiver) Wessel, J. H.: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. Med nogle tildels utrykte Leiligheds-Vers, en Biographie og Anmærkninger. Andet Oplag, i to Dele. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. Deel 1-2, 175 + 160 sider (1845, digte) 👓
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1832 1. udgave: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. ♦ 1832. 304 sider
kollaps Noter
 note til titel Deel 1, side [iii-iv]: Til Det Norske Selskab i Christiania [signeret: Kiøbenhavn, i Mai 1832. A.E. Boye].
 note til titel Deel 1, side v-xi: Fortale til første Oplag, 1832.
 note til titel Deel 1, side xi-xiv: J.H. Wessel's Skrifters Literatur.
 note til titel Deel 2, side [iii-iv]: Forerindring [signeret: Kiøbenhavn, den 20de December 1844].
 note til titel Af forordet i del 2: De fire Smaavers, som i denne 2den Deel slutte de Wessel i Tidsskrifter eller ved Tradition tillagte Digte, ere tilføiede i dette nye Oplag og findes ikke i det forrige.
 url Fuld visning af bogen, Første Deel, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen, Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Axel. Et romantisk Digt. Med Oversættelse af A. E. Boye. Femte Oplag. ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1851. 83 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1827 1. udgave: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Fuld visning af den danske oversættesel på: Nasjonalbiblioteket.  Link til ekstern webside urn.nb.no
 Bog (oversætter) anonym [Lee, Hannah]: To nordamerikanske Noveller. Udg. af A. E. Boye. ♦ 1852. 130 sider (1852, novelle(r)) EMP 912
Detaljer
af Hannah Farnham Sawyer Lee (1780-1865, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord af udgiveren].
kollaps Indhold

[a] anonym: Tre forskiellige Maader at leve paa (1852, novelle(r))
originaltitel: Tree experiments of living, 1837
af Hannah Farnham Sawyer Lee (1780-1865, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Har på dansk tidligere været trykt som føljeton i: Nyt Aftenblad, 1844.

[b] anonym: Eleonora Fulton (1852, novelle(r))
originaltitel: Elinor Fulton, 1837
af Hannah Farnham Sawyer Lee (1780-1865, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Har på dansk tidligere været trykt som føljeton i: Nyt Aftenblad, 1844.
 Afsnit i bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Udgivne ved A. E. Boye. Med Anmærkninger, og et Tillæg, indeholdende adskillige Oplysninger m. m. Anden Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Forlags-Foreningen, 1852. xvi + 712 + [1] sider (1852, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: P.H. Boye (1816-1889)
kollaps Noter
 note til titel Udgivelsen blev fuldendt efter A.E. Boyes død 1851 af hans søn, Peter Henrik Boye.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [4]] Talismanen eller Richard Løvehjerte i Palæstina. En Fortælling fra Korsriddernes Tid. Overs. af A. E. Boye. [3. Udgave]. ♦ 1856. 410 sider (1856, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1826-27 1. udgave: Talismanen. En romantisk Skildring fra Korstogenes Tider. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1826-27. Deel 1-2, 289 + 336 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1876. 420 sider.
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Lodsen. Et Sømands-Eventyr. Overs. af Engelsk ved A.E. Boye. Tredie Oplag. Gjennemset af J.A. Meyer. ♦ 1857. Deel 1-2, 368 + 318 sider (1857, roman) EMP 454
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af J.A. Meyer (1799-1875)
1826 1. udgave: Lodsen eller Eventyr ved Englands Kyster. Overs. ved P.S. Petersen. ♦ 1826. Deel 1-3, 207 + 254 + 172 sider
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Med Oversættelse af A. E. Boye. Tredie Oplag. ♦ Kiøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1859. 308 sider (1859, digte) 👓
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Parallel svensk og dansk tekst.
 note om oplag 4. Oplag, 1867.
 note om oplag 5. Oplag, 1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Skuespiller-Selskabeteller En Dag paa Teatret, Lystspil i 5 Akter af Casimir Delavigne (Les comédiens) og Karl Lebrün (Die Schauspieler), oversat og samarbejdet af A.E. Boye. Ved to Forestillinger [30-12-1824 og 17-1-1825] gaves foran Stykket en Prolog af A.E. Boye
af Casimir Delavigne (1793-1843, sprog: fransk)
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
(premiere 28-12-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Købmanden i VenedigLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af K.L. Rahbek og A.E. Boye
[Fra 1867:] Skuespil i 5 Akter. Oversat af Edv. Lembcke
[Fra 1903:] Lystspil i 5 Akter
[Fra 1912:] Komedie i 5 Akter
[På Betty Nansen Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Aarhus Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Folketeatret:] Oversættelse: Poul Sørensen, musik: gamle italienske folkemelodier arrangeret af Morten Reesen
[På Det ny Teater:] Oversættelse: Edvard Lembcke, rediveret af Erling Schroeder og Knud Poulsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Morten Reesen (1928-1961)
bearbejdelse af Erling Schroeder (1904-1989)
bearbejdelse af Knud Poulsen (1920-2003)
(premiere 18-01-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 57)
(oversætter)Slaget ved FehrbellinSkuespil i 5 Akter af Heinrich von Kelist. Oversat af A.E. Boye
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
(premiere 27-05-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Romeo og JulieSørgespil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom og A.E. Boye, samt senere [i 1873-74:] af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Tragedie i 5 Akter (11 Afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke
[På Folketeatret:] Tragedie i 18 Billeder. Oversættelse: Vilhelm Østerberg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 02-09-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(oversætter)De muntre Koner i WindsorLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af A.E. Boye
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
(premiere 09-03-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden