Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Dorothea Biehl (1731-1788)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Favart, [Charles Simon]: Soliman den Anden (1763, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [4g] Senere udgave: Soliman second. Comédie, en 3 actes et en vers. Copenh., 1770
1776 i: Syngespil for den Danske Skueplads [1a] Senere udgave: Soliman den Anden. Comoedie i 8 Acter [oversat af C. B. Biehl]. [Musik af Sarti.] Med nye Arier forøget, hvortil Musiken er sat af Thom. Chr. Walter
 Bog (oversætter) Grafigny, d'Happoncourt de: Cennie. Paa nye oversadt i gammelt Dansk af C.D. Biehl (1764, dramatik) AEJ 57 BD4:sp399
originaltitel: Cénie, 1750
af Françoise d'Issembourg d'Happoncourt de Graffigny (1695-1758, sprog: fransk)
 Dramatik Biehl, C. D.: Den kierlige Mand. Comedie udi 5 Acter. Kbh., 1764 (1764, dramatik) BD4:sp310
Detaljer
1772 i: Comedier [1a s002] Senere udgave: Den kierlige Mand. Comedie udi fem Acter, tillige med trende Prologer, ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ 1772. 158 sider
1790 i: Nye originale Skuespil [5da] Senere udgave: Den kierlige Mand. Comoedie udi 5 Acter, tilligemed 3 Prologer
kollaps Noter
 Artikel Lærde Efterretninger: 1765, side 1 [Biehls svar], se også side 13, 41, 57, 117.
 anmeldelse Giensvar paa det i No. 4 af de Kiøbenhavnske Lærde Tidender indrykkede Svar paa den i Sorøe trykte Kritike over den kiærlige Mand. Sorøe, 1765.
 anmeldelse Kritike over den nye Comoedie den kiærlige Mand. Sorøe 1764 [Med Bilag].
 Artikel Lærde Efterretninger: 1764, nr 49, Anhang. side 517-24 [anmeldelse].
 Dramatik Colardeau, [Charles Pierre]: Caliste (1765, dramatik) BD4:sp391
af Ch. P. Colardeau (1732-1776, sprog: fransk)
af Nicholas Rowe (1674-1718, sprog: engelsk)
 Dramatik Biehl, C. D.: Melpomenæ og Thaliæ Trætte. En Prologus til at opføre paa den kgl. danske Skueplads d. 2. Jan. 1765. Kbh. (1765, dramatik) BD4:sp310
 Dramatik Biehl, C. D.: Den glædede Thalia forestillet i en Prologus til at opføres paa den danske Skueplads den 3. Oct. 1766. Kbh., 1766 (1766, dramatik) BD4:sp310
 Dramatik Biehl, Charlotta Dorothea: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [5a]] Den kiærlige Daatter. Comedie (1766, dramatik)
Detaljer
1772 i: Comedier [1b] Senere udgave: Den kierlige Datter. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Oplagt paa det typographiske Selskabs Bekostning, 1772. 118 sider
 Dramatik Biehl, C. D.: Den forvundne Angest. En Prologus til at opføre paa den kgl. danske Skueplads den 4. Jan. 1768. Kbh. (1768, dramatik) BD4:sp310
 Bog Biehl, C. D.: Den altfor lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi 5 Acter. ♦ U. St., [ca. 1773] (1773, dramatik) BD4:sp310
Detaljer
1772 i: Comedier [1c] 1. udgave: Den alt for lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, 1772. 142 sider
 Dramatik Biehl, Charlotte Dorothea: Comedier. Ved Charlotte Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Udgivet af det typographiske Selskab, 1773. Første-Anden Deel (1773, dramatik) BD4:sp309 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hvert stykke med særskilt titelblad, paginering og arksignatur. Første Deel trykt med fraktur, Anden Deel med antikva.
 note til titel 2 sider: [Indholdsfortegnelse].
 note til titel 10 sider: Fortale.
 url Fuld visning af bogen (pdf, Første Deel) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf, Anden Deel) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a s002] Biehl, Charlotta Dorothea: Den kierlige Mand. Comedie udi fem Acter, tillige med trende Prologer, ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ 1772. 158 sider (1772, dramatik)
1764 1. udgave: Den kierlige Mand. Comedie udi 5 Acter. Kbh., 1764

[1a s127] Biehl, Charlotta Dorothea: Melpomenes og Thaliæ Trætte. [Prolog] opført den 2 Jan. 1765. Side [127]-35 (1765, dramatik)
[1a s136] Biehl, Charlotta Dorothea: Den glædede Thalia. [Prolog] opført den 3 Octobr. 1766. Side [136]-46 (1766, dramatik)
[1a s147] Biehl, Charlotta Dorothea: Den forvundne Angest. [Prolog] opført den 4 Jan. 1768. Side [147]-58 (1768, dramatik)
[1b] Biehl, Charlotta Dorothea: Den kierlige Datter. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Oplagt paa det typographiske Selskabs Bekostning, 1772. 118 sider (1772, dramatik)
1766 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [5a] 1. udgave: Den kiærlige Daatter. Comedie
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Trykt hos H.C. Sander og J.F. Morthorst.

[1c] Biehl, Charlotta Dorothea: Den alt for lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, 1772. 142 sider (1772, dramatik)
1773 Senere udgave: Den altfor lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi 5 Acter. ♦ U. St., [ca. 1773]
1781 i: Nye originale Skuespil [3ab] Senere udgave: Den altfor lønlige Beiler eller den som giør en Hemmelighed af alle Ting. Coemedie udi 5 Acter

[1d] Biehl, Charlotta Dorothea: Den Ædelmodige. Comedie i fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Bogtrykt hos Nicolaus Møller, 1767. 125 sider (1767, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel På tilbladet: Imprimatur: B. Möllmann.
 note til titel Side [3]: Til Kongen.
 note til titel Side [5-8]: Allernaadigste Konge! [signeret: Charlotta Dorothea Biehl].
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [1-9-1766] Skrevet mine Tanker om Jfr. Biehls Piece den Ædelmodige ...

[2a] Biehl, Charlotta Dorothea: Haarkløveren. Comedie udi Fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke, 1765. 103 sider (1765, dramatik)
[2b] Biehl, Charlotta Dorothea: Den listige Optrækkerske. Comedie udi Fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke, 1765. 118 sider (1765, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2c] Biehl, Charlotta Dorothea: Tvistigheden eller Critiqve over den listige Optrækkerske, Comedie i een Act, forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Paul Herman Höecke, 1766. 51 sider (1766, dramatik)
[2d] Biehl, Charlotta Dorothea: Den forelskede Ven eller Kiærlighed under Venskabs Navn. Comedie i Fem Acter forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Paul Hermann Höecke, 1765. 116 sider (1765, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 116: Imprimatur, B. Möllmann.
 note til titel Side 116: Avertissement. De mange adskillige Domme, som dette Stykke har været underkastet, forpligter mig til at forsikkre Læseren, at jeg uden mindste Forandring overleverer det her saaledes, som det paa Theatret er bleven forestillet.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [24-8-1765] Skrev min Betænkning om Jfr. Biehls Forelskede Ven og Listige Optrækkerske [ikke optaget i Det smagende selskabs skrifter].
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [29-8-1765] Skrevet Betænkning paa nye om Md:selle Biehls 2 Comoedier, og Oversættelsen af Vertvert.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [10-9-1765] Svart Jfr. Biehl paa hendes Billet anl. noget, som M. Treskow paa sin Farbroders Auction havde sladdret om hendes Comoedier.
 Dramatik Biehl, C. D.: Silphen. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1773 (1773, dramatik) BD4:sp311
se også: Le Silphe
Detaljer
1781 i: Nye originale Skuespil [3ca] Senere udgave: Silphen. Et Syngespil i tre Acter af Charlotta Dorothea Biehl. 88 sider
kollaps Noter
 Dramatik Biehl, C. D.: Kierligheds-Brevene. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp311
 Dramatik Biehl, C. D.: Den prøvede Troskab. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp311
 Bog Biehl, C. D.: [Poetiske Samlinger [1g]] Brev fra Waldborg Immers Datter til Hendes Veninde. Af Jfr. C. D. Biehl (1775, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
 Dramatik Biehl, C. D.: Euphemia. Tragedie i fem Akter. Kbh., 1775 (1775, dramatik)
 Bog (oversætter) Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, 1776-77. 1-4. Tome (1776-1777, roman) BD4:sp495
originaltitel: El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1605-15
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
1829-1831 Senere udgave: Den sindrige Adelsmand, Don Quixote af Mancha's Levnet og Bedrifter. Oversat fra det Spanske af Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1829-31. 1-4. Deel, (lvi + 286) + 436 + ? + ? sider
1865-69 Senere udgave: Den sindriige Adelsmand Don Quixote af la Mancha's Levnet og Bedrivter. Oversat af Charlotta Dorothea Biehl. Anden Udgave, revideret af F. L. Liebenberg. Med 21 Tegninger af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlags-Expedition, 1865-69. 1-2. Deel, (xiv + 506) + ? sider + 21 tavler
1880 Senere udgave: Den udmærkede Ridder Don Quixote af La Mancha's Levnedsbeskrivelse. Overs. efter den hos Hachette & Cie. udkomne Bearbejdelse for Ungdommen af Anna Winkel Horn. Med Billeder af Bertall
1907 Senere udgave: Historien om Don Quixote og Sancho Pansa. Fortalt for Børn af Carl Ewald. Illustr. af R. Christiansen og med Benyttelse af Tegn. af Vilh. Marstrand. ♦ A. Christiansen, 1907. 48 sider, illustreret (kvartformat)
1919 Senere udgave: Don Quixote. ♦ Prior, [1919]. 140 sider
1926 Senere udgave: Den sindrige Herremand Don Quixote
1946 Senere udgave: Den tænksomme Adelsmand Don Quixote af la Mancha
1965 Senere udgave: Don Quijote. Genfortalt for ungdommen af Karen Overgård
1967 Senere udgave: Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas levned og bedrifter. Overs. fra spansk af Charlotta Dorothea Biehl efter "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Revideret af F. L. Liebenberg. Udgi. med efterskrift af Knud Togeby. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-3, 492 + 295 + 260 sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14)
1971 Senere udgave: Don Quijote. Tegnet af Zansky. ♦ Forlaget I.K., 1971. [48] sider, illustreret
1971 Senere udgave: Den sindrige herremand Don Quijote af Manchas levned og bedrifter. Ill. af Wilhelm Marstrand. Efterskrift af Paul V. Rubow og H. P. Rohde. Overs. af Charlotte Dorothea Biehl. Teksten rev. af Tom Smidth. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 291 + 294 + 333 sider. (Store Fortællere)
1973 Senere udgave: Don Quijote de la Mancha. Edición simplificada para uso escolar y autoestudio. Edición a cargo de: Berta Pallares. Ill.: Torben Ebbesen. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 112 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstik, hvoriblandt forfatterens portræt.
 Web Link Wikipedia: Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Biblioteca National de España
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Cervantes' Don Quijote, side 231-55.
 Bog (oversætter) Engel: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3d]] Pagen. Comoedie i een Act. Efter Hr. Engels Tydske Original oversat for den Danske Skueplads [ved D.C. Biehl]. 50 sider (1777, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
af Johann Jakob Engel (1741-1802, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 357) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Dancourt: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3e]] Søe-Havnen. Comoedie i een Act af Hr. Dancourt. [Oversat af C.D. Biehl]. 48 sider (1777, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 407) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym [Chamfort, de]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3f]] Den unge Indianerinde. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [af C.D. Biehl]. 34 sider (1777, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 455) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Lessing, Gotthold Ephraim: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3c]] Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider (1777, dramatik) BD4:sp290 👓
originaltitel: Emilie Galotti, 1772
Detaljer
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
1828 Senere udgave: Emilie Galotti. Sørgespil i 5 Acter [Oversat af Charlotte Dor. Biehl. ♦ Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 1)
1947 Senere udgave: Emilia Galotti
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 221) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [28-12-1825] læste der min Emilie Galottis 1 ste Act.
 Dramatik Biehl, Charlotta Dorothea: [Nye originale Skuespil [2d]] Euphemia. Tragedie i 5 Akter. Kbh., 1775 (1778, dramatik) BD4:sp305
 Dramatik Biehl, Charlotta Dorothea: [Nye originale Skuespil [2f]] Den prøvede Troskab. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1774 (1778, dramatik) BD4:sp305
 Bog (oversætter) Sedaine: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s361]] Væddemaalet. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] efter Herr Sedaines La Gageure [imprévue]. Side [361]-426 (1778, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Des Touches: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [6s341]] Den forstilte Taabelige eller Landsbye-Poeten. Comoedie i tre Acter. Oversat efter Herr Des Touches la Fausse Agnes ou le Poete Compagnard [ved C.D. Biehl]. Side [341]-488 (1780, dramatik) BD4:sp291 👓
Detaljer
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [4a] 1. udgave: La fausse Agnès ou le poète campagnard. Comédie en 3 actes et en prose. Copenh., 1772
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Cervantes Saavedra, Miguel de: Lærerige Fortællinger. Oversat af det Spanske efter det i Haag 1739 udgivne Oplag af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kbh., 1780-81. 1-2. Tome (1780-81, novelle(r)) BD4:sp496
originaltitel: Novelas exemplares, 1613
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[h] Cervantes Saavedra, Miguel de: [La Ilustra fregona] (1780, novelle(r))
originaltitel: La ilustra fregona, 1613
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
oversat af Emil Gigas (1849-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1876, Bind 2, side 184-220 og 309-37, under titlen: Den skjønne Costanza. Fortælling af Miguel Cervantes de Saavedra. Ved E. Gigas.
 Bog (oversætter) Des Touches: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [6s183]] Det sære Menneske. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Hr. Des Touches L'Homme Singulier [ved C.D. Biehl]. Side [183]-340 (1780, dramatik) BD4:sp291 👓
originaltitel: L'Homme singulier, 1757
Detaljer
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog Biehl, Charl. Dorothea: [Nye originale Skuespil [3ab]] Den altfor lønlige Beiler eller den som giør en Hemmelighed af alle Ting. Coemedie udi 5 Acter (1781, dramatik) BD4:sp306
Detaljer
1772 i: Comedier [1c] 1. udgave: Den alt for lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, 1772. 142 sider
 Dramatik Biehl, Charlotta Dorothea: [Nye originale Skuespil [3d]] Kierligheds-Brevene. Et Syngespil i tre Acter af Charlotta Dorothea Biehl. [Musikken af Giuseppe Sarti.]. 72 sider (1781, dramatik) BD4:sp306 👓
 Bog Biehl, Charlotta Dorothea: Moralske Fortællinger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Heinrich Christoph Sander, 1781-82. 1.-4. Tome, 307 + 319 + 352 + 347 [3] sider (1781-82, roman) BD4:sp443
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fierde Tome side [349-50]: Til Læseren! [signeret: C.D. Biehl].
 note til titel Fierde Tome side [351]: Trykfeyl.
 note til titel Fierde Tome 16 upaginerede sider: Subscribenternes Navne.
 url Fuld visning af bogen (Første Tome) på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af bogen (Anden Tome) på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af bogen (Tredie Tome) på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af bogen (Fierde Tome) på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Biehl, Charlotta Dorothea: [Nye originale Skuespil [3ca]] Silphen. Et Syngespil i tre Acter af Charlotta Dorothea Biehl. 88 sider (1781, dramatik) BD4:sp306 👓
Detaljer
1773 1. udgave: Silphen. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1773
 Samling Biehl, Charlotta Dorothea: Brevvexling imellem fortrolige Venner. ♦ [Kiøbenhavn, 1783]. 1.-3. Tome, ([2] + 332) + 336 + 334 sider (1783, samling) BD4:sp165 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første Tome, upagineret side: Til Dronningen.
 note til titel Første Tome, 2 upaginerede sider: Allernaadigste Dronning! [Signeret: Kiøbenh. d. 31 Mart. 1783. allerunddanigst Charlotta Dorothea Biehl].
 note til titel Første Tome, side 332: Trykt hos Bogtrykker P. Horrebow.
 url Fuld visning af bogen (pdf, Første Tome) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf, Anden Tome) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf, Tredie Tome) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Voltaire: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s243]] Nanine eller Manden uden Fordomme. Komedie i 3 Akter, oversat af Fransk efter Hr. Voltaires Nanine, ou l'homme sans prejugé [ved Dorothea Biehl]. Side [243]-314 (1783, dramatik) BD4:sp291 👓
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2f] 1. udgave: Nanine ou l'homme sans préjugé. Coméedie en 3 actes, en vers de dix syllables. Suivant la dernière édition de 1764. Copenh., 1767
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 3-11-1773.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik anonym [Biehl, Dorothea]: [Nye originale Skuespil [4b]] Den tavse Pige eller de ved Tavshed avlede Mistanker. En original Comoedie i 5 Acter (1783, dramatik) BD4:sp306
 Bog (oversætter) Stephanie den yngre, G.: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s149]] Raptussen eller den eene har for meget, den anden for lidet. Komedie i tre Akter. En Efterlignelse af Herr Stephanies Der Spleen [ved C.D. Biehl]. Side [149]-242 (1783, dramatik) BD4:sp291 👓
Detaljer
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym [Piccini, Jos. Maria]: [Syngespil for den Danske Skueplads [7a]] Den foregivne Lord. Et Syngestykke i 2 Akter. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] til [Nicola] Piccinis Musik (1785, dramatik) BD4:sp295
af Giuseppe Maria Piccinni (1758-1826, sprog: fransk)
 Bog Biehl, C. D.: Orpheus og Euridice. Et Syngespil i 3 Acter. Musiquen af [Joh. Gottlieb] Nauman. Kbh., 1786. [Omarbeidet efter Calzabigi] (1786 ff, dramatik) BD4:sp311
Detaljer
1780 1. udgave: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780
 Bog (oversætter) Iffland, W. A.: [Nye Samling af Skuespil [2a]] Jægerne. Comedie i 5 Acter [overs. af C.D. Biehl] (1787, dramatik) BD4:sp296
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
 Dramatik Biehl, Charl. Dorothea: [Nye originale Skuespil [5dd]] Den forvundne Angst. [Prolog] opf. den 4. Jan. 1768 (1790, dramatik) BD4:sp306
 Dramatik Biehl, Charl. Dorothea: [Nye originale Skuespil [5dc]] Den glædede Thalia. [Prolog] opf. den 3. Oct. 1766 (1790, dramatik) BD4:sp306
 Bog Biehl, Charl. Dorothea: [Nye originale Skuespil [5da]] Den kierlige Mand. Comoedie udi 5 Acter, tilligemed 3 Prologer (1790, dramatik) BD4:sp306
Detaljer
1764 1. udgave: Den kierlige Mand. Comedie udi 5 Acter. Kbh., 1764
 Dramatik Biehl, Charl. Dorothea: [Nye originale Skuespil [5db]] Melpomenes og Thaliæ Trætte. [Prolog] opf. den 2. Jan. 1765 (1790, dramatik) BD4:sp306
 Bog (oversætter) anonym [Casti, Giambattista]: [Syngespil for den Danske Skueplads [8d]] Trophonii Hule. Et Syngestykke i 2 Akter. Musiken af [Ant.] Salieri. Til samme oversat af C.D. Biehl (1790, dramatik) BD4:sp296
af Giovanni Battista Casti (1721-1803, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) anonym [Calsabigi, Ranieri di]: Scene i De Elyseiske Enge. Af Syngespillet Orpheus og Euridice. Poesien af C.D. Biehl. Musike naf Nauman. Opført paa det Kgl. Theater 27. Oct. 1798. Kbh. (1798, dramatik) BD4:sp415
Detaljer
af Ranieri Calzabigi (1714-1795, sprog: italiensk)
musik af Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)
1780 1. udgave: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780
 Bog (oversætter) Lessing: Emilie Galotti. Sørgespil i 5 Acter [Oversat af Charlotte Dor. Biehl. ♦ Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 1) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:001
Detaljer
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
1777 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3c] 1. udgave: Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider
 Bog (oversætter) Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindriige Adelsmand Don Quixote af la Mancha's Levnet og Bedrivter. Oversat af Charlotta Dorothea Biehl. Anden Udgave, revideret af F. L. Liebenberg. Med 21 Tegninger af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlags-Expedition, 1865-69. 1-2. Deel, (xiv + 506) + ? sider + 21 tavler (1865-69, roman) EMP4893 👓
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
oversat af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, 1776-77. 1-4. Tome
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 1, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Cervantes Saavedra, M. de: Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas levned og bedrifter. Overs. fra spansk af Charlotta Dorothea Biehl efter "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Revideret af F. L. Liebenberg. Udgi. med efterskrift af Knud Togeby. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-3, 492 + 295 + 260 sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14) (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
oversat af F. L. Liebenberg (1810-1894)
efterskrift af Knud Togeby (1918-1974)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, 1776-77. 1-4. Tome
 Bog (oversætter) Cervantes Saavedra, M. de: Den sindrige herremand Don Quijote af Manchas levned og bedrifter. Ill. af Wilhelm Marstrand. Efterskrift af Paul V. Rubow og H. P. Rohde. Overs. af Charlotte Dorothea Biehl. Teksten rev. af Tom Smidth. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 291 + 294 + 333 sider. (Store Fortællere) (1971, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
efterskrift af Paul V. Rubow (1896-1972)
efterskrift af Peter P. Rohde (1902-1978)
oversat af Tom Smidth (1887-1942)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, 1776-77. 1-4. Tome
kollaps Noter
, , ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Det besynderlige MenneskeKomedie i 5 Akter af Destouches. Oversat af Ch. D. Biehl
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 18-06-1762 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Landsbypoeteneller Den forstilte Taabelige, Komedie i 3 Akter af Destouches. Oversat af Ch. D. Biehl
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 13-10-1762 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
Biehl, Dorothea: Den kærlige MandKomedie i 5 Akter af Ch.D. Biehl (premiere 17-10-1764 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Biehl, Dorothea: Melponenes og Thaliæ Trætte[Prolog] (premiere 02-01-1765 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Biehl, Dorothea: HaarkløverenKomedie i 5 Akter af Ch. D. Biehl (premiere 16-01-1765 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)CalisteTragedie i 5 Akter af Rowe (The fair penitent), oversat, efter Colardeaus franske Bearbejdelse, paa Vers af Ch. D. Biehl
af Ch. P. Colardeau (1732-1776, sprog: fransk)
af Nicholas Rowe (1674-1718, sprog: engelsk)
(premiere 20-02-1765 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Biehl, Dorothea: Den listige OptrækkerskeKomedie i 5 Akter af Ch. D. Biehl (premiere 16-10-1765 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Biehl, Dorothea: Den forelskede Veneller Kærlighed under Venskabs Navn, Komedie i 5 Akter af Ch.D. Biehl (premiere 27-11-1765 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Biehl, Dorothea: Den glædede Thalia[Prolog af Charl. Dorothea Biehl] (premiere 03-10-1766 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Biehl, Dorothea: Den forvundne AngstNytaars-Prolog af Ch.D. Biehl (premiere 04-01-1768 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Biehl, Dorothea: Den kærlige DatterKomedie i 5 Akter af Ch.D. Biehl (premiere 18-01-1768 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Biehl, Dorothea: Den ÆdelmodigeKomedie i 5 Akter af Charl. D. Biehl (premiere 02-11-1768 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Soliman den andenKomedie i 3 Akter af C.S. Favart. Oversat af Ch.D. Biehl, Musiken af Giuseppe Sarti og Th. Walther
[fra 1812-13:] med Sange af N. T. Bruun, med Musik til disse af Ludvig Zinck og Danse af Carl Dahlén
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
sange af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
danse af Carl Dahlén (1770-1851)
(premiere 08-10-1770 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50)
Biehl, Dorothea: Den alt for lønlige Bejlereller Den, som gør Hemmelighed af alle Ting, Komedie i 5 Akter af Charlotte Dorothea Biehl (premiere 02-12-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Biehl, Dorothea: Prologaf Biehl, fremsagt af Rose (premiere 23-10-1772 på Det kongelige Teater)
(oversætter)Beverleyborgerligt Sørgespil i 5 Akter af E. Moore (The gamester), oversat, efter Saurins franske Bearbejdelse, af L. Reersløv, hvis Oversættelse (i 1773-74) blev gennemset af Ch.D. Biehl
[Görbing Frank] Sørgespil i 5 Acter, af Saurin, paa ny fordansket ved Müller
af Edward Moore (1712-1757, sprog: engelsk)
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
oversat af Jens Peter Müller (1797-1863)
(premiere 27-12-1770 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34)
Biehl, Dorothea: SilphenSyngestykke i 3 Akter af Ch.D. Biehl [bearbejdet efter G. Saint Foix, musik af Thomas Christian Walter]
tekst af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
(premiere 27-10-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Nanineeller Den retsindige Mand, Komedie i 3 Akter af Voltaire, oversat af Falck, senere [1773-74] af Ch.D. Biehl under Titlen: Nanine eller Manden uden Fordomme, og [i 1808-09] efter Gotters Oversættelse (Jeannette) af K.L. Rahbek under Titlen: Jeanette
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 02-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
(oversætter)Spøgelset med Trommeneller Ægtemanden, som spaar, Komedie i 5 Akter af Addison (The drummer, or The hauted house), oversat, efter Destouches's Bearbejdelse, af Aladinsky, senere [fra 1773-74] af Ch.D. Biehl
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Aladinsky
(premiere 07-11-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter)Sicilianereneller Kærligheds-Skildrer, Komedie i 1 Akt af Molière. Oversat af Chr. M. de Falsen og senere [i 1773-74] af Ch.D. Biehl.
[Til teatret i Lille Grønnegade: Oversat af Anonym]
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Christian Magnus de Falsen, f 1719 (1719-1799)
oversat af Anonym
(premiere 1722 på Lille Grønnegade
premiere 07-01-1756 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Den foregivne MedbejlerKomedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af Ch.D. Biehl
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
(premiere 29-12-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst)Den prøvede TroskabSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Th.C. Walter, Teksten af Ch.D. Biehl
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
(premiere 31-01-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)DoblerenKomedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af D. Sechmann (fra 1773-74:) med Rettelser af Ch.D. Biehl
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
(premiere 1726 på Lille Grønnegade
premiere 18-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(oversætter)De fortrædelige HændelserKomedie i 3 Akter af Lagrange. Oversat af Ch.D. Biehl
af Nicolas La Grange (1707-1767, sprog: fransk)
(premiere 15-04-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Hver Mands VenKomedie i 1 Akt af Le Grand. Oversat af L. Reersløv, gennemset (i 1773-74) af Ch.D. Biehl
af M. A. le Grand (1673-1728, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 15-03-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter)Den lønlige KærlighedKomedie i 1 Akt af Poisson. Oversat af Ch. D. Biehl
af Philippe Poisson (1682-1743, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Den nye FruentimmerskoleKomedie i 3 Akter af Moissy. Oversat af Ch.D. Biehl
af A. G. M. de Moissy (1712-1777, sprog: fransk)
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
(premiere 28-10-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst)KærlighedsbreveneSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Giuseppe Sarti, Teksten af Ch.D. Biehl
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
(premiere 22-03-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Kærligheds listige Paafund(ogsaa kaldet: Kærligheds Pudserier), Komedie i 3 Akter af Poisson. Oversat af L. Reersløv, senere [1775-76] gennemset af Ch.D. Biehl
af Philippe Poisson (1682-1743, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 26-11-1760 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Den indbildt SygeKomedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Chr. Schmidt. Den tilhørende Doktorgrad gaves indtil 1813-14, se Doktorgraden.
[Til teatret i Lille Grønnegade] Oversat af ukendt
[Fra 1775 oversættelsen] revideret af Ch.D. Biehl
[Fra 1813:] Paany oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1849:] Oversat af Th. Overskou
[Til Dagmarteatret:] I Oversættelse af Johannes Marer
[På Det ny Teater:] Oversat af Th. Overskou
[På Odense Teater 1931:] Oversat af Johannes Marer
[Fra 1939 under titlen:] Den indbildt syge, komedie-ballet i 3 akter af Molière, med prolog, mellem- og efterspil. Prolog: efter Molière af Hans Hartvig Seedorff. Oversættelse: Johannes Marer. Gammel fransk musik, arrangeret af Johan Hye-Knudsen, instrumenteret af Emil Reesen. Danse i mellem- og efterspil: Børge Ralov
[den 20-3-1940 til 19-5-1940 blev prolog, musik og dans udeladt]
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af C. Schmidt (1721-1810)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
oversat af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49, 1889-1975: 14)
(oversætter)Doctorgradenhører til Den indbildte Syge af Molière, indtil 1813-14 spillet sammen med denne, givet alene den 25-2-1749. Oversat af Chr. Schmidt, senere [1772-72:] revideret af Ch.D. Biehl
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af C. Schmidt (1721-1810)
(premiere 12-02-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40)
(oversætter)Forødereneller Den ærlige Optrækkerske, Komedie i 5 Akter af Destouches. Oversat af G. Fuursmann og senere (fra 1775-76:) af Ch.D. Biehl
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Gotthardt Fursmann (1715-1756)
(premiere 03-03-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(oversætter)Emilie GalottiTragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
(premiere 08-12-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 54)
(oversætter)Den unge IndianerindeKomedie i 1 Akt af Champfort. Oversat af C.D. Biehl
af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Musted (1730-1798)
(premiere 05-03-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter)Turcareteller General-Toldforpagteren, Komedie i 5 Akter af Lesage. Oversat af L. Reersløv og senere [fra 1776-77] af Ch.D. Biehl
af Alain-René Lesage (1668-1747, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 06-03-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
(oversætter)Den bortløbne MandKomedie i 1 Akt af d'Ancourt. Oversat af Ch.D. Biehl
af Florent Carton Dancourt (1661-1725, sprog: fransk)
(premiere 21-10-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Den stolte Skønneeller Kæledæggen, Komedie i 5 Akter af Destouches. Oversat af Ch.D. Biehl
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 05-11-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)SøhavnenKomedie i 1 Akt af la Motte og Boindin. Oversat af Ch.D. Biehl
[På teatret i Lille Grønnegade:] Oversat af ukendt.
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
af Nicolas Boindin (1676-1751, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 20-05-1726 på Lille Grønnegade
premiere 28-11-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Den tredive Aars PigeKomedie i 1 Akt af M.C.B. Oversat fra fransk af Ch.D. Biehl
af anonym fransk (sprog: fransk)
(premiere 14-02-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Den straffede GjækKomedie i 1 Akt af Pont de Weyle. Oversat af Ch.D. Biehl
af A. F. de Pont de Veyle (1697-1774, sprog: fransk)
(premiere 21-03-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Sammensyereneller Det slette Gemyt, Komedie i 5 Akter af Gresset. Oversat af Ch.D. Biehl
af J. B. L. Gresset (1709-1777, sprog: fransk)
(premiere 24-10-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Kongen og ForpagterenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine (Le roi et le fermier, efter Dodsley's Bearbejdelse af Matos Fragosos Skuespil »El sabio en su retiro«), oversat af Ch. D. Biehl
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
tekst af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
(premiere 25-11-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Den misundelige ModerKomedie i 3 Akter af Barthe. Oversat af Chr. D. Biehl
af Nicolas Thomas la Barthe (1735-1785, sprog: fransk)
(premiere 24-04-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)De forstilte UtroskaberKomedie i 1 Akt af La Barthe. Oversat af Ch.D. Biehl
af Nicolas Thomas la Barthe (1735-1785, sprog: fransk)
(premiere 12-02-1779 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)Raptusseneller Den ene har for meget, den anden for lidet, Komedie i 3 Akter af Stephanie d.y. Oversat af Ch.D. Biehl
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
(premiere 12-04-1779 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Rosenbruden i SalencySyngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Masson de Pezay. Oversat af Ch.D. Biehl
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Masson de Pezay (1741-1777, sprog: fransk)
(premiere 17-09-1779 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)LauretteSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Méreaux, Teksten af en fransk Anonym, oversat af Ch.D. Biehl
musik af Nicolas-Jean Le Froid de Méreaux (1745-1797, sprog: fransk)
tekst af Danzel de Malzéville (sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 26-10-1779 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Biehl, Dorothea: Den tavse Pigeeller De ved Tavshed avlede Mistanker, Komedie i 5 Akter af Ch.D. Biehl (premiere 02-03-1780 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Den foregivne LordSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Nicolo Piccini, Teksten af Guiseppe Maria Piccini. Oversat af Ch.D. Biehl
musik af Nicola Piccinni (1728-1800, sprog: italiensk)
tekst af Giuseppe Maria Piccinni (1758-1826, sprog: fransk)
(premiere 04-10-1785 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Orfevs og EvrydiceSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Joh. G. Neumann (Orpheus), Teksten af Calzabigi. Oversat af Ch.D. Biehl
musik af Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)
tekst af Ranieri Calzabigi (1714-1795, sprog: italiensk)
(premiere 31-01-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Biehl, Dorothea: Den uforsigtige ForsigtighedKomedie i 1 Akt af Ch.D. Biehl (premiere 23-03-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)General Schlenzheim og hans FamilieKomedie i 3 Akter af Spiesz. Oversat af Ch.D. Biehl
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
(premiere 14-02-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)JægerneKomedie [1859-60: Skuespil] i 5 Akter af Iffland. Oversat af Ch.D. Biehl og senere [1859-60:] af Th. Overskou [med Musik af Joseph Glæser]. [Til Folketeatret:] Folkeskuespil i 5 Akter (7 Afdelinger). Oversat af Johannes Magnussen
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
musik af Joseph Glæser (1835-1891)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 25-03-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(oversætter)Trophonii HuleSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Salieri, Teksten af da Ponte. Oversat af Ch.D. Biehl
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
tekst af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
(premiere 08-01-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden