Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber

antologi: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber, (1764-79, samling, dansk) BD4:sp161
af uidentificeret
Detaljer
Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Ved et patriotisk Selskab, 1761-83. 1.-7. Bind, 1-14 Stykke
kollaps Noter
 note til titel Titelblad for bind 1 har året 1764. Første stykkes titelblad har 1761.
 url Fuld visning af bogen, Første Bind, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Andet Bind (3. stykke i 2. oplag 1770, 4. stykke 1766), på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, 3 Bind, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, 4 Bind, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, 5 Bind 10. Stykke på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, 7 Bind, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 1, 1. stykke 1761, Andet Stykke 2. Oplag 1770, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 2, 3. stykke (1764), på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1d] anonym [Hammer, Morten]: Digt om Søefarten (1761, tekster)
af Morten Hammer (1739-1809)

[2a] Voltaire, de: Merope. Oversat af H. Schiermann (1764, tekster)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Hans Schiermann (1728-1796)
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider

[2c] anonym [Hammer, Morten]: Cleon. En Fortælning (1764, tekster)
af Morten Hammer (1739-1809)

[2d] anonym [Luxdorph, B.W.]: Tossernes Lyksalighed (1764, digte)
af B.W. Luxdorph (1716-1788)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat. [Sorøe, 1764].

[5a] Biehl, Charlotta Dorothea: Den kiærlige Daatter. Comedie (1766, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
1772 i: Comedier [1b] Senere udgave: Den kierlige Datter. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Oplagt paa det typographiske Selskabs Bekostning, 1772. 118 sider

[7d] Beck, Lovise Sophie: Selim og Zulima. Comoedie i 5 Acter (1769, tekster)
af Lovise Sophie Beck (1738-1777)
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [4-2-1767] Skrevet mine Tanker om en Comoedie, kaldet Selima.

[10a] anonym [Suhm, Peter Frederik]: Sigrid eller Kierlighed Tapperheds Belønning. En Fortælling som Priisskrift i Veltalenhed (1772, roman)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10b] Voltaire: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i Fem Optog af Herr Voltaire. Oversat af Th. Stockfleth (1772, tekster)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Th. Stockfleth (1742-1808)

[11a] Ewald, Johan: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt (1774, dramatik)
af Johannes Ewald (1743-1781)
1778 Senere udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i 3 Handlinger. En Priisdigt. U.St., o.A. [tilskrevet: 1778]
1781 i: Nye originale Skuespil [3aa] Senere udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger, af Johan Evald. [Musiken af Joh. Hartmann d. Æ.].104 sider
1853 i: Samtlige Skrifter [5a] Senere udgave: Balders Død. Et heorisk Syngespil i tre Handlinger. Side 1-82
1887 Senere udgave: Balders Død
1904 indgår i: Udvalgte Skrifter [s001] Senere udgave: Balders Død. Et heroisk Sørgespil i tre Handlinger. Side [1]-80
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [12-11-1773] Læst Evalds Balders Død. Non sani hominis [ie: en gal mand].

[11b] pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: De tre Venner. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid (1774, tekster)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)

[12e] pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Signe og Habor eller Kierlighed stærkere end Døden. Ved Forfatteren af Sigrid (1777, tekster)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)

[13a] Ewald, Johannes: Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger (1779, dramatik)
af Johannes Ewald (1743-1781)
1779 Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i 3 Handlinger. En Priisdigt. Kbh., 1779. 138 sider
1780 Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i 3 Handlinger. Kbh., 1780
1783 i: Nye originale Skuespil [4a] Senere udgave: Fiskerne. Et Syngestykke i 3 Handlinger. [Musiken af Joh. Hartmann d. Æ.]
1853 i: Samtlige Skrifter [5b] Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Side 83-180
1893 Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Med Oplysninger udg. af "Dansklærerforeningen" ved Ida Falbe-Hansen. ♦ 1893. 113 sider. (Danske Forfattere, Nr. 31-32)
1904 indgår i: Udvalgte Skrifter [s081] Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Side [81]-174
1930 Senere udgave: Fiskerne
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [27-3-1779] Læst Evalds Fiskere med stor Behag.

[14c] pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Alfsol. En Fortælling (1783, tekster)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.