Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Poul Martin Møller (1794-1838)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Homer: Forsøg til en metrisk Oversættelse af Odysseus Eventyr i Kyklopens Hule. Af P. M. Møller. ♦ Borgerdydskolen i København, [1816]. 20 sider (1816, tekster) BD4:sp101
Detaljer
af Homer (sprog: græsk)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s341] Senere udgave: Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58
kollaps Noter
 note til oversat titel Indbydelsskrift til Examen i Borgerdydskolen.
 Bog Poul Martin: [indgår i antologien: Rosenblade [s068]] Den Eenbenede (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Poul Martin: [indgår i antologien: Rosenblade [s087]] Jæmtelands Befolkning (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Poul Martin: [indgår i antologien: Rosenblade [s052]] Jægersang. Side [52]-53 (1818, digte) BD4:sp163 👓
Detaljer
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s031] Senere udgave: Jægervise
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Gjennem Moser og raslende Siv vi gaae.
 Bog Poul Martin: [indgår i antologien: Rosenblade [s039]] Til Laura. (Sonnett) (1818, digte) BD4:sp163 👓
Detaljer
1944 Senere udgave: Til Laura. Ved P. L. Møller. ♦ Thaning & Appel, 1944. 28 sider
 Bog Poul Martin: [indgår i antologien: Rosenblade [s045]] Torbisten og Fluen (1818, digte) BD4:sp163 👓
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr 2 (3-1-1843), side 1 [Artikel af N. Søtoft om at digtet er inspireret af et folkesagn] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 5 (6-1-1843), side 1 [Artikel med gengivelse af det nordiske folkesagn digtet er inspireret af] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym [Møller, Poul Martin og A.E. Boye]: Smørialis's Digtervandringer eller Glæder og Lidelser. Fortalte af ham selv i Breve til en Ven. Udgivet af Vilh. Bluhmau. Kbh., 1823. 48 sider (1823, tekster) BD4:sp528
Detaljer
af A.E. Boye (1784-1851)
andet: M.N. Schmidth (1801-1840)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet og udgivet af Poul Martin Møller og A.E. Boye, jævnfør: Johs. Brøndum-Nielsen: Poul Møller Studier, 1940.
 note til titel Travesti over M.N. Schmidth: Himeros (digte), 1822. Schmidth, M.N. M.N. Schmidth
 Bog (oversætter) Homer: Homers Odyssees sex förste Sange. Metrisk oversatte af Poul Möller, Adjunct ved Mtropolitanskolen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling, 1825. [1] 99 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker) (1825, tekster) BD4:sp101 👓
Detaljer
af Homer (sprog: græsk)
1837 Senere udgave: Homers Odyssee. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1837. Første-Anden Deel, ([7] 177 [1]) + (170 [1]) sider. (Trykkeri: Trykt i det Poppske Officin)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s225] Senere udgave: Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340
1909 Senere udgave: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909. 398 sider
1911 Senere udgave: Odyssee i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1911. 94 + 14 sider
1916-18 Senere udgave: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Hæfte, 98 + 100 sider
1922 Senere udgave: Odysseen. Oversat av Peter Østerbye. M. 1 Portr. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922. 334 sider. Pris: kr. 7,50
1928 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. ♦ Aschehoug, 1928. 48 sider. Pris: kr. 1,00
1928 Senere udgave: Odyssé. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. ♦ Aschehoug & Co., H., 1928. [Bind] I-II, 148 + 138 sider. Pris: kr. 5,50
1940 Senere udgave: Odyssé. Overs. af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. I. 1-12. Sang
1941 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund
1944 Senere udgave: Odyssee i Udvalg. efter Wilsters Oversættelse ved Carl V. Østergaard
1947 Senere udgave: Odysseen. Indledning og Kommentar af A. Kragelund
1948 Senere udgave: Homers Odyssé. Overs, af Christian Wilster. I.
1954 Senere udgave: Odysseen
1954 Senere udgave: Odysseen
1958 Senere udgave: Odysseen. 6. sang
1959 Senere udgave: Iliaden og Odysséen. Fortællingen om heltene i den trojanske krig. Odysseus' vidunderlige eventyr. Genfortalt efter Homer af Jane Werner Watson. Overs. fra amerikansk af Otto Gelsted. Ill. af Alice og Martin Provensen. ♦ Fremad, 1959. 96 sider, illustreret (kvartformat)
1962 Senere udgave: Odysseen. Ved P. Østbye. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen
1964 Senere udgave: Homers Odyssé. Overs. fra græsk af Christian Wilster. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø
1967 Senere udgave: Odysseen. Overs. fra gæsk af Christian Wilster og revideret ved E. Fox Maulé og Leo Hjortsø. Udg. med efterskrift af Leo Hjortsø
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Min inderlig elskede Fader Rasmus Möller i Kjøbeløv tilegner jeg med Højagtelse og sønlig Taknemmelighed denne Oversættelse.
 note til oversat titel 5te Sang, som prøve, tidligere trykt i: Rahbek: Læsning i blandede Æmner, Bind III, 1822, side 385-423.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for Aaret 1825, No. 39, side 609-24 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433081781639?urlappend=%3Bseq=681%3Bownerid=27021597765571716-699
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for Aaret 1825, No. 43, side 687-88 [Forfatterens svar til anmeldelsen i nr. 39]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433081781639?urlappend=%3Bseq=759%3Bownerid=27021597765563312-771
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wntzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 11-15.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Samling Møller, Poul M.: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider (1839-43, samling) BDsupp:sp766
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
udgiver: F.C. Olsen, f 1802 (1802-1874)
udgiver: Christen Thaarup (1795-1849)
1848-50 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1848-50. 1.-6. Bind
1855-56 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855-56. 1.-6. Bind
1888 Senere udgave: Sandfærdig Krønike om Eyvind Skaldespiller, Skaldaspiller kalde, lyftig, men dog sørgelig, hedensk i Begyndelse og Frmgang, men i Udgangen opbyggelig og christelig, og overhovedet saare underholdende at læse, samt skrevet paa bredt Dansk. Til Trykken befordret i dette Aar. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1888. 56 sider. (Nordiske Klassikere, 1)
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind. [Udg. af Chr. Winther], 1839. 2. Bind. [Udg. af F.C. Olsen], 1842. 3. Bind. [Udg. af Chr. Thaarup og F.C. Olsen], 1843.
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 2 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 3 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1s201] Møller, Poul M.: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23 (1839, novelle(r))
1888 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby Magle. ♦ Levison, 1888. 23 sider
1903 Senere udgave: Eyvind Skaldaspiller. Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 96 sider. Pris: kr. 0,65
1911 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. M. Illustr. ♦ Helsingør, Kr. Kongstad, 1911. 56 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. (Illustr. af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1919. 60 sider, illustreret
1925 indgår i: En dansk Students Eventyr [b] Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølsebymagle
1948 Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølseby-Magle
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s286] Senere udgave: Statistisk skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle af en ung geograf. Side [286]-300
kollaps Noter
 note til titel Side [201] også: Indhold: § 1: Prolegomena. § 2: Videnskabernes Forfatning. § 3: Konstens Tilstand. § 4: Religionen. § 5: Regjeringsform. § 6: Handel. § 7: Krigsmagt.

[1s225] Møller, Poul M.: Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340 (1839, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
1825 1. udgave: Homers Odyssees sex förste Sange. Metrisk oversatte af Poul Möller, Adjunct ved Mtropolitanskolen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling, 1825. [1] 99 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker)

[1s341] Møller, Poul M.: Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58 (1839, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
1816 1. udgave: Forsøg til en metrisk Oversættelse af Odysseus Eventyr i Kyklopens Hule. Af P. M. Møller. ♦ Borgerdydskolen i København, [1816]. 20 sider

[3s001] Møller, Poul M.: Digte. Side [1]-18 (1843, digte)
[3s019] Møller, Poul M.: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130 (1843, roman)
1888 Senere udgave: En dansk Students Æventyr
1893 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. Ufuldendt Novelle. Med Anmærkninger udgiven ved F. Rønning. ♦ 1893. 116 sider
1896 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af F. Henningsen
1899 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ (Prior)
1903 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 112 sider. Pris: kr. 0,65
1910 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Chr. Flor, 1910. 126 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr og Eyvind Skaldaspiller. ♦ Hus og Hjems Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 174 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1911. 112 sider
1918 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Prior, 1918. 112 sider
1921 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1921. 116 sider. Pris: kr. 1,35
1925 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Lægdsgaarden i Ølsebymagle. Smaastykker. Digte. Udg. af Vilh. Andersen. ♦ Martin, 1925. 326 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1927 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1927. 112 sider. Pris: kr. 1,35
1942 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 3. Udg
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. [Ny Udg.]. Forlaget Forum, 1946. 200 sider, illustreret
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt Novelle. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 4. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1946. 156 sider
1953 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s339] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 339-51
1954 Senere udgave: En dansk students eventyr. Forord af Niels Kaas Johansen. Tegninger af Preben Zahle. ♦ Wangel, 1954. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1956 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt novelle. Udgivet af Dansklærerforeningen med indledning og forklaringer ved Brorson Fich. 6. oplag. ♦ Gyldendal, 1956. 125 [1] sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1958 Senere udgave: En dansk Students Eventyr og andre Arbejder. Udvalg og Indledning af Georg Christensen. ♦ Det Danske Forlag, 1958. 292 sider. Pris: kr. 17,75
1958 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Udg. og indledet af Frederik Nielsen. Med ill. af Eiler Krag. ♦ Gad, 1958. 157 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00
1965 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s257] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 257-[70]
1970 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. ♦ Strube, 1970. 199 sider
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Møller, P. M.: Efterladte Skrifter. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1848-50. 1.-6. Bind (1848-50, samling)
Detaljer
1839-43 1. udgave: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Møller, Poul: [Blandede Fortællinger og Digte [2a]] Glæde over Danmark. [Rosen blusser alt i Danas Have] (1852, digte) EMP 38
 Bog Møller, P. M.: Efterladte Skrifter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855-56. 1.-6. Bind (1855-56, samling)
Detaljer
1839-43 1. udgave: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Bind 1-3) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (Bind 4-6) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Møller, P. M.: De opdigtede Historier. Lystspil i een Act. ♦ Reitzel, 1856 (1856, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Møller, P. M.: En dansk Students Æventyr (1888, roman)
serietitel: Nordiske Klassikere, 3-4
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: Sandfærdig Krønike om Eyvind Skaldespiller, Skaldaspiller kalde, lyftig, men dog sørgelig, hedensk i Begyndelse og Frmgang, men i Udgangen opbyggelig og christelig, og overhovedet saare underholdende at læse, samt skrevet paa bredt Dansk. Til Trykken befordret i dette Aar. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1888. 56 sider. (Nordiske Klassikere, 1) (1888, roman)
serietitel: Nordiske Klassikere, 1
Detaljer
1839-43 1. udgave: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Møller, P. M.: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby Magle. ♦ Levison, 1888. 23 sider (1888, novelle(r))
serietitel: Nordiske Klassikere, 2
Detaljer
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 er titlen anført som: Statistiske Skildringer af Lægdsgaarden i Ølseby Magle.
 Tekster Møller, P. M.: Poesi og Prosa (1891, tekster)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. Ufuldendt Novelle. Med Anmærkninger udgiven ved F. Rønning. ♦ 1893. 116 sider (1893, roman)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 161
Detaljer
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som del af: Folkelæsning, Aargang 1892, Nr. 191 (1893): F. Rønning: Poul Martin Møller. En Levnedstegning med et Udvalg af hans Arbejder.
 note til titel 2. Oplag, 1911.
 Samling Møller, Poul: Udvalgte Skrifter. Af Poul Møller. Udgivne ved Vilh. Andersen. ♦ Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C. Gad, 1895. Første-Andet Bind, iv + [2] 424 + [2] 448 [7] sider (1895, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Første Bind, side [i]-iv: Forord [signeret: December 1895, Vilh. Andersen].
 note til titel Første Bind, 2 upaginerede sider: Indhold af første Bind.
 note til titel Andet Bind, 2 upaginerede sider: Indhold af andet Bind.
 note til titel Andet Bind, side [449-54]: Afvigende Læsemaader.
 note til titel Andet Bind, side [455]: Tilføjelser.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Ill. af F. Henningsen (1896, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Af dette oplag er 20 nummererede eksemplarer trykt på japansk papri.
 Bog Møller, P. M.: Udvalgte Digte v. Andersen (1896, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. ♦ (Prior) (1899, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Dramatik Møller, Poul M.: Hans og Trine (1899, dramatik)
 Bog Møller, P. M.: Udvalgte Digte ill. af Henningsen (1900, digte)
 Note (baseret på værk) Andersen, Vilh.: Den krøllede Frits. Studenterkomedie i 3 Akter og et Forspil. Efter Poul Møllers Novelle: En dansk Students Eventyr. ♦ Gad, 1901. 120 sider. Pris: kr. 2,50 (1901, dramatik)
se også: En dansk Students Eventyr
af Vilhelm Andersen (1864-1953)
 Samling Møller, Poul Martin: Udvalgte Digtninger. ♦ Gyldendal, 1901. 400 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1901, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 112 sider. Pris: kr. 0,65 (1903, roman)
Detaljer
udgiver: Erling Rørdam (1869-1930)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: Eyvind Skaldaspiller. Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 96 sider. Pris: kr. 0,65 (1903, roman)
Detaljer
udgiver: Erling Rørdam (1869-1930)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Chr. Flor, 1910. 126 sider (1910, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. M. Illustr. ♦ Helsingør, Kr. Kongstad, 1911. 56 sider, illustreret (1911, novelle(r))
Detaljer
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr og Eyvind Skaldaspiller. ♦ Hus og Hjems Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 174 sider (1911, roman)
serietitel: Dansk Digter-Bibliothek, 11
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1911. 112 sider (1911, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Samling Møller, Poul Martin: Udvalgte Værker. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 304 sider (1912, samling)
forord af Otto Borchsenius (1844-1925)
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Møller, Poul Martin: Digte i Udvalg. ♦ Høst, 1917. 100 sider (1917, digte)
serietitel: Rosen-Serien
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Prior, 1918. 112 sider (1918, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog anonym [Møller, Poul Martin]: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. (Illustr. af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1919. 60 sider, illustreret (1919, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 350 eksemplarer.
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1921. 116 sider. Pris: kr. 1,35 (1921, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Dramatik Møller, Poul M.: Hans og Trine. 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1923. 8 sider. Pris: kr. 0,50 (1923, dramatik)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Lægdsgaarden i Ølsebymagle. Smaastykker. Digte. Udg. af Vilh. Andersen. ♦ Martin, 1925. 326 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1925, roman)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Vilhelm Andersen (1864-1953)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Vald. Andersen.
kollaps Indhold

[b] Møller, Poul Martin: Lægdsgaarden i Ølsebymagle (1925, roman)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23

[c] Møller, Poul Martin: Smaastykker (1925, novelle(r))
[d] Møller, Poul Martin: Digte (1925, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1927. 112 sider. Pris: kr. 1,35 (1927, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul M.: Scener i Rosenborg Have og andre Digte. ♦ Carl Larsen, [1928]. 158 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,50 (1928, digte)
 Bog Møller, Poul: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s052]] Aprilsvise (1929, digte) 👓
 Tekster antologi: Fem danske Digtere. 1830-1860. Poul Martin Møller. J. L. Heiberg. Henrik Hertz. Fr. Paludan-Müller. J. C. Hostrup. Udg. af Julius Clausen. ♦ Gyldendal, 1930. (Gyldendals Bibliotek. Bind 28) (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 28
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af C. Hostrup (1818-1892)
udgiver: Julius Clausen (1868-1951)
 Samling Møller, Poul: Skrifter i Udvalg. Udgivet af Vilh. Andersen. ♦ København, Holbergselskabet af 23. September - G.E.C. Gads Forlag, 1930. [Bind] 1-2, (x+ 429) + 447 sider. (Danmarks Nationallitteratur) (1930, samling)
Detaljer
udgiver: Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. 2. Udg. (1938, roman)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 3. Udg (1942, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: Tobakkens Pris (1944, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt Novelle. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 4. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1946. 156 sider (1946, roman)
Detaljer
noter af Nikolai Fich (1894-1984)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note om oplag 5. opl., 1951.
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. [Ny Udg.]. Forlaget Forum, 1946. 200 sider, illustreret (1946, roman)
Detaljer
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: [indgår i antologien: Dianas Sange [s031]] Jægervise (1947, digte) 👓
Detaljer
1818 indgår i antologien: Rosenblade [s052] 1. udgave: Jægersang. Side [52]-53
kollaps Noter
 note til titel Her optrykt efter: Efterladte Skrifter, bind 1, 1848.
 Bog Møller, Poul Martin: [indgår i antologien: Vinter og Vaar [s046]] Aprilvise (1948, digte) 👓
 Bog (digte) Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00 (1948, samling)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
1929 1. udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler
 Bog Møller, Poul Martin: Lægdsgaarden i Ølseby-Magle (1948, roman)
Detaljer
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
 Bog (oversætter) (Byron), [G. G.]: Drømmen. Gendigtet af Poul Martin Møller efter Byrons poetiske Fortælling "The Dream". (Omslaget tegnet af Ib Spang Olsen). ♦ Grafisk Cirkel [ikke i boghandlen], [1949]. 14 sider (1949, digte)
originaltitel: The dream
serietitel: Grafisk Cirkel. Publikation, 62
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
omslag af Ib Spang Olsen (1921-2012)
 Bog Møller, Poul Martin: Holger Danske og Skrædderne (1949, digte)
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Christian Winther, f 1889 (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
af Holger Drachmann (1846-1908)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Møller, Poul Martin: St. Laurentius (1950, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: Tobakkens Pris (1951, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s339]] Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 339-51 (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
1843 [uddrag] i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Fra "En dansk Students Eventyr".
 Bog Møller, Poul Martin: Rosen blusser og andre Digte (1953, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk students eventyr. Forord af Niels Kaas Johansen. Tegninger af Preben Zahle. ♦ Wangel, 1954. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1954, roman)
serietitel: Wangels Klassiker Serie
Detaljer
forord af Niels Kaas Johansen (1910-1974)
illustrationer af Preben Zahle (1913-1961)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt novelle. Udgivet af Dansklærerforeningen med indledning og forklaringer ved Brorson Fich. 6. oplag. ♦ Gyldendal, 1956. 125 [1] sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1956, roman) 👓
Detaljer
noter af Nikolai Fich (1894-1984)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Forord.
 note til titel Side [7]-[25]: Indledning.
 note til titel Side [115]-[26]: Forklaringer.
 note til titel Uddag af forordet: Teksten i denne udgave følger Vilh. Andersens i Skrifter i Udvalg I, 1930, der hviler på håndskrifter; retskrivningen, på hvis konsekvens Poul Møller lagde ringe vægt, er noarmaliseret ligesom hos Vilh. Andersen.
 note til titel På eet punkt går denne udgave et skridt videre: Verbernes flertalsformer, der i tidligere udgaver veksler principløst med entalsformerne, er her overalt erstattet med disse.
 Bog Møller, Poul Martin: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s286]] Statistisk skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle af en ung geograf. Side [286]-300 (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
1839 i: Efterladte Skrifter [1s201] 1. udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr og andre Arbejder. Udvalg og Indledning af Georg Christensen. ♦ Det Danske Forlag, 1958. 292 sider. Pris: kr. 17,75 (1958, roman)
serietitel: Danske Klassikere
Detaljer
redigeret af Georg Christensen (1877-1966)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Udg. og indledet af Frederik Nielsen. Med ill. af Eiler Krag. ♦ Gad, 1958. 157 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00 (1958, roman)
Detaljer
forord af Frederik Nielsen (1915-1983)
illustrationer af Eiler Krag (1908-1991)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Udg. ved Henning Fonsmark (1961, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 71
udgiver: Henning Fonsmark (1926-2006)
 Bog Møller, Poul Martin: Glæde over Danmark (1963, digte)
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr og Lægdsgaarden i Ølsebye-Magle. Udg. med efterskrift af Frederik Nielsen (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 8
Detaljer
efterskrift af Frederik Nielsen (1915-1983)
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1971.
,
 Bog Møller, Poul Martin: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s257]] Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 257-[70] (1965, novelle(r)) 👓
Detaljer
1843 [uddrag] i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Fra "En dansk Students Eventyr".
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk students eventyr. En ufuldendt Novelle. Tegninger: Mads Stage (1967, roman)
Detaljer
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
kollaps Noter
 note til titel Teksten hentet fra "Skrifter i udvalg", 1930.
 Dramatik Festspil til Hofteatret et: Et festspil til Hofteatret. Af Poul Martin Møller og Johan Ludvig Heiberg, assisteret af C. C. Hoffgaard. ♦ 1967. 11 sider (1967, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
bearbejdelse: C.C. Hoffgaard (1901-1979)
kollaps Noter
 note til titel Festspillet består af to afdelinger: En Debut i 1826 og En Aften på Frederiksborg.
 Bog Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. ♦ Strube, 1970. 199 sider (1970, roman)
serietitel: Miniatur-Biblioteket
Detaljer
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Møller, Poul Martin: De opdigtede HistorierLystspil i 1 Akt af Poul M. Møller
af Poul Martin Møller (1794-1838)
(premiere 29-09-1855 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden